Anda di halaman 1dari 1

Ruj.

Tuan :
Ruj. Kami :
Tarikh :

Kepada,
Ibu bapa / Penjaga,

_______________________________

Tuan,

MELANGGAR PERATURAN SEKOLAH : AMARAN

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak / jagaan * tuan / puan

___________________________ dari Kelas ________________________ telah


melanggar peraturan sekolah.

2. Berikut adalah jenis kesalahan yang dilakukan :

BIL TARIKH JENIS KESALAHAN

3. Mengikut peraturan sekolah, anak / jagaan * tuan / puan boleh dikenakan tindakan
tanpa apa-apa pernyataan daripada ibu bapa / penjaga dan atas sebab-sebab yang
munasabah. Sekiranya tiada perubahan selepas amaran diberikan, tindakan akan
dikenakan ke atas anak tuan/puan.

Sekian, dimaklumkan. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

( LATIFAH BT ABD LATIF )


Guru Besar,
SK La Salle
Petaling Jaya.