Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR HADIR UPACARA BENDERA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

TANGGAL : …………………………..
NO NAMA NIP TANDA TANGAN
1 Hj. Fatmawati, S.PdI. NIP. 19580626 198407 2 001 1
2 Mardhiyah, S.Pd. NIP. 19580106 198204 2 001 2
3 Nani Isrobakti, A.Ma.Pd. NIP. 19590813 197909 2 001 3
4 Heli Susanto, S.Pd.,M.Si. NIP. 19610420 198409 1 002 4
5 Lestari, A.Ma.Pd. NIP. 19580404 197806 2 001 5
6 Muhani, A.Ma.Pd. NIP. 19631229 198201 2 001 6
7 Seun, S.Pd. NIP. 19600816 198409 1 003 7
8 Sukini, A.Ma.Pd. NIP. 19601130 198210 2 001 8
9 Siti Zaimah, S.Pd. NIP. 19640818 198802 2 002 9
10 Lun Ding, S.Pd. NIP. 19650225 199101 2 002 10
11 Yohana A., S.Pd. NIP. 19700129 199108 2 001 11
12 Dewi Ratnawati, S.Pd. NIP. 19710625 199204 2 001 12
13 Linda Lidya, S.Pd. NIP. 19811001 200604 2 018 13
14 Syarah, S.Pd. NIP. 19691128 199210 2 001 14
15 Sumirah, S.Pd. NIP. 19710112 199306 2 001 15
16 Ma’ani, S.Pd. NIP. 19651212 199707 2 001 16
17 Kartini, S.Pd. NIP. 19680528 200105 2 001 17
18 Samhaniar, S.Pd. NIP. 19720122 200105 2 001 18
19 Semin Sembo, S.PdK. NIP. 19691220 200101 2 005 19
20 Mahmudah, S.Pd. NIP. 19730320 199807 2 001 20
21 Maitaminah, S.Pd. NIP. 19691210 199204 2 001 21
22 Irene Riny, S.Pd. NIP. 19690515 200801 2 034 22
23 Rusidah, S.Pd. NIP. 19750713 200801 2 019 23
24 Yeni Mondani, S.Pd. NIP. 19800707 200801 2 020 24
25 Moedji Moeljaningsih, S.Pd. NIP. 19710205 200801 2 017 25
26 H. Haderiansyah, S.Pd. NIP. 19630325 198504 1 005 26
27 Kuslan, S.Pd. NIP.19660621 201410 1 002 27
28 Andi Wahyudi,S.Pd. NIP.19791009 201410 1 002 28
29 Sulistianah,S.Pd.I. 29
30 Rini Rakhmawaty,S.Pd. 30
31 Misnawati,S.Pd. 31
32 Randy Prasetya,S.Pd. 32
33 Joni Maulana,S.Kom.I. 33
34 Saidah 34
35 Hariyono 35
36 Saipudin 36
Loa Janan,……………………2018
Mengetahui
Pembina Kepala Sekolah

………………. Hj.Fatmawati,S.Pd.I.
NIP. NIP.195806261984072001

Anda mungkin juga menyukai