Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

HARI: SELASA

TARIKH: 3 APRIL 2018

MASA : 8.45 PAGI – 9.45 PAGI

KELAS: 3 ARIF

MATAPELAJARAN: PENDIDIKAN MORAL

TEMA: SAYA DAN SEKOLAH

TOPIK: Hormat
STANDARD KANDUNGAN:

6.0 Hormati warga sekolah dan Pelawat

STANDARD PEMBELAJARAN:

6.2 Menjelaskan cara menghormati warga sekolah dan pelawat.

6.4 Mengekspresikan perasaan dapat menghormati warga sekolah dan pelawat.

HASIL PEMBELAJARAN:

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Menyenaraikan 6 cara menghormati warga sekolah dan pelawat dalam bentuk peta
buih.
EMK: Kreativiti dan inovasi , Nilai Murni

BBM: Carta Bergambar, Skrip Dialog, Komputer, LCD, Pembesar Suara

AKTIVITI PEMBELAJARAN:

LANGKAH/MASA AKTIVITI

SET INDUKSI 1.Guru menunjukkan video pendek kepada murid.


https://www.youtube.com/watch?v=9pCUQ2ZVckA (minit ke11.07)
(10 minit)
2.Murid meneliti video tersebut.
3.Murid dan guru bersoaljawab secara spontan.

LANGKAH 1 1. Murid dipamerkan carta bergambar dipapan putih.

(15 minit) 2. Murid mengenalpasti perlakuan yang sopan dan perlakuan yang tidak sopan

3. Murid memilih perlakuan tersebut samaada sopan atau tidak sopan.

4. Murid dan guru bersoaljawab tentang pilihan perlakuan.

LANGKAH 2 1. Murid dibahagikan secara berpasangan.

(15 minit) 2. Beberapa dialog diberikan kepada murid.

3. Murid diminta melakonkan dengan ekspresi berdasarkan dialog yang diberi.

4. Setelah selesai lakonan, murid lain diminta untuk memberi respon.

LANGKAH 3 1.Murid menulis 6 cara menghormati warga sekolah dan pelawat dalam bentuk peta
(15 minit) buih.

2.Murid dan guru sama-sama menyemak jawapan dalam buku latihan.

PENUTUP 1.Murid dan guru merumuskan hasil pembelajaran pada hari ini.

(5 minit)

REFLEKSI:

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________