Anda di halaman 1dari 3

PK19/7

LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : PROGRAM KESIHATAN PEMERIKSAAN MATA PERCUMA

2. Tarikh :29 Oktober 2018

3. Hari / Masa :10.30 PAGI – 12 TENGAHARI

4. Tempat : BILIK KESIHATAN

5. Objektif : memberi khidmat nasihat berkaitan penjagaan mata

6. Sasaran : SEMUA MURID

7. Butiran aktiviti : pemeriksaan mata dan nasihat.

8. Penilaian Program : memberi kesan positif .

8.1 Analisis Penilaian : Program berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai objektif

8.2 Kekuatan Program :


1) Kerjasama yang padu daripada guru-guru dalam menjayakan program ini
2) kesungguhan murid-murid dalam menyempurnakan program yang dijalankan dengan
bersungguh-sungguh
3) murid dapat mengetahui tahap kesihatan mata.

8.3 Kelemahan Program : Murid bising dan tidak menunggu giliran

8.4 Cadangan Penambahbaikan : 1) Masa dan Waktu untuk pemeriksaan mestilah

bersesuaian.

2) perlu kawalan guru yang lebih ramai.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 01 | Pindaan 00
Disediakan: Disemak : Disahkan :

Nur Afiqah Bt Zulkafli

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 01 | Pindaan 00
………………………
…………………….
…………………..

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 01 | Pindaan 00