Anda di halaman 1dari 18
SEKAPUR SIREH Buku Log Pemantauan Pendidikan Pencegahan Dadah ini merupakan satu strategi jangka panjang yang digunakan untuk mempastikan individu yang dibimbing dalam program Pendidikan Pencegahan Dadah berjaya mengikut panduan yang disediakan Strategi yang digunakan dalam buku ini jalah berkonsepkan Pemulihan Awal yang bersepadu; Bimbingan, Kaunseling, Penyeliaan dan Pemantaun secara berterusan, Adalah diharapkan pendekatan konsep ini dapat membina ja ‘memantapkan> potensi diri dan meningkatkan prestasi dalam semua aspek sahsiah pelajar yang terlibat dalam program ini, Jabatan Pendidikan Sabah melalui pihak sekolah akan memastikan perlaksanaan program ini dapat dimanafaatkan sepenuhnya oleh semua Bimbingan dan Kauns dalam program ini, Adalah menjadi supaya usaha bers@padu dan berterusan ini dapat merealisasikan ‘matlamat “Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012”. oe, Datuk Kamal D-E. Quadra Pengarah Pendidikan Sabah KATA-KATA ALUAN Penggunaan Pemantauan Pendidikan Pencegahan lam program Pendidikan Pencegahan Dadah berjaya mengikut panduan yang dised bahaya dadah dan dalam masa yang sama dapat memantapkan konsep kendiri yang lebih matang dan positif dan seterusnya ‘meningkatkan prestasi akademik, Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan dapat memanfaatkan sepenuhnya | ‘Sekolah Bebas Dadah 2" Allah akan tercapai dengan adanya program bersep: kkerjasama semua lapisan masyarakat, [Fee eseeeeeece eee ‘Mohd Ukong Lisong Ketua Sektor Pengunisan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Sabah VISI UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH UNIT PENDIDIKANPENCEGAHAN DADAH BERHASRAT MENJADI SUB-INSTITUSI YANG MENGGERAKKAN KOMITMEN DAN KERJASAMA WARGA SEKOLAH UNTUK BERTINDAK SECARA BERSEPADU BAGIMEREALISASIKAN MATLAMAT SEKOLAH BEBAS DADAH PADA RAHUN 2012 iaaaaaaniaanmmmmisesesceeeommeemee MISI MERANCANGi, MENYELARAS, MEMANTAU DAN MENILAISEMUA AKTIVITI PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH SEBAGAI PELANGKAP KEPADA SISTEM PENDIDIKAN BAGI MEMBENTUK KETRAMPILAN SAHSIAH PELAJAR YANG SEIMBANG DARI SEGIJASMANLEMOSL ROHANIDANINTELEK SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN