Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Minggu : ____28____ Hari: ISNIN____ Tarikh :___30 JULAI 2018_______

Masa 8.00 – 9.00 PAGI


Subjek Sejarah
Kelas 4 MAJU
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Tempat Tinggal Saya
Standard 1.4 Kawasan tempat tinggal murid
Kandungan
Standard 1.4.3, 1.4.5
Pembelajaran
Nilai Kenegaraan K1.4.9
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran 1. Menyatakan sejarah tempat inggal.
2. Menyatakan keistimewaan kawasan tempat tinggal.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 50-51)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menceritakan sejarah tempat tinggal mereka.
3. Murid menghasilkan sajak yang menceritakan keistimewaan
tempat tinggal mereka.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ISNIN____ Tarikh :___30 JULAI 2018_______

Kelas 3 JAYA
Subjek Matematik
Masa 10.20 Pagi – 11.20 Pagi
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
Standard
7.2 Menulis perpuluhan
Kandungan
Standard (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan Sembilan
apabila disebut, dan mengikut lorekan pada gambarajah.
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan Sembilan
Pembelajaran apabila disebut, dan mengikut lorekan pada gambarajah.

Tulis perpuluhan (Buku teks – Muka surat 106)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
2. Murid menulis nombor perpuluhan dalam angka dan perkataan dengan betul.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat
73)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian
Soalan (Lisan dan bertulis)
P&P
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Refleksi PdP ditunda kerana…………………………………………....................................

………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ISNIN____ Tarikh :___30 JULAI 2018_______

Masa 12.20 – 1.20 PETANG


Subjek Bahasa Melayu
Kelas 4 JAYA
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema POTRET MALAYSIA
Tajuk Cinta Akan Negara
Standard 2.5
Kandungan
Standard 2.5.3
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk
memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul.

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks untuk mencatat maklumat


2. Murid mencipta pantun berdasarkan maklumat
3. Murid melafazkan pantun dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

Sistem Bahasa Pola Ayat


Pengisian Ilmu: Pend. Moral
Kurikulum
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___SELASA____ Tarikh :_24 JULAI 2018___

Kelas 3 MAJU
Masa 7.30 – 8.00 PAGI
Modul Kemahiran Asas Permainan
Tajuk 26. Kejar Mengejar
Fokus Berkebolehan melakukan aktiviti kelajuan.
Standard Kandungan 1.9, 2.9, 5.3
Standard Pembelajaran 1.9.1, 2.9.1, 2.9.2, 5.3.2
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Berlari dalam pelbagai kelajuan.
Objektif Pembelajaran 2. Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari.
3. Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari.
4. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil atau persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
EMK Kreativiti dan inovasi
Skital, kad huruf, kotak, pundi kacang, baton, dan bola
BBM
besar.
Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___SELASA____ Tarikh :___24 JULAI 2018_______

Kelas 6 MAJU
Masa 9.00 – 9.30 PAGI
Aspek Olahraga Asas
Tajuk Akuatik Asas
28. Aksi Kaki Menjejak Air
Standard Pembelajaran 1.12, 2.12, 5.4
Fokus 1.12.2, 2.12.2, 5.4.2
Objektif Pembelajaran
Berkebolehan melakukan pergerakan kaki dalam kemahiran
menjejak air dengan bantuan .
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
1. Berlari, melangkah silang, dan merejam objek berbentuk
rod pada satu jarak.
Aktiviti 2. Mengenal pasti sudut pelepasan semasa merejam objek
berbentuk rod.
3. Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara
terbuka di dalam kumpulan.
1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian Standard Pembelajaran
EMK 3. Persembahan/Permainan Kecil
4. Menyejukkan badan
5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
BBB Keusahawanan: (EK1) Daya ketabahan yang tinggi.
Penilaian P&P Papan keribas, pull-buoy, pelampung, dan fun noodles.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………………………………


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___SELASA____ Tarikh :___24 JULAI 2018_______

Masa 9.30 PAGI – 10.30 PAGI


Kelas 4 JAYA
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema POTRET MALAYSIA
Tajuk Cinta Akan Negara
3.6
Standard 3.6.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat,
laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa
yang santun.
Aktiviti 1. Murid berbincng tentang gambar untuk mendaptkan maklumat
2. Murid menulis karangan tentang lawatan di atas dalam bentuk
surat atau laporan atau berita
3. Murid bercerita tentang gambar dengan tepat , betul dan jelas
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Ilmu: Pend. Moral
Kurikulum
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___SELASA____ Tarikh :___24 JULAI 2018_______

TAHUN/MASA/MODUL STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi


Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 6 1.1.1 Unsur seni 1.2.1 Media (EK1- EK5),
1.1.1.1 1.2.1.1
Minggu : 17 Kreativiti, inovasi,
1.1.1.2 1.2.1.2
1.1.1.3 Dan Nilai Murni
Hari : SELASA 1.1.1.4 1.2.2 Proses
dan Teknik Bahan Bantu Belajar
Masa: 12.20 – 1.20 PETANG 1.1.1 Prinsip 1.Contoh mobail
1.2.2.1
rekaan
Modul 1: 1.1.2.1. Teknik 2.Media:
Menggambar 1.1.2.2
Campuran Gunting, pembaris,
1.1.2.3
Aktiviti : Poster ( lukisan,montaj kertas, pensel warna, tali,
dan kolaj) dawai atau bahan yang
Gabungan Teknik : sesuai.
Montaj dan kolaj
Objektif Pembelajaran :
Tema :
Alam Semula Jadi Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Murid menghasilkan mobail dengan mengaplikasikan bahasa
Tajuk :
Hargai kehidupan seni visual,media,proses dan teknik dengan betul. Refleksi
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan seramai ../... orang
menggunakan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya. murid dapat mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
Aktiviti PdP
.....orang murid yang tidak
1. Guru mempamerkan contoh karya menggunakan komputer dan
mencapai objektif akan
bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang terdapat pada
diberi bimbingan khas
mobail.(EK1) dalam sesi pembelajaran
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2) yang akan datang.
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam
menghasilkan mobail dengan mengaplikasikan bahasa seni
media, proses dan teknik. (EK3,EK )
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berdasarkan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk dan membuat
binaanmobail berdasarkan empat standard kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___RABU____ Tarikh :___25 JULAI 2018_______

Kelas 4 MAJU
Masa 7.30 – 8.00 PAGI
Aspek Olahraga Asas
Tajuk Cabaran Melompat
Standard Kandungan 1.10, 2.10, 5.5
Standard Pembelajaran 1.10.4, 2.10.1, 5.3.1
Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan
Fokus
yang betul.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-
1. Berlari dan melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.
2. Mengenal pasti sudut lonjakan semasa melompat pada satu jarak
Objektif Pembelajaran
atau ketinggian
3. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian Standard Pembelajaran
Aktiviti 3. Persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
Kreativiti dan Inovasi
EMK
Pundi kacang, kad cantuman gambar, kad gambar api, batang kayu
BBM
atau rotan, bakul, skital, mini hurdle dan kotak.
Penilaian P&P
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___RABU____ Tarikh :___25 JULAI 2018_______

Kelas 1 MAJU
Masa 8.30 – 9.00 PAGI
Tajuk Menendang bola (2)
Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran menendang bola.

Standard Kandungan 1.4, 2.3, 5.4

Standard Pembelajaran 1.4.5, 2.3.5, 5.4.1

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran 1. Menendang bola yang digolek.
2. Mengenal pasti kedudukan kaki semasa menendang.
3. Melakukan aktiviti secara berpasangan.
6. Memanaskan badan
7. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 8. Permainan kecil atau persembahan
9. Menyejukkan badan
10. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Bola, skital dan bangku panjang atau dinding.


Penilaian P&P Murid dapat melakukan kemahiran menendang bola.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda kerana…………………………………………....................................


………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___RABU____ Tarikh :___25 JULAI 2018_______

Kelas 3 JAYA
Masa 10.20 PAGI – 11.20 PAGI
Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Peratus

Standard Kandungan 8.2 Menulis peratus

(i) Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan dan lorekan
Standard Pembelajaran petak seratus.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran 1. Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan dan lorekan petak
seratus

Tulis peratus (Buku teks – Muka surat 113)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Aktiviti
Muka surat 80)
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
4. Saringan membaca LINUS 2.0 dijalankan.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana…………………………………………....................................
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___RABU____ Tarikh :___25 JULAI 2018_______

Masa 11.50 – 12.50 TENGAHARI


Kelas 4 JAYA
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema POTRET MALAYSIA
Tajuk Cinta Akan Negara
Standard 4.3
Kandungan
Standard 4.3.1
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas, dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara
didik hibur.
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami dialog di atas
2. Murid berlakon berdasarkan dialog di atas
3. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan dan
bercapah yang diberikan oleh guru

Sistem Bahasa Pola Ayat


Pengisian Ilmu: Pend. Moral
Kurikulum
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___KHAMIS____ Tarikh :___26 JULAI 2018_______

Kelas 3 MAJU
Masa 7.30 – 8.00 PAGI
Modul Kemahiran Asas Permainan
Tajuk 26. Kejar Mengejar
Fokus Berkebolehan melakukan aktiviti kelajuan.
Standard Kandungan 1.9, 2.9, 5.3
Standard Pembelajaran 1.9.1, 2.9.1, 2.9.2, 5.3.2
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
5. Berlari dalam pelbagai kelajuan.
Objektif Pembelajaran 6. Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari.
7. Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari.
8. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.
11. Memanaskan badan
12. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 13. Permainan kecil atau persembahan
14. Menyejukkan badan
15. Pentaksiran
EMK Kreativiti dan inovasi
Skital, kad huruf, kotak, pundi kacang, baton, dan bola
BBM
besar.
Murid dapat melakukan kemahiran balingan bawah tangan dengan
Penilaian P&P
lakuan yang betul.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___KHAMIS____ Tarikh :___26 JULAI 2018_______

Masa 9.30 – 10.30 PAGI


Kelas 4 JAYA
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema POTRET MALAYSIA
Tajuk Cinta Akan Negara
Standard 5.3
Kandungan
Standard 5.3.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul
dalam pelbagai situasi.

Aktiviti 1. Murid membaca dan mengenal pasti ayat aktif berdasarkan teks
2. Murid membina ayat pasif daripada ayat aktif
3. Murid membaca dan memahami teks untuk mengenal pasti nilai
murni

Sistem Bahasa Pola Ayat


Pengisian Ilmu: Pend. Moral
Kurikulum
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___KHAMIS____ Tarikh :___26 JULAI 2018_______

Kelas 3 JAYA
Masa 11.20 PAGI – 12.20 PAGI
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Peratus
Standard Kandungan 8.1 Mengenal peratus
(i) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi
Standard Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi

Lorek peratus (Buku teks – Muka surat 112)


2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaraan.
Aktiviti 3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 79)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi PdP ditunda kerana…………………………………………....................................

………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___JUMAAT____ Tarikh :___27 JULAI 2018_______

Kelas 4 MAJU
Masa 8.00 – 8.30 PAGI
Aspek Olahraga Asas
Tajuk Cabaran Melompat
Standard Kandungan 1.10, 2.10, 5.5
Standard Pembelajaran 1.10.4, 2.10.1, 5.3.1
Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan
Fokus
yang betul.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-
4. Berlari dan melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.
5. Mengenal pasti sudut lonjakan semasa melompat pada satu jarak
Objektif Pembelajaran
atau ketinggian
6. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
6. Memanaskan badan.
7. Penyampaian Standard Pembelajaran
Aktiviti 8. Persembahan
9. Menyejukkan badan
10. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
Kreativiti dan Inovasi
EMK
Pundi kacang, kad cantuman gambar, kad gambar api, batang kayu
BBM
atau rotan, bakul, skital, mini hurdle dan kotak.
Penilaian P&P
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___JUMAAT____ Tarikh :___27 JULAI 2018_______

Kelas 6 MAJU
Masa 7.30 – 8.00 PAGI
Aspek Akuatik Asas
Tajuk 28. Aksi Kaki Menjejak Air
Standard
1.12, 2.12, 5.4
Pembelajaran
Fokus 1.12.2, 2.12.2, 5.4.2
Objektif Berkebolehan melakukan pergerakan kaki dalam kemahiran
Pembelajaran menjejak air dengan bantuan .
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
4. Berlari, melangkah silang, dan merejam objek berbentuk rod pada
satu jarak.
Aktiviti 5. Mengenal pasti sudut pelepasan semasa merejam objek
berbentuk rod.
6. Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara
terbuka di dalam kumpulan.
11. Memanaskan badan.
12. Penyampaian Standard Pembelajaran
EMK 13. Persembahan/Permainan Kecil
14. Menyejukkan badan
15. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
BBB Keusahawanan: (EK1) Daya ketabahan yang tinggi.
Penilaian P&P Papan keribas, pull-buoy, pelampung, dan fun noodles.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda kerana…………………………………………………………………


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___JUMAAT____ Tarikh :___27 JULAI 2018_______

Kelas 1 MAJU
Masa 9.00 – 9.30 PAGI
Tajuk Menendang bola (2)
Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran menendang bola.

Standard Kandungan 1.4, 2.3, 5.4

Standard Pembelajaran 1.4.5, 2.3.5, 5.4.1

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran 4. Menendang bola yang digolek.
5. Mengenal pasti kedudukan kaki semasa menendang.
6. Melakukan aktiviti secara berpasangan.
16. Memanaskan badan
17. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 18. Permainan kecil atau persembahan
19. Menyejukkan badan
20. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Bola, skital dan bangku panjang atau dinding.


Penilaian P&P Murid dapat melakukan kemahiran menendang bola.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda kerana…………………………………………....................................


………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Minggu : ____28____ Hari: ___JUMAAT____ Tarikh :___27 JULAI 2018_______

Masa 10.50 – 11.50 PAGI


Kelas 4 JAYA
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema POTRET MALAYSIA
Tajuk Negaraku Gemilang
Standard 1.4
Kandungan
Standard 1.4.4
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai Dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
Aktiviti 1. Murid berbincang dengan guru untuk melengkapkan dialog
2. Murid melakokan dialog di atas
3. Murid mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul serta bahasa badan yang sesuai untuk
lakonan
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Ilmu: Pend. Moral
Kurikulum
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..