Anda di halaman 1dari 4

Skema sumatif 3 2018 tingkatan 2

BAHAGIAN A ( 25 MARKAH)

SOALAN 1

Kesalahan Jawapan

i.mana i.mana-mana

ii.setiap orang guru ii.setiap guru

iii.beberapa murid iii.beberapa orang murid

iv.daripada iv.dari

SOALAN 2

Kesalahan ejaan Jawapan

i.setor i.stor

ii.sessi ii.sesi

iii.resepi iii.resipi

SOALAN 3

i. Subjek: Sharon dan Zainab

Predikat: suka bermain catur pada waktu lapang di sekolah mereka

ii. Subjek: Rumah panjang di Sarawak

Predikat: biasanya dihuni oleh ahli keluarga yang mempunyai pertalian rapat

ii. Subjek: Persatuan Penulis Muda itu

Predikat: telah Berjaya menarik banyak keahliaan khususnya pelajar-pelajar dari pusat

pengajiaan tinggi

iv. Subjek Pemain-pemain bola sepak bawah 15 tahun di sekolah itu

Predikat: akan menjalani latihan intensif selama dua bulan sebagai persediaan pertandingan
MSSKL,peringkat zon Pudu

v. subjek : murid-murid sekolah yang mengalami masalah kegemukkan

Predikat: sentiasa diberikan taklimat pemakanan sihat untuk memastikan kesihatan


mereka terjamin.

SOALAN 4

i. bagai aur dengan tebing

ii. seekor kerbau membawa lumpur,habis semuanya terpalit /Kerana nila setitik rosak susu
sebelanga
SOALAN 5

i. walaupun kita hidup dalam kemiskinan kita mestilah pandai berbudi

ii. pentingnya sikap berbudi Bahasa

orang yang tidak berbudi Bahasa akan dipandang hina

orang ramai lebih mementingkan kekayaan berbanding nilai budi

iii. mengadakan kempen

menyebarkan kepentingan berbudi Bahasa

memberikan penghargaan kepada murid yang berbudi Bahasa

SOALAN 6

I. Sebab pun patik memalu gendang perang dengan tiada titah tuanku, patik lihat Sang Biawak

membawa pedang tercabut saja berlari-lari; jadi kepada fikiran patik musuh datang dari

mana akan melanggar Duli yang Maha Mulia. / sebagai isyarat kecemasan dan berjaga-jaga

jika berlaku perkara yang tidak baik.

ii. (a) Masyarakat binatang yang tinggal di rimba.

Contohnya, Syah Alam di Rimba, Sang Memerang, Sang Bubut, Sang Labi-labi, Sang Biawak,
Sang Udang, dan Sang Sebarau merupakan masyarakat binatang yang tinggal di rimba.

(b) Masyarakat yang mementingkan diri sendiri.

Contohnya, Sang Memerang begitu tamak ketika menangkap ikan untuk dijadikan makanan
tanpa memikirkan nasib yang menimpa ikan-ikan tersebut.

c) Masyarakat yang berlaku jujur terhadap pemerintah.

Contohnya, Syah Alam di Rimba, Sang Bubut, Sang Labi-labi, Sang Biawak, Sang Udang, dan
Sang Memerang bercakap benar di hadapan Nabi Allah Sulaiman.

(d) Masyarakat yang patuh akan pemerintah.

Contohnya, mak dan bapa memerang taat akan perintah Nabi Allah Sulaiman supaya
membuat pengakuan terhadap kesalahan yang telah di lakukan terhadap anak-anak Sang
Sebarau.

iii. disukai oleh orang ramai

akan mendapat kepercayaan daripada orang lain

hubungan silaturahim akan menjadi lebih rapat


SOALAN 7

a)Nilai: kegigihan

1.Mak Kiah mengambil upah menjahit selain menganyam tikar mengkuang untuk menambah
pendapatan keluarganya.

2. Zahar gigih berusaha dengan belajar bersungguh-sungguh di IKM untuk membuktikan bahawa
pelatih IKM juga boleh berjaya.

b)Nilai:Tanggungjawab

1.Pak Yusuf berusaha menyiapkan rak kasut yang akan diletakkan di masjid kerana dia telah
dipertanggungjawabkan oleh tok Imam.

2.Mak Temah sentiasa menyediakan hidangan untuk suaminya ,Pak Yusuf dengan sempurna kerana
tanggungjawabnya sebagai isteri.

c) Nilai Keberanian

1.Zahar dan Norimi dengan berani mendeklemasikan sajak ciptaan mereka sendiri semasa penutup
minggu suai kenal.

Soalan 8
SOALAN 9
Kriteria Penskoran
PERINGKAT MARKAH DESKRIPSI
Idea
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas,menarik dan matang
- Contoh yangsesuai
Bahasa
- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
- Penggunaan kosa kata luas dan tepat
- Tanda baca betul
Cemerlang 25 - 30
- Kesalahan bahasa minimum
Pengolahan
- Pengolahan menarik, berkesan dan matang dengan
pemerengganan yang sesuai
- Format menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana tepat
- Penggunaan ungkapan menariktepat dan berkesan seperti
peribahasa / pantun / cogan kata / frasa yang menarik
Idea
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas dan menarik
- Contoh yang sesuai
Bahasa
- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
- Penggunaan kosa kata luas
- Tanda baca yang betul
Kepujian 19 - 24 - Kesalahan bahasa masih minimum
Pengolahan
- Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemerengganan yang
sesuai
- Format menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana sesuai
- Penggunaan ungkapan menarik sesuai dan berkesan seperti
peribahasa / pantun / cogan kata / frasa yang menarik.
Idea
- Idea masih relevan dengan tugasan
- Huraian idea masih jelas dan masih menarik
- Contoh yang masihsesuai
Bahasa
- Penggunaan ayat masih bervariasi dan masih gramatis
- Penggunaan kosa kata masih luas
Baik 17 - 24
- Tanda baca masih betul
- Kesalahan bahasa masih minimum
Pengolahan
- Pengolahan masih menarik, dan masih berkesan dengan
pemerengganan yang masih sesuai
- Format masih menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana masih sesuai
Idea
- Idea kurang relevan dengan tugasan
- Huraian idea kurang jelas dan kurang menarik
- Tiada contoh atau contoh kurang sesuai
Bahasa
- Penggunaan ayat kurang bervariasi dan kurang gramatis
Memuaskan 09 - 16 - Penggunaan kosa kata terhad
- kesalahan bahasa ketara
Pengolahan
- Pengolahan kurang menarik, kurang berkesan dan
pemerengganan yang kurang sesuai
- format kurang menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana kurang sesuai

- Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan


Penguasaan 01 - 08
kemahiran menulis yang lemah
Minimum
- Tidak menjawab tugasan atau karangan tidak menepati kehendak
soalan / Lterpesong.