Anda di halaman 1dari 1

1 2 3 4 5 6

U17A
Outseal PLC Shield - UNO V. 1.0
IN_1 3.3K 1 4 IN_1AA 1 2 SS1
R1 100nF
74HC04

D17
A D
2 3 A
C1
U9 PC817 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Anda bebas menggunakan dan atau memodifikasi rangkaian elektronik ini.
Anda bebas menjual produk hasil rakitan rangkaian elektronik ini.
IN_2 3.3K 1 4 IN_1BB 3
U17B
4 SS2
tetapi anda dilarang menggunakan merek atau nama produk
R2 100nF
74HC04 yang mengandung kata OUTSEAL dalam produk anda
D18
D

2 3
C2
U10 PC817

U17C
IN_3 3.3K 1 4 IN_1CC 5 6 SS3 1k 1k
100nF RR1 5 4
B1 SS1 5 4 S1 Arduino UNO Board P1
R3 74HC04 1 SDA
D19

RR2 SS2
D

2 3 6 3 6 3
B2 S2 2 SCL
C3 RR3 7 2
B3 SS3 7 2
U11 PC817 S3 3
RR4 8 1 B4 SS4 8 1
S4

CONN_01X06
4
RP5 P17
RP3 1 5 13(SCK) SS1
VCC
B +5V +3.3V IOREF 2 6 12(MISO) SS2 B

CONN_01X08
U17D 1k RP2 Reset 3 7 11(**/MOSI) SS3
IN_4 3.3K 1 4 IN_1DD 9 8 SS4 RR5 5 4 SS5 1 8 4 8 10(**/SS) SS4
B5 S5
R4 100nF SS6 9(**) RR1
74HC04 RR6 6 3 2 7 S6 5 9
D20

B6
D

2 3 SS7 8 RR2
RR7 7 2 B7
3 6 S7 6 10
C4 SS8
U12 PC817 RR8 8 1 B8
4 5
S8 7
P20
RP4 1k Vin 8 1 7 RR3
P18
2 6(**) RR4

CONN_01X08
SS5 A0 1 3 5(**) RR5

CONN_01X06
SS6 A1 2 4 4 RR6
U17E SS7 A2 3 5 3(**) RR7
IN_5 3.3K 1 4 IN_1EE 11 10 SS5 +3.3V SS8 A3 4 6 2 RR8
+3.3V
R5 100nF
74HC04 1k 1k A4(SDA) 5 7 1(Tx)
D21

IN_1EE
D

2 3 5 4 IN_1AA 5 4 A5(SCL) 6 8 0(Rx)


C5 6 3 IN_1BB 6 3 IN_1FF
U13 PC817
7 2 IN_1CC 7 2 IN_1GG
8 1 IN_1DD 8 1 IN_1HH
RP6 RP7
P3 10
U17F 1 RP8
IN_6 3.3K 1 4 IN_1FF 13 12 SS6 IN_1 2 RR1 8 1 9
C PRTR5V0U2X C
R6 100nF VCC +5V 4k7 +5V IN_2 3 RR2 7 2 8
74HC04 +3.3V
D22

P9

CONN_01X09
SCL

CONN_01X10
D

2 3 1 2 5 4
IN_3 4 RR3 6 3 7
C6 3 4 SDA 6 3 SDA IN_4 5 RR4 5 4 6
U14 PC817
5 6 SCL 7 2
IN_5 6 RR5 8
1k
1 5
8 1
IN_6 7 RR6 7 2 4
CONN_02X03 SDA SCL RR7 6 3 3
U18A RP1 IN_7 8
IN_7 3.3K 1 4 IN_1GG 1 2 SS7 IN_8 9 RR8 5 4 2
R7 100nF 1
74HC04 RP9 1k +5V
D23
D

2 3 P16
C7
U15 PC817
U18C U18F
5 6 13 12

74HC04 74HC04
U18B
IN_8 3.3K 1 4 IN_1HH 3 4 SS8
R8 100nF 74HC04
Outseal PLC Shield - UNO
D24
D

2 3 U18E U18D
C8 11 10 9 8
U16 PC817
74HC04 74HC04
Sheet: /
D File: outseal_plc_shield_UNO.sch D

Title: Outseal PLC Shield - UNO


Size: A4 Date: 2017-10-26 Rev: 1.0
KiCad E.D.A. eeschema 4.0.4-stable Id: 1/1
1 2 3 4 5 6