Anda di halaman 1dari 38

ISMAIL BIN HASHIM

IPGK PM
“SATU PROSES PERTUKARAN
MAKLUMAT DAN IDEA DI
ANTARA DUA ATAU LEBIH
MANUSIA UNTUK
MENGHASILKAN TINDAKBALAS
YANG DIHARAPKAN”
Sambungan……

“PENGHANTARAN MAKLUMAT
DAN KEFAHAMAN DARI
SESEORANG KEPADA SESEORANG
YANG LAIN MELALUI CARA YANG
BERKESAN”

“PROSES MEMINDAHKAN IDEA/


FIKIRAN/PERASAAN DAN
MAKLUMAT”
TUJUAN KOMUNIKASI

 Untuk Memberitahu
- tumpukan kandungan yang bernas dan logik, soal dasar
disiplin.
- “Sila hantar Lapuran Prestasi kepada Pejabat Pentadbiran
sebelum 20 Januari, 2006”

 Untuk Menghibur/Mententeramkan
Khalayak/Organisasi
- sebelum jamuan, keramaian, ada unsur light & easy
- “Hadirin dijemput menikmati hidangan yang disediakan”
- “Keadaan masih terkawal, proses pemindahan rakyat
Malaysia akan dilaksanakan sekiranya perlu”.
 Untuk Mencapai Hasrat (Perundingan)
- bersetuju/tidak bersetuju/puas hati dsbg.
“Kita memang berpuas hati dengan kata sepakat yang
dipersetujui.”

 Untuk Mempengaruhi
- mengubah sikap, ambil tindakan – menyakinkan
kelebihan, akibat, untuk merangsang, kempen, dll.

“Jagalah jantung anda! 50,000 rakyat Malaysia mati


setiap tahun akibat serangan jantung”. “TAK NAK
ROKOK”
Kepentingan Komunikasi

 Sekiranya komunikasi anda berkesan:

 memperoleh status dalam kerjaya;


 diberi pengiktirafan/respect;
 senang mengurus orang lain;
 menyebar ilmu.
 Mendapat bantuan
FAKTOR DAN PERLAKUAN
KOMUNIKASI
 PENGIRIM
 Seseorang yang mempunyai maklumat, keinginan dan
tujuan bagi menyampaikannya kepada orang lain

 PENGKODAN (ENCODES)
 Pengirim menukar maklumat menjadi satu siri simbol
(perkataan, tulisan, isyarat, gerak badan)

 MESEJ
 Kandungan maklumat (tersurat/tersirat) yang ingin
disampaikan dan yang diterima

 SALURAN
 Kaedah penghantaran yang digunakan seperti memo,
surat, telefon, bersemuka, mesyuarat
FAKTOR DAN PERLAKUAN
KOMUNIKASI
 PENERIMA
 Orang yang ditujukan simbol oleh pengirim dan
menerima simbol berkenaan

 PENTERJEMAH KOD (DECODES)


 Mentafsir simbol, menterjemahkannya menjadi
maklumat dan kemudian memahami mesej

 MAKLUMBALAS
 Reaksi penerima terhadap mesej yang diperolehi

 GANGGUAN
 Penerima tidak dapat menerima maklumat dengan
jelas atau tepat sebagaimana yang disampaikan
oleh penyampai.
Halangan
Halangan

Menghantar

Penyampai
Penyampai Mesej Penerima
Penerima
Mesej

Maklumbalas
Maklumbalas
PENGIRIM PENERIMA

MESEJ MESEJ
GANGGUAN
DIHASRAT DITAFSIR

MESEJ SIMBOL SIMBOL SIMBOL


DI DIHANTAR DITERIMA DI
ENCODES DECODES
SALURAN
KOMUNIKASI

MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS
DIPERIKSA DIHANTAR
JENIS KOMUNIKASI
 SEHALA
 Pengirim berkomunikasi tanpa memerlukan
maklumbalas penerima
 Memerlukan tindakan dilakukan terus oleh penerima

 DUA HALA
 Penerima memberikan maklumbalas pada pengirim
 Membolehkan pengirim memperbaiki komunikasinya
jika mesej yang diterima kurang tepat
 Membolehkan penerima lebih yakin untuk
mengambil tindakan yang betul
BENTUK-BENTUK
BENTUK-BENTUK
KOMUNIKASI
KOMUNIKASI

MENGGUNAKAN PERKATAAN
(VERBAL)/LISAN
TANPA MENGGUNAKAN
PERKATAAN (NON-VERBAL)
CAMPURAN- TANPA
MENGGUNAKAN PERKATAAN DAN
MENGGUNAKAN PERKATAAN
(NON-VERBAL DAN VERBAL)
KOMUNIKASI LISAN
• Satu proses Komunikasi yang
melibatkan Suara.
• Menitikberatkan kepada:
– Nada Suara
– Bahasa yang digunakan
– Kefasihan Sebutan
– Kelancaran perkataan yang digunakan.

• Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah


selari/sejajar dengan pergerakan anggota
badan, memek muka dan gerak mata.
PROSES KOMUNIKASI BUKAN LISAN

• BERTULIS

• BERCETAK

• PENGGUNAAN ISYARAT/SYMBOL

• PERGERAKAN ANGGOTA BADAN


KOMUNIKASI BUKAN LISAN

 POSTURE – cara duduk, berdiri, lentok


badan
 GESTURE – isyarat tangan, mata, angkat
bahu, memek muka
 PROXIMITY – jarak, kedekatan
 SUARA – tinggi, rendah
 APPEARANCE – kekemasan, cara
berpakaian, jenis pakaian
 MASA – cepat, lambat
KOMUNIKASI KE BAWAH
(Downward Communication)

KOMUNIKASI KE ATAS
(Upward Communication)

KOMUNIKASI MENDATAR
(Lateral Communication)
Pelaku
Bentuk
Superior menghantar Autoritatif (kuasa dan autoriti)
mesej
kepada subordinat

Tujuan
Memberi arahan
Memaklumkan peraturan
Meminta maklumat
Kebaikan
Tugas cepat dilaksana
Berkesan dalam Kekurangan
suasana kritikal Rasional mungkin
tidak difahami
Motivasi staf
mungkin terjejas
Pelaku
Bentuk
Subordinat menghantar
Demokratik dan konsultatif
mesej kepada superior
(penyertaan)

Tujuan
Memberi maklumbalas
Mengemukakan idea
Menyampaikan hasrat
Kebaikan
Prestasi subordinat
Diketahui.Tindakan pembetulan Kekurangan
Dilakukan Penambahbaikan Maklumat bersifat selektif
dirancang Tidak digemari superior
Kurang diberi perhatian
Pelaku
Mesej disampaikan
antara bahagian/unit/ Bentuk
seksyen/rakan sekerja Selari dan dua hala

Tujuan
Membentuk kerjasama
Memupuk semangat
berpasukan
Kebaikan
Mempercepat aliran
Maklumat Meningkatkan
kordinasi
Kekurangan
Sukar untuk dicapai
Hanya berkesan jika semua
pihak mendapat faedah
BAHASA
(SEMANTIK)
TAFSIRAN
EGO

SALURAN
SENDER TIDAK TEPAT RECEIVER

PREJUDIS JARAK
& EMOSI KURANG FIZIKAL
KEMAHIRAN
HALANGAN KOMUNIKASI IBUBAPA

BIMBANG – kena marah


TAKUT – kena black-list jika banyak
cakap
ANGGAPAN – GURU dapat kredit
/UNTUNG
PERCAYA – GURU sibuk dan tiada
masa
PREJUDIS – GURU ada ‘anak emas’
 MENGAMALKAN DASAR ‘PINTU TERBUKA’
 MENDAPATKAN MAKLUMBALAS
 TELITI MAKLUMAT DARI SEMUA PIHAK
 GALAKKAN IBUBAPA BERI PENDAPAT
 AKUI DAN HARGAI PANDANGAN IBUBAPA
 MENJADI PENDENGAR YANG BAIK
KENAPA KITA TIDAK MENDENGAR
DENGAN BAIK?
1. Kita fikir kita ada sesuatu yang lebih baik
untuk diperkatakan
2. Kita tidak sedar faedah mendengar
3. Kita fikir kita tahu apa yang akan diperkatakan
4. Terlalu banyak halangan
5. Kita tidak suka si penyampai mahupun
mesejnya
6. Fikiran kita tertutup
7. Kita hanya hendak dengar apa yang kita hendak
dengar
8. Kita cepat membuat kesimpulan
9. Kita biarkan fikiran kita melayang
10. Kita dengar hanya untuk membolehkan kita
menyampuk percakapan
TEKNIK MENDENGAR
 Memandang kepada penyampai
 Tanya untuk mendapat keterangan jika
kurang jelas
 Jangan buat penyampai bercakap tergesa-
gesa
 Beri perhatian rapi kepada mesej yang
disampaikan
 Jangan ganggu penyampai
 Jangan tukar tajuk sewaktu penyampai
mengemukakan pandangannya
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN MENDENGAR
MENDENGAR

Biar
Biar orang
orang yang
yang bercakap
bercakap habis
habis bercakap
bercakap
sebelum
sebelum anda
anda menjawab
menjawab
Cuba
Cuba hapuskan
hapuskan gangguan
gangguan luar
luar semasa
semasa
perbualan
perbualan
Tumpukan
Tumpukan perhatian
perhatian kepada
kepada apa
apa yang
yang
dikatakan
dikatakan oleh
oleh orang
orang yang
yang bercakap
bercakap
Angguk
Angguk kepala
kepala anda
anda sekali-sekala
sekali-sekala untuk
untuk
menunjukkan
menunjukkan andaanda sedang
sedang mendengar
mendengar
“Orang yang mampu mendengar
dengan tenang dan sabar ialah
orang yang sering menambah
maklumat,idea dan ilmu
pengetahuan.”

“Setiap manusia dijadikan dengan dua mata,


dua telinga dan satu mulut supaya mereka
lebih banyak melihat dan mendengar daripada
banyak bercakap”
PETUA KOMUNIKASI BERKESAN
(FORMULA 7K)
1. KEPERCAYAAN
Penyampai perlu memperolehi
kepercayaan dari pendengar dan pendengar
perlu bersikap positif
2. KEBENARAN
Mesej hendaklah mempunyai
kebenaran/kesahihan
3. KEFAHAMAN
Kandungan mesej hendaklah
difahami selaras dengan hasrat penyampai
4. KEJELASAN
Pilihan kata-kata dan simbol yang
tepat, mudah dan tidak mengelirukan
untuk mempastikan kejelasan
mesej
5. KEUPAYAAN
Penyampai perlu memahami
keupayaan pendengar untuk
memahami mesej
6. KAEDAH
Pemilihan wacana (medium) komunikasi
hendaklah sesuai dengan tujuan mesej dan
juga sasarannya
7. KESINAMBUNGAN
Idea hendaklah ada kaitan dan
urutan antara
satu sama lain
Faktor-faktor Mempengaruhi Keberkesanan
Komunikasi

• Perbezaan latarbelakang dan pengalaman


- Suku bangsa, bahasa, tahap pendidikan,
pengetahuan kemahiran

• Perhatian Terhad
- memilih mesej yang disukai atau sesuai

• Prasangka/prejudis/tanggapan awal
- mesej diterima ditafsir mengikut kehendak sendiri
• Faktor situasi
- Rasa tidak selamat, kebisingan, marah, takut

• Perasaan dan emosi


- mesej yang diterima akan ditafsir mengikut
perasaan dan emosi
CARA KOMUNIKASI RASULULLAH SAW

‘Aisyah Ummul Mukminin RA menceritakan:


“Rasulullah saw tidak berbicara cepat sebagaimana
anda. Tetapi Baginda berbicara dengan kata2 yang
jelas dan tegas. Orang duduk bersamanya akan dapat
menghafal (kata-katanya)” (At Termizi)

Baginda berkomunikasi:-
 jika perlu
 lebih banyak diam
 bicaranya padat dengan makna dan jelas
 tidak kasar dan tidak ada nada menghina
 nikmat Allaah Taala dibesarkan walaupun sedikit.
Peribahasa Melayu

‘Sebab pulut santan binasa, sebab


mulut badan binasa’

‘Cakap siang pandang-pandang, cakap


malam dengar-dengar’

‘Seperti anjing menyalak bukit’


4 KATEGORI MANUSIA
•• PANDAI
PANDAI BERCAKAP,
BERCAKAP, SUKA SUKA BEKERJA;
BEKERJA;
Contoh
Contoh dan
dan Buat.
Buat.
•• PANDAI
PANDAI BEKERJA,
BEKERJA, TAKTAK PANDAI
PANDAI
BERCAKAP;
BERCAKAP; Tahu Tahu dan
dan Usaha
Usaha Sendiri.
Sendiri.
•• PANDAI
PANDAI BERCAKAP,
BERCAKAP, TAK TAK PANDAI
PANDAI
BEKERJA;
BEKERJA; Suka
Suka menyalahkan
menyalahkan orang
orang lain
lain untuk
untuk
mengatasi
mengatasi kelemahan
kelemahan diri/mengaburi
diri/mengaburi orang
orang lain.
lain.
•• TAK
TAK PANDAI
PANDAI BERCAKAP,
BERCAKAP, TAK TAK SUKA
SUKA
BEKERJA;
BEKERJA; Merugikan
Merugikan Masyarakat
Masyarakat dan
dan
Kerajaan,
Kerajaan, Tidak
Tidak Amanah.
Amanah.
Komunikasi yang berkesan akan dapat
mengubah cara seseorang berfikir,
seterusnya boleh mengubah
perilakunya
kepada yang dikehendaki.
Komunikasi yang berkesan perlu
disampaikan dengan akhlak
yang baik.
Komunikasi yang berkesan bukan
setakat untuk memberi maklumat,
tetapi untuk bertindak dan berubah.