Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 4 TARIKH 25/1/2018 HARI KHAMIS

BAHASA 2 AL-
MATA PELAJARAN MELAYU KELAS KHAWARIZMI MASA 12.00 – 13.00 ptg
KESIHATAN DAN
TEMA KEBERSIHAN TAJUK APA KATA MEREKA?
KEMAHIRAN TATABAHASA
STANDARD
PKANDUNGAN 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat
STANDARD
PEMBELAJARAN 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata ganti nama dan akronim dengan tepat mengikut konteks
KRITERIA 1. Dapat menyatakan jenis kata ganti nama diri dalam bahan.
KEJAYAAN 2. Mengemukakan pendapat tentang isu yang diutarakan dengan menggunakan kata ganti
nama diri yang sesuai.
PAK 21 Peta Buih
Meja Bulat PBD Latihan Bertulis PETA I-THINK Berganda
HEBAT
Tidak Berkenaan KBAT Menganalisis
☐ Baik hati ☐kerjasama ☐Bertolak ansur ☐Keadilan
☒Kejujuran ☐ Bersyukur ☐Tolong-menolong ☒Bertanggungjawab
NILAI ☐ Hemah tinggi ☒Kesabaran ☒Hormat menghormati ☐Kasih sayang
☐Ketekunan ☐Kerajinan

☐Kreativiti dan Inovasi ☒Pendidikan Alam Sekitar ☐Sains dan Teknologi


EMK ☐Teknologi Maklumat dan Komunikasi ☒Bahasa ☐Patriotisme ☐ Keusahawanan

☒Buku teks ☐Buku rujukan ☐Powerpoint ☒Projektor ☐Model


☒Internet ☐Radio/Tv ☐Radas ☐Buku cerita ☒Gambar
BBM
☐Carta ☐Graf ☐Kamus Dewan ☐Surat khabar/majalah ☒Petikan

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN


1. . Guru memberi penerangan
2. Murid dan guru membuat perbincangan
3. Murid membaca bersama dengan guru menggunakan intonasi yang betul.
4.Murid menyenaraikan jenis-jenis kata ganti nama diri yang terdapat dalam bahan.
5. Murid akan mengemukakan pendapat tentang isu yang diutarakan dengan menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai.
6. Pembentangan
7.Pemurnian dan latihan

REFLEKSI: _____ /_____ murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

TINDAKAN SUSULAN : ____/ ______ murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.

CATATAN
pada hari ini tidak dapat PdPc tidak dapat dijalankan kerana __________

☐Mesyuarat ☐Program Sekolah ☐ Cuti sakit ☐Aktiviti luar ☐ Cuti Am ☐Kursus


☐Cuti Rehat Khas ☐Guru Pengiring ☐Bencana alam ☐Lain-lain ______________________