Anda di halaman 1dari 7

SUKAN TAHUNAN 2015

SK TAN SRI AWANG HAD SALLEH


BORANG LORONG / KEDUDUKAN ACARA LARIAN

Tahun 1 (Lelaki)
Acara: ………………………….

LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH


K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………

Tahun 1 (Perempuan)
Acara: ………………………….
LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH
K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………
SUKAN TAHUNAN 2015
SK TAN SRI AWANG HAD SALLEH
BORANG LORONG / KEDUDUKAN ACARA LARIAN

Tahun 2 (Lelaki)
Acara: ………………………….

LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH


K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………

Tahun 2 (Perempuan)
Acara: ………………………….

LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH


K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………
SUKAN TAHUNAN 2015
SK TAN SRI AWANG HAD SALLEH
BORANG LORONG / KEDUDUKAN ACARA LARIAN

Tahun 3 (Lelaki)
Acara: ………………………….
LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH
K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………

Tahun 3 (Perempuan)
Acara: ………………………….

LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH


B
M
K

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………
SUKAN TAHUNAN 2015
SK TAN SRI AWANG HAD SALLEH
BORANG LORONG / KEDUDUKAN ACARA LARIAN

Tahun 4 (Lelaki)
Acara: ………………………….

LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH


K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………

Tahun 4 (Perempuan)
Acara: ………………………….

LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH


K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………
SUKAN TAHUNAN 2015
SK TAN SRI AWANG HAD SALLEH
BORANG LORONG / KEDUDUKAN ACARA LARIAN

Tahun 5 (Lelaki)
Acara: ………………………….

LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH


K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………

Tahun 5 (Perempuan)
Acara: ………………………….
LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH
K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………
SUKAN TAHUNAN 2015
SK TAN SRI AWANG HAD SALLEH
BORANG LORONG / KEDUDUKAN ACARA LARIAN

Tahun 6 (Lelaki)
Acara: ………………………….

LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH


K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………

Tahun 6 (Perempuan)
Acara: ………………………….

LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH


K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………
SUKAN TAHUNAN 2015
SK TAN SRI AWANG HAD SALLEH
BORANG LORONG / KEDUDUKAN ACARA LARIAN

Prasekolah (Lelaki)
Acara: ………………………….

LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH


K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………

Prasekolah (Perempuan)
Acara: ………………………….

LORONG RUMAH KEDUDUKAN MARKAH


K
M
B

Catatan : ………………………………………………………
Tandatangan Pegawai : ………………………………………………………
Nama : ………………………………………………………