Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 3 TARIKH 23/1/2018 HARI SELASA

BAHASA 2 AL-
MATA PELAJARAN MELAYU KELAS KHAWARIZMI MASA 11.00-12.00
KESIHATAN DAN
TEMA KEBERSIHAN TAJUK SEJAHTERAKAN HIDUP
KEMAHIRAN ASPEK SENI BAHASA
STANDARD
PKANDUNGAN 4.1 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons peripadi
STANDARD 4.1.1 Memahami dan mengapresiasi karya prosa dari aspek sinopsis, tema, persoalan, nilai dan
PEMBELAJARAN pengajaran, wayak dan perwaakan dengan memberikan respons yang betul dan rasional
KRITERIA 1. Menghuraikan synopsis novel
KEJAYAAN 2. Menyatakan tema dan persoalan novel

PAK 21 Pembentangan
Hasil Sendiri PBD Pembentangan PETA I-THINK Peta Buih
HEBAT
Tidak Berkenaan KBAT Memahami
☐ Baik hati ☒kerjasama ☐Bertolak ansur ☐Keadilan
☐Kejujuran ☐ Bersyukur ☒Tolong-menolong ☒Bertanggungjawab
NILAI ☐ Hemah tinggi ☒Kesabaran ☐Hormat menghormati ☐Kasih sayang
☐Ketekunan ☐Kerajinan

☐Kreativiti dan Inovasi ☐Pendidikan Alam Sekitar ☐Sains dan Teknologi


EMK ☐Teknologi Maklumat dan Komunikasi ☒Bahasa ☐Patriotisme ☐ Keusahawanan

☒Buku teks ☐Buku rujukan ☐Powerpoint ☒Projektor ☐Model


☒Internet ☐Radio/Tv ☐Radas ☐Buku cerita ☐Gambar
BBM
☐Carta ☐Graf ☐Kamus Dewan ☐Surat khabar/majalah ☐Petikan

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

1. Murid akan duduk dalam kumpulan.


2. Murid berbincang tentang tema dan persoalan.
3. Murid akan menyenaraikan persoalan novel.
4. Murid akan membentangkan hasil perbincangan.
5. Murid akan bersoal jawab tentang contoh persoalan yang terdapat dalam novel.

REFLEKSI: _____ /_____ murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

TINDAKAN SUSULAN : ____/ ______ murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.

CATATAN
pada hari ini tidak dapat PdPc tidak dapat dijalankan kerana __________

☐Mesyuarat ☐Program Sekolah ☐ Cuti sakit ☐Aktiviti luar ☐ Cuti Am ☐Kursus


☐Cuti Rehat Khas ☐Guru Pengiring ☐Bencana alam ☐Lain-lain ______________________