Anda di halaman 1dari 1

Minggu 40 isnin ABG 1.10.

2018

Kelas : Isi Kandungan / Standard Kandungan Impak / Catatan


Masa :
Mata pelajaran
Matematik Bidang / Tajuk : Nombor dan Operasi (Wang) Kehadiran : / 14
Tahun 4 Standard Kandungan : 10.0 WANG HINGGA RM100 000 BBM : lembaran kerja
9.15 – 9.45 Standard Pembelajaran : 10.3 Memahami penambahan nilai wang. Nilai : kerajinan
Objektif : murid dapat menyelesaikan 2 daripada 5 latihan yang EMK : Kecerdasan Pelbagai
diberi I-think : Peta Alir
Aktiviti : Kem. Ber. : Banding Beza
1) Murid diulang kembali pembelajaran yang lepas Refleksi : __ / __ murif dapat
2) Guru tunjuk cara menambah wang di hadapan kelas mencapai objektif
3) Murid dipanggil secara individu untuk menyelesaikan
masalah yang melibatkan pengiraan wang. __ / __ murid yang lemah
4) Murid diberi latihan sebagai kerja rumah. diberikan latihan pemulihan

B. Inggeris Theme : World of Self, Family and Friends Attendance: /9


Tahun 2 Unit: Free Time ABM/ BBM: Audio
10.15-11.15 Main skill(s) Focus : Speaking 2.1 Communicate simple information Added Value : honest
intelligibly EMK : Multiple Inteligent
Complementary content standard : Listening 1.2 Understand I-think : bubble map
meaning in a variety of familiar contexts Thinking Process : describing
Objective and activity Reflection :
Pre-lesson
__ / __ murif dapat mencapai
1..Sing a song
objektif
Lesson delivery
1.Blend and segment the words
Post lesson __ / __ murid yang lemah
1.List out words with ea sound diberikan latihan pemulihan

B. Inggeris Theme : World of Knowledge Attendance: /14


Tahun 4 Unit: Unit 13 Work Hard, Work Smart Teaching Aid: Text Book
11.30-12.30 Learning Focus : Listening and Speaking Added Value : Cleanliness
Learning Standard : 1.1.4 Able to talk about related topics with EMK : Multiple Inteligent
guidance I-think : bubble map
Thinking Process : describing
Objective and activity Reflection :
1) Pupils listen to the explaination by teacher. __ / __ murif dapat mencapai
2) Pupils read a text from text book. objektif
3) Pupils are explained about the story.
4) Pupils read and speak using teacher guidance. __ / __ murid yang lemah
diberikan latihan pemulihan