Anda di halaman 1dari 1

Kebenaran Untuk Menulis dan Menandatangani Resit [AP 70(a)]

Kementerian / Jabatan : ____SK DATO’ KAMARUDDIN, 35950 BEHRANG STSESN, PERAK__________________

ARAHAN PERBENDAHARAAN 70(a) – KUASA MENULIS DAN MENANDATANGANI RESIT

A. TUGAS MENULIS RESIT

Contoh Tandatangan
Nama Pegawai Jawatan Contoh Tandatangan Tarikh Kuatkuasa
Ringkas
1. LOKMAN BIN SAMIAN PK HEM 1.11.2018
2.

B. TUGAS MENANDATANGANI RESIT

Contoh Tandatangan
Nama Pegawai Jawatan Contoh Tandatangan Tarikh Kuatkuasa
Ringkas
1. LOKMAN BIN SAMIAN PK HEM 1.11.2018
2.

Tandatangan Pegawai Pengawal /


Pegawai Pemungut : …………………………………………………………………….

Nama : …………………………………………………………………….
Cop Jabatan :

Kementerian / Jabatan : …………………………………………………………………….

Tarikh : …………………………