Anda di halaman 1dari 72

ANALISIS BUTIR SOAL

Ketentuan-ketentuan untuk menggunakan program ini adalah:


● Jumlah soal maksimal 60 butir soal
● Jumlah peserta maksimal 100 siswa
● Anda hanya diperkenankan memberikan isian hanya pada sel yang berwarna
● Warna biru menunjukkan hyperlink
● Ada beberapa sel yang harus diisi, yaitu:
›› Jumlah Siswa/Peserta
›› Jumlah Soal
›› KKM
›› Nilai Maksimal, dan
›› Kunci Jawaban.
Jika memerlukan informasi lebih lanjut hubungi http://pendidikan2016.blogspot.co.id

REGISTRASI
OAL
m ini adalah:

ada sel yang berwarna orange

didikan2016.blogspot.co.id
ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN
GANDA
JENIS ULANGAN/UJIAN : ULANGAN TENGAH SEMESTER
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
KELAS/SEMESTER : X/SATU
JUMLAH SISWA/PESERTA : 29
JUMLAH SOAL : 30
KKM : 70
NILAI MAKSIMUM : 100
TAHUN : 2018/2019
GURU MATA PELAJARAN : KAMALUDIN BACHTIAR

PENGANTAR INPUT DATA


REGISTRASI JAWABAN SISWA
MATA PELAJARA : BIOLOGI
NILAI
KELAS/SEMESTER : X/SATU
ANALISIS
JUMLAH PESERTA : 29 SISWA
KUNCI JAWABAN D B A E C E D B E D D A B D B
NO. SOAL NO. SOAL
NO NAMA SISWA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ADINDA TASYA
2 DEDE KAMALUDIN D B C E C A C B E D A A E A D
3 DEWI PUSPITASRI
4 DINI ULANDARI
5 DWI MUHAMMAD ARIP
6 EKO TRI HARDIANTO D B C A D A C B E D D D E A D
7 HAIKAL ILYASA D B A A E A C A E D A A E A D
8 INDRIANI HIDAYAT
9 M. FAHMI FAUZI D B C E C A A B E D A D E A B
10 M. FARIS SHOLIHIN D B A A E E E A E D D A A D B
11 M. HAFID FATHONI
12 M. IHSAN FAHMI
13 M.FIKRI RIVALDI
14 MUHAMMAD DAFFA D B C A C C B E D A E A D
15 MUHAMMAD IQBAL MAULANA ALBI E B A E E D B E D D D E D B
16 MUHAMMAD IQROM MAULANA ALBI E B A E C E D B E D D E D B
17 NURUL HIDAYAT DAROBI
18 PUTRI CHIARA SEPTIA BELLA
19 RETNO SARI MUJIANTI
20 SANDI MULYADI
21 SELAWATI ANDINI
22 SHERLY APRIANA
23 SITI ESA MAULIDA
24 SITI HADIYATINISA
25 SITI MUTMA'INNAH ALAWIYAH
26 SUMINAR AGUSTINA
27 TIAL SEPTIANINGRUM
28 JASTIN
29 AHMAD BAYIHAKI D B B A A C B E D D A E A D
C E E B B D A E E D B C D A A
NO. SOAL NO. SOAL
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A E E B B C B D A A B C D A A

A E E A B E B D
A E E A B B B D E A B C D A A
B A E B B C B D A A B C D B A
E E E A B C B E E A B C D B A

A E E A B E B C D
D E E B B B A E E D B D A A
D E E B B B A E E D B C D A A

A E E A B C B D E A B C D B A
INPUT DATA NILAI EVALUASI SISWA RANGKING
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
PERBAIKAN
KELAS/SEMESTER : X/SATU
KKM : 70 NILAI AKHIR
NO NAMA BENAR SALAH NILAI KETUNTASAN
1 ADINDA TASYA 0 30 0.00 Tidak Tuntas
2 DEDE KAMALUDIN 17 13 56.67 Tidak Tuntas
3 DEWI PUSPITASRI 0 30 0.00 Tidak Tuntas
4 DINI ULANDARI 0 30 0.00 Tidak Tuntas
5 DWI MUHAMMAD ARIP 0 30 0.00 Tidak Tuntas
6 EKO TRI HARDIANTO 12 18 40.00 Tidak Tuntas
7 HAIKAL ILYASA 15 15 50.00 Tidak Tuntas
8 INDRIANI HIDAYAT 0 30 0.00 Tidak Tuntas
9 M. FAHMI FAUZI 15 15 50.00 Tidak Tuntas
10 M. FARIS SHOLIHIN 19 11 63.33 Tidak Tuntas
11 M. HAFID FATHONI 0 30 0.00 Tidak Tuntas
12 M. IHSAN FAHMI 0 30 0.00 Tidak Tuntas
13 M.FIKRI RIVALDI 0 30 0.00 Tidak Tuntas
14 MUHAMMAD DAFFA 14 16 46.67 Tidak Tuntas
15 MUHAMMAD IQBAL MAULANA ALBI 23 7 76.67 Tuntas
16 MUHAMMAD IQROM MAULANA ALBI 24 6 80.00 Tuntas
17 NURUL HIDAYAT DAROBI 0 30 0.00 Tidak Tuntas
18 PUTRI CHIARA SEPTIA BELLA 0 30 0.00 Tidak Tuntas
19 RETNO SARI MUJIANTI 0 30 0.00 Tidak Tuntas
20 SANDI MULYADI 0 30 0.00 Tidak Tuntas
21 SELAWATI ANDINI 0 30 0.00 Tidak Tuntas
22 SHERLY APRIANA 0 30 0.00 Tidak Tuntas
23 SITI ESA MAULIDA 0 30 0.00 Tidak Tuntas
24 SITI HADIYATINISA 0 30 0.00 Tidak Tuntas
25 SITI MUTMA'INNAH ALAWIYAH 0 30 0.00 Tidak Tuntas
26 SUMINAR AGUSTINA 0 30 0.00 Tidak Tuntas
27 TIAL SEPTIANINGRUM 0 30 0.00 Tidak Tuntas
28 JASTIN 0 30 0.00 Tidak Tuntas
29 AHMAD BAYIHAKI 15 15 50.00 Tidak Tuntas
GKING
AIKAN
AKHIR
REGISTRASI DATA HASIL ANALISIS BUTIR SOAL
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
INPUT DATA
KELAS/SEMESTER : X/SATU
PENGECOH JUMLAH PESERTA : 29 SISWA
NO.→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OPTION
KUNCI→ D B A E C E D B E D D
A 0 0 4 5 0 5 1 2 0 0 3
B Jumlah 0 9 1 0 0 0 0 7 0 0 0
yang
C 0 0 4 0 4 0 5 0 0 0 0
memilih
D jawaban 7 0 0 0 1 0 2 0 0 8 5
E 2 0 0 4 2 3 1 0 9 0 0
Kesimpulan
0.24 0.31 0.14 0.14 0.14 0.10 0.07 0.24 0.31 0.28 0.17
Sukar

Sedang

Sukar

Sukar

Sukar

Sukar

Sukar
Sangat

Sukar

Sedang

Sedang

Sukar
Tk. Kesukaran

Daya Beda 0.50 0.64 0.29 0.29 0.29 0.21 0.14 0.50 0.64 0.57 0.36
Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan
Kriteria Soal
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A B D B C E E B B D A E E D B
5 1 6 0 5 1 0 5 0 0 2 0 2 5 0
0 0 0 4 1 0 0 4 9 3 5 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
4 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0
0 8 0 0 1 8 9 0 0 0 0 3 7 0 0

0.17 0.00 0.10 0.14 0.00 0.28 0.31 0.14 0.31 0.00 0.07 0.10 0.24 0.07 0.31
Sukar

Sukar
Sangat

Sukar

Sukar

Sukar
Sangat

Sedang

Sedang

Sukar

Sedang

Sukar
Sangat

Sukar
Sangat

Sukar

Sukar

Sukar
Sangat

Sedang
0.36 0.00 0.21 0.29 0.00 0.57 0.64 0.29 0.64 0.00 0.14 0.21 0.50 0.14 0.64
Gunakan

Gant

Gunakan

Gunakan

Gant

Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gant

Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan
27 28 29 30
C D A A
0 0 4 7
0 0 3 0
7 0 0 0
0 9 0 0
0 0 0 0

0.24 0.31 0.14 0.24


Sukar

Sedang

Sukar

Sukar

0.50 0.64 0.29 0.50


Gunakan

Gunakan

Gunakan

Gunakan
RANGKING EVALUASI SISWA
INPUT DATA MATA PELAJARAN : BIOLOGI ANALISIS
NILAI KELAS/SEMESTER: X/SATU PERBAIKAN
KKM : 70
NILAI AKHIR
Rangking NAMA BENAR SALAH NILAI
1 MUHAMMAD IQROM MAULANA ALBI 24 6 80.00
2 MUHAMMAD IQBAL MAULANA ALBI 23 7 76.67
3 M. FARIS SHOLIHIN 19 11 63.33
4 DEDE KAMALUDIN 17 13 56.67
5 HAIKAL ILYASA 15 15 50.00
6 M. FAHMI FAUZI 15 15 50.00
7 AHMAD BAYIHAKI 15 15 50.00
8 MUHAMMAD DAFFA 14 16 46.67
9 EKO TRI HARDIANTO 12 18 40.00
10 ADINDA TASYA 0 30 0.00
11 DEWI PUSPITASRI 0 30 0.00
12 DINI ULANDARI 0 30 0.00
13 DWI MUHAMMAD ARIP 0 30 0.00
14 INDRIANI HIDAYAT 0 30 0.00
15 M. HAFID FATHONI 0 30 0.00
16 M. IHSAN FAHMI 0 30 0.00
17 M.FIKRI RIVALDI 0 30 0.00
18 NURUL HIDAYAT DAROBI 0 30 0.00
19 PUTRI CHIARA SEPTIA BELLA 0 30 0.00
20 RETNO SARI MUJIANTI 0 30 0.00
21 SANDI MULYADI 0 30 0.00
22 SELAWATI ANDINI 0 30 0.00
23 SHERLY APRIANA 0 30 0.00
24 SITI ESA MAULIDA 0 30 0.00
25 SITI HADIYATINISA 0 30 0.00
26 SITI MUTMA'INNAH ALAWIYAH 0 30 0.00
27 SUMINAR AGUSTINA 0 30 0.00
28 TIAL SEPTIANINGRUM 0 30 0.00
29 JASTIN 0 30 0.00
AKHIR
REGISTRASI DISTRIBUSI PENGECOH ANALISIS BUTIR SOAL
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
INPUT DATA KELAS/SEMESTER : X/SATU
ANALISIS JUMLAH PESERTA : 29 SISWA
NO.→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OPTION Banyaknya Responden yang Memilih Banyaknya Re
A 0 0 4 5 0 5 1 2 0 0 3 5
B 0 9 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
C 0 0 4 0 4 0 5 0 0 0 0 0
D 7 0 0 0 1 0 2 0 0 8 5 4
E 2 0 0 4 2 3 1 0 9 0 0 0

NO.→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OPTION Persentase
A 0 0 14 17 0 17 3 7 0 0 10 17
B 0 31 3 0 0 0 0 24 0 0 0 0
C 0 0 14 0 14 0 17 0 0 0 0 0
D 24 0 0 0 3 0 7 0 0 28 17 14
E 7 0 0 14 7 10 3 0 31 0 0 0
SISWA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Banyaknya Responden yang Memilih Banyaknya Responden yang Memilih Banyaknya Re
1 6 0 5 1 0 5 0 0 2 0 2 5 0 0 0 4 7
0 0 4 1 0 0 4 9 3 5 0 0 0 9 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0
0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 9 0 0
8 0 0 1 8 9 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Persentase Persentase P
3 21 0 17 3 0 17 0 0 7 0 7 17 0 0 0 14 24
0 0 14 3 0 0 14 31 10 17 0 0 0 31 0 0 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 24 0 0 0
0 10 17 7 0 0 0 0 0 0 14 0 7 0 0 31 0 0
28 0 0 3 28 31 0 0 0 0 10 24 0 0 0 0 0 0
Banyaknya Responden yang Memilih

Persentase
HASIL PERBAIKAN SISWA
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
NILAI KELAS/SEMESTER: X/SATU NILAI AKHIR
KKM : 70
NILAI
NO NAMA Sebelum Sesudah KETERANGAN PERBAIKAN
Perbaikan Perbaikan
1 ADINDA TASYA 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
2 DEDE KAMALUDIN 56.67 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
3 DEWI PUSPITASRI 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
4 DINI ULANDARI 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
5 DWI MUHAMMAD ARIP 0.00 70.00 Meningkat
6 EKO TRI HARDIANTO 40.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
7 HAIKAL ILYASA 50.00 70.00 Meningkat
8 INDRIANI HIDAYAT 0.00 70.00 Meningkat
9 M. FAHMI FAUZI 50.00 70.00 Meningkat
10 M. FARIS SHOLIHIN 63.33 70.00 Meningkat
11 M. HAFID FATHONI 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
12 M. IHSAN FAHMI 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
13 M.FIKRI RIVALDI 0.00 70.00 Meningkat
14 MUHAMMAD DAFFA 46.67 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
15 MUHAMMAD IQBAL MAULANA ALB 76.67 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
16 MUHAMMAD IQROM MAULANA AL 80.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
17 NURUL HIDAYAT DAROBI 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
18 PUTRI CHIARA SEPTIA BELLA 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
19 RETNO SARI MUJIANTI 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
20 SANDI MULYADI 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
21 SELAWATI ANDINI 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
22 SHERLY APRIANA 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
23 SITI ESA MAULIDA 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
24 SITI HADIYATINISA 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
25 SITI MUTMA'INNAH ALAWIYAH 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
26 SUMINAR AGUSTINA 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
27 TIAL SEPTIANINGRUM 0.00 70.00 Meningkat
28 JASTIN 0.00 Belum Perbaikan/Tidak Perbaikan
29 AHMAD BAYIHAKI 50.00 70.00 Meningkat
PERHITUNGAN NILAI AKHIR
NILAI Nilai akhir yang dikehendaki:
PERBAIKAN 1.

2.

3.

4.

8
PERHITUNGAN NILAI AKHIR
Nilai akhir yang dikehendaki:
Dipilih yang lebih tinggi antara sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan

Diambil rata-rata antara sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan

Dinilai sama dengan KKM jika perbaikannya sama atau melebihi KKM

Menggunakan konversi (tanpa perbaikan)


NILAI AKHIR (DIAMBIL YANG TINGGI ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH PERBAIKAN)
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
KEMBALI KELAS/SEMESTER : X/SATU
KKM : 70
PERBAIKAN

NILAI
NO NAMA Nilai Akhir KETERANGAN
Sebelum Sesudah
Perbaikan Perbaikan
1 ADINDA TASYA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
2 DEDE KAMALUDIN 56.67 56.67 Tidak Tuntas
3 DEWI PUSPITASRI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
4 DINI ULANDARI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
5 DWI MUHAMMAD ARIP 0.00 70.00 70.00 Tuntas
6 EKO TRI HARDIANTO 40.00 40.00 Tidak Tuntas
7 HAIKAL ILYASA 50.00 70.00 70.00 Tuntas
8 INDRIANI HIDAYAT 0.00 70.00 70.00 Tuntas
9 M. FAHMI FAUZI 50.00 70.00 70.00 Tuntas
10 M. FARIS SHOLIHIN 63.33 70.00 70.00 Tuntas
11 M. HAFID FATHONI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
12 M. IHSAN FAHMI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
13 M.FIKRI RIVALDI 0.00 70.00 70.00 Tuntas
14 MUHAMMAD DAFFA 46.67 46.67 Tidak Tuntas
15 MUHAMMAD IQBAL MAULANA ALB 76.67 76.67 Tuntas
16 MUHAMMAD IQROM MAULANA AL 80.00 80.00 Tuntas
17 NURUL HIDAYAT DAROBI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
18 PUTRI CHIARA SEPTIA BELLA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
19 RETNO SARI MUJIANTI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
20 SANDI MULYADI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
21 SELAWATI ANDINI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
22 SHERLY APRIANA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
23 SITI ESA MAULIDA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
24 SITI HADIYATINISA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
25 SITI MUTMA'INNAH ALAWIYAH 0.00 0.00 Tidak Tuntas
26 SUMINAR AGUSTINA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
27 TIAL SEPTIANINGRUM 0.00 70.00 70.00 Tuntas
28 JASTIN 0.00 0.00 Tidak Tuntas
29 AHMAD BAYIHAKI 50.00 70.00 70.00 Tuntas
NILAI AKHIR (RATA-RA
MATA P
KEMBALI KELAS
PERBAIKAN

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
NILAI AKHIR (RATA-RATA ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH PERBAIKAN)
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
KELAS/SEMESTER: X/SATU
KKM : 70

NILAI
NAMA Nilai Akhir KETERANGAN
Sebelum Sesudah
Perbaikan Perbaikan
ADINDA TASYA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
DEDE KAMALUDIN 56.67 56.67 Tidak Tuntas
DEWI PUSPITASRI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
DINI ULANDARI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
DWI MUHAMMAD ARIP 0.00 70.00 35.00 Tidak Tuntas
EKO TRI HARDIANTO 40.00 40.00 Tidak Tuntas
HAIKAL ILYASA 50.00 70.00 60.00 Tidak Tuntas
INDRIANI HIDAYAT 0.00 70.00 35.00 Tidak Tuntas
M. FAHMI FAUZI 50.00 70.00 60.00 Tidak Tuntas
M. FARIS SHOLIHIN 63.33 70.00 66.67 Tidak Tuntas
M. HAFID FATHONI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
M. IHSAN FAHMI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
M.FIKRI RIVALDI 0.00 70.00 35.00 Tidak Tuntas
MUHAMMAD DAFFA 46.67 46.67 Tidak Tuntas
MUHAMMAD IQBAL MAULANA ALBI 76.67 76.67 Tuntas
MUHAMMAD IQROM MAULANA ALBI 80.00 80.00 Tuntas
NURUL HIDAYAT DAROBI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
PUTRI CHIARA SEPTIA BELLA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
RETNO SARI MUJIANTI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
SANDI MULYADI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
SELAWATI ANDINI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
SHERLY APRIANA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
SITI ESA MAULIDA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
SITI HADIYATINISA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
SITI MUTMA'INNAH ALAWIYAH 0.00 0.00 Tidak Tuntas
SUMINAR AGUSTINA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
TIAL SEPTIANINGRUM 0.00 70.00 35.00 Tidak Tuntas
JASTIN 0.00 0.00 Tidak Tuntas
AHMAD BAYIHAKI 50.00 70.00 60.00 Tidak Tuntas
NILAI AKHIR
M
KEMBALI
PERBAIKAN

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
NILAI AKHIR (NILAI PERBAIKAN MAKSIMUM SAMA DENGAN KKM)
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
KELAS/SEMESTER: X/SATU
KKM : 70

NILAI
NAMA Nilai Akhir KETERANGAN
Sebelum Sesudah
Perbaikan Perbaikan
ADINDA TASYA 0.00 70.00 Tuntas
DEDE KAMALUDIN 56.67 56.67 Tidak Tuntas
DEWI PUSPITASRI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
DINI ULANDARI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
DWI MUHAMMAD ARIP 0.00 70.00 70.00 Tuntas
EKO TRI HARDIANTO 40.00 40.00 Tidak Tuntas
HAIKAL ILYASA 50.00 70.00 56.67 Tidak Tuntas
INDRIANI HIDAYAT 0.00 70.00 0.00 Tidak Tuntas
M. FAHMI FAUZI 50.00 70.00 50.00 Tidak Tuntas
M. FARIS SHOLIHIN 63.33 70.00 63.33 Tidak Tuntas
M. HAFID FATHONI 0.00 40.00 Tidak Tuntas
M. IHSAN FAHMI 0.00 50.00 Tidak Tuntas
M.FIKRI RIVALDI 0.00 70.00 0.00 Tidak Tuntas
MUHAMMAD DAFFA 46.67 50.00 Tidak Tuntas
MUHAMMAD IQBAL MAULANA ALBI 76.67 76.67 Tuntas
MUHAMMAD IQROM MAULANA ALBI 80.00 80.00 Tuntas
NURUL HIDAYAT DAROBI 0.00 0.00 Tidak Tuntas
PUTRI CHIARA SEPTIA BELLA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
RETNO SARI MUJIANTI 0.00 46.67 Tidak Tuntas
SANDI MULYADI 0.00 76.67 Tuntas
SELAWATI ANDINI 0.00 80.00 Tuntas
SHERLY APRIANA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
SITI ESA MAULIDA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
SITI HADIYATINISA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
SITI MUTMA'INNAH ALAWIYAH 0.00 0.00 Tidak Tuntas
SUMINAR AGUSTINA 0.00 0.00 Tidak Tuntas
TIAL SEPTIANINGRUM 0.00 70.00 0.00 Tidak Tuntas
JASTIN 0.00 0.00 Tidak Tuntas
AHMAD BAYIHAKI 50.00 70.00 50.00 Tidak Tuntas
NILAI A
M
KEMBALI

Nilai maksimu

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
NILAI AKHIR (DENGAN KONVERSI DARI HASIL ULANGAN)
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
KELAS/SEMESTER: X/SATU
KKM : 70
Nilai minimum yang dikendaki : 60
Nilai maksimum yang dikendaki : 90
NILAI
NAMA Nilai Akhir KETERANGAN
Sebelum Sesudah
Konversi Konversi
ADINDA TASYA 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
DEDE KAMALUDIN 56.67 81.25 81.25 Tuntas
DEWI PUSPITASRI 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
DINI ULANDARI 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
DWI MUHAMMAD ARIP 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
EKO TRI HARDIANTO 40.00 75.00 75.00 Tuntas
HAIKAL ILYASA 50.00 78.75 78.75 Tuntas
INDRIANI HIDAYAT 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
M. FAHMI FAUZI 50.00 78.75 78.75 Tuntas
M. FARIS SHOLIHIN 63.33 83.75 83.75 Tuntas
M. HAFID FATHONI 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
M. IHSAN FAHMI 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
M.FIKRI RIVALDI 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
MUHAMMAD DAFFA 46.67 77.50 77.50 Tuntas
MUHAMMAD IQBAL MAULANA ALBI 76.67 88.75 88.75 Tuntas
MUHAMMAD IQROM MAULANA ALBI 80.00 90.00 90.00 Tuntas
NURUL HIDAYAT DAROBI 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
PUTRI CHIARA SEPTIA BELLA 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
RETNO SARI MUJIANTI 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
SANDI MULYADI 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
SELAWATI ANDINI 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
SHERLY APRIANA 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
SITI ESA MAULIDA 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
SITI HADIYATINISA 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
SITI MUTMA'INNAH ALAWIYAH 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
SUMINAR AGUSTINA 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
TIAL SEPTIANINGRUM 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
JASTIN 0.00 60.00 60.00 Tidak Tuntas
AHMAD BAYIHAKI 50.00 78.75 78.75 Tuntas
Min = 0.00
Max = 80.00
REGISTRASI JAWABAN SISWA
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
NILAI
KELAS/SEMESTER : X/SATU
ANALISIS
JUMLAH PESERTA : 29 SISWA
KUNCI JAWABAN B B C B D C E E C D B B D A D C D B C D
NO. SOAL NO. SOAL
NO NAMA SISWA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ADINDA TASYA B B C E C C D D A B B E D D C A D B C D
2 DEDE KAMALUDIN
3 DEWI PUSPITASRI B B C E B C E E C D B B B B C A D B C D
4 DINI ULANDARI B B C B B E E E C D B B D B E A B B C D
5 DWI MUHAMMAD ARIP B B C E B C D D A B B E D D C A D B C D
6 EKO TRI HARDIANTO B B C E B C D E C B B B D D C A D B C D
7 HAIKAL ILYASA B B C E B C D D D C B B D D C A D B C D
8 INDRIANI HIDAYAT B B C E B C D D C B B B D D C A D B C D
9 M. FAHMI FAUZI B B C E C C D D A B B E D D C A D B C D
10 M. FARIS SHOLIHIN B B C E B C D D A B B E D D C A D B C D
11 M. HAFID FATHONI B B C B B C E E C D B B D D C A D B C D
12 M. IHSAN FAHMI B B C B B C E E C D B B D D C A D B C D
13 M.FIKRI RIVALDI B B C E B A D D A B B E D D C A D B C D
14 MUHAMMAD DAFFA
15 MUHAMMAD IQBAL MAULANA ALBI B B C E B C E E A D B B B B C A D B C D
16 MUHAMMAD IQROM MAULANA ALBI B B C E B C E E C D B B B B C A D B C D
17 NURUL HIDAYAT DAROBI B B C B B C E E C D B B B D C A D B C D
18 PUTRI CHIARA SEPTIA BELLA B B C B B C E E C D B B D D C A D B C D
19 RETNO SARI MUJIANTI B B C E B C D E C B B B D D C A D B C D
20 SANDI MULYADI
21 SELAWATI ANDINI B B C B D C E E C D B B D D C A B B C D
22 SHERLY APRIANA B B C B B B E E B D B B D B C A D B C D
23 SITI ESA MAULIDA B B C E B C E E C D B B B B C A D B C D
24 SITI HADIYATINISA B B C B D C E E C D B B D D D C D B C D
25 SITI MUTMA'INNAH ALAWIYAH B B C B B C A E C D B B D D D D D B C D
26 SUMINAR AGUSTINA
27 TIAL SEPTIANINGRUM B B E E D C D D C D C D D D C A D B C D
28 JASTIN
29 AHMAD BAYIHAKI B B C E A D D A B B C E D D C A D B C D
NO. SOAL
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30