Anda di halaman 1dari 4

A.

PERANCANGAN STRATEGIK 3K TAHUN 2019

ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV 2018 SASARAN 2019 INISIATIF/
STRATEGIK STRATEGI
3K Bangunan Meningkatkan tahap 3K Meningkatkan % kelas dan bilik- Kelas-kelas Semua kelas-kelas yang Kelas-kelas dan bilik-
Sekolah bangunan sekolah, bilik- penyertaan murid bilik khas dibawah dan bilik-bilik kurang memuaskan akan bilik khas yang paling
bilik khas (makmal, lebih serius dalam tahap kotor dan khas yang diambil tindakan segera tinggi markah
Tahap 3K bengkel, bilik kaunseling, pertandingan tidak selamat kurang keseluruhannya akan
(Keselamatan, surau, , kantin bilik SPBT keceriaan kelas dan semakin memuaskan mendapat hadiah berupa
Kebersihan/Keceriaan dll) kelas, tandas menyedarkan murid berkurangan tidak wang ringgit berserta sijil
dan Kesihatan) kepentingan dikenakan kecemerlangan
bangunan sekolah keselamatan dan tindakan
dan bilik-bilik dalam kesihatan
bangunan masih
sederhana
Kehijauan Menjadikan kawasan sekitar Memperbanyakkan Meningkatkan Menjadikan 90% taman mini di Mengadakan gotong
Kawasan Sekitar sekolah kelihatan hijau kawasan-kawasan kesedaran murid sekolah semua koridor kelas dan royong perdana pada awal
Sekolah dengan pokok buah-buahan, hijau disekitar tentang kepentingan berkonsepkan bilik-bilik khas kelihatan tahun persekolahan
penjagaan kesihatan sekolah dalam
sayuran, herba dan bunga sekolah hijau, ceria dan
Tahap kehijauan taman.
untuk menghasilkan taman berinformasi
kawasan sekitar di seluruh kawasan sekitar
sekolah masih di sekolah
peringkat sederhana

Aspek Meningkatkan aspek-aspek Meningkatkan % kes-kes Murid-murid Tahap keselamatan Semua warga sekolah
keselamatan keselamatan diri murid dan tahap keselamatan kecederaan dan tidak sekolah dapat akan diberikan taklimat
persekitaran sekolah . sekolah ditahap kemalangan murid memandang ditingkatkan sebanyak berkenaan peraturan yang
Penekanan aspek dapat dikurangkan serius soal 5% mesti dipatuhi di dalam
memuaskan
keselamatan di keselamatan dan di luar kawasan
sekolah masih berada sekolah sekolah
pada tahap sederhana

Tahap kesedaran Melahirkan murid-murid Meningkatkan Murid sihat Kesedaran Tahap kesihatan individu 1. Memanggil pihak
murid berkaitan yang lebih peka dan kesedaran murid berkaitan semakin bertambah baik tertentu bagi
dengan kesihatan mempunyai kesedaran yang tentang kepentingan mencapai 78% kesihatan diri menyampaikan
kurang dipandang tinggi dalam penjagaan penjagaan kesihatan kurang taklimat dan
serius kesihatan diri didedahkan penerangan
dan diterapkan tentang
di kalangan kepentingan
murid-murid penjagaan
kesihatan.
2. Tiada kes demam
denggi
direkodkan

PELAN TAKTIKAL PROGRAM 3K (KESELAMATAN, KECERIAAN & KESIHATAN)

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ TOV ETR Indikator


Sumber Pencapaian
1 SEKOLAH Meningkatkan tahap -Pengetua Jan -Nov Tahap Tahap Peratus keceriaan
DALAM TAMAN keceriaan sekolah. -PK HEM keceriaan keceriaan sekolah tercapai.
-JK 3K. mencapai mencapai 85%
80%
2 PERTANDINGAN Menjadikan kelas lebih -Pengetua Jan - Nov Tahap Tahap Tahap keceriaan
KECERIAAN ceria, bersih, kondusif dan -PK HEM keceriaan keceriaan dan kebersihan
SEKOLAH menarik. -Unit Keceriaan Kelas mencapai kelas kelas meningkat.
JK 3K 70% mencapai 80%
-Murid
3 TANDAS Meningkatkan imej, -Pengetua Jan - Nov Tahap Tahap Tahap kebersihan
ANGKAT kebersihan dan keceriaan -PK HEM keceriaan keceriaan dan keceriaan
tandas. -Unit Tandas mencapai meningkat meningkat.
Bermaklumat Jk 3K 60% sehingga 65%
-Guru bertugas Harian
-Semua guru
-Semua murid
4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan -Pengetua Jan - Nov Murid yang Tahap Tahap kesihatan
80%. -PK HEM sihat seramai kesihatan murid pada tahap
-AJK 3K 78% murid yang baik.
-PIBG mencapai 85%
-Semua guru
-semua murid
5 GOTONG- Membersihkan persekitaran -Pengetua Sepanjang Tahap Tahap Kawasan sekolah
ROYONG sekolah dan kawasan -PK HEM tahun kebersihan kebersihan bebas daripada
PERDANA sekolah yang berpotensi -AJK 3K sekolah sekolah sebarang penyakit
menjadi tempat pembiakan -PIBG mencapai 85 mencapai 80% bawaan nyamuk
nyamuk dan vektor -Semua guru % dan vektor yang
pembawa penyakit. -semua murid lain.
6 LATIHAN Meningkatkan tahap -Pengetua Jun Tahap Tahap Kadar kemalangan
KEBAKARAN kesedaran murid tentang -PK HEM kesedaran kesedaran akibat kebakaran
keselamatan diri apabila -Unit Keselamatan murid murid yang melibatkan
berlaku kebakaran. mengenai mencapai 90% murid rendah.
kebakaran
mencapai
80%

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:

............................................................ .......................................................

SITI RADZIAH BINTI AZIT PUAN HAJAH NORSIAH BINTI HAMID


GURU 3K, GPK HEM,
SMK SERI MAHKOTA. SMK SERI MAHKOTA.

Anda mungkin juga menyukai