Anda di halaman 1dari 4

ELEMEN KPI BAGI PENGAWAL KESELAMATAN

NO ELEMEN KPI
1 Kehadiran Tugas

2 Pelaporan Didalam Buku Laporan Pengawal


Dan Buku Laporan Keluar Masuk Pelawat

3 Clocking

4 Laporan Kejanggalan/Insiden

5 Ketrampilan Ketika Bertugas

6 Kebersihan Tempat Tugas


NOTED:SETIAP PENGAWAL KESELAMATAN YANG KURANG 60% MARKAH AKAN DIBERIKAN PENALTI
ELEMEN KPI BAGI PENGAWAL KESELAMATAN

PENERANGAN MARKAH PEMBERAT


(i) Pengawal Keselamatan haruslah datang bertugas mengikut waktu masuk kerja dan habis waktu
kerja.Sebarang pelaporan yang tidak menepati waktu tugasan dan tidak memberitahu kepada 30%
Pegawai Ronda akan dianggap sebagai tidak hadir/absent.Pengawal Keselamatan haruslah
berada 15minit awal untuk melakukan serahan tugas
(i) Pengawal Keselamatan haruslah merekod setiap keluar masuk kenderaan dan juga pelawat.
Hal ini untuk memastikan tiada berlaku sebarang masalah jika berlaku sebarang hal yang tidak 10%
diingini
(i) Pengawal Keselamatan haruslah membuat clocking pada setiap jam bagi memantau
dan menjaga kawasan sekitar pos kawalan.Setiap Pengawal Keselamatan haruslah membuat 30%
clocking di setiap checkpoint yang telah ditetapkan.Setiap kegagalan melakukan clocking
akan dikenakan potongan gaji RM20.00 bagi setiap jam.
(i) Pengawal Keselamatan haruslah memberitahu setiap kejanggalan di setiap pos kawalan 15%
yang dikawal.Setiap laporan kejanggalan akan disemak oleh Pegawai Ronda.
(i)Pengawal Keselamatan haruslah mematuhi etika berpakaian ketika bertugas.Setiap
Pengawal Keselamatan haruslah memakai uniform yang lengkap bagi tujuan kekemasan dan mematuhi 10%
polisi syarikat.
(i) Pengawal Keselamatan haruslah memastikan setiap pos kawalan yang dijaga dan dikawal haruslah
dalam keadaan bersih bagi keselesaan Pengawal Keselamatan ketika bertugas. 5%
100%

GAWAL KESELAMATAN YANG KURANG 60% MARKAH AKAN DIBERIKAN PENALTI