Anda di halaman 1dari 2

Siti Faridah bt Karim

Unit 2 Teori Kurikulum Bilik Darjah

Sinopsis

Tajuk- tajuk dalam unit ini merangkumi Konsep Dan Pengertian Teori Kurikulum, Teori-
Teori Pembelajaran, Teori-Teori Mendasari Kurikulum, Aplikasi Teori Kurikulum
Berasas Sekolah Kearah Mencapai Matlamat Pendidikan dan Perbandingan Aplikasi
Teori Pembelajaran Dalam Kurikulum Bilik Darjah. Unit ini bertujuan untuk memberikan
pendedahan kepada pelajar bagi melengkapkan diri dengan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teori-teori pembelajaran berkaitan pengurusan bilik darjah yang
berkesan. Tahap pengetahuan guru dalam teori-teori pembelajaran yang tinggi akan
membantu guru menentukan aplikasi teori yang sesuai dengan pengajaram dan
matlamat yang hendak dicapai dalam bilik darjah.
Siti Faridah bt Karim 1 6
Unit 2 Teori Kurikulum Bilik Darjah 5
Sinopsis Perbandingan Aplikasi Teori
kandungan Pembelajaran Dalam Kurikulum Bilik
Darjah

2
Behaviourisme Konstruktivisme
Konsep Teori Kurikulum 1. Aplikasi kurikulum
2. Pendekatan PdP
1. Teori
3. Kaedah PdP
4. Hasil yang hendak dicapai
2.Teori Pembelajaran
5. Pengajaran guru
3. Teori Kurikulum 6. Pembelajaran murid
Teori Kurikulum 7. Pentaksiran
4. Teori Kurikulum Disiplin 8. Peranan guru
Mental 9. Peranan murid
10. Fokus
5. Teori Kurikulum Saintifik

6. Teori Kurikulum Fungsional


4 11.
5
7. Teori Kurikulum Berasas 5
Sekolah Teori mendasari kurikulum Aplikasi5teori kurikulum berasas
sekolah kearah mencapai
Asas ilmu dalam pembentukan matlamat pendidikan
3 kurikulum
Teori Pembelajaran Teori kurikulum sekolah
1. Ilmu Falsafah
2. Ilmu Psikologi 1. Fungsi
1. Falsafah Pembelajaran
3. Ilmu Sosiologi 2. Logik
4. Ilmu Teknologi 3. Fenomens kurikulum
2.Keperluan Pembelajaran
4. Cadangan
3. Objektif Pembelajaran penambahbaikan

4. Isi Pembelajaran

5. Penilaian Pembelajaran