Anda di halaman 1dari 9

SOAL I

Petunjuk soal
Pada setiap kalimat satu kata hilang dan disediakan 5 kata sebagai pengganti, plihlah kata yang tepat
yang dapat menyempurnakan kalimat

Example 01
Seekor kuda mempunyai kesamaan terbesar dengan:
a. Kucing b. bajing c. keledai d. lembu jawaban yang benar adalah keledai : (c)

Soal 1- 10
1.Pengaruh seseorang kepada orang lain seharusnya bergantung pada
a. kekuasaan b. Bujukan c. Kekayaan d. Keberanian
2. Lawan hemat adalah
a. murah b. Kikir c. Boros d. Bernilai
3. ……………….tidak termasuk cuaca
a. angin b. halilintar c. Salju d. gempa bumi
4. Lawan dari setia adalah…….
a. cinta b. Benci c. Khianat d. Persahabatan
5. Seekor kuda selalu mempunyi
a. kandang b. Ladam c. pelana d. kuku
6. Seorang paman……………lebih tua dari kemonakannya
a. jarang b. Biasanya c. selalu d. Tak pernah
7. Pada jumlah yang sama nilai kalori tertinggi pada
a. ikan b. Daging c. Lemak d.sayur
8. Pada satu pertandingan selalu terdapat
a. lawan b. Wasit c. Penonton d. Pemenang
9. Suatu pernyataan yang belum dipastikan dikatakan sebagai pernyataan
a. paradoks b. tergesa gesa c. arti rangkap d. hipotesis
10. pada sepatu selalau terdapat
a. kulit b. Sol c. tali sepatu d. gesper
11. Suatu………….tidak menyangkut pencegahan kecelakaan
a. lampu lalulintas b. palang kreta api c. kotak P3K d. tanda peringatan
TES 1 : Tes Pengetahuan Umum

Soal-soal 01 – 20 terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat satu kata hilang dan disediakan 5
(lima) katapilihan sebagai jawabannya. Pilihlah kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat
itu !
Contoh :
Seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor…………………
a) kucing b) bajing c) keledai d) lembu e) anjing
Jawaban yang benar adalah : c) keledai

Contoh berikutnya :
Lawannya‘harapan’ adalah………………
a) duka b) putus asa c) sengsara d) cinta e) benci
Jawaban yang benar adalah : b) putus asa

1. Suatu…………….. tidak termasuk persoalan pencegahan kecelakaan


a) lampu lalulintas b) kacamata pelindung c) kotak PPPK d) tanda peringatan
e) palang kereta api

2. Mata uang dari Rp.50,- garis tengahnya adalah……………………..mm


a) 17 b) 29 c) 25 d) 24 e) 15

3. Seseorang yang bersikap menyangsikan setiap kemajuan adalah seorang yang………………………


a) demokratis b) radikal c) liberal d) konservatif e) anarkis

4. Lawannya “tidak pernah” adalah…………………………


a) sering b) kadang c) jarang d) kerap kali e) selalu

5. Jarak antara Jakarta – Surabaya ialah kira-kira……………


a) 650 b) 1000 c) 800 d) 600 e) 950

6. Untuk dapat membuat nada yang rendah dan mendalam, kita memerlukan banyak………………
a) kekuatan b) peranan c) ayunan d) berat e) suara

7. Ayah…………………….. lebih pengalaman daripada anaknya


a) selalu b) biasanya c) jauh d) jarang e) pada dasarnya

8. Diantara kota-kota berikut, maka kota……………….. letaknya paling selatan


a) Jakarta b) Bandung c) Cirebon d) Semarang e) Surabaya

9. Jika kita mengetahui jumlah persentase nomor-nomor lotere yang tidak menang, maka kita
dapatmenhitung……………………
a) jumlah nomor yang menang c) kemungkinan menang e)tinggi keuntungan
b) pajak lotere d) jumlah pengikut

10.Seorang anak yang baru berumur 10 tahun tingginya rata-rata……………………..


a) 150 b) 130 c) 110 d) 105 e) 115

11.Pengaruh seseorang terhadap orang lain seharusnya tergantung pada……………………


a) kekuasaan b) bujukan c) kekayaan d) keberanian e) kewibawaan

12.Lawannya“hemat” adalah…………………………..
a) murah b) kikir c) boros d) berani e) kaya

13.……………………..tidak termasuk cuaca


a) angin puyuh b) halilintar c) salju d) gempa bumi e) kabut

14.Lawannya“setia” adalah………………………
a) cinta b) benci c) persahabatan d) khianat e) permusuhan

15.Seekor kuda selalu mempunyai…………………………


a) kandang b) ladam c) pelana d) kuku e) surai

16.Seorang paman…………………. lebih tua dari kemenakannya


a) jarang b) biasanya c) selalu d) tak pernah e) kadang-kadang

17.Pada jumlah yang sama, nilai kalori tertinggi terdapat pada…………………


a) ikan b) daging c) lemak d) tahu e) sayuran

18.Pada suatu pertandingan selalu terdapat………………………


a) lawan b) wasit c) penonton d) sorak e) kemenangan

19.Suatu pernyataan yang belum dipastikan dikatakan sebagai pernyataan yang………………


a) paradoks b) tergesa-gesa c) mempunyai arti lengkap d) menyaesatkan e) hipotesis

20.Pada sepatu selalu terdapat…………………


a) kulit b) sol c) tali sepatu d) gesper e) lidah
TES 2 : Tes Kesamaan Kata

Ditentukan lima kata. Pada 4 dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan. Carilah satu kata yang
tidakmemiliki kesamaan dengan keempat kata yang lain.
Contoh:
a. meja b. kursi c. burung d. lemari e. tempat tidur
Meja, kursi, lemari, dan tempat tidur adalah perabot rumah, sedangkan“burung” bukanlah perabot
rumah yang tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata yang lain.
Jawaban yang benar adalah : burung Oleh karena itupada kertas jawaban, pilih jawaban c. burung

Contoh berikutnya:
a. duduk b. berbaring c. berdiri d. berjalan e. berjongkok
Pada duduk, berbaring, berdiri dan berjongkok adalah yang orang berada dalam keadaan
tidak bergerak,sedangkan“berjalan” orang berada dalam keadaan bergerak. Jawaban yang benar
adalah : berjalan. Oleh karena itu pada kertas jawaban, pilih jawaban d. Berjalan

21. a. jarak b. perpisahan c. tugas d. batas e. perceraian

22. a. Saringan b. Kelambu c. Payung d. tapisan e. Jala

23. a. Putih b. pucat c. Buram d. kasar e. Berkilauan

24. a. otobis b. pesawat terbang c.sepeda motor d. sepeda e. kapal api

25. a. Biola b. seruling c. Clarinet d. terompet e. Saxophone

26. a. lingkaran b. panah c. elips d. busur e. Lengkungan

27. a. mengetuk b. memaki c. Menjahit d. menggergaji e. Memukul

28. a. lebar b. Keliling c. luas d. isi e. Panjang

29. a. mengikat b. menyatukan c. melepaskan d. mengaitkan e. Melekatkan

30. a. arah b. Timur c. perjalanan d. Tujuan e. Selatan

31. a. bergelombang b. kasar c. berduri d. Licin e. Lurus

32. a. jam b. kompas c. penunjuk jalan d. bintang pari e. Arah

33.a. kebijaksanaan b. pendidikan c. perencanaan d. penempatan e. Pengarahan

34. a. bermotor b. Berjalan c. berlayar d. bersepeda e. Berkuda

35. a. Gambar b. lukisan c. potret d. patung e. Ukiran

36. a. jembatan b. batas c. perkawinan d. pagar e. Masyarakat


37. a. mengetam b. mamahat c. Mengasah d. melicinkan e. Menggosok

38. a. panjang b. Lonjong c. runcing d. bulat e. Bersudut2

9. a. Kunci b. palang pintu c. gerendel d. gunting e. Obeng

40. a. batu b. Baja c. bulu d. karet e. Kayu

TES 3 : Tes Hubungan Kata

Ditentukan tiga kata. Antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan tertentu. Antara
kataketiga dan salah satu kata di antara kelima kata pilihan, harus pula terdapat hubungan yang sama.
Carilah kata itu.
Contoh:
HUTAN : POHON = TEMBOK :…
a. batu bata b. rumah c. semen d. Putih e. Dinding
Hubungan antara hutan dan pohon adalah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon,
maka hubungan antaratembok dan salah satu kata pilihan adalah bahwa tembok terdiri atas batu bata.
Jawaban yang benar adalah : batubata .

Contoh berikutnya:
GELAP : TERANG = BASAH :…
a. hujan b. hari c. lembab d. Angin e. Kering
Gelap adalah lawan kata dari terang, maka untuk basah lawan katanya adalah kering. Jawaban yang
benaradalah : kering. Oleh karena itu pada kertas jawaban, pilih jawaban a. kering

41.Menemukan : menghilangkan > Mengingat:


a. Mengahafal b. Mengenal c. melupakan d. Berfikir

42. Bunga : jambangan > Burung :


a. sarang b. langit c. pohon d. Sangkar

43. Kereta api : Rel > Otobis


a. roda b. Poros c. ban d. jalan raya

44. Perak : emas > Cincin :


a. Arloji b. Berlian c. Permata d. Gelang

45. Lingakaran : bola > bujur sangkar :


a. Bentuk b. gambar c. segi empat d. Kubus

46. Saran : keputusan > merundingkan :


a. menawarkan b. menentukan c. Menilai d. Menimbang

47. Lidah : asam > hidung :


a. mencium b. Bernafas c. tengik d. asin

48. Darah : pembuluh > air :


a. pintu air b. Sungai c. talang d. Hujan
49. Saraf : penyalur > pupil :
a. penyinaran b. mata c. Melihat d. pelindung

50. Pengantar surat : telegram > pandai besi :


a. palu godam b. pedagang besi c. tukang emas d. api

51. Buta : warna > tuli :


a. pendengaran b. Mendengar c. Nada d. Kata

52. Makanan : bumbu > ceramah :


a. penghinaan b. pidato c. Kesan d. Ayat

53. Marah : emosi > duka cita :


a. suka cita b. sakit hati c. suasana hati d. Sedih

54. Mantel : jubah > wool :


a. bahan sandang b. domba c. sutera d. Jas

55. Ketinggian puncak : tekanan udara > ketinggian nada :


a. garbu penala b. sopran c. Suara d. panjang senar

56. Negara : revolusi > makhluk hidup:


a. biologi b. keturunan c. Mutasi d. Seleksi

57. Kekurangan : penemuan > panas :


a. haus b. Katulistiwa c. es d. Matahari

58. Kayu : diketam > besi :


a. dipalu b. digergaji c. Dikikir d. Ditempa

59. Olahragawan : lembing > cendekiawan :


a. perpustakaan b. Penelitian c. Karya d. Studi

60. Keledai : kuda pacuan > pembakaran :


a. pemadam b. obor c. Letupan d. lautan api
TES 5 : Tes Aritmatika

Test berikutnya adalah soal-soal hitungan.


Contoh:
Sebatang pensil harganya 25 rupiah. Berapakah harga 3 batang ?Jawabannya adalah :75
Cara menjawabnya adalah dengan memilih angka jawaban.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contoh lain:
Dengan sepeda, Husin dapat menempuh 15 km dalam waktu 1 jam. Berapa km-kah yang dapat
ia tempuhdalam waktu 4 jam ?Jawabannya adalah :60
Cara menjawabnya adalah dengan memilih angka jawaban.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

81. Karena dipanaskan, kawat yang panjangnya 48 cm akan mengembang menjadi 52 cm. Setelah
pemanasan, berapakah panjangnya kawat yang berukuran 72 cm ?
48 -> 52 = +4 CM, 72 -> 72+4 =76 CM

82. Suatu pabrik dapat menghasilkan 304 batang pensil dalam waktu 8 jam. Berapa batangkah yang
dihasilkan dalam waktu setengah jam ?
304 BATANG = 8 JAM, 38 BATANG = 1 JAM, ½ JAM =19 BATANG

83. Untuk suatu campuran diperlukan 2 bagian perak dan 3 bagian timah. Berapa gram-kah
perak yang diperlukan untuk mendapatkan campuran itu beratnya 15 gram?
2 : 3 = 15 GRAM, 2+3 = 5 -> PERAK = 2/5 x 15 GRAM =6 GRAM

84. Untuk setiap Rp. 3,- yang dimiliki Sidin, Hamid memiliki Rp. 5,- . Jika mereka bersama
mempunyai Rp. 120,- berapa rupiahkah yang dimiliki Hamid ?
3 : 5 = 120, 3+5 = 8 -> Rp. 120 = 5/8 x 120 =Rp. 75

85. Mesin A menenun 60 m kain, sedangkan mesin B menenun 40 m kain. Berapa meterkah
yang ditenun mesin A, Jika mesin B menenun 60 m?
60 : 40 = 3 : 2, MISALKAN 2 = 60, 1 = 30, MAKA 3 =90 M

86. Seseorang memberikan 1/10 dari uangnya untuk perangko dan 4 kali jumlah itu untuk alat
tulis.Sisa uangnya masih Rp. 60,-. Berapa rupiahkah uangnya semula?
1/10 + 4X(1/10) = 5/10 = 1/2, 60 = ½ -> Rp. 120

87. Dalam 2 peti terdapat 43 piring. Didalam peti yang satu terdapat 9 buah piring lebih
banyak daripada didalam peti yang lain. Berapa buah piring terdapat didalam peti yang lebih kecil?
JUMLAH PETI SAMA = 43 – 9 = 34, PETI BESAR + PETI KECIL = 43, (17+9)+17 = 43, PETI
KECIL = 17

88. Suatu lembaran kain yang panjangnya 60 cm harus dibagi sedemikian rupa sehingga
panjangnya satu bagian adalah 2/3 dari bagian yang lain. Berapakah bagian yang terpendek?
60 CM / 2 = 30 CM, BAGIAN BESAR = 2/3 / 30CM = +20CM -> 30CM+20CM = 50CM, BAGIAN
KECIL = 60CM-50CM =10CM
89. Suatu perusahaan mengekspor ¾ dari hasil produksinya dan menjual 4/5 dari sisa itu
di dalam negeri.Berapa % kah hasil produksi yang masih tinggal?
MISALKAN HASIL TOTAL = 100, 100-(¾ * 100) = TINGGAL 25, 4/5*25 = 20, 25-20= 5%

90. Jika suatu botol berisi anggur hanya 7/8 bagian dan harganya ialah Rp. 84,-. Berapakah
harga anggur itu jika botol itu hanya terisi ½ penuh?
7/8 = Rp. 84, 1/8 = Rp. 12, 4/8 -> ½ = 12*4 =Rp. 48

91. Didalam suatu keluarga setiap anak perempuan mempunyai jumlah saudara laki-laki yang sama
dengan jumlahsaudara perempuan dan setiap anak laki-laki mempunyai dua kali lebih banyak saudara
perempuan daripadasaudara laki-laki. Berapa anak laki-laki kah yang terdapat dalam keluarga itu?
JUMLAH ANAK = 7, PEREMPUAN 4,LAKI –LAKI 3

92. Jika seorang anak memiliki Rp. 50,- dan memberikan Rp. 15,-. Berapa rupiahkah
yang masih tinggal padanya? 50-15 =Rp. 35

93. Berapa km-kah yang dapat ditempuh oleh kereta api dalam waktu 7 jam. Jika kecepatannya
40 km/jam ? 40 * 7 =280KM

94. 15 peti buah-buahan beratnya 250 kg dan setiap peti kosong beratnya 3 kg, berapakah berat buah-
buahan itu ? BERAT PETI = 15*3 = 45KG, BERAT BUAH = 250-45 =205 KG

95. Seseorang mempunyai persediaan rumput yang cukup untuk 7ekor kuda selama 78
hari. Berapa harikah persediaan itu cukup untuk 21 ekor kuda? 7 KUDA -> 21 = 3X, = 78/3 =26
HARI

96. 3 batang rokok coklat harganya Rp. 5,-. Berapa batangkah yang dapat kita beli dengan Rp. 50?
Rp. 50 -> 50 = 10X,3*10 = 30 BATANG

97. Seseorang dapat berjalan 1,75 m dalam waktu ¼ detik. Berapa meterkah yang dapat
ditempuh dalam waktu10 detik ? 1,75 = ¼ DETIK, 1 DETIK = 1,75*4 = 7 METER, 10 DETIK
=70METER

98. Jika sebuah batu terletak 15 m di sebelah selatan dari sebatang pohon dan pohon itu berada 30 m
di sebelahselatan dari sebuah rumah. Berapa meterkah jarak antara batu dan rumah itu? 15+30
=45METER

99. Jika 4 ½ m bahan sandang harganya Rp. 90,-. Berapa rupiahkah harga 2 ½ m? 1M = 90/4 ½
= 10, 2 ½ M = 10*2.5 =Rp. 50

100. 7 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 6 hari. Berapa orangkah yang
diperlukan untukmenyelesaikan pekerjaan itu dalam setengah hari ? 7 ORANG = 6 HARI, 1
HARI = 7*6 = 42 ORANG, ½ HARI =42*2 =84 ORANG
TES 8 :Tes Kemampuan Ruang

Terdapat sebuah kubus dengan tanda yang terlihat pada ketiga sisi nya. Kubus tersebut dapat diputar,
dapatdigulingkan atau dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran saudara. Carilah 1 (satu) dari 5
(lima) pilihan kubusyang memiliki tanda yang sama dengan kubus yang terdapat pada soal.

Anda mungkin juga menyukai