Anda di halaman 1dari 107

REKAPAN JUMLAH KUNJUNGAN DAN RUJUKAN PASIEN

UPTD PUSKESMAS LANGSA LAMA


BULAN APRIL TAHUN 2018

ASKES JKA
Rujukan
No Nama Kunjungan Rujukan Kunjungan Kunjungan
Ambulance Non Ambulance
LK PR TOTAL LK PR TOTAL LK PR TOTAL LK PR TOTAL LK PR TOTAL LK PR

1 Kartu 122 167 289 15 28 43 66 82 148 0 0 0 0 0 0 611 1056

2 Pustu Meurandeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Pustu Keumuning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 41

Jumlah 122 167 289 15 28 43 66 82 148 0 0 0 0 0 0 619 1097

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama

Ns. EDI SYAHPUTRA, S.Kep


2 Pustu Meurandeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Pustu Keumuning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 41

Penata Tk.I/ Nip. 19731021 199503 1 001


JAMKESMAS
Rujukan
ungan
Ambulance Non Ambulance
TOTAL LK PR TOTAL LK PR TOTAL

1667 0 0 0 96 188 284

0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0

1716 0 0 0 96 188 284

Langsa, 25 April 2018


Kepala Ruang Kartu
UPTD Puskesmas Langsa Lama

AGUSRIADI
0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0

Pengatur Tk.I/ Nip. 19770813 199303 1003


CAKUPAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PRA BAYAR
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LANGSA LAMA
BULAN APRIl TAHUN 2018

JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN PRA BAYAR


NO DESA ASKES JAMKESMAS
L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Seulalah 110 5312 76 61 77 138


2 Seulalah Baru 7 13 20 35 61 96

3 Pondok Keumuning 3 3 6 37 76 113


4 Pondok pabrik 6 9 15 32 53 85
5 Sukajadi Kebun Ireng 0 0 0 8 12 20

6 Sidodadi 27 19 46 57 110 167


7 Sidorejo 18 17 35 74 118 192

8 Gampong Baro 8 13 21 36 71 107


9 Baroh Langsa Lama 3 8 11 73 1332 1405
10 Batee Puteh 0 1 1 13 26 39

11 Meurandeh 4 4 8 15 47 62
12 Meurandeh Dayah 4 11 15 33 42 75

13 Meurandeh Tengah 3 11 14 31 57 88
14 Meurandeh Aceh 0 1 1 22 34 56
15 Asam Peutek 5 2 7 27 43 70

16 Desa Lain.............. 26 44 70 65 97 162

JUMLAH 224 5468 346 619 2256 2875

Langsa, 25 Ap
Kepala Ruang
UPTD Puskesmas L

Pengatur Tk.I/ Nip. 19770


YAR

RA BAYAR
JKA
L P L+P
9 10 11

1 2 3
1 0 1

1 2 3
0 1 1
0 0 0

1 2 3
0 2 2

0 1 1
1 0 1
0 0 0

1 1 2
3 0 3

1 0 1
0 0 0
2 0 2

54 71 125

66 82 148

Langsa, 25 April 2018


Kepala Ruang Kartu
TD Puskesmas Langsa Lama

AGUSRIADI
Tk.I/ Nip. 19770813 199303 1003
DAFTAR TAGIHAN KLAIM RAWAT JALAN ASKES DALAM DAN LUAR GEDUNG
PROPINSI : Aceh
Kab/Kota : Langsa
Kepada Yth
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota
di- Tempat
Bersama ini kamu ajukan tagihan Klaim Pelayanan Kesehatan Umum Rawat Jalan Peserta ASKES

JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR KELAMIN
NO NAMA PASIEN ALAMAT NO. REGISTER
ASKES (THN) (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1 Etty Rahmawati 0000001930533 Seulalah Lama 49 P 11.904
2 ny astuti 0000001964406 Seulalah Lama 72 p 00.696
3 Iffa Astila Rahma 0002046939041 Sidodadi 3 P 10.881
4 Ratna Juwita 0000002027755 Meurandeh Dayah 43 P 17.244
5 Mariatik 0000982012037 Meurandeh Induk 67 P 01.404
6 Nurmasyithah 0000002002882 Langsa Lama 50 P 10.749
7 Ririn Fahira 0002205047226 Meurandeh Dayah 4 P 10.572
8 Nurlelei 0001898707498 Kampung Tengoh 27 P 16.355
9 Sri Dewi 0000200620449 Meurandeh Dayah 34 P 11.263
10 Haryati Oktavia 0000001880785 Meurandeh Induk 37 P 14.474
11 Ny. Riwan 0000001964362 Meurandeh Dayah 76 P 00.233
12 Ardy 0000001929475 Seulalah Lama 48 L 17.264
13 Dusmaria Simanjutak 0000001901182 Asam Peutik 56 P 01.388
14 Hendri Dunant 0000002336242 Meurandeh Teungah 51 L 10.109
15 Srina Wati 0000001983824 Seulalah Lama 58 P 00.326

Halaman 1 7
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR KELAMIN
NO NAMA PASIEN ALAMAT NO. REGISTER
ASKES (THN) (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
16 M. Khalid Alfariji Alwy 0001448767473 Sidorejo 8 L 11.074
17 Elviza Nanda 000228962812 Seulalah Lama 47 P 17.234
18 Rohani A.ma 0000001903724 Sidodadi 51 P 01.038
19 Alfathan Azilla Nugraha 0001262887007 Meurandeh Teungah 6 L 17.274
20 Zulfadli 0001111759277 Sidorejo 38 L 15.995
21 Putri Aprillia 0000002311547 Sidodadi 15 P 11.572
22 Russiana 0000002311536 Sidodadi 52 P 00.496
23 Muhammad Tazul Fuzzary 0002058880533 Matang seulimeng 4 L 16.473
24 Al Thaf Nabil Sulthani 0002237012065 Matang seulimeng 2 L 17.284
25 Dahlia 0001082122784 Seulalah Lama 29 P 17.289
26 Ilham Syahputra 0001281627652 Sidodadi 18 L 10.870
27 As. Azis 0000202538057 Pondok Pabrik 74 L 01.303
28 Ryan Firmansyah 0001081054181 Meurandeh Induk 11 L 17.292
29 M. Suhel Rizkan 0000001904894 Meurandeh 12 L 17.294
30 Dharmawati 0002041276498 Pondok Pabrik 51 P 01.455
31 Naura Annisa Aurtarki 0001873803295 Meurandeh Dayah 11 P 10.784
32 Haura Rizqina Fauzi 0002422431099 Sidorejo 1 P 10.879
33 Nurmalawati 0000002353601 Matang Neuheun Nurussalam 19 P 17.306
34 Katiran 0001081233167 Sidorejo 45 L 14.923
35 M.Ramadhan Al-Fatih 0001081233459 Sidorejo 11 L 10.373

Halaman 1 8
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR KELAMIN
NO NAMA PASIEN ALAMAT NO. REGISTER
ASKES (THN) (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
36 Sadimin Ms 0000002544579 Kampung Baro 79 L 00.785
37 Rita Erlina 0001085913281 Sidorejo 46 P 12.865
38 M. Iqbal Rossidin 0001081145711 Gampong Baro 12 L 16.675
39 Nayla Nafisah 0001081145834 Gampong Baro 8 P 17.093
40 Siska Erliani 0001085913292 Sidorejo 19 P 17.309
41 Irna Ningsih 0001120059821 Seulalah Lama 50 P 13.202
42 Suharni 0001315946619 Sidorejo 52 P 00.636
43 Rusli, S.Pd 0001892680378 Sidodadi 37 L 10.448
44 Muhammad Ramadhan 0000172969503 Seulalah Baru 16 L 10.111
45 Nurmasyitah 0000002002882 Langsa Lama 50 P 10.749
46 Ifa Astila Rahma 0002046939041 Sidodadi 3 P 10.881
47 Raihan Majid 0001086008602 Meurandeh Tengah 9 L 17.314
48 Agustina 0000002334609 Pondok Pabrik 58 P 00.389
49 Nuraini 0000001964531 Kampung Baro 60 P 01.459
50 Ria Wati 0001119742885 Meurandeh Induk 32 P 17.321
51 Syafiqa Atthahirah 0002091710057 Batee Puteh 3 P 15.858
52 Rachma 0000001919575 Pondok Pabrik 47 P 17.324
53 Syaiful Anwar 0000981997446 Seulalah Lama 64 L 01.462
54 Sri Handayani 0000229887325 Pondok Pabrik 35 P 15.252
55 Saiful Anwar 0000002747338 Sidodadi 58 L 00.854

Halaman 1 9
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR KELAMIN
NO NAMA PASIEN ALAMAT NO. REGISTER
ASKES (THN) (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
56 As. Azis 0000202538057 Pondok Pabrik 74 L 01.303
57 Rusli 0000002570782 Pondok Pabrik 51 L 01.463
58 Ngatini 0000002514227 Meurandeh Induk 66 P 01.464
59 M. Iqbal Rossidin 0001081145711 Kampung Baro 12 L 16.675
60 Wakinem 0002321570237 Pondok Kemuning 67 P 01.465
61 Chairani 0001120387487 Seulalah Lama 59 P 01.468
62 Abdurrahman 0000200161247 Alue Canang 49 L 17.337
63 Aliudin 0000002718314 Kejuruan Muda 49 L 17.338
64 Saudah 0000001921645 Sidorejo 54 P 00.193
65 T.Fikri Ramadhan 0000002008225 Meurandeh Dayah 12 L 17.345
66 Cut Annisa Faiha 0001081326756 Meurandeh Dayah 5 P 17.346
67 M.Alqurata Faeza Nur 0001078782039 Gampong Baro 7 L 17.350
68 Nurdin Ishak S.Pd 0000002032187 Seulalah Lama 59 L 00.358
69 Musinem 0000001902532 Sidorejo 58 P 00.383
70 Agustina 0000002334609 Pondok Pabrik 58 P 00.389
71 Nadia Khoirin Nasir HRP 0000014515839 Labuhan Batu Kota Pinang 19 P 17.354
72 Sayed Umar AL-Idris 0000002589175 Langsa Lama 62 L 00.511
73 Yulina 0001082371217 Meurandeh Tengah 44 P 15.435
74 Abdurrahman 0000200161247 Alue Canang 49 L 17.337
75 Nur Alfa Putri 0000205327967 Paya Bujok Seulemak 22 P 17.359

Halaman 1 10
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR KELAMIN
NO NAMA PASIEN ALAMAT NO. REGISTER
ASKES (THN) (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
76 Burhanuddin 0000002721734 Karang Baru 47 L 17.343
77 Tahrirudin 0000002570826 Rantau Aceh Tamiang 55 L 01.471
78 Wawan Kurniawan ST 0001120021132 Sidodadi 37 L 13.511

Ratna Sari 0000163269573 Seulalah Baru 60 P 00.178


Sujono 0000010530538 Seulalah Baru 68 L 00.179
Febian Vieri Hermawan 0002460995763 Kampung Tengoh 7 L 16.125

Sebastian Vallen Harmawan 0002206497431 Tanjung Putus Langkat 3 L 10.094


T.Ismail 0000002464277 Seulalah Lama 36 L 15.692

Rayval Ariyandi 0000204106397 Meurandeh Aceh 8 L 12.215


Mei Hariati 0001082429122 Seulalah Lama 40 P 17.376
Maulianda Hafiz Prayuga 0001111714233 Sidodadi 12 L 13.379

Andre Leony 0001289355985 Bukit Tusam Aceh Tenggara 21 L 17.380


Hartutik 0001870324345 Kampung Tengoh 31 P 17.382

Supianto 0000002461893 Pondok Pabrik 52 L 01.369


Roslaidi 0001104600609 Langsa Lama 56 L 00.008
Zakaria 0000002550172 Alue Canang 70 L 00.200

Rita Yusniar 0000002012141 Meurandeh Tengah 41 P 17.392


53 Naura Annisa Aurtarki 0001873803295 Meurandeh Dayah 11 P 10.784
54 Erma Yeni 0000001901463 Seulalah Baru 50 P 14.417
55 Riswani 0000001931242 Langsa Lama 50 P 10.347

Halaman 1 11
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR KELAMIN
NO NAMA PASIEN ALAMAT NO. REGISTER
ASKES (THN) (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
56 As. Azis 0000202538057 Pondok Pabrik 74 L 01.303
57 Martha Cyntia Dewi 0002039412813 Wonosari Pulau Tiga 21 P 17.395
58 Rohani 0000001903724 Sidodadi 51 P 01.038
59 Ponirah 0002066238448 Meurandeh Tengah 60 P 00.931
60 M.Paringotan Nst 0001080053616 Sidorejo 45 L 11.948
61 Ngatinem 0000001904916 Meurandeh Tengah 57 p 01.208
62 Siti mardjan 0001831399345 Pondok Pabrik 71 p 00629
Ngatini 0000002514227 Meurandeh Induk 66 P 01.464

Katiran 0001081233167 Sidorejo 45 L 14.923


Nurleli 0001898707498 Gampong Baro 27 P 17.411
Muhammad Abdi 0002216717932 Gampong Baro 23 L 17.410

M. Hatta 0000229756555 Sidodadi 53 L 00.914


Antoni 0001425584114 Meurandeh dayah 38 L 15.786

Paidi 0000001898144 Meurandeh Tengah 61 L 01.042


Nuraini TGK H M Yusuf 0000002018856 Gampong Teungoh 61 P 00.495
Syasya nadhila 0000982013758 Asam Peutik 11 p 11.994

Andini 0002057809465 Baroh langsa lama 10 p 17.416


Tisna Harmawan 0000007386996 Tanjung Putus Langkat 27 L 13.513

Darmius IDR 0000044521479 Sidorejo 68 L 00.116


Syasya Salbila 0001267084304 Seulalah Baru 13 P 17.424

Halaman 1 12
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR KELAMIN
NO NAMA PASIEN ALAMAT NO. REGISTER
ASKES (THN) (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
Maini 0000982000629 Sidodadi 65 P 00.382

Nyak Juli Amin 0000002332102 Sidorejo 43 L 13.021


Rusdawani 0000002339561 Sidodadi 51 P 01.162

Widya Ummara 0000002724118 Seulalah Baru 17 P 17.427


Hetty Apriyanti Siregar 0001181018924 Sumatera Utara 19 P 17.431
Jumiati 0001082499017 Meurandeh Tengah 45 p 14.165

Ade Puspita Sari 0000228893534 Sidorejo 26 P 16.348


Legiman 0000002337333 Bukit Tiga 66 L 00.581

Sukinah 0001089081066 Meurandeh induk 45 p 17.060


Raihan majid 0001086008602 Meurandeh tengah 9 L 17.314
Nurbaiti 0001319831537 Langsa lama 51 p 10.178

samiran 0000206376142 Birem bayeun 88 L 01.418


Arif sulaiman 0001900248186 Meurandeh dayah 12 L 17.156

Muhammad Ruzain Syahim 0001892681864 Sidodadi 6 L 10.880


Muhammad Ricky Saputra 0001324502932 Sidodadi 6 L 13.284
Hendri Dunant 0000002336242 Meurandeh Tengah 51 L 10.109

Sayed Umar AL-Idris 0000002589175 Langsa Lama 52 L 00.511


Safruddin Andiyah 0000002014637 Sidodadi 18 P 13.852

Saring 0001113559536 Meurandeh Induk 71 L 00.037


Iin Parmila 0001970245438 Sidodadi 37 P 14.516

Halaman 1 13
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR KELAMIN
NO NAMA PASIEN ALAMAT NO. REGISTER
ASKES (THN) (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
Alifah Syauai 0002247697405 Meurandeh Teungah 1 P 1.006

Mudrika Dwiana 0001844606406 Meurandeh Teungah 4 L 14.991


Tisna Harmawan 0000007386996 Langkat 27 L 13.513

Misrun 0000229672618 Pondok Pabrik 50 L 01.479


Sriwati Sk 0001116242021 Meurandeh Teungah 76 P 01.480
Arianto 0000001935123 Seulalah Lama 52 L 00.275

Fauziah 0001443464504 Meurandeh Teungah 26 P 15.290


Sri rahayu 0001081194107 Pondok Kemuning 32 P 14.633

Mikaila Ayudia 0001265406614 Sidodadi 6 P 17.473


Putri Yolanda 0002479010883 Sidodadi 17 P 16.102
Jumiyem 0001893497861 Pondok Kemuning 51 P 11.857

Miswadi 0001081194085 Pondok Kemuning 45 L 15.805


Russiana 0000002311536 Sidodadi 52 P 00.496

Fauziah 0000002339627 Sidorejo 41 P 11.153


Buya Prahadya Azizie 0000001888391 Seulalah Lama 18 L 17.475
Fadhilah Atikah Yara 0002091828723 Suka Damai 4 P 17.480

M. Gilang Satya Sentosa 0001303108018 Suka Damai 5 L 17.479


Pasha Al Farizzy 0000002427952 Meurandeh Teungah 11 L 16.878

Ainun Mardiah 0000002427941 Meurandeh Teungah 35 P 12.903


Bisma Maulana Ikhsan 0000976126285 Meurandeh Teungah 7 L 11.500

Halaman 1 14
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR KELAMIN
NO NAMA PASIEN ALAMAT NO. REGISTER
ASKES (THN) (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
DaRma 0000002427939 Seulalah Lama 38 L 12.146

Intan Munira 0001896999693 Gampong Teungoh 18 P 17.489


Normalina 0000002536233 Baroh langsa lama 65 P 01.483

Sunarwo 0002242686216 Asam Peutik 64 L 00.900


Rosmaida 0001111762978 Seulalah Lama 56 P 01.484
Muhammad Dafa Al Ghazi 0000001883621 Sidodadi 9 L 14.243

Supinah 0001081196008 Asam Peutik 40 P 10.420


Adelia Miranda 0002327719634 Meurandeh Teungah 15 P 17.491

Zaiman 0001081195874 Asam Peutik 44 L 17.493


Ahmad Gunaidi 0000000995117 Sidodadi 32 L 10.554
Rehani 0000002339403 Sidodadi 59 P 00.214

Supiah 0001805995618 Kampung Baro 79 P 00.226


Martiza Zahra 0002043165273 Seulalah Lama 3 P 13.377

Aiyub Sami 0000001899786 Sidorejo 61 L 00.599


Zaharawati 0000002539348 Langsa Lama 63 P 00.437
Kasiman Siregar 0001266859203 Kampung Baro 65 L 00.729

Ny. Riwan 0000001964362 Meurandeh Dayah 74 P 00.233


Al-Haris 0000002344588 Idi Rayeuk 19 L 17.507

Kartini 0001081054001 Meurandeh Tengah 42 P 13.992


Sabar Simbolon 0000002027889 Sidodadi 64 L 00.497

Halaman 1 15
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR KELAMIN
NO NAMA PASIEN ALAMAT NO. REGISTER
ASKES (THN) (L/P)

1 2 3 4 5 6 15

63
64

65
66

67
68
69

70
71

72

KETERANGAN :
*) : Kolom 8 s/d 12 dilipat ditambah sesuia dengan pelayanan dan besaran biaya sesuai perda Tarif yang ada
**) : Pemeriksaaan penunjang disesuaikan dengan perda Tarif yang ada
Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama

Halaman 1 16
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR KELAMIN
NO NAMA PASIEN ALAMAT NO. REGISTER
ASKES (THN) (L/P)

1 2 3 4 5 6 15

Ns. EDI SYAHPUTRA, S.Kep


Penata Tk.I/ Nip. 19731021 199503 1 001

Halaman 1 17
DAFTAR TAGIHAN KLAIM RAWAT JALAN JAMKESMAS DALAM DAN LUAR GEDUNG
PROPINSI : Aceh
Kab/Kota : Langsa
Kepada Yth
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota
di- Tempat
Bersama ini kamu ajukan tagihan Klaim Pelayanan Kesehatan Umum Rawat Jalan Peserta JAMKESMAS

JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1 Ikram Al Fatah 0001822191906 Meurandeh Aceh 5 P 11.614
2 Jamaliah 0000982007853 Sidorejo 67 P 01.424
3 yuni ramadhani 0000981995736 selalah lama 32 p 10,652
4 dafa rizky ramadhani 0002306271969 seulalah baru 1 L 11.911
5 sandra yuliani 0000982003274 sidodadi 32 p 10,399
6 reza novianti 0000982003263 sidodadi 21 p 12,072
7 fuzi astuti 0000228352127 sidorejo 29 p 13,826
8 bunga sri rahmayani 0001908850678 sidorejo 5 p 17,242
9 andre maulana 0000982003296 sidodadi 11 L 16,837
10 diana 0001111760886 asam peutik 30 p 17,243
11 Ruslan 0002063105829 Meurandeh Dayah 47 L 11.388
12 Aldo Rianda 0000982013477 asam peutik 13 L 17.206
13 Zidan Aulia 0002203102978 sidodadi 2 L 16.895
14 Zuraidah 0002257636487 Gampong Baro 53 P 00.246
15 Khairur Rasyidin 0000982007572 Sidorejo 13 L 13.330
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
16 Alesha Zahra 0002207991521 Sidorejo 3 P 17.245
17 Safrina 0000229503069 Baroh Langsa Lama 30 P 12.516
18 Ridwan Pardan 0002064712061 Meurandeh Dayah 52 L 00.287
19 Yusnidar 0002425338538 Gampong Baro 58 P 00.747
20 Intan Fazriani 0000982011554 Gampong Baro 30 P 15.109
21 Bintang Muntasir 0001962647043 Langsa Lama 4 L 10.733
22 Juraidah 0001382240417 Langsa Lama 34 P 10.734
23 Trisnawati 0001854985239 Pondok Pabrik 25 P 17.246
24 Saniati 0001501110551 Batee Puteh 34 P 16.800
25 Yusrawati 0000228843652 Batee Puteh 32 P 10.383
26 Junaidi Hanafiah 0002502817773 Baroh Langsa Lama 37 L 17.248
27 Indri Lestari 0000229577084 Meurandeh Tengah 21 P 17.249
28 Rusli Ben 0000228374021 Langsa Lama 64 L 01.451
29 Jauza amira 0001295276376 Sidorejo 5 P 13.635
30 Siti Hasanah 0001295276376 Baroh Langsa Lama 24 P 17.251
31 Saniati 0001501110551 Batee Puteh 34 P 16.800
32 Dasman 0001790430682 Sidorejo 53 L 00.668
33 Supiah 0000228845125 Pondok Kemuning 44 P 14.251
34 Rahmi Suderma 0001113597202 sidodadi 27 P 13.921
35 Ani Abdurrahman 0000228953261 Seulalah Lama 28 P 13.432
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
36 Adek Irawan 0002125472455 asam peutik 6 L 16.447
37 Sulastri 0000228372592 Langsa Lama 49 P 12.071
38 M.Zikra 0000228953384 Seulalah Lama 9 L 17.097
39 Sari Aji 0000228953384 Sidorejo 30 P 13.636
40 Tuah Rezkina 0001966760774 Baroh Langsa Lama 15 P 17.252
41 Nursiah 0001285853624 Baroh Langsa Lama 43 P 17.253
42 M Fikri 0002274237865 Baroh Langsa Lama 4 L 17.254
43 Indah Purnama Sari 0001116243628 Pondok Pabrik 35 P 17.255
44 Aji Wardana 0000228751457 seulalah baru 15 L 17.256
45 Ramadhani dwi cahya 0002320011628 Seulalah Lama 5 P 12.274
46 Yuliana 000206+4709719 Pondok Pabrik 36 P '17.257
47 Linda Damayanti 0002236173715 Kampong baro 40 p 12.025
48 Heriyati 0001857968087 Pondok Pabrik 45 P 11.060
49 Praska fhayunda 0001969912539 Pondok Pabrik 3 P 15.141
50 Mery Susanti 0001298508265 Langsa Lama 38 p 11.222
51 Syaffazul Merdianza Putra 0002041782322 Langsa Lama 5 L 11.221
52 Misniati 0001111717473 Langsa Lama 35 P 10.460
53 Sri mulyati 0001116253462 sidodadi 37 P 12.510
54 Nazhirul Asrari 0002261507826 Meurandeh Aceh 2 L 14.508
55 Daniel Mustafa 0000228833976 Meurandeh Aceh 11 L 17.258
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
56 Fahri Habil Dzikri 0002197171359 Gampong Baro 8 L 16.205
57 Rohani AR 0000228380466 Langsa Lama 54 P 00.921
58 Ruslan 0000229511968 sidodadi 72 L 00.724
59 M. Riski Ariansyah 0001785838206 sidodadi 5 L 16.561
60 Akmal 0002056013368 Langsa Lama 33 L 17.259
61 Juliana 0000226645266 Baroh Langsa Lama 8 P 13.813
62 Patimah 0000226644107 Baroh Langsa Lama 45 P 13.812
63 Dewi Arwira 0002198085636 Baroh Langsa Lama 3 P 13.811
64 Aswati 0000226644535 Bandar Pusaka 20 P 15.944
65 Abrisam Abbasy 0002210216657 Seulalah Lama 4 L 13.195
66 M. Farhan 0000229532578 sidodadi 8 L 12.179
67 Halimah Tunsa'diah 0001266143499 Batee Puteh 23 P 12.654
68 Fatimah 0002130954478 Meurandeh Aceh 49 P 10.393
69 Ira Handyani 0000230101378 Meurandeh Aceh 24 P 17.260
70 Dedek Sakdiah 0000229531623 sidodadi 41 P 11.182
71 Rajiman 0000229037117 asam peutik 58 L 00.082
72 Azka Adisthira 0002210623896 Meurandeh Dayah 3 P 17.262
73 Mami Wijaya 0000229208747 Meurandeh Dayah 42 P 15.955
74 Muhammad Muklis 0001816522402 Meurandeh Dayah 5 L 17.261
75 Wariani 0000228920624 Meurandeh Tengah 49 P 113.297
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
76 Al Rapvi Ramadhani 0000229228378 Meurandeh Induk 8 L 15.054
77 Putri Nayla 0000982014592 asam peutik 12 P 17.263
78 Wahyu Sanjaya 0001116227981 Pondok Pabrik 11 L 10.497
79 Muhammad Muil Naza 0002064710766 Baroh Langsa Lama 5 L 11.119
80 Zakiyatul Muha 0001889894046 Baroh Langsa Lama 6 L 11.120
81 Agustina 0001482350253 Baroh Langsa Lama 26 P 12.207
82 Agus Salim 0000229778098 Langsa Lama 40 L 11.420
83 Sumartik 0001814529497 Meurandeh Tengah 29 P 13.018
84 Eka Permana Bunda 0001116476425 Gampong Baro 13 P 12.804
85 Eza Prasetiyo 0002066350364 Gampong Baro 4 L 10.232
86 Dahrul Fauzi 0000982004927 Sidorejo 21 L 15.970
87 Citra Aulia Maulana BR Sijab 0001789691207 seulalah baru 13 P 13.442
88 Nurhayati Batubara 0000981544702 Meurandeh Induk 40 P 16.282
89 Siti Hawa M 0001120068483 Langsa Lama 59 P 00.425
90 Ika Arafah Husni 0000213144502 Sepakat Segenep Semadam 19 P 17.265
91 Halimah 0000228310266 Sidorejo 65 P 00.857
92 Abian Ananda 0002238488021 seulalah baru 1 L 11.241
93 Syafruddin 0000982019417 seulalah baru 58 L 00.436
94 Khairani Rahmadani 0000982002925 sidodadi 10 P 11.175
95 Nuraulia 0002214065158 Pondok Kemuning 1,5 P 13.235
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
96 Morianda Diah Rahayu 0001891154259 Pondok Kemuning 36 P 13.237
97 Cayla Salsabila 0002500439005 Meurandeh Tengah 3 bln P 17.267
98 Yusra archavin 0002069389012 Jambo Labu 7 L 17.229
99 Khaira Nayla 0001116526195 Sidorejo 10 P 17.268
100 Pegi Adi Wijaya 0000228938242 Pondok Pabrik 37 P 11.461
101 Alif Alfarisi 0000228313833 Sidorejo 10 L 12.999
102 Hariani 0000228871844 Sidorejo 34 P 13.408
103 Amrizal 0000228931626 Gampong Baro 57 L 01.363
104 Suryanto 0000981998021 seulalah baru 43 L 17.269
105 Tarmi 0000229060179 Sidorejo 52 P 00.601
106 Subarjo 0000229536112 sidodadi 72 L 00.763
107 Arwati 0001111806821 sidodadi 54 P 11.162
108 Sukardi 0001120079406 Seulalah Lama 68 L 00.167
109 Tini 0002270855147 Sidorejo 58 P 00.298
110 Muhammad Sauqi Abdillah 0002494707344 sidodadi 7 bln L 17.270
111 Irma Poetri Sari 0001116242886 Pondok Pabrik 22 P 17.125
112 Zulfikarsyah 0001268902528 Gampong Baro 45 L 10.803
113 Rahma Wati 0000982018855 Baroh Langsa Lama 21 P 12.028
114 Dzaki Alim Pratama 0002455408001 Pondok Kemuning 1 L 14.712
115 Khairunnisa 0002295505258 Baroh Langsa Lama 1 P 11.495
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
116 Gus Anggari 0001111806808 sidodadi 16 L 17.271
117 Samsidar 0000229100242 asam peutik 43 P 14.545
118 Muhammad Adnan Aditya 0002421080796 sidodadi 7 bln L 16.134
119 Muhammad Zein 0000982002712 sidodadi 60 L 00.722
120 Azil Azizi 0000982003757 Sidorejo 12 L 17.272
121 M. Ozil 0002225211142 Gampong Baro 2 L 17.273
122 Via Ziankha Syah 0001113575038 Gampong Baro 10 P 15.702
123 Chendy Marlinda Waty 0001111809082 Gampong Baro 15 P 16.249
124 Novel Aditya 0001384367387 Baroh Langsa Lama 6 L 17.275
125 Hendra S 0000229522353 seulalah baru 39 L 15.272
126 Yati 0001116530122 asam peutik 48 P 12.484
127 teni Agustini 0000982020914 Seulalah Lama 23 P 10.122
128 Syafira Geyani 0002215899459 asam peutik 4 P 12.063
129 Fiqri Baihaqi 0000229654945 Suka Jadi Kebun Ireng 15 L 13.187
130 Rukimah 0000982020317 Seulalah Lama 65 P 00.961
131 dafa rizky ramadhani 0002306271969 seulalah baru 1 L 11.911
132 Sulastri 0000228372592 Langsa Lama 49 P 12.071
133 Junaidi 0002060951905 asam peutik 36 L 17.276
134 Firsya Maulia 0002205090753 asam peutik 2 P 12.872
135 Hariani 0000229472403 sidodadi 43 P 10.559
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
136 M. Rafli Al Fatih 0002429139767 seulalah baru 1 L 10.966
137 Ridho hafiz 0001872762715 seulalah baru 7 L 12.911
138 Usman Ali 0001785943877 Gampong Baro 63 L 01.299
139 najwa Khalisa 0002130887147 Sidorejo 7 P 11.509
140 Khairul Efendi 0001111717124 Meurandeh Tengah 34 L 17.277
141 Rohani AR 0000228380466 Langsa Lama 54 P 00.921
142 Juliana 0000229563832 seulalah baru 51 P 01.354
143 Anisa Puput Rianti 0002497975975 Pondok Kemuning 5 P 12.045
144 Nurma 0002322494234 seulalah baru 58 P 01.454
145 Gilang Npartama 0000229185459 asam peutik 8 L 17.278
146 Burhan 0002428826681 Pondok Pabrik 45 L 17.279
147 M. Azqie Zakrianda 0002200025856 Sidorejo 4 L 11.862
148 Hefi Rosmanizar 0000002026225 Gampong Baro 50 L 10.486
149 Nurul Syahidan 0001791246778 Sumut 19 P 17.280
150 M. Jamil 0000982017527 Baroh Langsa Lama 68 L 00.514
151 DimaS 0001113554283 Meurandeh Tengah 15 L 17.286
152 Maimunah 0000982017538 Baroh Langsa Lama 68 P 00.512
153 Ferdian Syahputra 0001120389592 Seulalah Lama 16 L 12.010
154 Lisma Yani 0000228797739 Pondok Kemuning 42 P 10.105
155 T. Raihan Ramadhan 0000228905166 Sidorejo 17 L 17.281
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
156 Safira maulida 0002279576542 Gampong Baro 7 P 10.306
157 Rahmawati 0002083912806 sidodadi 20 P 17.282
158 Aula Irhamna 0002458299857 Sidorejo 1 P 17.283
159 Mentari Mutiara rezeki 0001113575782 sidodadi 15 P 15.386
160 Bagas Prayoga 0000229590156 seulalah baru 11 L 16.185
161 Aura Syakila 0002455922643 Sidorejo 2 bln P 16.038
162 Fauzan 0000982004938 Sidorejo 15 L 16.192
163 Muhammad Al Fatih 0002130887158 Sidorejo 5 L 17.285
164 Diah Wulandari 0001111757027 Sidorejo 17 P 14.479
165 Nurmalis 0002084197937 Gampong Baro 44 P 13.449
166 Muhammad Daffa Ar Rayyah 0002063224225 Sidorejo 3 L 17.287
167 Fatin Achmad Muntaz 0002080016313 Alue Pineng 5 L 17.288
168 Sulastri 0000982000192 Pondok Pabrik 45 P 12.914
169 Humaira Almaqhvira 0002496826203 Alue Pineng 1 P 17.014
170 Marsiah 0001113575747 sidodadi 46 P 11.053
171 Defia Zahra 0001120067032 Sidorejo 8 P 16.277
172 Bulan Mutiara Rezeki 0001113575771 sidodadi 15 P 15.010
173 Gisela Anjani Lubis 0001908850419 Pondok Pabrik 4 P 11.233
174 Nisa Humaira 0000229620565 seulalah baru 10 P 12.171
175 Ummi Safiah 0000227964082 Langsa Lama 53 P 00.973
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
176 Reza Ramadhania 0000228414486 Langsa Lama 23 L 16.044
177 Saudina Savitri 0000228414374 Baroh Langsa Lama 25 P 17.011
178 Sauqi Ammar 0002051034906 Seulalah Lama 5 L 10.430
179 Sugino 0002045537649 Meurandeh Induk 51 L 01.439
180 Rosmi Marisyad 0000229105899 Langsa Lama 63 P 00.110
181 Yusniar 0000982009708 Gampong Baro 35 P 13.892
182 Fani rahayu 0000981999336 Pondok Pabrik 26 P 12.861
183 Sofian 0000981991102 Pondok Kemuning 35 L 17.290
184 Puti Nurliana 0001788245493 seulalah baru 13 P 12.933
185 Dedi Saputra 0000978360761 Aceh Selatan 18 L 17.291
186 Richi Piladisya 0002272264119 Pondok Pabrik 6 L 11.426
187 Qirana Dhea Rianty 0002093679854 sidodadi 7 P 12.731
188 Harjanto 0001807686819 Meurandeh Tengah 33 L 17.210
189 Anisah 0000229497726 Baroh Langsa Lama 40 P 16.417
190 Erna Wati 0000982018438 Langsa Lama 55 P 00.579
191 Muhammad Alvian Ramadhan0002465406257 Alue Canang 5bln L 17.293
192 Heri 0002045596882 Pondok Pabrik 34 L 10.647
193 Jibran Fahrezi 0002503267198 asam peutik 1 L 17.295
194 Yattinah Hidayat 0001116982754 Rantau 21 P 17.296
195 Muhammad Farhan 0001884471581 Langsa Lama 9 L 12.806
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
196 Bambang Priadi 0001113609734 Langsa Lama 36 L 17.298
197 Alif Aulia 0000229806099 Seulalah Lama 7 L 14.077
198 Ariani 0001426285102 Gampong Baro 43 P 10.055
199 Sofian Sidik 0001302724901 Gampong Baro 45 L 16.351
200 Ridwan Chatib 0001120064264 seulalah baru 68 L 00.314
201 Hamani Bariq Azizan 0002252550475 sidodadi 1 L 11.096
202 Mira Audiani 0001266664228 Pondok Pabrik 7 P 12.765
203 Jarwati 0001116669835 asam peutik 45 P 14.277
204 yuni ramadhani 0000981995736 Seulalah Lama 33 P 10.652
205 Hayrul Setiawan 0000228788403 Pondok Kemuning 8 L 13.316
206 Dinda Mutia 0001474835466 Seulalah Baru 12 P 17.299
207 Sumarni 0001850642515 Sidorejo 50 P 10.675
208 T.M.Rizki Aulia 0002088885587 Seulalah Lama 3 L 10.653
209 Surtini 0000229343196 Seulalah Lama 53 P 01.456
210 Sela Syahputra 0000229344129 Seulalah Lama 14 P 17.300
211 M.Arqhan Al-Fikri 0001474835477 seulalah baru 5 L 17.301
212 Zulkifli 0000228845496 Kampung Baro 65 L 00.250
213 Muhammad Ali 0001475409701 Baroh Langsa Lama 42 L 11.532
214 Asmawati 0000228845957 Kampung Baro 53 P 00.217
215 Nurhayati 0001795537822 sidodadi 60 P 00.889
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
216 Rizki Kemala 0000978901367 Rantau Peureulak 22 P 17.302
217 Syafa Novia Putri 0002077841856 Seulalah Lama 2 P 10.381
218 Habibah 0000229197791 Meurandeh Dayah 68 P 00.268
219 Sari Banun 0000229240236 sidodadi 47 P 12.980
220 Chairul 0000981999382 Pondok Pabrik 62 L 00.424
221 Neneng Tapsilah 0001113580462 Pondok Pabrik 69 P 01.432
222 Mukini 0000228966996 Seulalah Lama 61 P 01.457
223 M.Idris 0001120092838 Seulalah Lama 72 L 00.020
224 Ratna Nurlela 0000982009203 Kampung Baro 51 P 00.859
225 Delvi Silviana 0000229797404 Seulalah Lama 20 P 16.633
226 Suhandri 0000982007559 Sidorejo 38 L 17.061
227 Muhammad Albi Pratama 0002093208096 Langsa Lama 3 L 11.531
228 Fara Fajarna 0000229240563 asam peutik 16 P 17.303
229 Saudah 0000982005434 Sidorejo 48 P 10.786
230 Nurmalawati 0001316534387 Langsa Lama 53 P 00.598
231 Siti Aminah 0002082222663 Kampung Baro 32 P 17.304
232 Nurhaliza 0002058357666 Kuala Peudawa Puntong Idi Rayeu 19 P 17.305
233 Annisa Lathifah 0002199303876 Sidorejo 3 P 10.875
234 Afrida Herina 0001113580541 Kampung Baro 11 P 15.322
235 Rizki Rahmanda 0001120133373 Langsa Lama 32 L 15.445
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
236 Nurliana 0001273741582 Pondok Kemuning 44 P 10.482
237 Sumarni Analisa 0000229377576 Seulalah Lama 47 P 16.646
238 Aisyah 0000982046553 Baroh Langsa Lama 31 P 17.307
239 Mahyadi 0001111700136 Batee Puteh 41 L 13.817
240 Muhammad Alif 0002055523623 Batee Puteh 8 L 13.8118
241 Erlina 0001111704669 sidodadi 64 P 01.083
242 Imtiyaz Almas Zahirah 0002064714625 Sidodadi 5 P 15.188
243 Asniati 0000982008224 Sidorejo 60 P 00.845
244 Israhzalia 0000982042852 Kampung Baro 23 P 12.217
245 Aidil Adhar 0000229406062 Langsa Lama 31 L 13.230
246 Sri Agengsih 0001119748127 Seulalah Lama 52 P
247 Dhea Mauliza Azraida 0000982009855 Gampong Baro 20 P 17.308
248 Sumariah 0000229958065 Pondok Pabrik 54 p 00476

249 Riva ruliani 0001111759468 asam peutik 38 P 13.006


250 Jihan Nazira 0001113569583 Gampong Baro 10 p 16.935
251 Abdul Rajib 0000228385045 Sidorejo 12 L 15.663
252 Supriani 0000228673449 asam peutik 32 p 16.289
253 Akmal 0002056013368 Langsa Lama 33 L 17.259
254 Supriani 0000228673449 asam peutik 32 P 16.289
255 Wita Ikhlasiyah 0000982019441 Seulalah Baru 28 P 15.265
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
256 Shavira Zahwa Adeeva 0002322504729 Seulalah Baru 1 P 13.810
257 Mardiana 0001291830333 seulalah baru 30 P 13.130
258 Ernawati 0000229013212 Gampong Baro 60 P 00.746
259 Misnah 0000228390164 Sidorejo 67 P 00.357
260 Yanda Darmawan 0000229515412 seulalah baru 9 P 15.696
261 Boiman 0000229012661 Gampong Baro 60 L 01.458
262 Suyetno 0001120088046 Seulalah Lama 64 L 00.988
263 Nurbaity 0001120088081 Seulalah Lama 55 P 00.369
264 Puti Yanti 0000229175897 Meurandeh 15 P 12.691
265 Nuraini 0000228980946 Sidorejo 37 P 17.310
266 Lilis Sartika 0001111701249 Kampung Baro 36 P 12.192
267 Ananda Rizki Akbar 0002064713027 Meurandeh Dayah 11 L 15.817
268 Fitria 0002064713005 Meurandeh Dayah 33 P 15.818
269 Arkan Baihaqi 0002130887384 Kampung Baro 7 L 11.685
270 Nur Asiah 0002062018855 Sidorejo 45 P 16.947
271 M.Thalib 0002320412679 Sidodadi 45 L 14.973
272 Fatimah 0001451441801 Sidorejo 29 P 17.312
273 Tuah Rezkina 0001966760774 Baroh Langsa Lama 15 P 17.252
274 Niken Aldita 0000982013466 asam peutik 19 P 15.069
275 Clarisa Navila Listy 0002051034412 Jambo Labu 5 P 13.420
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
276 M.Alif Alfasya 0000982003241 sidodadi 8 L 17.311
277 Vebby Asriyadi 0002214031601 Meurandeh Induk 7 L 15.916
278 Abdul Haviz Wibowo 0002056729252 Meurandeh Induk 9 L 17.313
279 Muhammad Rafil Sitompul 0002488981037 Meurandeh Aceh 1,5 L 17.315
280 Dwi Adinda 0002076387096 Sidorejo 8 P 11.346
281 Syamsiah 0000228386428 Sidorejo 49 P 14.363
282 Wariani 0000228920624 Meurandeh Tengah 49 P 13.297
283 Bariyah 0001304973999 sidodadi 50 P 01.270
284 Melinda Fetika 0001434161799 sidodadi 21 P 11.864
285 Andri Ansah 0000213737308 Aceh Tenggara 22 L 17.316
286 M. Soni Pratama 0001116520762 Sidorejo 19 L 15.911
287 Asiah 0001883384021 sidodadi 52 P 00.916
288 Nailah Neisfianti 0000229269159 asam peutik 7 P 10.288
289 Ufaira Ramadani 0002130887171 Sidorejo 3 P 10.440
290 Khaysi Al Hadi 0000982008988 Gampong Baro 7 L 10.795
291 Khairun Nisa Azzahra 0001111712624 Seulalah Lama 14 P 16.962
292 Cunda Asyta Mahadewi 0002250236013 Sidodadi 5 P 11.493
293 Alik Sukriono 0000981454858 Sidodadi 34 L 17.318
294 Muhammad Rayyanza 0002325635987 Pondok Pabrik 1 L 16.891
295 Neneng Rumiati 0002071749431 Sidorejo 38 P 13.891
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
296 Fahri Maulana 0002071749453 Sidorejo 12 L 17.317
297 Sri Wahyuni 0000982026437 Langsa Lama 34 P 10.227
298 Susilawati 0000243592929 Seulalah Baru 31 P 13.319
299 Safriadi 0000981994206 Pondok Kemuning 41 P 14.833
300 Ardianto 0000229758759 Langsa Lama 52 L 00.146
301 Rahma Yulia 0001111711173 Sidorejo 11 P 17.319
302 Ngatmini 0000229453176 Sidodadi 36 P 11.043
303 Assyfa Putri Neorika 0002202714011 Seulalah Lama 2 P 17.320
304 Suyati 0001872760858 asam peutik 46 P 10.386
305 Erniwati 0002049948573 Alue Canang 35 P 17.322
306
307 Dasirah 0001113575657 asam peutik 52 P 01.460
308 Raja Atmaja 0001111715504 Meurandeh Tengah 11 L 17.327
309 Musriatun 0001120107093 Meurandeh Dayah 28 P 17.326
310 Rahmat Raharjo 0002049948459 Alue Canang 36 L 17.323
311 Rian Diansyah 0001452492753 Langsa Lama 5 L 15.085
312 Devan Johan 0002277524417 Sidorejo 3 L 17.325
313 Heri Muntaha 0001786586163 Pondok Kemuning 42 L 17.213
314 Kamaliah Ali 0001304292881 Langsa Lama 40 P 10.170
315 Dini mailani 0000982010553 Gampong Baro 39 P 11.108
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
316 Sutimin SM 0000228969459 Seulalah Lama 76 L 00.033
317 Simpra 0000228959392 Seulalah Lama 79 P 01.461
318 Alya Salsabila 0001171291893 Seulalah Lama 13 P 11.293
319 Aisyah Faradila 0002223497092 Pondok Kemuning 3 P 17.329
320 Siti Hasanah 0001481856928 Alue Canang 33 P 17.328
321 Laras Aprillia 0000982004398 Sidorejo 25 P 10.097
322 Putri Ayu Anggia Ningsih 0000229612779 Seulalah Lama 14 P 12.863
323 Khadijah 0000229611947 Seulalah Baru 43 P 12.851
324 Poniyem 0000982017393 Baroh Langsa Lama 73 P 00.215
325 Aufi Ali 0000982018901 Baroh Langsa Lama 57 L 00.660
326 Sofia 0000982018967 Langsa Lama 19 P 12.301
327 Suwarni 0002064893567 Gampong Baro 60 P 01.352
328 Rusmin 0000981996489 Seulalah Lama 50 L 16.172
329 Suyati 0000982004387 Sidorejo 51 P 10.096
330 Ponirah 0000228832694 Meurandeh Tengah 42 P 17.330
331 Jamaluddin YS 0000227939771 Baroh Langsa Lama 48 L 17.331
332 Sari Damayanti 0001111762056 Seulalah Lama 32 P 14.720
333 Muzakir 0000982025436 Batee Puteh 32 L 16.209
334 Junita Sari 0000224869702 Manyak Payed 22 P 17.332
335 kayla Nazwa Tunisa 0001813356066 Langsa Lama 7 P 12.955
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
336 Wulan Ramadani 0002475977229 Sidorejo 4 bln P 16.773
337 Nazira Ulfa 0002322130353 Batee Puteh 2 P 17.333
338 Nauli Akbar 0002046773463 Sidorejo 10 L 17.334
339 Erlina 0000228491897 Sidorejo 55 P 16.213
340 Khadijah 0000228971362 Seulalah Baru 49 P 14.922
341 Jumiarsih 0000229647611 Seulalah Baru 50 P 01.410
342 Kusida Royani 0000229520417 Sidodadi 46 P 11.324
343 Nofiandi 0000228850389 Batee Puteh 28 L 17.335
344 Mohammad Farid 0001111762045 Seulalah Lama 36 L 17.336
345 Jakfar Sidiq 0000228890316 Sidorejo 51 L 13.291
346 Syafuddin 0002444883491 Langsa Lama 57 P 01.068
347 Nursayuti 0000982018135 Langsa Lama 61 P 00.095
348 M.Syafii 0000982018124 Baroh Langsa Lama 70 L 01.466
349 Karina Bilqis 0002306126586 Pondok Pabrik 1 P 10.249
350 Mutia Syahputri 0001868421936 Pondok Pabrik 5 P 10.250
351 Umar K 0000982020418 Seulalah Baru 65 L 01.467
352 Husnawati 0000982004905 Sidorejo 43 P 10.086
353 Rahmatun Kamala 0000228790776 Batee Puteh 18 P 15.540
354 Mursidah 0000228789279 Batee Puteh 47 P 15.541
355 Nadia Audina 0001408845813 Seulalah Baru 15 P 15.731
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
356 Siti Nadia 0001120050404 Langsa Lama 11 P 15.752
357 Raniyem 0000229754632 Meurandeh Dayah 62 P 01.469
358 Nurhayati 0000982015108 Baroh Langsa Lama 61 P 00.450
359 Rahma Ayu 0001120059371 Langsa Lama 18 P 11.647
360 Rosanti 0001619354608 Gayo Lues 19 P 17.339
361 Ajidah 0000229992985 Meurandeh Aceh 38 P 16.764
362 Rosmawar 0000981998673 Pondok Pabrik 45 P 10.533
363 Sukri Kamal 0001265206026 Meurandeh Dayah 28 L 17.340
364 Erni Sukmawati 0001958716269 Sidorejo 43 P 11.575
365 Aprilia 0000229739275 Langsa Lama 22 P 12.054
366 Susilawati 0001301868685 Sidodadi 54 P 00.286
367 Sri Mulyati 0001116253462 Sidodadi 37 P 12.510
368 Akmal 0002056013368 Langsa Lama 33 L 17.259
369 Syifa Azzahra 0000982021825 Meurandeh Tengah 12 P 17.344
370 Fahri 0000214844668 Jambu Labu 16 L 17.347
371 Akmal 0002056013368 Langsa Lama 33 L 17.259
372 Raesa Fajriyanti 0002428342986 Kampung Baro 8 P 12.598
373 Ramlan Ibrahim 0000229755183 Meurandeh Dayah 49 L 13.553
374 Gisel Cantika 0001483342108 asam peutik 5 P 17.349
375 Sri Mawarni 0002420429027 Meurandeh Tengah 9 P 17.348
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
376 Syifa Ramadhani 0002320384059 Sidodadi 1 P 13.982
377 Arianto 0000982013916 asam peutik 34 L 17.351
378 Syaiful T 0001866873003 Seulalah Lama 49 L 17.352
379 Doni Ramadhana 0000228934811 Gampong Baro 9 L 10.601
380 Andrean Aprildo 0000982008189 Sidorejo 18 L 17.111
381 M.Syahrul Ramadhan 0002470170778 Baroh Langsa Lama 5 Bln L 15.738
382 Apriliandi 0000228977908 Pondok Pabrik 20 L 16.778
383 Mariana 0002225554659 Langsa Lama 26 P 13.199
384 Sutrisno 0001271310546 Meurandeh Tengah 48 L 10.210
385 Sri Mulyani 0000228970675 Seulalah Lama 24 P 17.353
386 Ridwan Pardan 0002064712061 Meurandeh Dayah 52 L 00.287
387 Arzadhitya Dharma 0002254892297 Sidodadi 1 L 12.892
388 Nining Irawati 0000229548295 Sidodadi 39 P 10.289
389 Suartik 0000982021746 Meurandeh Tengah 46 P 12.446
390 Melisa 0000229936217 Pondok Pabrik 16 P 15.365
391 Muhammad Dzakwan 0002039440421 Baroh Langsa Lama 4 L 12.816
392 Mulyati 0000229501113 Langsa Lama 30 P 12.815
393 Samini 0001116246328 Meurandeh Aceh 50 P 10.415
394 Akib Akbar 0002071071933 Sidodadi 22 L 12.916
395 Suherdi 0001119975399 asam peutik 35 L 17.355
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
396 Heni Hartati 0001968506921 Sidodadi 44 P 10.331
397 Tuminem 0000229260273 asam peutik 56 P 01.449
398 Sariyah 0001111712117 Baroh Langsa Lama 46 P 13.962
399 Chaira Nadya 0001120068426 Langsa Lama 8 P 13.961
400 Faisal 0000228921377 Kampung Baro 39 L 11.082
401 Dahniar 0000228920736 Kampung Baro 64 P 00.360
402 M.Nasir 0001119733108 Seulalah Baru 35 L 00.090
403 Gabrilia Suhendrik Tio 0001113559817 Meurandeh Induk 13 P 15.221
404 Sujarni 0001113559795 Meurandeh Induk 35 P 14.865
405 Puja Marwiyah 0000228903805 Pondok Pabrik 15 P 11.924
406 Antony Ferdian 0000002612193 Batee Puteh 25 L 17.356
407 Riska Cahyati 0001960468468 Seulalah Baru 26 P 16.816
408 Trico Prasetyo 0001120408582 Seulalah Baru 27 L 17.357
409 Dea Azura 0002072405709 Baroh Langsa Lama 5 P 17.358
410 Ernawati 0000982018438 Langsa Lama 54 P 00.579
411 Latifah Hafsah 0001111711836 Meurandeh Tengah 12 P 10.391
412 Eli Febriati 0002090464571 Sidodadi 49 P 10.737
413 Ariful Aqli 0000228882519 Sidorejo 17 L 17.159
414 Mutia Bestari 0000229797202 Gampong Teungoh 24 P 13.582
415 Yulianti Mahdalena 0000251275623 Pangkalan Susu 22 P 17.360
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
416 M.Fadil Al-Luthfi 0000229539633 Sidodadi 7 L 14.981
417 Fiona Adelia 0001111761696 asam peutik 8 P 13.763
418 Miftah Azzura 0001908850083 Meurandeh Dayah 6 P 16.182
419 Nursyifa Azzahra 0002233837866 Sidorejo 5 P 15.008
420 Ngatmini 0000229453176 Sidodadi 36 P 11.043
421 Repi Puspita 0000229453176 asam peutik 28 P 17.362
422 Furqan abdillah 0001637906499 Sidodadi 7 L 17.361
423 Mutiara 0000982005715 Sidorejo 19 P 12.012
424 Isma Francisca,Sp 0002320983494 Baroh Langsa Lama 33 P 17.342
425 Muhammad Arkan Al-Fatih 0002230956966 Meurandeh Dayah 4 L 17.342
426 Farid Al-Baihaqi 0002310899714 Sidodadi 1 L 14.560
427 Bilqis Silvia Slafina 0002233859174 Meurandeh Tengah 3 P 11.332
428 Andriani 0000228784397 Meurandeh Tengah 37 P 10.141
429 Okta Aulian 0002196154416 Pondok Kemuning 2 P 17.363
430 Diki Arwinsyah 0002251267097 Pondok Pabrik 28 L 11.584
431 Idris 0000229167595 Baroh Langsa Lama 46 L 17.341
432 Sri Astuti 0000982013422 asam peutik 50 P 16.657
433 Muhammad Alif 0002055523623 Batee Puteh 8 L 13.818
434 Sri Hartini 0000229610103 Seulalah Baru 52 P 01.402
435 arif Wirawan 0002272331226 Batee Puteh 5 L 17.36
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
436 M Fadillah Aidam Syahm 0002321003676 Meurandeh Tengah 2 L 11.802
437 Muhammad Salman Aolawi 0002068150375 Sidodadi 4 L 10.960
438 Iskandar 0000229227693 Meurandeh Dayah 53 L 00.097
439 Dwi Sugesti 0001119908114 Gampong Baro 49 P 13.815
440 Azhar 0000982005682 Sidorejo 47 L 11.568
441 Aizil Fazal 0000982004163 Sidorejo 24 L 17.365
442 Halimah 0000228310266 Sidorejo 65 P 00.857
443 Akmal 0002056013368 Langsa Lama 33 L 17.259
444 Fia Aprilia 0000981998043 Pondok Pabrik 8 P 14.128
445 Yusrianto 0000981991181 Pondok Kemuning 67 L 00.083
446 Rikhwansyah 0001113619419 Meurandeh Tengah 48 L 16.512
447 M Refan 0000229764903 Meurandeh Dayah 9 L 17.366
448 Rosma Ningsih 0000981995725 Seulalah Lama 58 P 00.736
449 Salbiah Zulkifli 0001843374148 Langsa Lama 34 P 16.407
450 Badratul Nafiz 0002062687937 Langsa Lama 7 L 16.649
451 Lenni Wati Simartama 0002256422332 Sidorejo 42 P 17.367
452 Suriani Ismail 0000228453489 Baroh Langsa Lama 50 P 01.320
453 M.Hasan Hs 0002060633654 Langsa Lama 59 L 00.267
454 M Nasir 0001119733108 Seulalah Baru 75 L 00.090
455 Asnah 0001119733119 Seulalah Baru 78 P 00.709
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
456 M Rafli Al-Fatih 0002429139767 Seulalah Baru 1 L 10.996
457 Sofyan 0000981995714 Seulalah Baru 65 L 01.149
458 Asyifa 0002045119904 Langsa Lama 7 P 11.865
459 Suriyani 0001116221488 Seulalah Lama 40 P 11.868
460 Mulyandi 0000981999775 Pondok Pabrik 55 L 00.657
461 Sri Mawarni 0002420429027 Meurandeh Tengah 9 P 17.348
462 Asnawi Pili 0001388199745 Sidorejo 66 L 00.104
463 Marni 0001388202884 Sidorejo 60 P 00.692
464 Nurmala Wati 0001267145875 Meurandeh Aceh 29 P 15.609
465 T Muhammad Habib Rizieq 0002280274975 Baroh Langsa Lama 1 L 11.399
466 Rukimah 0000982020317 Seulalah Lama 65 P 00.961
467 Sri Ratna Dewi 0000229615198 Seulalah Baru 55 P 00.822
468 Dwi Handayani 0000229378061 Seulalah Lama 22 P 17.369
469 Nadien Safira Mirza 0002322476109 Seulalah Baru 3 P 14.223
470 Inkasyafa Nurul Aqla 0001873947598 Sidodadi 5 P 17.370
471 Siti Aisyah Mendoza 0001904881959 Meurandeh Tengah 3 P 17.371
472 Khairurrijal 0001490135861 Baroh Langsa Lama 29 L 17.373
473 M Maulana 0000229227041 Baroh Langsa Lama 10 L 17.372
474 Muchlas 0002071073755 Langsa Lama 28 L 10.071
475 Ari Al-Rozaq 0002494658878 Pondok Kemuning 2 Bln L 17.374
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
476 Aufi Ali 0000982018901 Baroh Langsa Lama 57 L 00.660
477 Agus Syahputra 0000228975085 Pondok Pabrik 53 L 00.860
478 Nuzla Luthfia 0001970741057 Batee Puteh 8 P 10.132
479 Yusri Tambunan 0002205558639 Pondok Pabrik 52 L 01.471
480 Mery Susanti 0001298508265 Langsa Lama 38 P 11.222
481 M Yunus W 0002058353842 Baroh Langsa Lama 52 L 01.472
482 Ramadan Fazri 0000229569243 Seulalah Baru 11 L 15.502
483 Siti Utami 0000229568444 Seulalah Baru 36 P 15.501
484 Maulidya Almira Shaqena 0002316499064 Seulalah Baru 1,5 P 17.158
485 Abrisam Abbasy 0002210216657 Seulalah Lama 4 L 13.195
486 Rudi Cardona 0000229204991 Langsa Lama 38 L 15.475
487 Intan Sulistina 0000229204618 Langsa Lama 30 P 12.289
488 Novdiansyah 0002092122933 Sidorejo 12 P 16.674
489 Rukiah 0000229025542 Kampung Baro 65 P 00.356
490 Eli Verawati 0001801468798 Seulalah Lama 38 P 13.196
491 Alya Salsabila 0001171291893 Seulalah Lama 13 P 11.293
492 Siti Ramadhani 0002230393454 Sidodadi 5 P 14.083
493 M Amin Daud 0001265421306 Sidorejo 68 L 00.107
494 Dian Novita Sari 0001111754711 Seulalah Lama 29 P 17.375
495 Alek Sander 0000229181286 asam peutik 28 L 17.377
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
496 Afdalul Reza 0000229025204 Sidorejo 16 L 17.381
497 Daniel Mustafa 0000228833976 Meurandeh Aceh 11 L 17.258
498 Nazhirul Asrari 0002261507826 Meurandeh Aceh 3 P 14.508
499 Yusnaini Anjani Siregar 0000208276828 Batu Bara Sumut 19 P 17.207
500 Putri Yanti 0000229175897 Meurandeh Induk 16 P 12.691
501 Agung Aji Pambudi 0002222781107 Meurandeh Tengah 23 L 17.158
502 Seniati 0000229096809 asam peutik 45 P 11.581
503 M Ilyas 0000981489947 Seruway 19 L 17.378
504 Tarulli Lastarida S 0000229928769 Pondok Pabrik 50 P 14.852
505 Olifia Ramadhani 0002259572332 Kebun Ireng 1 P 15.590
506 Faiz Zihdan Khalik 0002062026066 Asam Peutik 6 L 12.397
507 Irsyad Alviansyah 0001815673015 Sidodadi 6 L 10.491
508 Citra Aulia Maulana BR Sijab 0001789691207 Seulalah Baru 13 P 13.442
509 Eriadi 0000228842392 Kampung Baro 44 L 15.201
510 Ngatmini 0000229453176 Sidodadi 36 P 11.043
511 Syafiaa Mahirah 0002250179908 Kebun Ireng 6 P 12.391
512 Sauqi Ammar 0002051034906 Seulalah Lama 5 L 10.430
513 Iqbal Ramadhan 0001387948893 Sidorejo 6 L 16.817
514 Faliga Friwita 0000229536336 Seulalah Baru 22 P 17.383
515 Nursalamah 0001383785166 Riau 58 P 01.435
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
516 Nisa Aini 0001113574419 Pondok Pabrik 50 P 11.257
517 Tiara Ayu Windasari 0000229835812 Seulalah Lama 18 P 16.415
518 Fachruddin Helmi 0002322535678 Kampung Baro 61 L 01.473
519 Kasih Ananda 0001908849701 Langsa Lama 5 P 12.450
520 Selui Diana surbakti 0000228865511 Kampung Baro 19 P 16.927
521 Suriani 0001841814685 Meurandeh Aceh 54 P 00.477
522 Ernawati 0000982018438 Langsa Lama 55 P 00.579
523 Muhd Rizky Sihombing 0002320405119 Sidodadi 6 L 12.899
524 Syahma Putri Yasmin 0001111701025 Meurandeh Induk 9 P 13.364
525 Julia Rahmadani 0002320862005 Sidorejo 6 P 17.384
526 Mustafa 0002610900988 Birem Bayeun 28 L 17.385
527 Ardila Safitri 0002048798856 Alue Canang 9 P 17.386
528 Wahyu Hidayat R 0002199024156 Pondok Kemuning 25 L 17.387
529 Ike Indriani Saragih 0001088781017 T hulu 20 P 17.388
530 Rafa Alfansya 0002071056756 Meurandeh Induk 7 L 15.003
531 canny Purba 0001814240215 Meurandeh Induk 27 P 14.542
532 Ponikem 0001111759391 asam peutik 32 P 10.401
533 Mutiana 0001111806573 Sidodadi 42 P 11.127
534 Fitri Mardalena 0000229760504 Baroh Langsa Lama 21 P 12.519
535 Muhammad Al Fatih 0002419229158 Meurandeh Induk 2 L 12.051
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
536 Rasidah 0001268782031 Meurandeh Dayah 62 P 00.025
537 Ridwan Daud 0000982004894 Sidorejo 60 L 00.040
538 Erni Sukmawati 0001958716269 Sidorejo 43 P 11.575
539 Zaituni 0001144366323 asam peutik 45 L 12.117
540 M Alif Fatin Akbar 0002062825031 Meurandeh Induk 4 L 11.882
541 Muslaini 0002039676693 Sidorejo 63 P 17.110
542 Purna Ningsih 0000229367687 asam peutik 26 P 14.317
543 Cut Rina Putri 0001113581924 Langsa Lama 43 P 10.666
544 Zurisma 0000228741737 Pondok Kemuning 49 P 17.389
545 Gifahri Anggio Ramadhan A 0000213556588 Kampung Lalang 10 L 17.390
546 Mega Wati 0000213556419 Birem Bayeun 36 P 14.850
547 Riski Novita 0000229242497 Sidodadi 18 P 15.981
548 Nasrul Akli 0002207147949 Semadam Aceh Tenggara 20 L 17.391
549 Brahim 0000213581384 Alue Drien 66 L 00.478
550 Alamin Ag 0000229777716 Meurandeh Dayah 52 L 00.872
551 Novria Syahputri 0001800431471 Sidorejo 34 P 10.722
552 Nur Latifah 0000982019057 Langsa Lama 48 P 11.894
553 Muhammad Wahab 0000982019046 Langsa Lama 65 L 00.052
554 M.Zikri 0000982010687 Gampong Baro 17 L 11.514
555 Iqbal Ramadhan 0001387948893 Sidorejo 6 L 16.817
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
556 Athira Maira Zahra 0002201081095 Meurandeh Induk 2 P 17.393
557 Hendi Syahputra 0000982006705 Sidorejo 30 L 17.394
558 Arif Ramadhan 0001876627157 Langsa Lama 19 L 15.044
559 Mulyana 0000228554177 Suka Jadi Kebun Ireng 9 P 10.514
560 Juliana 0000229488399 Sidodadi 34 P 14.644
561 Kasri 0000229001848 Asam Peutik 73 P 00.339
562 Efendi Musa 0000227930782 Baroh Langsa Lama 57 L 00.263
563 Cut Dzuhrani 0002062454523 asam peutik 13 P 17.396
564 Jumiati 0000346132236 Meurandeh Aceh 25 P 17.397
565 Suci Okta Avany 0001116223582 Seulalah Lama 24 P 14.099
566 Ahmad 0002428367321 Baroh Langsa Lama 38 L 12.278
567 Defia Zahra 0001120067032 Sidorejo 8 P 16.277
568 Enno Tri Lestari 0002039361164 Pondok Pabrik 22 P 17.398
569 Afif Al-Aqsal 0001965940446 Pondok Kemuning 7 L 13.844
570 Ernawati 0000982018438 Langsa Lama 55 P 00.579
571 Darsiah 0000229181455 Meurandeh Dayah 44 P 16.673
572 Asma Yanti 0000228842774 Gampong Baro 41 P 10.437
573 Alif Aulia 0000229806099 Seulalah Lama 5 L 14.077
574 Wulan Tri Desi Yanti 0000228308444 Sidodadi 37 P 14.628
575 Heriyanto 0000982001081 Sidodadi 42 L 17.399
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
576 Desi Roviani 0002265740155 Kampong Baro 21 P 17.400
577 M.Raezal Prayoga 0000982021972 Meurandeh Tengah 13 L 12.161
578 Suarti 0000982021948 Meurandeh Tengah 47 P 10.726
579 Yusrizal,SE 0002255760538 Sidorejo 45 L 17.401
580 Juli Maulida 0000981996456 Seulalah Lama 19 P 16.695
581 Rahmah 0000002249553 Pining 20 P 17.402
582 Ilham Aidil Fitra 0001190668263 asam peutik 7 L 17.403
583 Nanda Dewi Putra 0000266636226 asam peutik 30 L 17.404
584 Zakaria 0001435762552 Sidorejo 43 L 16.674
585 Rosmiati Ritonga 0001119732671 Seulalah baru 56 p 00420
586 Khadijah 0000229544469 Seulalah baru 54 p 00725
587 Siti Hawa 0001120068483 Baroh Langsa Lama 58 p 00425
588 Alfitri Hidayah 0002320487504 Seulalah Lama 16 p 17.405
589 Saidi 0000229980058 Meurandeh Aceh 76 L 00234
590 Surianto 0000229207072 Meurandeh Induk 43 L 17.406
591 Alief Hidayatullah 0002479640466 Gampong Baro 6 L 17.407
592 Ponidi 0000981991405 Pondok Kemuning 64 L 00.327
593 Erika Inda Wati 0002208609628 Pondok Pabrik 2 P 12.128
594 Ade Riyandi 0000228468352 Sidorejo 10 L 16.253
595 Paiman Ali 0001111706436 Asam Peutik 58 L 00.336
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
596 Hamdani 0002064712509 Alue Canang 51 L 16.018
597 Praska Fhayunda 0001969912539 Pondok Pabrik 3 P 14.141
598 Heriyati 0001857968087 Pondok Pabrik 45 P 11.060
599 Edria Phayuka Putri 0001969064144 Pondok Pabrik 7 P 14.452
600 Agus Maratna 0000982009585 Gampong Baro 30 P 17.408
601 Anifakrullah 0000229614873 Meurandeh Aceh 9 L 11.411
602 Lisnawati 0000982013398 Asam Peutik 30 P 13.311
603 Marlina 0000229614827 Meurandeh Aceh 39 P 10.259
604 Habibah 0000230074424 Meurandeh Aceh 82 P 00.091
605 Siti Aisyah 0002455639738 Asam Peutik 2 P 16.395
606 Suraifa Azura 0002198543501 Asam Peutik 2 P 12.935
607 Ngatmini 0000229453176 Sidodadi 36 P 11.043
608 Annisa Lathifah 0002199303876 Sidorejo 3 P 10.875
609 Muhammad Al Hafyzh 0002199303652 Sidorejo 6 L 10.372
610 M. Fadly 0002060965596 Sidodadi 2 L 13.865
611 Mariani 0000225502244 Asam Peutik 28 P 17.409
612 M. Amin Daud 0001265421306 Sidorejo 68 L 00.107
613 Bachtiar 0001478192938 Baroh Langsa Lama 56 L 01.474
614 Cut Alfarisya 0001116585819 Kampong Baro 11 P 17.412
615 Dea Munanda 0000229785726 Meurandeh Aceh 21 P 12.771
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
616 Putri Arina 0001111696132 Langsa Lama 12 P 16.680
617 Yusnidar AW 0001478268393 Langsa Lama 48 P 15.697
618 Diana 0001111708675 Sidorejo 37 P 16.027
619 Rizka Hasnita 0000228379487 Langsa Lama 27 P 16.635
620 Nurmi hayati 0002069199808 Langsa Lama 20 P 17.413
621 Zlatan Ivan Ibrahim 0002055796514 Pondok Pabrik 6 P 17.414
622 Ratna Daini 0000227880415 Bandar Dusun Kenaru 20 P 17.415
623 Rahmawati 0001813352376 Baroh Langsa Lama 36 p 10.359
624 Erniwati 000204948573 Alur canang 34 p 17.322
625 Syasya nadhila 0000982013758 asam peutik 11 p 11.994
626 M. Rinaldi 0000229189397 Langsa Lama 14 L 14.577
627 Sukinem 0000229007709 asam peutik 53 P 00.251
628 Khairul Ahyar 0001265405005 Sidorejo 56 L 00.422
629 Ismayanti 0002428825915 Seulalah baru 43 P 17.417
630 Nurmaini 0002261565819 Langsa Lama 57 P 00.824
631 Musita sahara 0000982011082 Langsa Lama 9 P 10.936
632 Salmiah 0000982011058 Langsa Lama 49 P 10.939
633 Wariani 0000228920624 Meurandeh Tengah 49 P 13.297
634 Eka Vitriani 0001721758375 Medan 21 P 17.418
635 Zuliati 0000982013747 Asam Peutik 37 P 15.650
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
636 Ahmad S 0000228954677 Pondok Pabrik 71 L 00.667
637 M. Raja Haikal 0001850524018 Seulalah Lama 6 L 14.037
638 Zulayha 0002435339248 Baroh Langsa Lama 4 P 17.419
639 Nazura 0002435341375 Baroh Langsa Lama 1 p 17.420
640 Raka Maulana Ramadhan 0002259552813 Sidodadi 1 L 11.622
641 Mutiara Ramadhan 0002321561531 Pondok Kemuning 17 P 17.421
642 Mahyuddin IS 0000981997389 Seulalah Lama 45 L 11.675
643 Syifa Chairunnisa 0000981997424 Seulalah Lama 12 P 16.614
644 Siar Mayadani 0000229236737 Asam Peutik 28 P 17.422
645 Ainul Mardiah 0002133438276 Batee Puteh 49 P 10.610
646 Aulia Khalif 0002421486055 Asam Peutik 1 L 13.827
647 Firzha Ramadhan 0002082437741 Asam Peutik 3 L 13.926
648 Sofian Sidik 0001302724901 Gampong Baro 45 L 16.351
649 Furqan Syuhada 0000228429652 Baroh Langsa Lama 8 L 11.988
650 Alya Salsabila 0001171291893 Seulalah Lama 13 P 11.293
651 mariatik 0000982012037 meurandeh 67 p 01,404
652 Lastri 0000229583171 Seulalah baru 41 P 11.436
653 Supinah 0002044735435 Sidorejo 55 P 00.627
654 Asiah Ahmad 0001265395386 Sidorejo 71 P 00.459
655 Asmaliah Yusuf 0000227939106 Baroh Langsa Lama 57 P 01.394
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
656 Cari Banun 0000982001417 Sidodadi 53 P 00.031
657 Rahmayanti 0001267084034 Seulalah baru 42 P 12.082
658 Rosmiati 0000229498536 Sidorejo 59 P 00.062
659 Aulya Alzahra 0002205803272 Sidorejo 3 P 17.423
660 Mie Mie Nadewan 0001876611644 Sidorejo 6 P 10.674
661 Nurmiah 0001266407842 Pondok Kemuning 60 P 00.013
662 Juli Indriati 0000229807506 Seulalah Lama 42 P 17.425
663 Sri Sundari 0001111704491 Meurandeh Tengah 44 P 12.160
664 Khadijah 0000228971362 Seulalah baru 49 P 14.922
665 Oxcan Siregar 0001111704513 Meurandeh Tengah 11 L 17.426
666 Jumiati 0001111761865 Seulalah baru 70 P 01.475
667 Sri Noviana Dewi 0001440950376 Sidorejo 31 P 11.349
668 Bintang Muntasir 0001962647043 Langsa Lama 4 L 10.733
669 Tiara Sundari 0001267105421 Pondok Kemuning 25 P 12.454
670 Nasywa Fitri Yusta 0001274156021 Langsa Lama 7 P 10.434
671 Wulan Octafianty 0002039462379 Pondok Pabrik 23 P 15.269
672 M.Alfitrah 0002496669017 Baroh Langsa Lama 1,5 L 17.126
673 Khairunnissa 0002496668927 Baroh Langsa Lama 6 P 17.428
674 Nurhayati 0001389930895 Batee Puteh 29 P 10.472
675 M.Al-Jailani 0002298025708 Meurandeh Dayah 6 L 12.005
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
676 Johariah 0001480778976 Luar Wilayah 77 P 01.476
677 Muhammad Yunus 0001851264033 Seulalah Lama 48 L 17.429
678 Yulia Safitri 0002115808481 Asam Peutik 30 P 11.937
679 Elsy Sukria Fatin 0001111709384 Sidorejo 23 P 12.774
680 Aulia Rosa 0002086774108 Seulalah Lama 22 P 10.863
681 Sri Wulan Sari 0001786587074 Pondok Kemuning 16 P 17.432
682 Muhammad Rayhan 0002253622814 Seulalah baru 5 L 17.433
683 Mariam 0000229205575 Langsa Lama 47 p 13.880
684 Rosmadah 0001861491442 Langsa Lama 56 p 00192
685 Yusri Tambunan 0002205558639 Pondok Pabrik 5 L 01.471
686 Nasbiatini 0000982016932 Langsa Lama 58 p 01.477
687 Syarifah Diana 0000229525389 Sidodadi 32 P 11.872
688 Achira Lestari 0001120093468 Seulalah Lama 24 P 17.434
689 Miftahhul Defira 0001111757275 Sidorejo 18 P 17.435
690 Zuhra Nurul Mahsa 0002042475039 Meurandeh Induk 6 P 10.924
691 Innaiya 0001120049324 Langsa Lama 9 P 17.436
692 M.Fauzan Azrial 0000266219199 Sumatera Utara 20 L 17.437
693 Muhammad Rafa Syahputra 0002045492032 Langsa Lama 3 L 11.646
694 Cut Ifanti 0001840227917 Langsa Lama 46 P 10.525
695 Fauzan Amanda 0001840228705 Langsa Lama 15 L 17.439
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
696 Ronaldo Nurdianto 0001111829038 Meurandeh Tengah 12 L 16.555
697 Azhar 0000982005682 Sidorejo 46 L 11.568
698 Aripin 0000228752368 Pondok Kemuning 25 L 17.440
699 putri nadzwa 0002130954581 Meurandeh Aceh 8 p 11.517
700 Mulia ramadhan 0002130954592 Meurandeh Aceh 5 L 11.518
701 Muhammad muil naza 0002064710766 Baroh Langsa Lama 5 L 11.119
702 Zakiyatul muna 0001889894046 Baroh Langsa Lama 5 p 11.120
703 Bambang Iawan 0000229711601 Kebun ireng 36 L 17.441
704 Muhammad AL fariji 0002492015826 Sidorejo 1 L 16.319
705 Hurryah 0001265405231 Sidorejo 43 p 11.163
706 Muklis 0000228309096 Batee Puteh 25 L 14.857
707 Rajul fata 0001881106694 Meurandeh Aceh 3 L 17.443
708 Munawir 0001967885572 Asam Peutik 8 l 12.448
709 Saiman 0001116246554 Meurandeh Tengah 59 L 01.017
710 Azzahra syaila 0002197580488 Gampong Baro 4 p 10.202
711 Nisa aini 0001113574419 Pondok pabrik 50 p 11.257
712 Zuherdina 0000228880034 Seulalah lama 17 p 17.446
713 Nifsu arifmullah 0001908849554 Langsa Lama 6 L 17.430
714 Muhammad Al faqih 0002236180689 Kampong Baro 8 L 14.820
715 Uciyati 000111169953 Meurandeh Induk 32 p 12.947
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
716 Nur syafira 0001111699664 Meurandeh Induk 11 p 12.018
717 Adelia ramadhani 000249336115 Langsa Lama 3 p 17.447
718 Formida 0000982019474 Seulalah baru 55 L 00147
719 Nurmida 0000230056108 Meurandeh aceh 42 p 13.913
720 Deviana 000202185505 Langsa Lama 34 p 17.449
721 Syakirin 0000230060474 Meurandeh aceh 11 L 17.451
722 M farhan 0000229532578 sidodadi 10 L 12.179
723 Sularto sadi 0001116244067 Meurandeh Induk 82 L 01.478
724 Yulinawati 0000981992171 Pondok Kemuning 45 p 17.452
725 Nurhayati 0001875582347 Meurandeh Tengah 30 p 17.453
726 al fariisi chandra 0002246501136 sidorejo 4 L 11,171
727 Nurin jazlina 0001116253225 Sidodadi 10 p 17.454
728 Mutia armadayda 0000229226949 Langsa Lama 12 p 17.455
729 layli pitri yani 0001816151231 bener meriah 18 p 17.456
730 Zulkifli 0000230019636 Meurandeh aceh 30 L 17.457
731 Lia lestari 0001831070201 Meurandeh Tengah 26 p 11.944
732 Akmal 0002056013368 Langsa Lama 33 L 17.259
733 Muhammad habibi 0002206960154 sungai pauh 10 L 17.444
734 AL Baihaqi ramadhan 0002071071606 Seulalah baru 4 L 14.982
735 jelita dwi syawalia 0002483848574 Asam Peutik 1,5 P 17.445
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
736 jufrizal ismed 0000228879055 Seulalah Lama 47 L 13.361
737 Sukinem 0000229007709 Asam Peutik 53 P 00.251
738 Ramli 0000228300794 Sidorejo 53 L 00.064
739 Ramini 0001111704243 sidodadi 49 P 12.395
740 M rayhan 0002227484632 Seulalah baru 3 L 16.712
741 Iffa Astila Rahma 0002046939041 sidodadi 3 P 10.881
742 Amrizal 0000228931626 Gampong Baro 57 L 01.363
743 Suyantinar 0000229606119 Seulalah lama 45 P 10.436
744 Murni 0000227933785 Langsa Lama 13 P 10.441
745 Tuminah 0001119780246 Alue Canang 62 P 01.031
746 Bagus Suardana 0000229847984 Seulalah lama 11 L 17.458
747 Yustiana 0000229883578 Pondok pabrik 30 P 10.634
748 Dina Selvia 0001111759481 Asam Peutik 16 P 14.315
749 Fara Filza 0001116555115 Sidorejo 9 P 11.030
750 Irwansyah 0000230357068 Gampong Teungoh 38 L 12.983
751 Sartono 0000228905278 Gampong Baro 65 L 00.236
752 Tulus 0000982003206 sidodadi 69 L 00.127
753 Reisya Aulia 0002435249968 Meurandeh Tengah 6 P 15.549
754 Azka abila al'rizkya 0002081749509 Meurandeh Tengah 2 P 17.459
755 Nova Aggraini 0001792586079 Seulalah baru 24 P 12.039
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
756 Rafqi Kavin 0002470674104 sidorejo 2 bln L 15.525
757 Halimah 0000228310266 sidorejo 65 P 00.857
758 Yusnidar 0000229134677 Meurandeh Tengah 44 P 17.461
759 Nabilah Safitri 0000229136049 Meurandeh Induk 11 P 11.055
760 Sumiati 0002212633405 sidorejo 50 P 10.427
761 Safaruddin 0000982011047 Langsa Lama 53 L 00.399
762 Sri Muliani 0000982118586 Kebun ireng 37 P 11.604
763 Nur May Zahra 0000982118597 Kebun ireng 9 P 15.262
764 Rina Triana 0001116697004 Gampong Baro 27 P 17.462
765 Ayuni 0000981067915 Langsa Lama 29 P 16.050
766 Jons Aspinar 0001119733121 Seulalah baru 45 L 10.240
767 M. Zikri 0000982010687 Gampong Baro 17 L 11.514
768 Daffa Hafidz Al Suny 0002232165385 sidorejo 4 L 11.442
769 Kardi 0000981997018 Seulalah Lama 58 L 01.437
770 Nova Yanti 0000229037038 Asam Peutik 24 P 17.463
771 Hamidah 0000227945305 Langsa Lama 61 P 00.742
772 Rita Ramadhani 0001273691755 Seulalah Lama 18 P 12.096
773 Raiqa Mustika Setiawan 0002320264146 Sidodadi 1 P 10.089
774 Haura Chintya Shabita 0001111704039 Sidodadi 9 P 13825
775 Puspita Sari 0000982001698 Sidodadi 18 P 14.800
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
776 Rara Khaira Setiawan 0002320264045 Sidodadi 2 P 13.576
777 Fadillah Chairani 0002198698301 Pondok pabrik 35 P 10.545
778 Safitri Dwi Oktaviani 0001113579393 Gampong Baro 10 P 17.464
779 Misnah 0001281363603 Gampong Baro 84 P 00.322
780 Fara Filza 0001116525115 Sidorejo 9 P 11.030
781 Kiki Andrean NST 0001116525069 Sidorejo 37 L 17.465
782 Rohana 0000227928699 Langsa Lama 59 P 01.199
783 Suwartik 0000228930941 Sidorejo 61 P 00.111
784 Yunita 0000228932651 Sidorejo 34 P 16.637
785 Suharti 0001116227621 Pondok pabrik 51 P 10.246
786 Richi Piladisya 0002272264119 Pondok Pabrik 6 L 11.426
787 Indra Syahputra 0000229057468 Sidorejo 40 L 17.466
788 Haifa Navisha 0002491620129 Baroh Langsa Lama 2 P 17.152
789 Hazar Prsetyo 0000002042739 Pondok pabrik 24 L 17.467
790 Ria Murdalifah 0001269243742 Sidorejo 20 P 16.106
791 Naura Askiah 0001785893769 sidodadi 6 P 12.788
792 Rohani 0000229432138 sidodadi 44 P 12.787
793 Misnah 0000229213822 Meurandeh Induk 63 P 00.944
794 Yulia Mistika 0001116541304 Pondok pabrik 37 P 17.468
795 Nova Angraini 0001792586079 Seulalah lama 24 P 12.039
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
796 Sukino 0000982001834 sidodadi 49 L 10.988
797 Rayhan Tanjung 0001785894175 Seulalah baru 33 P 17.469
798 Muhammad Nur 0001841382527 sidodadi 32 L 17.091
799 Badriah 0000229530879 Seulalah baru 48 P 17.470
800 Muhammad Asyraf 0001857279453 sidorejo 3 L 12.090
801 Nur Jannah 0000229029941 sidorejo 38 P 16.096
802 Astuti 0002094284283 Pondok Kemuning 33 P 17.471
803 Renita Afrilianti 0000982003353 Sidodadi 22 P 16.062
804 Syafruddin 0000228440529 Sidodadi 70 L 01.334
805 Khalisna Fitriani 0001119734774 Seulalah baru P 17.472
806 Mujianto 0002043531742 Meurandeh Induk 50 L 00.968
807 Muhammad Aldi 0000982006209 sidorejo 14 L 17.474
808 Winna 0000982023423 Meurandeh Tengah 20 P 17.476
809 Raliah 0000228832874 Meurandeh aceh 64 P 01.129
810 Agil Syahreza 0000229030187 sidorejo 8 L 17.477
811 Siti Rubiah 0001111716617 Meurandeh Induk 48 P 13.339
812 Aufi Ali 0000982018901 Baroh Langsa Lama 57 P 00.660
813 M. Farel Zikri Arrahman 0002319381909 Seulalah Lama 11 L 17.478
814 Suhermi Amat 0000229135105 Langsa Lama 54 P 01.481
815 Amri 0001111716606 Meurandeh Induk 48 L 13.627
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
816 Fara Fajarna 0000229240563 Asam Peutik 16 P 17.303
817 Waljinah 0000228912333 Pondok pabrik 33 P 10.688
818 M. Idris 0001120092838 Seulalah Lama 72 L 00.020
819 Kusman 0000982013769 Asam Peutik 76 L 01.482
820 Tio Mora Khairani 0000982002262 Sidodadi 45 P 13.287
821 Nuri Nisrina 0001111687918 Meurandeh Tengah 10 P 13.983
822 Jumiyem 0001113563621 Pondok Kemuning 56 P 00.739
823 Nurhayati 0000229621814 Meurandeh aceh 9 P 17.482
824 Fachruddin Helmi 0002322535678 Gampong Baro 61 L 01.473
825 Bagus Wardana 0000229847984 Seulalah lama 11 L 17.458
826 Vilaila 0000982025076 Batee Puteh 32 P 15.053
827 Bima Ramadhana 0001111717495 Baroh Langsa Lama 11 L 17.481
828 Farhan Febryan 0000228912491 Pondok pabrik 13 L 17.483
829 Sri Milawati 0001111687907 Meurandeh Tengah 35 P 16.278
830 Ayu Rizki Rahmada 0001116669857 Asam Peutik 16 P 17.484
831 Surianto 0000229207072 Meurandeh Induk 43 L 17.406
832 Syarifah 0000229823932 Pondok pabrik 42 P 10.139
833 M. Kiki Anggara 0000229825495 Pondok pabrik 15 L 15.260
834 Ngatmini 0000229453176 sidodadi 36 P 11.043
835 Alfatir Attaya 0002243078403 Meurandeh Tengah 3 L 17.485
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
836 Alif Khalifah 0001292733011 Meurandeh Induk 7 L 15.562
837 Nuriani 0001120616256 Seulalah lama 37 P 12.618
838 Sukiemiati 0000982000708 sidodadi 61 P 00.080
839 M. Reyhan 0002227484632 Seulalah baru 3 L 16.712
840 Nuria Hasmita 0000982016019 Baroh Langsa Lama 25 P 17.486
841 Hendra Surya 0000982017358 Baroh Langsa Lama 33 L 17.487
842 Rosmaidah 0001120616245 Seulalah lama 43 P 17.488
843 Haura taqiyah 0002313803834 Gampong Baro 1 P 15.111
844 Elsa Febriani 0000982013027 Asam Peutik 15 P 15.332
845 Naura Aqila 0002068055673 Meurandeh aceh 5 P 11.014
846 Mukhlis 0000228766511 Batee Puteh 25 L 17.492
847 Eko Dwi Saputra 0001113595593 sidodadi 26 L 17.495
848 Faujiah 0000213567456 Birem Bayeun 45 P 17.493
849 Eli Candra 0000229645023 Langsa Lama 31 L 15.461
850 Clarissa Navila Listy 0002051034412 Jambo Labu 5 P 13.420
851 Guntur 0000982001913 Sidodadi 17 L 17.496
852 Habibah 0000230074424 Meurandeh aceh 86 P 00.091
853 Mardiana 0000230030223 Meurandeh aceh 39 P 12.111
854 Bagus Prayoga 0000229590156 Seulalah baru 11 L 16.185
855 Sri Wahyuni 0000229588176 Seulalah baru 42 P 11.242
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
856 Dicki Wahyudi Harahap 0000985745169 Medan 20 L 17.497
857 Cindy Naomi Azaria 0001887479785 Sidodadi 4 P 14.955
858 Luthfi Al- Baihaqi 0002290392628 Pondok Kemuning 6 L 17.108
859 Irsyad Farid Khairullah 0001111723852 Pondok Kemuning 12 L 17.498
860 Mustarianto 0001116526162 Sidodadi 43 L 10.538
861 Khadijah 0001799234021 Meurandeh aceh 47 P 10.012
862 Irwansyah 0000230357068 Gampong Teungoh 38 L 12.983
863 Sarminah 0000214099907 Bukit Tiga 44 P 13.645
864 Delima 0000229541826 Seulalah Lama 63 P 00.597
865 Surianto 0000982011532 Gampong Baro 19 L 17.499
866 Habibah 0000229197791 Meurandeh Dayah 68 P 00.268
867 Suyadi 0000982011688 Meurandeh Induk 59 L 00.041
868 Raisha Alfia 0001265405591 sidorejo 8 P 11.169
869 Khaila Safira 0000982003329 Sidodadi 11 P 12.017
870 Sandra Yuliani 0000982003274 Sidodadi 33 P 10.399
871 Repi Ari Andara 0000229822042 Seulalah lama 9 L 17.500
872 Sugiarti 0001270270348 Meurandeh Tengah 29 P 10.632
873 Repi Jauhari 0000229820016 Seulalah lama 45 L 17.501
874 Rajul fata 0001881106694 Meurandeh aceh 3 L 17.443
875 Nanda Mayfina 0002056728521 Pondok Kemuning 5 P 17.216
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
876 Amelia Zulha 0000229860459 Pondok pabrik 10 P 17.502
877 M.Nazar Az-Zikri 0002440658597 Langsa Lama 1 L 12.950
878 Siti Ranum 0000228716278 Batee Puteh 61 P 00.032
879 Kiki Indra Wijaya 0001268714889 Seulalah lama 24 P 17.119
880 Adnen 0001265292055 sidorejo 51 P 00.184
881 Marendra Ditthia Sugara 0000982020756 Seulalah baru 14 L 17.503
882 Ayu Mira Wati 0001116253348 sidodadi 25 P 17.504
883 Muhammad Putra Yusda 0002274686324 sidodadi 1 L 10.138
884 Handaryati 0001425584204 Meurandeh Dayah 31 P 10.125
885 Syarif Mubarak athaillah 0002322424247 Meurandeh Induk 2 L 12.031
886 Rismawati 0002040792783 Meurandeh Induk 28 P 10.017
887 Siti Zuluha 0000227985221 Langsa Lama 67 P 00.056
888 Sarifani 0001113572867 sidodadi 28 P 17.505
889 Alfiza Fazla 0000230025238 Meurandeh aceh 10 P 11.656
890 Dahliana 0000230023642 Meurandeh aceh 38 P 10.358
891 Syiva Ramadhani 0002320384059 sidodadi 1 P 13.982
892 Rusli S 0000230023574 Meurandeh aceh 42 L 17.506
893 Butet 0000229256774 Meurandeh Dayah 54 P 01.382
894 Bunga Ayatun Silfa 0001883350102 sidorejo 8 P 13.869
895 Rahma yunita 0000982010068 Gampong Baro 31 P 10.201
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
896 Syahnita Balqis 0000982010079 Gampong Baro 8 P 10.947
897 Halimatun Sakdiah 0001890129159 Asam Peutik 29 P 15.413
898 Nizammudin 0002196146046 Asam Peutik 3 L 14.815
899 Setu 0000229254974 Asam Peutik 36 L 11.785
900 Ainul Mardiah 0001116245428 Meurandeh aceh 58 P 00.165
901 Azzahra syaila 0002197580488 Gampong Baro 4 P 10.202
902 Muhammad Firdansyah 0002430981393 Seulalah Lama 9bln L 15.868
903 Tumini 0001785580187 Seulalah Lama 58 P 00.936
904 Azizah Sitompul 0000229586725 Seulalah baru 44 P 17.508
905 Bintang Rizky Al-Furqan 0002440555367 Meurandeh Induk 1 L 13.821
906 Nurmaini 0000982006907 sidorejo 46 P 10.715
907 Elly Zana Alfira 0002326633907 Seulalah Lama 37 P 17.509
908 Marni 0000228360352 sidorejo 23 P 17.511
909 Yulianti 0000214807195 Meurandeh Dayah 27 P 17.510
910 Ahmad Nasib 0000982001812 Sidodadi 74 L 00.256
911 Muhammad Yunus 0001851264033 Seulalah Lama 48 L 17.429
912 Alfandy 0001111802861 Meurandeh Tengah 15 L 17.512
913 Ngatiem 0000002337344 Bukit Tiga 61 P 00.219
914 Siti Jamalinda 0000229536101 Sidodadi 46 P 11.128
915 Siti Kasmah 0002072638181 Pondok pabrik 29 P 12.058
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
916 Samsiati 0001111717102 Meurandeh Induk 62 P 00.188
917 Sahril 0000981990527 Pondok Kemuning 59 L 00.983
918 Sismala 0000981990538 Pondok Kemuning 53 P 00.985
919 Nurbayana 0001970537185 Meurandeh aceh 27 P 13.141
920 Era Maulina 0001116298179 sidorejo 23 P 17.513
921 Asmawati 0000227986738 Langsa Lama 55 P 01.485
922 Romi 0000226297012 Pining 25 L 17.514
923 Alfitri Hafizah 0001886808598 Langsa Lama 4 P 15.744
924 Yuliana 0000227926045 Langsa Lama 42 P 10.783
925 M Al Afis Syahputra 0000227927024 Langsa Lama 9 L 17.515
926 Joko Sukamto 0001113582936 Meurandeh Tengah 38 L 17.516
927 Ayatul Kamila 0000979893483 Meurandeh Dayah 7 P 15.393
928 Rukpini 0000982001158 sidodadi 60 P 00.166
929 Abdul Rani 0002428997567 Langsa Lama 54 L 01.035
930 Reza Novianti 0000982003263 sidodadi 21 P 12.072
931 Muhammad Fattah 0002613307026 Pondok Kemuning 11bln L 17.517
932 Ruci Fatharani 0000982006029 sidorejo 20 P 17.518
933 Erisma 0000981992957 Pondok Kemuning 17 P 16.227
934 Karamina Fauzi 0001893168911 sidorejo 7 P 17.519
935 Nurul hasnah Dewi Lubis 0002440554838 Meurandeh Induk 31 P 13.820
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
936
937
938

939
940

941
942
943

944
945

946
947
948

949
950

951
952

953
954
955
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
956
957
958

959
960

961
962
963

964
965

966
967
968

969
970

971
972

973
974
975
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
976
977
978

979
980

981
982
983

984
985

986
987
988

989
990

991
992

993
994
995
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
996
997
998

999
1000

1001
1002
1003

1004
1005

1006
1007
1008

1009
1010

1011
1012

1013
1014
1015
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1016
1017
1018

1019
1020

1021
1022
1023

1024
1025

1026
1027
1028

1029
1030

1031
1032

1033
1034
1035
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1036
1037
1038

1039
1040

1041
1042
1043

1044
1045

1046
1047
1048

1049
1050

1051
1052

1053
1054
1055
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1056
1057
1058

1059
1060

1061
1062
1063

1064
1065

1066
1067
1068

1069
1070

1071
1072

1073
1074
1075
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1076
1077
1078

1079
1080

1081
1082
1083

1084
1085

1086
1087
1088

1089
1090

1091
1092

1093
1094
1095
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1096
1097
1098

1099
1100

1101
1102
1103

1104
1105

1106
1107
1108

1109
1110

1111
1112

1113
1114
1115
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1116
1117
1118

1119
1120

1121
1122
1123

1124
1125

1126
1127
1128

1129
1130

1131
1132

1133
1134
1135
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1136
1137
1138

1139
1140

1141
1142
1143

1144
1145

1146
1147
1148

1149
1150

1151
1152

1153
1154
1155
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1156
1157
1158

1159
1160

1161
1162
1163

1164
1165

1166
1167
1168

1169
1170

1171
1172

1173
1174
1175
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1176
1177
1178

1179
1180

1181
1182
1183

1184
1185

1186
1187
1188

1189
1190

1191
1192

1193
1194
1195
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1196
1197
1198

1199
1200

1201
1202
1203

1204
1205

1206
1207
1208

1209
1210

1211
1212

1213
1214
1215
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1216
1217
1218

1219
1220

1221
1222
1223

1224
1225

1226
1227
1228

1229
1230

1231
1232

1233
1234
1235
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1236
1237
1238

1239
1240

1241
1242
1243

1244
1245

1246
1247
1248

1249
1250

1251
1252

1253
1254
1255
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1256
1257
1258

1259
1260

1261
1262
1263

1264
1265

1266
1267
1268

1269
1270

1271
1272

1273
1274
1275
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1276
1277
1278

1279
1280

1281
1282
1283

1284
1285

1286
1287
1288

1289
1290

1291
1292

1293
1294
1295
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1296
1297
1298

1299
1300

1301
1302
1303

1304
1305

1306
1307
1308

1309
1310

1311
1312

1313
1314
1315
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1316
1317
1318

1319
1320

1321
1322
1323

1324
1325

1326
1327
1328

1329
1330

1331
1332

1333
1334
1335
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1336
1337
1338

1339
1340

1341
1342
1343

1344
1345

1346
1347
1348

1349
1350

1351
1352

1353
1354
1355
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1356
1357
1358

1359
1360

1361
1362
1363

1364
1365

1366
1367
1368

1369
1370

1371
1372

1373
1374
1375
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1376
1377
1378

1379
1380

1381
1382
1383

1384
1385

1386
1387
1388

1389
1390

1391
1392

1393
1394
1395
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1396
1397
1398

1399
1400

1401
1402
1403

1404
1405

1406
1407
1408

1409
1410

1411
1412

1413
1414
1415
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1416
1417
1418

1419
1420

1421
1422
1423

1424
1425

1426
1427
1428

1429
1430

1431
1432

1433
1434
1435
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1436
1437
1438

1439
1440

1441
1442
1443

1444
1445

1446
1447
1448

1449
1450

1451
1452

1453
1454
1455
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1456
1457
1458

1459
1460

1461
1462
1463

1464
1465

1466
1467
1468

1469
1470

1471
1472

1473
1474
1475
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1476
1477
1478

1479
1480

1481
1482
1483

1484
1485

1486
1487
1488

1489
1490

1491
1492

1493
1494
1495
JENIS
NO KARTU PESERTA UMUR
NO NAMA PASIEN ALAMAT KELAMI NO. REGISTER
JAMKESMAS (THN)
N (L/P)

1 2 3 4 5 6 15
1496
1497
1498

1499
1500

: Kolom 8 s/d 12 dilipat ditambah sesuia dengan pelayanan dan besaran biaya sesuai perda Tarif yang ada

: Pemeriksaaan penunjang disesuaikan dengan perda Tarif yang ada


*) Mengetahui,
**) Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama

Ns. EDI SYAHPUTRA, S.Kep


Penata Tk.I/ Nip. 19731021 199503 1 001
DAFTAR TAGIHAN KLAIM RAWAT JALAN JKRA DALAM DAN LUAR GEDUNG
PROPINSI : Aceh
Kab/Kota : Langsa Bulan : September
Kepada Yth Puskesmas : Langsa Lama
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota
di- Tempat
Bersama ini kamu ajukan tagihan Klaim Pelayanan Kesehatan Umum Rawat Jalan Peserta JKRA

JENIS
UMUR TANGGAL
NO NO. REGISTER NO. KTP NO. KTP NAMA PASIEN KELAMIN ALAMAT
(THN) KUNJUNGAN
(L/P)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 17.247 1174045301180002 Jihan Arafah 10 bln P 26-10-2018 Kebun Ireng
17.250 1174044411980001 Novi Liquita Simbolon 21 P " Sidodadi

17.266 1102035003980001 Muhaini 20 P 29-10-2018 Kutacane


17.297 1272040206990001 Johan Simanungkalit 19 L " Pematang Siantar
17.084 1174042905180002 M.Fajri Ramadhan 5 Bln L 01-11-2018 Batee Puteh

17.438 1103051310970002 Zulaimansyah 21 L 08-11-2018 Bunin Serbajadi aceh Timur


11/9/2018

17.448 117404071110001 Muhammad imran 7 L 11/9/2018 Sidorejo


17.450 1174044708160002 Heru setiawan 2 p 11/9/2018 Sidorejo
17'460 1174044505180002 Arsyila Rahma 6 bln P 10-11-2018 Baroh Langsa Lama

17.490 Siiti Hadawiyah Maulida 12 P 12-11-2018 batee Puteh

KETERANGAN :
JENIS
UMUR TANGGAL
NO NO. REGISTER NO. KTP NO. KTP NAMA PASIEN KELAMIN ALAMAT
(THN) KUNJUNGAN
(L/P)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
*) : Kolom 8 s/d 12 dilipat ditambah sesuia dengan pelayanan dan besaran biaya sesuai perda Tarif yang ada
**) : Pemeriksaaan penunjang disesuaikan dengan perda Tarif yang ada

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama

Ns. EDI SYAHPUTRA, S.Kep


Penata Tk.I/ Nip. 19731021 199503 1 001
TAHUN : 2018

TANGGAL LAHIR POLI DIAGNOSA

10 11 12
13-01-2018
04-11-1997

10-03-1998
02-06-1999
29-05-2018

13-10-1997

11/7/2011
8/7/2016
05-05-2018

16-04-2006
TANGGAL LAHIR POLI DIAGNOSA

10 11 12

Langsa, 25 September 2018


Kepala Ruang Kartu
UPTD Puskesmas Langsa Lama

AGUSRIADI
Pengatur Tk.I/ Nip. 19770813 199303 1003
PENYAKIT TERBANYAK DI PUSKESMAS LANGSA LAMA
BULAN JULI 2018

NO NAMA PENYAKIT BULAN JULI 2018 KET

1 Acute Nasopharyngitis ( Comon Cold ) 165

2 Choric Gingivititis 156

3 Other Specified Dermatitis 145

Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama

Ns. EDI SYAHPUTRA, S.Kep


Penata Tk.I/ Nip. 19731021 199503 1 001
DAFTAR TAGIHAN KLAIM RAWAT JALAN ASKES DALAM DAN LUAR GEDUNG
PROPINSI :
Kab/Kota :
Kepada Yth
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota
di- Tempat
Bersama ini kamu ajukan tagihan Klaim Pelayanan Kesehatan Umum Rawat Jalan Peserta ASKES

NO KARTU TANGGAL
NO NAMA PASIEN PESERTA ALAMAT UMUR (THN) JENIS KELAMIN (L/P) KUNJUNGAN
ASKES

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
JUMLAH TOTAL

KETERANGAN :
*) : Kolom 8 s/d 12 dilipat ditambah sesuia dengan pelayanan dan besaran biaya sesuai perda Tarif yang ada
**) : Pemeriksaaan penunjang disesuaikan dengan perda Tarif yang ada

Mengetahui:
Kepala Pustu Pondok Keumuning

M. Yusuf, SKM
Nip. 19761212 199403 1 003
REKAPITULASI DAFTAR KUNJUNGAN PASIEN DI PUSKESMAS LANGSA LAMA
TAHUN 2017

NO BULAN KUNJUNGAN SEHAT KUNJUNGAN SAKIT JUMLAH


1 JANUARI 49 2285 2334
2 FEBRUARI 45 2233 2278
3 MARET 331 2457 2788
4 APRIL 288 1817 2105
5 MEI 232 2019 2251
6 JUNI 0 1294 1294
7 JULI 97 2106 2203
8 AGUSTUS 401 1903 2304
9 SEPTEMBER 281 1948 2229
10 OKTOBER 279 2183 2462
11 NOPEMBER 344 1814 2158
12 DESEMBER 233 1614 1847

2580 23673 26253

Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama

Ns. EDI SYAHPUTRA, S.Kep


Penata Tk.I/ Nip. 19731021 199503 1 001
REKAPITULASI DAFTAR KUNJUNGAN PASIEN DI PUSKESMAS LANGSA LAMA
TAHUN 2018
NO BULAN KUNJUNGAN SEHAT KUNJUNGAN SAKIT JUMLAH
1 JANUARI 243 2041 2284
2 FEBRUARI 178 1827 2005
3 MARET 236 1688 1924
4 APRIL 486 1797 2283
5 MEI 1749 1760 3509
6 JUNI 2918 927 3845
7 JULI 2672 1697 4369
8 AGUSTUS 1546 1353 2899
9 SEPTEMBER 1143 1628 2771
10 OKTOBER
11 NOPEMBER
12 DESEMBER

11171 14718 25889

Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama

Ns. EDI SYAHPUTRA, S.Kep


Penata Tk.I/ Nip. 19731021 199503 1 001
PENYAKIT TERBANYAK DI PUSKESMAS LANGSA LAMA

BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2018

BULAN
NO NAMA PENYAKIT KET
JULI AGUSTUS SEPTEMBER

1 Acute Nasopharyngitis ( Comon Cold ) 165 127 76

2 Choric Gingivititis 156 105 97

3 Other Specified Dermatitis 145 101

4 Acute Upper Respiratory Infection, Unspecifid 64

Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama

Ns. EDI SYAHPUTRA, S.Kep


Penata Tk.I/ Nip. 19731021 199503 1 001
PENYAKIT TERBANYAK DI PUSKESMAS LANGSA LAMA
BULAN AGUSTUS 2018

NO NAMA PENYAKIT BULAN AGUSTUS 2018 KET

1 Acute Nasopharyngitis ( Comon Cold ) 127

2 Choric Gingivititis 105

3 Other Specified Dermatitis 101

Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama

Ns. EDI SYAHPUTRA, S.Kep


Penata Tk.I/ Nip. 19731021 199503 1 001
PENYAKIT TERBANYAK DI PUSKESMAS LANGSA LAMA
BULAN SEPTEMBER 2018

NO NAMA PENYAKIT BULAN SEPTEMBER KET

1 Choric Gingivititis 97

2 Acute Nasopharyngitis ( Comon Cold ) 76

3 Acute Upper Respitory Infection, Unspecified 64

Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama

Ns. EDI SYAHPUTRA, S.Kep


Penata Tk.I/ Nip. 19731021 199503 1 001