Anda di halaman 1dari 8

1. Sila pertama pancasila dilambangkan dengan...........

A.bintang
B. rantai
C. pohon beringin

2 Simbol bintang melambangkan sila yang berbunyi...........


A. Persatuan Indonesia
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
C. Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini !


I. Menjaga adik ketika ibu sedang sibuk
II. Solat berjamaah dengan keluarga
III. Bermusyawarah menyelesaikan masalah keluarga

Pernyataan yang merupakam kewajiban di rumah terkait dengan pengamalan sila pertama
pancasila adalah...........

A. I
B. II
C. III

4. Pada hari minggu Budi dan teman-temannya membersihkan sampah di lapangan dekat
rumahnya. Sikap positif yang dimiliki Budi adalah...........
A. Bekerja keras
B. Toleransi
C.Rela

5. Kucing betina mengandung anaknya selama kurang lebih tiga bulan, anak kucing belum
dapat makan sendiri, dan hanya menyusu ke induknya. Sejak lahir sampai dewasa bentuk
tubuh kucing tidak berubah, hanya ukurannya saja yang bertambah.

Berdasarkan teks tersebut, kucing berkembangbiak dengan cara............


A. Bertelur
B. melahirkan
C. mengeram

6. Contoh hewan yang memiliki cara berkembangbiak sama dengan kucing antara lain...........
A. ular
B.angsa
C. kambing

7. Kucing yang masih kecil belum dapat makan sendiri, yang hams kita lakukan terhadap
kucing kecil tersebut antara lain...........
A. menyediakan makanan yang mudah dimakan kucing kecil
B. membiarkannya agar cepat tumbuh kuat
C. tidak dibiarkan keluar rumah

8. Kaktus berkembangbiak dengan cara bertunas, ia dapat tumbuh di gurun yang sedikit
mendapatkan air.
Berdasarkan ilustrasi di atas. perawatan yang paling tepat untuk kaktus adalah...........
A. menyiramnya setiap hari
B. disimpan di tempat teduh terhindar sinar matahari langsung.
C. cukup disiram seminggu sekali dan menyimpan di tempat yang cukup sinar.

9. Hasil dari 1.260 jika dijumlahkan dengan 2.041 adalah...........


A. 3.301
B. 3.220
C. 3.201

10. Pak Rahmat dan Pak Udin memanen buah mangga dengan hasil panen masing-masing
1.534 dan 1.479 buah. Hasil panen Pak Rahmat dan Pak Udin seluruhnya adalah...........buah.
A. 2005
B.2904
C. 3013

11. 7.804 - 5.263 =...........


A. 2567
B. 2561
C. 2541

12. 25 anak berputar mengelilingi lapangan masing-masing selanyak 3 kali. Jumlah putaran
yang mereka lakukan seluruhnya adalah ... kali.
A. 28
B.65
C. 75

13. Membuat corak gambar agar lebih indah dan menarik merupakan ciri seni...........
A. dekoratif
B. kreatif
C. asosiatif

14. Seni dekoratif sering kita jumpai pada gambar...........


A. Guci
B. kemasan air mineral
C. foto

15. kupu-kupu yang lucu


kemana engkau terbang
hilir mudik mencari
bunga-bunga yang kembang
berayun-ayun pada tangkai yang Iemah
tidakkah sayap mu merasa lelah

Irama lagu anak di atas adalah...........


A. sangat keras
B. keras
C. lembut

16. Tema lagu kupu-kupu melambangkan...........


A. Kekuatan
B.kekaguman
C.kemarahan

17. Adik-adik di Taman Kanak-Kanak melakukan lompat katak. Mereka sedang


memperagakan gerak...........
A. lokomotor
B.non lokomotor
C.diam di tempat

18. Kiki duduk sambil mendekap kaki seperti kepompong. Kiki sedang melakukan
gerak...........
A. lokomotor
B. non lokomotor
C. berpindah

19. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim anggota kelompok yang ada di depan harus
berpegangan erat pada pohon atau tiang, diikuti anggota Iainnya yang saling berpegangan
erat juga. Sementara kelompok lawan berusaha mencabut satu-persatu anggota yang
berpegangan.

Permainan yang dimaksud pada ilustrasi di atas adalah permainan...........


A. cabut ubi
B.gobak sodor
C.lompat galah

20. Pada kegiatan atau permainan “memindahkan biji” gerak lokomotor yang paling dominan
adalah
A. Berlari
B. melompat
C.berjalan

Berikut ini adalah soal pertanyaan tema 1 kelas 3 sd yang harus kalian jawab dengan
tepat dan benar pada titik-titik dibawah ini !

21. Bu RT selalu mengajak musyawarah warganya manakala ada masalah di kampung kami.
Sikap bu RT mencerminkan pancasila terutama sila ke...........

22. Warga Negara Indonesia harus menerapkan hak dan kewajiban sesuai isi kandungan dan
Pancasila. Salah satu contoh hak warga yang sesuai dengan sila ke-satu adalah kebebasan
dalam menjalankan...........

23. Tahapan daur hidup kupu-kupu yang ditunjuk nomor 4 adalah...........

24. Badak bercula satu sudah mulai langka dan perlu dilestarikan, saat ini dikembangbiakan
di...........

25. 64 : 8 =...........

26. Ibu membeli 6 bungkus bawang bombai. setiap bungkus berisi 4 butir bawang. Jumlah
bawang yang dibeli ibu ada..........butir.

27. Motif dekoratif ini bisa dijadikan corak kain dan pakaian yang merupakan motif hias khas
Indonesia. Corak hias tersebut dinamakan...........

28. Seni hias dekoratif menggunakan biji-biji kecil untuk ditempel pada gambar disebut
seni...........

29. Adik bayi yang berusia sekitar 6 bulan belum bisa berjalan. dia bergerak dengan
cara...........

30. Sebelum bergerak maju menuju tiang bendera, pasukan pengibar bendera melakukan
gerak non lokomotor berupa...........

Berikut pertanyaan isian/essay tema 1 kelas 3 yang harus adik-adik jawab dengan
menjelaskannya secara benar

31. Sebutkan 2 sikap yang mencerminkan pancasila sila pertama!

32 Perhatikan pernyataan berikut !

1) Akar, batang, dan daun semangka mulai tumbuh dan semakin besar
2) Biji semangka ditanam
3) Tumbuhan mulai menghasilkan buah
4) Tumbuhan mulai berbunga kemudian bunga semangka mekar

Urutkan pernyataan-pernyataan diatas tersebut hingga menjadi urutan yang tepat!

33. Saat ulang tahun Vera membagikan 63 potong kue kepada 9 orang temannya. Berapa
potong bagian masing-masing teman Vera?

34. Sebutkan 3 alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase!

35. Jelaskan fungsi gerakan telur dengan tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan!

1. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah ....


a. Terbang
b. Bergerak
c. Berlari
d. Melata

2. Kadal, cicak dan bunglon bergerak dengan cara ....


a. Terbang
b. Berenang
c. Melata
d. Melompat
3. Cicak dan ayam mempunyai persamaan dalam cara berkembang biak, yaitu dengan cara ....
a. Beranak
b. Bertunas
c. Bertelur
d. Berternak

4. Berikut ini adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara beranak, kecuali ....
a. Kambing
b. Sapi
c. Kelinci
d. Jangkrik

5. Di bawah ini yang merupakan hewan-hewan yang memiliki jenik makanan yang sama
adalah ....
a. Sapi dan elang
b. Kera dan marmut
c. Singa dan gagak
d. Ular dan ayam

6. Di dalam kebun binatang terdapat 4.270 binatang. 4.270 jika dibaca menjadi ....
a. Empat dua tujuh nol
b. Empat ratus dua puluh tujuh
c. Empat ribu dua puluh tujuh
d. Empat ribu dua ratus tujuh puluh

7. Lambang bilangan dari enam ribu tujuh ratus sembilan puluh adalah ....
a. 4.790
b. 4.709
c. 4.079
d. 4.0790

8. 4.710 – 2.890 – 4.120 – 3.670 – 3.580


Urutan yang benar dari bilangan yang terkecil adalah ....
a. 2.890 – 4.120 – 3.670 – 3.580 - 4.710
b. 2.890 - 3.580 - 3.670 - 4.120 - 4.710
c. 2.890 - 3.670 - 3.580 - 4.710 - 4.120
d. 3.670 - 2.890 - 3.580 - 4.120 - 4.710

9. 2.550 - ............ - 2.950 - 3.150 - 3.350


Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah ....
a. 2.600
b. 2.750
c. 2.650
d. 2.850

10. Manusia bernafas menggunakan ....


a. Paru-paru
b. Insang
c. Trakea
d. Mulut

11. Alat pernafasan pada burung yang digunakan untuk menyimpan udara ketika terbang
adalah ....
a. Hidung
b. Pundi-pundi udara
c. Bilik udara
d. Selaput udara

12. Ayam awalnya berasa dari telur, kemudian menetas. Setelah itu menjadi ayam kecil dan
berlanjut menjadi ayam dewasa. Hal tersebut merupakan ciri-ciri makhluk hidup yaitu ....
a. Berkembangbiak
b. Makan
c. Tinggi
d. Tumbuh

13. Semua makhluk hidup di dunia ini yang beraneka ragam merupakan ciptaan Tuhan yang
harus kita syukuri. Contoh perbutan yang mencerminkan rasa syukur itu adalah ....
a. Menebang pohon-pohon di hutan agar terlihat menarik
b. Meracuni air di sungai agar bisa mendapat banyak ikan
c. Merawat hewan peliharaan dengan baik
d. Mengadu hewan di sekitar lingkungan sebagai tontonan

14. Menjaga kelestarian alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan adalah bentuk
pengamalan pancasila yaitu sila yang ....
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat

15. Antara manusia dan hewan bisa saling membutuhkan, contohnya adalah ....
a. Ayah memberi makan ayam dan telur ayam dapat dibuat lauk
b. Ibu menyiram mawar dan sampah daun mawar mengotori rumah
c. Kakak mengadu ayam dan kakak suka makan ayam
d. Nenek suka makan daging sapi dan kakek suka makan daging kambing

Perhatikan tabel di bawah ini untuk mengisi soal nomor 16 dan 17!

16. Dari tabel produksi telur di atas, peternakan yang menghasilkan telur paling banyak
adalah peternakan ....
a. Pak Jaya
b. Bu Santi
c. Pak Joko
d. Pak Podang

17. Urutan peternakan dari jumlah produksi telur paling sedikit yang benar adalah ....
a. Pak Jaya – Pak Joko – Pak Podang – Bu Santi – Bu Chusnul
b. Pak Jaya – Bu Chusnul – Pak Podang – Bu Santi – Pak Joko
c. Pak Jaya – Bu Santi – Pak Podang – Bu Chusnul – Pak Joko
d. Pak Jaya – Bu Chusnul – Pak Joko – Bu Santi – Pak Podang

18. Pada angka 3.650 maka angka enam bernilai ....


a. 6.000
b. 600
c. 60
d. 6

19. Nilai angka 9 yang bernilai 900 terdapat pada bilangan ....
a. 9.840
b. 3.390
c. 6.789
d. 5.920

20. Supaya tubuh kita dapat tumbuh dengan baik maka sebaiknya kita selalu makan makanan
yang sehat dan bergizi serta rajin untuk ....
a. Tidur-tiduran
b. b. Berolahraga
c. Belajar
d. Bermain HP

Perhatikan tabel di bawah ini untuk mengisi soal nomor 21 sampai 23!

21. Jumlah panen padi Bu Laili dan Bu Diana pada tahun 2017 adalah ....
a. 6.400 Kg
b. 6.300 Kg
c. 5.300 Kg
d. 5.400 Kg
22. Jumlah panen padi Pak Sebastian dan Pak Prasetyo pada tahun 2017 adalah ....
a. 6.640 Kg
b. 5.420 Kg
c. 5.630 Kg
d. 6.530 Kg

23. Jumlah panen padi Pak Nasution dan Bu Laili pada tahun 2017 adalah ....
a. 6.150 Kg
b. 5.150 Kg
c. 6.250
d. 5.250 Kg

24. Ciri makhluk hidup diantaranya adalah makan, kita sebagai manusia sebaiknya makan
dengan ....
a. Sebanyak-banyaknya agar tidak lapar
b. Sesuai kebutuhan tubuh kita
c. Memilih makanan yang mahal-mahal saja
d. Memusnahkan hewan liar agar tidak ada saingan

25. Cara berterima kasih kepada Tuhan atas berbagai manfaat dari tumbuhan dan hewan di
sekitar adalah dengan tidak ....
a. Memakan tumbuhan yang berwarna hijau
b. Memakan hewan yang banyak dagingnya
c. Memburu semua hewan dan tumbuhan yang ada
d. Memelihara hewan dan tumbuhan di sekitar rumah