Anda di halaman 1dari 4

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU SJK

NAMA SEKOLAH : SJKT LADANG KATI

JENIS UJIAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA (PENULISAN)

TAHUN : TAHUN 1

BULAN UJIAN : OKTOBER 2018

PENGGUBAL : DANABALAN A/L RAMAKRISHNAN

ARAS
NO. SOALAN ITEM SOALAN / TEMA JENIS ITEM CATATAN
SOALAN
BAHAGIAN A
Tulis ayat yang sesuai berdasarkan
(1) Hidup Harmoni Gambar bersiri RENDAH
gambar
(2) Hidup Harmoni Ayat RENDAH Lengkapkan ayat dengan perkataan
BAHAGIAN B
(1) Sayangi akan Keluarga Ayat SEDERHANA Susun perkataan menjadi ayat
Gambar
(2) Hidup Harmoni RENDAH Lengkapkan teks dengan perkataan
Berpusat
BAHAGIAN C
Salin semula ayat dengan meetakkan
(1) Badan Sihat Dan Bersih Ayat SEDERHANA
tanda baca yang betul
Gantikan gambar dengan perkataan
Ayat dan
(2) Cermat dan Selamat SEDERHANA yang sesuai dan salin semula ayat
Gambar bersiri
dalam satu perenggan
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU SJK
NAMA SEKOLAH : SJKT LADANG KATI

JENIS UJIAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA (PEMAHAMAN)

TAHUN : TAHUN 1

BULAN UJIAN : OKTOBER 2018

PENGGUBAL : DANABALAN A/L RAMAKRISHNAN

NO. SOALAN ITEM JENIS ITEM ARAS ITEM MARKAH CATATAN


BAHAGIAN A
1 Kata nama Objektif Aneka Pilihan RENDAH 1
2 Kata Ganti Nama Objektif Aneka Pilihan RENDAH 1
3 Kata Nama Khas Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1
4 Kata Nama Khas Objektif Aneka Pilihan RENDAH 1
5 Kata Ganti Nama Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1
6 Kata Ganti Nama Objektif Aneka Pilihan TINGGI 1
7 Kata Kerja Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1
8 Kata Kerja Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1
9 Kata Adjektif Bentuk Objektif Aneka Pilihan TINGGI 1
10 Kata Adjektif Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1
11 Kata Arah Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1
12 Kata Arah Objektif Aneka Pilihan TINGGI 1
13 Kata Sendi Objektif Aneka Pilihan RENDAH 1
14 Penjodoh Bilangan Objektif Aneka Pilihan PEMAHAMAN 1
15 Penjodoh Bilangan Objektif Aneka Pilihan PEMAHAMAN 1
16 Ayat dengan Tanda baca yang betul Objektif Aneka Pilihan TINGGI 1
17 Cerita Objektif Aneka Pilihan PEMAHAMAN 1
18 Cerita Objektif Aneka Pilihan PENGETAHUAN 1
19 Cerita Objektif Aneka Pilihan PEMAHAMAN 1
20 Cerita Objektif Aneka Pilihan PEMAHAMAN 1
JUMLAH 20
BAHAGIAN B
Melengkapkan ayat
21 Ayat dengan Kata sendi PENGETAHUAN 6
yang bersesuaian
Padankan ayat dengan
22 Gambar Bersiri PEMAHAMAN 6
gambar
Menukarkan dua ayat
23 Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk tunggal kepada ayat PENGETAHUAN 2
majmuk
24 Pantun Melengkapkan Pantun PENGETAHUAN 6
Menulis jawapan
25 (a) Cerita dengan ayat yang PEMAHAMAN 2
lengkap
Cerita Menulis jawapan
25 (b) dengan ayat yang PENGETAHUAN 2
lengkap
Cerita Menulis jawapan
25 (c) dengan ayat yang 2
lengkap
Cerita Menulis jawapan
25 (d) dengan ayat yang PEMAHAMAN 2
lengkap
Cerita Menulis jawapan
25 (e) dengan ayat yang ANALISIS 2
lengkap
JUMLAH 30