Anda di halaman 1dari 8

LITURGI MINGGU KE IV BULAN MEI 2018

(ETNIK TIMOR TENGAH SELATAN)


Minggu 27 Mei 2018

MENGHADAP TUHAN
Sr.2 (Berpakaian adat Mollo)
Lasi nak on i o ..
au uis kini ma au tua kini , Ma usi kai matua kait ma ama kaim ma ena
kai. Nak kat tok - tokom ka ta’ta’fa ta ekum tatef, tahake on i ma ta’beta
on i, tbi Sonaf ma pano Uis Neno ,mes natuinkun fefbela ma hanbela
A’an uis Neno ma Tonin Uis Neno, neu alakitm lalij kit le mabeti on to
tafa Uis Neno, lenasuf manaka’u na’kobatan talan te batan mana’ko ekel
talan tia ekel.

Sr.3 (berpakaian adat Amanuban )


Neno I neno ekut tefas, neno snasat, neno luli’ besa to knino anbi nekaf
mese neu Uis NEno Apinat Aklahat, Afe Tetus A obet, Akubelet – Aneot
ma Ahafot,
Tabu i, tabu malinat neu to tafa Uis Neno he tatnin ma atsimo A’an ma
tonin Uis Neno le’ anfani pofit ma naet neu monit Sufa’ ka’uf to knino Uis
Neno.

Sr.4 (berpakaian adat Amanatun )


Mi’luli ma mi’besnai , ampules ma amtola Uis Neno bi baki tahik
ma tapan lasi Uis Neno, natuin kun fefbela’ ma hanbela’ neu sufaf
ka’uf nako batan ahunut talan tia batan i ma batan amnemat.
Nak “hau min oni nmonin batnon batnes nanit, batnes nem “.
Monit to knino anmasenu ma maseka nako batan talan tia batan,
mes A’an Uis Neno moni nabal – bal na’ko batan ahunut talan tia
batan muni i ma batan amnemat.

Sr.2 Lasij in tonin lasij in A’an tuk-tuka’ma pal-pala’ neu alakitm lalij
kit henati’ nekam neno ma ansaom neno nahin.
Jemaat Ma usi kai ma matua kai, ma ama kai ma ma ena’ kai.

Sr.3 Haim honen nonot aknino alakit at fenat haek, het pules ma ta’naeb hit
Uis Neno teki sit “ Hai ma Usi kai ma hai matua’ kai...”

Ny. (menyanyi) SNK No.99 (SK No.58:1)


Msi mim Li-la nai Yesus Neno Anan
Msi mi’naeb In Nai na’ko pina I sit ansae
Neu in, Yesus hi afetin

VOTUM & SALAM


Pelayan Teguhkanlah hatimu agar beribadah kepada Tuhan

Semua (duduk)

MENGENALI NILAI KEBUDAYAAN BAGI HIDUP


Penutur 1 leluhur TTS merupakan hasil proses asimilasi antara penduduk asli
(orang mellus dan keunjamas dan keunlaban atau disebut suku bangsa
kenuwaran dan Tkesnai) dengan pendatang dari Malaka (belu selatan)
atau tempat lainnya, misalnya leluhur Nope. Ada juga kelompok-
kelompok masyarakat yang mendiami sekitar Gunung Mutis yaitu ‘Nai Ke
Kune’, Nai Jabi Uf dan Besi Uf. Namun kemudian penduduk asli ini
terdesak oleh para pendatang (Liurai Nai Laban atau Nai Dawan....
Dawan sendiri merupakan sebutan orang belu-Malaka kepada orang-
orang pegunungan) yang berasal dari belu selatan, Ola Kmali dari Rote
dan leluhur Banunaek yang diperkirakan berasal dari barat Pulau timor.
{tulisan: secuil sejarah kerajaan Oenam dan Molo di timor, oleh
Christian Dicky Senda)
Penutur 2 sebelum terbentuknya Kabupaten Timor Tengah Selatan, pernah didiami
oleh tiga kerajaan atau swapraja yaitu: Swapraja Molo (Oenam),
Swapraja Amanuban (Banam) dan swapraja Amanatun (Onam).

PENGAKUAN DOSA & KOMITMEN HIDUP BARU


(semua pembaca yang bertugas bergilir di depan, dan jika
dimungkinkan lagu yang di dengungkan dalam keadaan berlutut)
Instrumen ‘Usi Mutonan Kai’
Sr. 5 kami mendapati diri kami saat ini... hampir tidak memiliki identitas yang
jelas. Kami tidak lagi dikenal sebagai oreng amanuban, Amanatun dan
Molo..... karena berbagai perubahan yang kami ikuti. Kami juga tidak
hidup sebagai Anak-anak Allah untuk hidup dalam Terang.
Jemaat (menyanyi)
Usi Mutonan kai Ho Manekam
Sr.6 (Ayah) kami menangisi dan menyesali diri... saat kami larut dalam kesibukan
dan perjuangan untuk menafkahi keluarga... kami lalaikan pengajaran
yang baiktentang nilai budaya yang baik kepada anak-anak kami. Kami
juga lalai dalam menanamkan pengajaran Firman Tuhan kepada anak
cucu kami. Sungguh kami telah berdosa kepadaMu.
Jemaat (menyanyi)
Usi Mutonan kai Ho Manekam

Sr.7 (Ibu) kami suka beralasan bahwa kami lelah dengan berbagai rutinitas kami.
Kami melalaikan pengajaran yang benar kepada Anak-anak kami. Kami
membiarkan anak-anak kami menerima dan mempelajari pengajaran
yang tidak benar.
Jemaat (menyanyi)
Usi Mutonan kai Ho Manekam

Sr.8 (Anak) sebagai anak-anak, kami tidak suka mendengarkan pengajaran yang
benar dari orang tua kami. Kami lebih suka mengikuti pengajaran yang
tidak benar yang diajarkan melalui media-media sosial yang ada. Kami
menyangkali diri bahwa kami adalah orng timor sejati. Kami tidak lagi
mencintai budaya kami.
Pnt/Dkn Mari kita berdoa: .....
Dengan menyerahkan segala perjalanan hidup kita yang berdosa,
sekarang saatnya kita menyerahkan diri sebagai ciptaan baru dan
bersama-sama ucapkan komitmen hidup baru:
Pnt+Jem Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap
didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji haruslah engkau
mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan
membicarakannya apabila engakau duduk dirumahmu, apabila engkau
sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engaku
bengun, hendaknya engkau biasakan dan wariskan kepada keturunanmu.

(menyanyi ‘Au sanat Sin) (kata dalam kurung dilagukan hanya oleh
laki-laki)
Afi au sek (afi au sek).... Bi mes okan (bi mes okan)
Au smanak in (au smanak in)... na unu kun (na unu kun)...
Mes Yesus Nem (mes Yesus nem).... antopu kau (an topu kau),
Au soba am (au soba am) (prp+lk2= “neot es in”)
Reff (in es ansoi) in es ansoi... (hit sanat sin) hit sanat sin
(kais at nikan) kais at nikan... (in manekan) in manekan
(au bi susal) au bi susal... (in halin kau) in halin kau...
(Au soba am) au soba am (prp+lk2= “neot es in”)

PUJIAN MAZMUR
Pemazmur marilah kita berdiri dengan membacakan mazmur 71:17-24 secara
berbalas-balasan dalam bahasa daerah timor (dapat diganti nyanyian
mazmur 71)
Pelayan koi Uis Neno, Ho munoina’ kau na’ko tabu au munif kau,
Jemaat Talan tia tabu le i au uton Ho mepu le’ neki amkakat
Pelayan Koi Uis Neno, kais musaitan kau
Jemaat talan tia au umnasi ma nakinof
Pelayan He nati’ au etun Ho plenat,
Jemaat Neu ale batan amunit
Pelayan Koi uis Neno, Ho amneot nane antia neno tunan;
Jemaat ma Ho mepu nane ‘naek kun; sekau es namnes nok Ko ka?
Pelayan Hom fe neu nu’ut le ma’fena
Jemaat Mes Hom sato au matanik ma mufena kau na’ko maten
Pelayan Ho mu aiti’ au toko’
Jemaat Ma Hom halin kau.
Pelayan Au he si sit pules neu Ko eki heo’ ma biol,
Jemaat Natuin Homatakum koi Uis Neno
Pelayan Au he si sit pules neu Ko eki heo’ ma biol,
Jemaat Koi Uis Neno knino Israel.
Pelayan Au he u’ba’ nok malinat,
Jemaat Ma si sit pules neu Ko.
Pelayan Au smanak ma au aok an si nok malinat
Jemaat Natuin Hom fe kau honis.
Pelayan Au he utuin Ho amneot anbi neno – neno.
Jemaat Natuin atoni-atoni le’he nale’un kau, Hom li’u sin ma mumaeba’ sin.

Menyanyi KJ. No. 427 : 1 “ KU SUKA MENUTURKAN …”

(duduk)
PS/ VG
PEMBERITAAN FIRMAN
Pelayan (Mengajak Jemaat menyiapkan hati dan menyanyikan Tebarkan
pukatmu 4 ‘Berfirmanlah, Ya Tuhan’, jemaat disilahkan berdiri)
Jemaat

Pelayan

 Doa dan Pembacaan Firman dari Ulangan 6:4-9 oleh Seorang Presbiter.
 Ucapan Bahagia …………
 Nyanyian KJ. 473b ‘Haleluya’
Haleluya -- Haleluya -- Haleluya

KHOTBAH
 Saat Teduh

PENGAKUAN IMAN
Pnt.2 Marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan Pengakuan
(Amanuban) Iman Rasuli, dalam bentuk Tonis ………

 Au nekak nateb neu Abal-balat, Amaf Usif Neno, Akuasat Afin – finit,
Ameput Neno Tunam paha’pinan, Apakaet neno tunam ne… {
paha’pinan }.
 Au nekak na’teb neu Yesus Kristus, uis Neno In An Mone puin mese
hit Usi, Uis Neno In An Mone Naka mese ne… {hit Usi }
 Fun Smanan Knino es natua bi Maria, bi fe ao temef, bi fe tnana ne…. {
temef }
 An tu’ ma na apu ma nahonis Usif Yesus; An tu’ ma na apu ma nasoin
ne…. { Usif Yesus }.
 Fun In ansutai mane’at an bi plenat Pontius Pilatus; an sutai susal
anbi plenat Pontius ne ….{ Pilatus }
 An kus na’peti In an bi Haunehe’ tan kus na’boni In an bi ne…… {
Haunehe }.
 In an maet ma an sub tau’noni anbi amates in balan, naukel ne…. { in
balan }.
 Neno tenu namunim fai tenu ne ….{ namuni }
 An fen anfani bi neno klei nok noka, neon snasat ne... {nok-noka}
 Fun anpoi kun na’ko amates in balan naukel ne….. { in balan }
 Na’noebon saen fain neu sonaf nenotunan pano’ ne ………
{ nenotunan }
 An tunon bi Amaf Usif Neno Akuasat Afin-finit in aonbiana’ ne’u, kalin
ne ……….{ ne’u}
 Neon namunim fai ne …. { namuni}
 Of na’noebon fainem na’ko Sonaf nenotunan pano ne …….
{nenotunan }
 Hen tae manafek amonit sin lasi, amates ne…. { sin lasi }
 Au nekak na’teb neu Smanan Knino, au palsai neu ne…..{ Smanan
Knino }
 Nonot aknino on tolas klei mese funam natefat nonom ne.. {natef}
 Fun nonot aknino sin nekaf mese anbi Usif Yesus, ansaof mese anbi
ne….. { Usif Yesus }
 Lasi sako sanat ne …. { sako sanat }
 Ale amates anmonin fani tan fen ne….. { anfain }
 Ma lasi aomina nabal-balat lasi honis ne ….. { nabal-bal}
 Tebes namneo lo tebes ne….. { Namneo }

Menyanyi SNK …. / SK. 74 : 1 “ Kais At Nikan Kanaf Teun Sin


Kais At Nikan Kanaf Teun Sin, Fun Sin Fain On Kot Neu Kit
Kanaf Teun Es Nek Amlilat, Neu Al Sin On Atu’as
Knino Teb Kanaf Teun, Fun Sin Es An Panat Kit,
Knino Teb Kanaf Teunfun Sin Es An Namonib Kit. (duduk)

PERSEMBAHAN
Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 365 b:1 dst
DOA SYAFAAT
PENGUTUSAN
Pnt Alekot kun ma amasat kun kalu hit moni nbi nekmese... Nbi
noina ai faineket le’ amneot ma amasat...Mnasi’ natiaba noina ai
a’at’ ... Anmatom nok lanan monit ma ale’ lasi alekot... Anmatom
nok altam atola’. Anah- anah natnin, na otab nani ma anmoe’
natuin. Nbi lasi manekat ma halan.
Kakek Au anah ma au upu’ ki ok – oke, Mitnin nai a,at le’he utiaba ani
neu ki. Ho hem se’ hem nao neu me .... Bi bale me hom tok
anbine ... he mupeni tetus ma malinat ai’ kahaf Mumnau nai,
nak hit atoin meto’ kit... Tek kit nak hit atoin Amanuban,
Amanatun ma Mollo. Kaisa’ mitotan lasi’ i. Henati leko ki nbi hi
lanan monit..
Nenek Nati’ hi mimnau... Pena, laku ma uki nane hitim mnahat.. Tubu
Mutis, Sunu ma Buniun moe’ hit pah namas ma nahenu nok
tetus.. Uab ai a at meto’ nane lo hit uab.. ‘Sene,’Leku, heo’ ma
biol, nane hiti’ blua’ sit ma pules .... Mau’, tais ma mau ana’ nane
hiti’ blua pake, Po’ metan, nakfun puakif, nane lo hit....Ale’ lasi
nane moe kit talan tia hit tamas.
Kkek+Nnek Au anah upu alaki… Him nen ma mihin ka?
Jemaat Haim nen ma hai mihin.
Pelayan Em het fani nai tabu i. Mimnau lasi – lasi le’ au ba’an ma unoina
ani neu ki.
Jemaat Haim malin, Uis Neno apakae hai nfani atoin meto’, hai mi’ko
Mollo (Oenam), Amanuban (Banam) ma Amanatun (Onam). Haim
mes amnek mani hai pah ma hai nifu Timor Tengah Selatan.
(Teriak gaya TTS) ………..
Pelayan Mari kita berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini
dengan menyanyikan Kidung Jemaat No.154: 1 dan 2.
2. Biarlah semua orang datang kepadaku;
Yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu!
Asal hatinya rendah bagai anak jua,
Untuk yang dewasa pun pintuKu terbuka.

BERKAT
Pelayan Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya: Tuhan
memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu.
Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari, Ia menjaga dirimu dari
kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Putera dan Roh
Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang dan selama-
lamanya.
Jemaat (menyanyi) amin...amin...amin

Pelayan turun dari mimbar


Jemaat Menyanyi Kidung jemaat No.413:1

Tuhan Pimpin AnakMu


Tuhan pimpin anakMu, Agar tidak tersesat
Akan jaulah seteru, Bila Kau tetap dekat
Tuhan, pimpin, Arus hidup menderas
Agar jangan ku sesat, Pegang tangan ku erat

………… (natoni Pelepasan) …………


Gong Kreatif TTS mengantar pelayan untuk berjabatan tangan ………….
( jika waktu memungkinkan, dapat ditutup dengan bonet bersama )