Anda di halaman 1dari 2

BulanTarik

Januari16.01.2017

Perjumpaan panitia BM kali pertama.Februari

Kelas tambahan hujung minggu dan luar jadual bermula.

Penyediaan s alan ujian bulanan.Ma!

"jian #aringan $inus 1.%pril

"jian &iagn stik 'ahun (.Mei1).0*.2017

Perjumpaan panitia BM kali kedua. Jun0*.06.2017

M ti+asi "P#, Julai

%nalisis pen!apaian Peperiksaan #emester Pertama.-g s

Per!ubaan "P#,#eptember1 .0 .2017

Pelan!aran bulan bahasa.-kt ber20.10.2017

Penutupan bulan bahasa./ +ember1 / +ember 2017


Perjumpaan panitia BM kali ketiga.&isember