Anda di halaman 1dari 2

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PEMILIHAN KWAPM 2017

Tarikh : 2hb Sept.2016

Masa : 2.00pm

Tempat: Bilik Pogirurumaan SK.Bunang

Kehadiran:

1. Ag.Husin Bin Ag.Ismail(GB)

2. En.Majidin Wasilin(PK.Kokum)

3. Pn.Temih Yulin(PK.Hem)

4. Pn.Lelah Yunus(Setiausaha Hem)

5. En.Daumeh Gagit(PK 1)

6.En.Abd.Rahim Hj Ali(Setiausa PIBG)

Perkara

1. Ucapan Guru besar

Guru besar mengucapkan salam dan memaklumkan bahawa tujuan mesyuarat adalah untuk memilih

Murid tahun 2 hingga tahun 6 yang layak menerima bantuan KWAPM bagi tahun 2019.

2. Kelulusan pe rmohonan bantuan KWAPM

2.1. Puan Temih Yulin selaku PK.Hem memaklumkan bahawa semua murid telah diberi borang
permohonan tetapi yang menghantar kembali hanya 84 orang.Murid yang tidak mengembalikan borang
permohonan adalah anak-anak guru .
2.2. Mesyuarat memutuskan bahawa

2.2.1 Seramai 82 orang murid diperakukan lulus bagi menerima bantuan KWAPM tahun 2019.

Senarai nama adalah seperti dilampiran yang disertakan.

2.2.2 Seramai 2 orang murid tidak diperakukan lulus menerima bantuan KWAPM

Bagi tahun 2019

2.3. Mesyuarat bersetuju bahawa kaedah pengagihan bantuan KWAPM kepada murid dibuat dalam

bentuk tunai.

2.4 .Mesyuarat memutuskan tarikh agihan bantuan KWAPM adalah dalam tempoh 14 hari daripada
Peruntukan diterima oleh sekolah sebagaimana yang tercatat dalam surat pekeliling kewangan

Bilangan 6 tahun 2000 mengenai bantuan KWAPM.

3.Hal-hal lain

Mesyuarat dimaklumkan bahawa pemilihan adalah muktamad.

4.Borang permohonan murid akan ditandatangani oleh guru besar ataupun ketiga-tiga penolong kanan.

4. Penutup.

Guru Besar mengucapka terima kasih di atas kehadiran semua AJK .Mesyuarat ditangguhkan pada

Jam 3.15 pm.

Disediakan Disahkan oleh

…………………………. …………………………

(Temih Yulin) (Ag.Husin Hj.Ag.Ismail)

Pk. Hem SK.Bunang Guru Besar SK.Bunang