Anda di halaman 1dari 2

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BORANG KEBERHASILAN
TAHUN 2018

NAMA PYD THILAGAVATHY A/P SETHURAMAH GRED JAWATAN DG 44


NO.K.P. 780820-08-5290 TEMPAT
SMK TINGGI MELAKA
JAWATAN PPPS BERTUGAS

PENILAIAN PENILAIAN MELEBIHI


BIDANG TUGAS NO SASARAN KEBERHASILAN CATATAN
PERTAMA AKHIR SASARAN

Memastikann Rancangan Pelajaran Harian matapelajaran kimia


KURIKULUM 1 yang lengkap mengikut sukatan dan pekeliling bagi kelas-kelas 100 100 KEKAL
yang diajar.
Memastikan 50% pelajar kelas U 6 SC Zeta lulus mencapai
2 sekurang-kurangnya gred C dalam matapelajaran kimia Penggal 50 100 / KEKAL
2 tahun 2018.
Memastikan semua pelajar kelas U 6 SC Zeta menyiapkan
3 laporan kerja kursus kimia serta mendapat markah sekurang- 60 100 / KEKAL
kurangnya 195/225 di akhir Penggal 3 tahun 2018
Memastikan ujian dan kuiz sebanyak 6 kali di Penggal 2 tahun
4
2018.
40 100 / KEKAL

Memastikan satu kerja kursus kimia dijalankan sebelum akhir


5
penggal 3.
30 100 / KEKAL

Memastikan membuat kelas tambahan sekurang-kurangnya 12


6
kali dalam tahun 2018.
40 100 / KEKAL

Memastikan sekurang-kurangnya 90% ahli kelab frisbee hadir


KOKURIKULUM 7
untuk latihan dan perjumpaan tahun 2018.
20 100 / KEKAL

Memastikan 90 % pelajar kelab frisbee dapat melibatkan diri


GURU PENASIHAT FRISBEE 8
dalam aktiviti peringkat sekolah .
30 100 / KEKAL

Memastikan sekurang-kurangnya 90% kehadiran murid dicapai


GURU PENASIHAT ST. FRANCIS 9
dalam aktiviti rumah sukan ST. Francis.
60 100 / KEKAL

Memastikan penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam sukan tara


10
pada tahun 2018. 100 100 KEKAL

Memastikan sekurang-kurangnya pameran kesihatan diadakan


HAL EHWAL PELAJAR 11 dua kali setahun pada tahun 2018.UJIAN DARAH DAN KEMPEN 50 100 / KEKAL
28 dan 30 MEI 2018.
Memastikan 100 % pelajar-pelajar tingkatan 6 telah diberi
12
pemeriksaan gigi pada tahun 2018.
50 100 / KEKAL

BILANGAN SASARAN 12 12 10
JUMLAH MARKAH 630 1200 1000
PERATUS PENCAPAIAN 52.50 100.00 83.33
SKOR 3 4
PENGESAHAN
T/TANGAN & TARIKH PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR
PP1 PN. TAI KWEE YONG PN. TAI KWEE YONG
PP2 TN.HJ AHMAD SAUFIE BIN HAJI ALI TN. HJ AHMAD SAUFIE BIN HAJI ALI

Tarikh Dicetak: 11/23/2018


PYD PN. THILAGAVATHY SETHURAMAH PN. THILAGAVATHY SETHURAMAH

Tarikh Dicetak: 11/23/2018