Anda di halaman 1dari 3

SDN 1 WEBSITEEDUKASI.

COM NILAI
PENILAIAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Nama : ............................. No absen : …………………


Kelas : 4 (Empat) Mapel : Matematika
Semester : 1 (satu) Tema : Kelipatan dan Faktor
Hari / Tanggal : ............................. Pembelajaran :3

Kerjakan soal – soal di bawah ini dengan teliti dan benar !


A. Soal I
Berilah tanda silang (X) pada abjad jawaban yang benar!

1. Bilangan kelipatan 6 adalah . . . .


a. 6, 8, 10, 12, 14, ...
b. 6, 12, 18, 24, 32, ...
c. 6, 12, 16, 20, 26, ...
d. 6, 8, 12, 16, 24, ...

2 Bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 20 adalah . . . .


a. 6, 12, 16
b. 6, 12, 18
c. 6, 14, 16
d. 6, 14, 18

3. Bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 30 dan lebih dari 10 adalah . . . .


a. 3, 6, 9
b. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27
c. 12, 15, 18, 21, 24, 27
d. 33, 36, 39

4. Bilangan kelipatan 5 yang habis dibagi 3 adalah . . . .


a. 10
b. 5
c. 25
d. 15

5. Bilangan kelipatan 2 yang lebih dari 10 dan habis dibagi 5 adalah . . . .


a. 15, 20, 25
b. 20, 35, 30
c. 20, 30, 40
d. 25, 35, 45

6. Faktor dari bilangan 12 adalah . . . .


a. 1, 2, 3, 4, 6, 12
b. 1, 2, 3, 5, 6, 12
c. 1, 3, 4, 6, 8, 12
d. 1, 2, 3, 4, 8, 12

7. Faktor dari bilangan 45 adalah . . . .


a. 1, 3, 5, 9, 12, 45
b. 1, 3, 5, 9, 15, 45
c. 1, 3, 7, 9, 15, 45
d. 1, 3, 7, 9, 12, 45

8. Kelipatan persekutuan 10 dan 15 adalah . . . .


a. 30, 60, 90, ...
b. 30, 40, 60, ...
c. 30, 60, 80, ...
d. 30, 50, 90, ...
9. Faktor persekutuan 18 dan 24 adalah . . . .
a. 1, 2, 3, 4, 6
b. 1, 2, 3, 6, 9
c. 1, 2, 3, 8
d. 1, 2, 3, 6

10. Faktor persekutuan 36 dan 42 adalah . . . .


a. 1, 2, 3, 4, 6
b. 1, 2, 3, 6, 9
c. 1, 2, 3, 8
d. 1, 2, 3, 6

B. Soal II

1. Bilangan kelipatan 5 adalah . . . .

2. Bilangan kelipatan 12 yang kurang dari 30 adalah . . . .

3. Bilangan kelipatan 6 yang habis dibagi 4 adalah . . . .

4. Faktor dari bilangan 45 adalah . . . .

5. Faktor dari bilangan 56 adalah . . . .

6. KP dari 8 dan 16 adalah . . . .

7. KP dari 18 dan 24 adalah . . . .

8. FP dari 6 dan 8 adalah . . .

9. FP dari 21 dan 49 adalah . . . .

10. FP dari 15 dan 45 adalah . . . .


Kunci Jawaban
A. Soal I
1. B
2. B
3. C
4. D
5. C
6. A
7. B
8. A
9. D
10. D

B. Soal II
1. 5,10,15,20,25,30,......
2. 12 dan 24
3. 6,12,18,24,...
4. 1,3,5,15,45
5. 1,2,4,7,8,14,28 dan 56
6. 16,32,48,….
7. 72,144,…..
8. 1 dan 2
9. 1 dan 7
10. 1,3,5, dan 5