Anda di halaman 1dari 1

DEWAN KEMAKMURAN MASJID

AL – FALAH
(Dusun Cibeureum, RT.15/RW.06 Desa Cibeureum)
Sukamantri – Ciamis (46265)

KATA PENGANTAR

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT dan syukur senantiasa
kita kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahNya.
Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan keselamatan atas junjungan kita
Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, keluarga dan para pengikut
yang setia hingga akhir jaman nanti.