Anda di halaman 1dari 4

PELAN TAKTIKAL 2016

BIDANG KOKURIKULUM
UNIT BERUNIFORM PBSM

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR


PENCAPAIAN
1. Mesyuarat Meningkatkan PK Koku, Feb, Jun, - Peratus 100% guru Kerjasama AJK
Jawatankuasa induk pengurusan Unit Penyelaras dan Nov guru
unit PBSM PBSM AJK Unit PBSM terlibat
100%
2. Kemaskini buku log Memastikan semua Penyelaras, AJK Jan- Nov - 100% murid 100% Semua murid
murid murid mempunyai dan ahli PBSM mempunyai murid mempunyai buku
buku log PBSM buku log terlibat log PBSM
3. Pengenalan Melahirkan murid Penyelaras, AJK Jan - Peratus 100% Jumlah murid yang
PBSM(Lagu, Ikrar, yang dan ahli PBSM murid murid bertanggungjawab
sejarah PBSM dll) bertanggungjawab menguasai
100%
4. Kawad kaki Melahirkan murid Penyelaras dan AJK Feb - Peratus 100% Jumlah murid yang
yang berdisiplin Unit PBSM murid murid tahu asas kawad
terlibat kaki
100%
5. Tatacara penggunaan Meningkatkan Penyelaras, AJK Mac - Peratus 100% Jumlah murid
first aid dan lain-lain. pemahaman murid dan ahli PBSM murid murid memahami
menguasai penggunaan
100% meningkat.
6. Kesihatan dan Melahirkan ahli Penyelaras, AJK April - Peratus 100% Tahap kebersihan
Pembangunan diri PBSM yang sukakan dan ahli PBSM murid murid diri murid
(Penampilan, kebersihan menguasai
penjagaan diri, 100%
penyakit berjangkit,
makanan seimbang dll)
7. tanggungjawab pada Mewujudkan sikap Penyelaras, AJK Mei - Peratus 100% Tahap semangat
diri,keluarga, jiran, prihatin dengan dan ahli PBSM murid murid tolong-menolong,
gotong-royong, suasana sekeliling menguasai hormat-
kemudahan asas dll) 100% menghormati dan
prihatin
8. Kemahiran (memasang Meningkatkan Penyelaras, AJK Jun - Peratus 100% Tahap sikap
khemah dan lain-lain) minat daya cipta dan ahli PBSM murid murid berdikari murid
menguasai
100%
9. Rekriasi dan aktiviti Melahirkan murid Penyelaras, AJK Julai - Peratus 100% Tahap Kecekapan
luar (Mencari harta yang aktif fizikal dan ahli PBSM murid murid murid
karun, perkhemahan) dan mental menguasai
10. Pertolongan cemas Menyemai sikap PK Koku, Ogos - Peratus 100% Tahap kesedaran
(membalut luka, cara bantu-membantu Penyelaras, AJK murid murid murid tentang
menjaga alat apabila berlaku unit PBSM terlibat pentingnya menjaga
merbahaya, cara kecemasan atau 100% keselamatan diri
menggunakan anduh) kecederaan
11. Pameran kesihatan Melahirkan murid Penyelaras, AJK Sept - Peratus 100% Tahap kepimpinan
yang mampu dan ahli PBSM murid murid dan pengurusan
merancang dan terlibat sesuatu program.
mengendalikan 100%
program.
CARTA GANTT
UNIT BERUNIFORM PBSM
2016

PERKARA BULAN
JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Mesyuarat Jawatankuasa X x X
induk unit PBSM
Kemaskini buku log X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
murid
Pengenalan PBSM (Lagu, X X X
Ikrar, sejarah PBSM dll)
Kawad kaki X X X X
Tatacara penggunaan X X X
first aid dan lain-lain.
Kesihatan dan X X X X
Pembangunan diri
(Penampilan, penjagaan
diri, penyakit berjangkit,
makanan seimbang dll)

tanggungjawab pada X X X X
diri,keluarga, jiran,
gotong-royong,
kemudahan asas dll)
Kemahiran (memasang X X
khemah dan lain-lain)
Rekriasi dan aktiviti luar X X X X
(Mencari harta karun,
perkhemahan)
Pertolongan cemas X X X X
(membalut luka, cara
menjaga alat merbahaya,
cara menggunakan
anduh)
Pameran kesihatan X X X