Anda di halaman 1dari 10

UNIT 7 Perancangan Pembangunan Pendidikan

Siri ModulMalaysia
Aktiviti Pembelajaran Aktif

DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR


PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Unit 7: Perancangan Pembangunan


KPF 3012

Pendidikan

UPSI: Sem2 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


Fakulti Pembangunan Manusia
NAMA PELAJAR

NAMA NO. MATRIK

GROUP KULIAH :

PENSYARAH :.

TARIKH SERAHAN :

SEMESTER 2
SESI 2017/2018

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS


Fakulti Pembangunan Manusia

0
UNIT 7 Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Sinopsis

Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia menjadi titik mula terhadap transformasi


pendidikan secara holistik di Malaysia. Terdapat pelbagai perancangan dan cabaran dalam
merealisasikan hasrat Negara untuk menjadi sebuah Negara maju pada tahun 2010

Hasil Pembelajaran

Setelah melengkapkan aktiviti ini, anda dapat:

i. Menerangkan pembangunan pendidikan berdasarkan rancangan


pembangunan Malaysia (RMK - 1 hingga RMK - 11)
ii. Membincangkan pengertian dan pelaksanaan transformasi pendidikan secara
holistik yang berlaku di Malaysia.
iii. Menganalisis misi, matlamat dan pencapaian pelaksanaan 6 Teras Strategik
yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006–2010 (PIPP).
iv. Merumuskan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013 –

UPSI: Sem2 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


2025).

Kandungan Halaman

7.0 Pemetaan ringkasan kandungan. 2


7.1 Perancangan Pembangunan Pendidikan Berteraskan Rancangan 3
Pembangunan Malaysia
7.2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006–2010 (PIPP) 4
7.4 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013 – 2025) 5
7.6 Transformasi Pendidikan 2050 (TN50) 7

1
UNIT 7 Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia

7.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan

UPSI: Sem2 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)

2
UNIT 7 Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia

7.1 Perancangan Pembangunan Pendidikan Berteraskan


Rancangan Pembangunan Malaysia

RMK-11
RMK-10
RMK-9
RMK-8

RMK-7

RMK-6

PI PP
RMK-5
P PM G1: 2013–2015
G2: 2016–2020
RMK-4
P G3: 2021- 2025

RMK-3

UPSI: Sem2 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


RMK-2

RMK-1
1971-1975

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

2011-2015

2016-2020

2021-2025
(a)

(b)

(d)

(e)

(g)

(h)
(c)

(k)
(f)

(i)

(j)

3
UNIT 7 Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia

7.2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006–2010 (PIPP)

7.2.1 Analisis Misi PIPP

Memberikan penekanan tinggi ke atas pembangunan modal insan


Misi PIPP ‘Minda Kelas Pertama’ sebagai pendekatan utama bagi melonjak
ke status negara maju

Menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Dua


Matlamat pendekatan utama yang dikenal pasti iaitu: Pendekatan pertama:
PIPP menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan
kesamarataan peluang pendidikan. Pendekatan kedua:
Kecemerlangan institusi pendidikan

7.2.2 Teras Strategik Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

Teras Strategik Analisis Pencapaian


Pembangunan Berjaya dicapai Masih diteruskan Gagal
Teras 1 Prestasi pencapaian Ya, diteruskan dengan Tidak
Membina bagi teras 1 penambah baikkan
negara bangsa (87.9%)

Teras 2 Prestasi pencapaian Ya, diteruskan dengan Tidak

UPSI: Sem2 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


Membangnkan bagi teras 2 penambah baikkan
modal insan (92.9%)

Teras 3 Prestasi pencapaian Ya Tidak


Memperkasakan bagi teras 3
sekolah (86.0%)
kebangsaan

Teras 4 Prestasi pencapaian Ya Tidak


Merapatkan bagi teras 4
jurang (98.0%)
pendidikan

Teras 5 Prestasi pencapaian Ya Tidak


Memartabatkan bagi teras 5
profession (90.8%)
keguruan

Teras 6 Prestasi pencapaian Ya Tidak


Melonjakkan bagi teras 6
kecemerlangan (95.2%)
institusi
pendidikan

4
UNIT 7 Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia

7.3 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013 – 2025)

7.3.1 Gelombang & Anjakan PPPM

WAWASAN 2020

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

VISI DAN MISI PENDIDIKAN

Gelombang 1 Gelombang 2 Gelombang 3


(2013-15) (2016-20) (2021-25)

Mengubah sistem Mempercepatkan Beranjak ke arah


dengan memberi peningkatan kemajuan kecemerlangan dengan
sokongan kepada guru sistem. peningkatan keluwesan
dan penekanan operasi.
kemahiran asas.

UPSI: Sem2 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


11 Anjakan Tranformasi

1. Menyediakan kesemarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

2. Memastikan setiap murid profesion dalam 7. Memanfaatkan ICT bagi meringankan kualiti
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
pembelajaran di Malaysia.

3. Melahirkan rakyat Malaysia menghormati nilai. 8. Transformasi kebolehan dan keupayaan


penyampaian pendidikan.

4. Transformasi keguruan sebagai profesion 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan
pilihan. sektor swasta secara meluas.

5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi


ditempatkan di sesuatu sekolah setiap ringgit.
6. Mengupaya JPN, PPD & sekolah
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti
untuk menyediakan penyelesaian awam secara langsung.

khusus berasaskan keperluan.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013


-2025
5
UNIT 7 Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia

7.3.2 Cabaran Menjayakan PPPM (2013 -2025)

Cabaran Keterangan & Contoh


Definisi: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (Bnadar-Luar Bandar,
Sosioekonomi, Gender) menjelang tahun 2020.
i. Akses Contoh: Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat
kesamarataan peluang pendidikan bagi mencapai potensi diri.

Definisi: Merupakan 100% merentas semua peringkat pendidikan


ii. Ekuiti daripada pra sekolah hingga menengah menjelang tahun 2020.
Contoh: Sistem pendidikan berprestasi tinggi, menyediakan pendidikan
terbaik tanpa mengira geografi, gender, atau sosioekonomi.

Definisi: Negara dalam kelompok teratas seperti dalam pentaksiran


antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
iii. Kualiti Contoh: Semua kanak-kanak berpeluang mendapat pendidikan cemerlang
berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia.

Definisi: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman


dan nilai kepada kanak-kanak.
iv. Perpaduan Contoh: Menghargai kepelbagaian kaum.

UPSI: Sem2 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


Definisi: Merapatkan jurang di antara satu sama lain.

v. Jurang Contoh: Merapatkan hubungan antara guru dan ibu bapa.

Definisi: Cabaran guru atau masyarakat ialah bagaimana mendidik


generasi muda dalam penggunaan internet secara berkesan untuk
f) Pemikiran pendidikan dan bukan sahaja sebaliknya.
Contoh: Pemikiran yang positif

Definisi: Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukkan yang


tinggi dan keberkesanan pengurusan sumber.
g) Kecekapan Contoh: Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukkan yang
tinggi namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan
sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem.

6
UNIT 7 Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia

7.4 Transformasi Nasional 2050 (TN50)

7.4.1 Pengertian

Satu inisiatif pembangunan negara yang merangkumi tahun 2020 hingga 2050. Inisiatif ini
akan dipacu oleh matlamat dan sasaran yang jelas selama 30 tahun, yang akan
dibangunkan melalui proses perundingan dalam fasa persediaan dari tahun 2017 hingga
2019.

7.4.2 Matlamat

Transformasi Nasional 2050 (TN50) sebagai kesinambungan terhadap dasar dan wawasan
terdahulu seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) diikuti wawasan 2020 dan kini TN50. Selain
itu, bertujuan untuk mempersiapkan Malaysia menghadapi perubahan dunia yang serba
mencabar. Menyasarkan untuk mewujudkan semangat positif dan optimis dalam kalangan
masyarakat melalui elemen-elemen keterlibatan, promosi kreatif serta pengalaman.

7.4.3 Latar Belakang Pembentukan

Diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak pada 19 Januari
2017 di Dewan Tunku Canselor, Universiti Malaysia merupakan satu usaha untuk
membentuk masa depan Malaysia bagi tempoh 2020 hingga 2050. TN50 merupakan satu
pendekatan yang akan dirangka berdasarkan aspirasi generasi muda masa kini. TN50

UPSI: Sem2 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


merupakan satu inisiatif pembangunan Negara rangka panjang dan bertujuan untuk
mencetuskan aspirasi rakyat serta menentukan bidang untuk transformasi termasuk
ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan dan alam sekitar.

7.4.4 Fokus Utama TN50

Fokus Keterangan

Fokus 1 - masyarakat yang terbuka, bertoleransi dna berfikiran sivik.


Nilai murni - masyarakat yang saksama
- penghormatan kepada warisan yang pelbagai dan berbilang budaya
- Identiti nasional yang kukuh dan utuh.

- Kerajaan yang efektif dan adaptif


Fokus 2
- Demokrasi yang matang dan bertenaga serta mengalakkan politik yang
Urus Tadbir
inklusif
- Sektor sosial dan masyarakat yang dinamik
Fokus 3
Persekitaran - Alam sekitar yang terpelihara
- Jaringan infrastruktur yang maju dan terhubung
- Akses kepada penjagaan kesihatan yang berkualiti
- Kemanan dan keselamatan untuk semua rakyat

7
UNIT 7 Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia

- Sistem pendidikan bertaraf dunia


Fokus 4 - Budaya pembelajaran sepanjang hayat
Pendidikan - Peningkatan kemahiran yang berterusan
- Pendidikan holistik yang seimbang
- Penyampaian pembelajaran yang efisien

Fokus 5 - Produktif, inovatif dan kompetitif


Pekerjaan - Didorong oleh kemajuan sains dan teknologi
- Hub peluang pekerjaan yang relevan dan menarik

- Memupuk komunitiyang berkembang maju dalam seni dan budaya


Fokus 6
- Pilihan aktiviti dan tempat rekreasi yang pelbagai
Gaya Hidup
- Budaya sihat dan gaya hidup aktif
- Persekitaran komuniti yang ramah
Fokus 7
- Contoh negara Islam yang moden
Meletakkan
- Duta pilihan dalam aspek kemanusiaan global
Malaysia di
- Pemimpin dalam pertubuhan antarabangsa utama
Pentas global

Tajuk Perbincangan

UNIT Soalan

UPSI: Sem2 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


7.1 Hujahkan kaedah terbaik untuk mengatasi
cabaran dalam pendidikan untuk
merealisasikan hasrat Wawasan 2020.

7.2 Analisiskan pelaksanaan Pelan


Pembangunan Pendidikan Malaysia
peringkat gelombang pertama (2013-2015)
7 ke arah memajukan pendidikan negara.
Perancangan
Pembangunan
Pendidikan Di 7.3 Bagaimanakah anda (sebagai guru) dapat
Malaysia melaksanakan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia peringkat gelombang
kedua (2015 – 2020) dengan jayanya.
Bincangkan.

7.4 Transformasi Pendidikan 2050 membawa


kepada perubahan pendidikan secara
holistik di Malaysia. Bincangkan.

8
UNIT 7 Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Carian Maklumat

MBMMBI
https://www.moe.gov.my/images/dasar-kpm/MBMMBI/MBMMBI.pdf

PIPP (2006-2010)
file:///C:/Users/upsi/Downloads/2007ppp_12_ringkasan.pdf

PPPM (2013-2025)
https://www.moe.gov.my/images/dasar-kpm/PPP/articlefile_file_003107.pdf

TN50
https://mytn50.com/

1M1S
https://www.moe.gov.my/images/dasar-kpm/1murid1sukan/articlefile_file_001793.pdf

UPSI: Sem2 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)