Anda di halaman 1dari 3

MAKLUMAT PEGAWAI

Nama : MOHAMMAD HAZIQ BIN MAHMOOD

Gelaran Jawatan : GURU AKADEMIK BIASA

Gred Hakiki Jawatan : DG 41

Tarikh Penempatan : 21 SEPTEMBER 2016

DILULUSKAN OLEH

Nama : TN HJ MOHD IDRIS BIN OTHMAN

Gelaran Jawatan : Pegawai Penilai 1

Gred Jawatan : Penolong Kanan Pentadbiran [ PKP ]

Tarikh :

i
JADUAL PENGEMASKINIAN

TANDATANGAN
BIL. TARIKH TAJUK
PENYELIA

1. 30 Oktober 2018 Penyediaan MyPortfolio

ii
KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT

Carta Organisasi 1-2

Carta Fungsi 3

Aktiviti-aktiviti bagi Fungsi 4-5

Deskripsi Tugas 6-8

Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak 8 - 44

Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa 45

Senarai Borang 46

Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 46

iii