Anda di halaman 1dari 7

Praktikum Kokurikulum Minggu Ketiga

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran : Kokurikulum Tarikh : 25 Julai 2018


Tajuk : Sukan Memanah Masa : 3.00 – 4.00 petang
Sub Tajuk : Langkah Keselamatan, Memanaskan Badan dan Regangan Kelas : Tingkatan 1
Pengetahuan sedia ada : Murid mengetahui ketika subjek Pendidikan Jasmani Bil. Murid : 10 orang
dan Kesihatan
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, 90% murid dapat:
a) Psikomotor : Melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan dengan betul.
b) Kognitif : Menerangkan langkah keselamatan, memanaskan badan dan regangan dengan betul
dan jelas.
c) Afektif : Memahami kepentingan mengetahui langkah keselamatan serta memanaskan badan
dan regangan.
Nilai : Mematuhi arahan, keyakinan diri, bekerjasama, berani, bersungguh-sungguh dan
menumpukan perhatian.
Bahan Bantu Mengajar : Busur Memanah (5), Anak Panah (5)
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan

Persediaan Memasang busur memanah 1. Pelajar dibahagikan kepada lima


(10 Minit) kumpulan secara berpasangan. Keyakinan diri
2. Setiap kumpulan akan memasang
busur memanah masing-masing.
3. Guru memantau dan membuat Bekerjasama
pembetulan.

Bersungguh-
sungguh
Pelajar

Guru

Perkembangan 1 1) Langkah Keselamatan: Peralatan 1. Pelajar mendengar penerangan guru


(15 minit) Memanah tentang langkah-langkah keselamatan. Menumpukan
a) Jangan melakukan Dry Fire 2. Pelajar melihat demonstrasi yang
perhatian
(Panahan tanpa anak panah) ditunjukkan oleh guru.
kerana akan menyebabkan 3. Seorang pelajar diminta mempraktikkan
kerosakan kepada busar. apa yang telah dilakukan oleh guru. Mematuhi
b) Jangan menarik dan 4. Guru memerhati dan membuat
arahan
menghalakan busar atau pembetulan.
melakukan panahan ketika
terdapat sasaran bergerak di Bersungguh-
hadapan (busar hanya boleh
sungguh
diarahkan kepada target butt
sahaja).
c) Jangan melakukan panahan Keyakinan diri
ke udara.
d) Jangan bergurau senda atau
Berani
bermain-main dengan
peralatan memanah.

2) Lapang Sasar:
a) Pastikan rumput padang
dalam keadaan pendek
supaya senang mencari anak
panah yang hilang.
b) Penanda padang dan garisan
mestilah jelas dan kekal.
c) Pastikan target stand dalam
keadaan yang bak dan
selamat.
d) Sekiranya target butt menjadi
lembut dan anak panah boleh
menembusinya, gantikan
dengan lebih baik.
e) Gunakan whistle yang kuat
atau beri arahan dengan jelas
dan kuat supaya semua orang
dengar dengan jelas dan
faham.
3) Teknik memanah yang betul:
a) Kecederaan yang biasa dalam
sukan memanah ialah apabila
lengan dilibas oleh tali panah.
Punca utama kecederaan
berlaku ialah kerana pemanah
membuat kesilapan semasa
memanah.
b) Sekiranya anak panah jatuh
ke atas tanah berdekatan
dengan shooting line, jangan
ambil anak panah tersebut
kecuali selepas semua
pemanah menghabiskan
panahan.
c) Semasa mencari anak panah
yang hilang, pastikan
pemanah memandang ke
hadapan supaya tidak tertikam
anak panah sendiri atau
kepunyaan orang lain.
d) Semasa mencabut anak
panah dari sasaran, letakkan
sebelah tapak tangan ke
target butt dan sebelah lagi
memegang anak panah. Tarik
dengan cara memusingkan
anak panah tersebut. Pastikan
muka pemanah tidak berada
di belakang anak panah
kerana dikhuatiri terkena muka
atau mata semasa cabutan
dilakukan.

Perkembangan 2 1) Memanaskan Badan dan 1. Pelajar mendengar penerangan guru


(15 Minit) Regangan tentang cara memanaskan badan dan Mematuhi
a) Bertujuan untuk mengelakkan melakukan regangan dengan betul.
arahan
kecederaan pada otot, tendon 2. Pelajar melihat demonstrasi yang
dan sendi serta meningkatkan ditunjukkan oleh guru.
kelembutan. 3. Seorang pelajar diminta mempraktikkan Menumpukan
b) Cara-caranya ialah: apa yang telah dilakukan oleh guru.
perhatian
- Melonggarkan lengan atas 4. Guru memerhati dan membuat
dan otot dada. pembetulan.
- Melonggarkan dada, bahu Keyakinan diri
atas dan otot bawah
lengan.
- Melonggarkan bahu dan Berani
otot belakang.
- Melonggarkan otot
belakang dan bahu.
- Melonggarkan otot bahu.
- Melonggarkan otot dada
dan bahu.
- Melonggarkan otot
memanah.
Kemuncak Pengukuhan 1. Pelajar berdiri dalam bulatan. Mematuhi
(15 Minit) 2. Setiap pelajar mempraktikkan apa yang arahan
telah diajar oleh guru.
3. Guru memantau dan membuat
pembetulan. Keyakinan diri
Penutup Kesimpulan 1. Perbincangan tentang langkah Menumpukan
(5 Minit) keselamatan, cara memanaskan badan perhatian
dan melakukan regangan dengan betul.
2. Pelajar mendengar rumusan isi
pelajaran oleh guru. Bersungguh-
sungguh

Ulasan Pensyarah:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Refleksi Pelajar:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________