Anda di halaman 1dari 11

SMK TENGKU AMPUAN INTAN

21700 KUALA BERANG


TERENGGANU

DOKUMENTASI
PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH
KEBAKARAN ASRAMA

05 MEI 2018
SABTU
9.00 PAGI HINGGA 12.00 TENGAHARI

1 | P a g e PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH KEBAKARAN 2018


KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT

1. KANDUNGAN 2

2. VISI,MISI DAN PIAGAM PELANGGAN ASRAMA 3

3. KERTAS KERJA PROGRAM 4-7

4. LAMPIRAN 8-9

5. LAPORAN PENILAIAN PROGRAM 10

6. LAPORAN PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN 11

2 | P a g e PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH KEBAKARAN 2018


VISI asrama
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI ASRAMA
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI
NEGARA

PIAGAM PELANGGAN
PIHAK PENGURUSAN VILLA INTAN DENGAN PENUH TEKAD DAN
ILTIZAM BERIKRAR AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN
USAHA KAMI UNTUK :

 BERUSAHA MENERAPKAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


YANG TELUS DAN TULUS
 MEMBENTUK SAHSIAH DAN AKHLAK PELAJAR SELARAS
DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 MEMPERTINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK DAN
KOKURIKULUM DENGAN JADUAL PELAJAR YANG LEBIH
STRATEGIK
 MEWUJUDKAN SUASANA ASRAMA YANG
BERSIH,CERIA,KEMAS,SELAMAT,SELESA,INDAH DAN MESRA
 MEMASTIKAN KESELAMATAN WARGA ASRAMA TERJAMIN
SEPANJANG MASA
 MEMBERI PERKHIDMATAN YANG PENYAYANG DAN MESRA
UNTUK KESEJAHTERAAN PELAJAR

3 | P a g e PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH KEBAKARAN 2018


1.0 PENGENALAN

Asrama merupakan satu institusi sokongan yang dibina dengan Falsafah dan
matlamat tertentu oleh Kementerian Pelajaran Malaysia seiring dengan Falsafah
Pendidikan Negara untuk melahirkan dan memperkayakan insan yang seimbang
dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani bertunjangkan kepercayaan kepada
tuhan.Keselamatan penghuni asrama adalah merupakan salah satu aspek yang
paling penting dititik beratkan untuk memastikan semua pelajar yang menginap
di asrama akan dihindari daripada segala kemungkinan yang tidak diingini.

2.0 NAMA PROGRAM

Program Kesedaran Mencegah Kebakaran 2018

3.0 OBJEKTIF

1) Memberi kesedaran kepada semua pelajar asrama mengenai tindakan


yang perlu diambil jika berlaku kebakaran.

2) Menyemai sikap dan perlakuan yang positif dikalangan pelajar asrama.

3) Melatih pelajar agar dapat tidak panik dan tahu perkara yang perlu
dilakukan jika kebakaran.

4) Meningkatkan tahap persediaan pelajar asrama mengenai tindakan


segera perlu diambil dalam keadaan kecemasan.

4.0 PENGANJUR

Unit Keselamatan Asrama dan EXCO Pelajar Asrama

5.0 SASARAN

Semua Pelajar Asrama (Villa Intan) seramai 227 orang (68 pelajar lelaki dan 159

pelajar perempuan) tanpa sebarang pengecualian.

4 | P a g e PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH KEBAKARAN 2018


6.0 AHLI JAWATANKUASA KERJA

Pengerusi : En.Mohd Shariff bin Abd Latif (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : En.Mohd Bakhtiar bin Jusoh (GPK HEM)

Naib Pengerusi 1 : Pn.Datin Norrizam binti Yusoff (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 2 : Cik Robiah binti Yusof

Setiausaha : Pn.Mazdiana binti Mamat (SU Keselamatan)

: En.Mohd Razali bin Mamat@Awang

Warden asrama

Penyelia Asrama

Exco Asrama

7.0 ATURCARA PROGRAM

9.00 am - Pelajar asrama berkumpul di Dewan Intan Mutiara


- Ucapan Pengetua
- Taklimat Program oleh SU Keselamatan
- Pelaksanaan Program Kesedaran Kebakaran oleh pihak Bomba
- Rumusan dan penilaian
12.00 pm - Bersurai
8.0 KEPERLUAN SEBELUM DAN SELEPAS
Keperluan Sebelum Mengadakan Latihan Pengungsian :
1. Melantik AJK Keselamatan (Kebakaran).
2. Mengadakan Pelan laluan kebakaran dan panduan mengosongkan bangunan.
Pelan Kebakaran dan risalah panduan ini ditampal pada setiap bilik
(Dorm),Dewan makan dan bilik bilik khas.
3. Membuat tunjuk arah laluan kebakaran pada setiap blok bangunan untuk
menunjukkan arah laluan keluar.
4. Memberi taklimat Pelan laluan kebakaran dan latihan kebakaran.
5. Membuat pengagihan tugas (AJK latihan kebakaran).

5 | P a g e PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH KEBAKARAN 2018


Semasa Latihan Dijalankan:
1. Membuat pengawasan di tempat berkumpul yang telah ditetapkan.
2. Membuat pemerhatian laluan keluar dan memeriksa persekitaran bangunan.
3. Merekodkan kesalahan perilaku yang terdapat semasa latihan kebakaran.
4. Membuat pemeriksaan bilik darjah dan bilik-bilik khas sama ada lampu, kipas
dan suis elektrik ditutup.
5. Membuat panggilan telefon kepada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala
Berang menyatakan ada kebakaran berlaku.

Selepas Latihan:
1. Para pelajar, guru-guru dan para pekerja berkumpul di tempat parkir kereta di
hadapan dewan makan asrama..
2. Warden mengambil kehadiran para pelajar dengan mengisi borang kehadiran
yang telah disediakan.
3. Masa yang diambil untuk berkumpul di tempat yang telah ditetapkan ialah 2 minit
11 saat. Masa yang ditetapkan untuk pelajar keluar dari bangunan ialah 3 minit.
Borang kehadiran tadi diserahkan kepada ketua dorm untuk dibuat semakan dan
analisis.
4. AJK Pemeriksaan Bangunan menyerahkan borang pemeriksaan bangunan
kepada Setiausaha untuk tindakan lanjut. Kebanyakan pelajar yang tiada dalam
barisan berada di padang sekolah untuk latihan kawad kaki unit beruniform.
5. Tuan Pengetua, memberi ucapan dan komen latihan kebakaran yang telah
dijalankan. Teguran dibuat kerana pelajar berlari dan guru-guru tidak mengiringi
(membawa keluar) pelajar bersama-sama.
6. Semua kelas dan bilik-bilik khas menutup suis lampu dan kipas.
7. Jabatan Bomba dan Penyelamat memberi komen latihan kebakaran dan
memberi sedikit ceramah berkaitan pencegahan kebakaran dan cara-cara
menyelamatkan diri sewaktu kebakaran kepada warga sekolah.
8. Cara-cara memadam api telah ditunjukkan.
9. Satu demonstrasi penyelamatan telah dijalankan.

Komen Kawat Pegungsian Bangunan daripada pihak Jabatan Bomba

1. Pelajar menjalankan latihan dengan agak memuaskan.


2. Pelajar tidak beratur dan berlari untuk turun daripada bangunan.
3. Persediaan untuk latihan adalah baik.
4. Keseluruhan kawat pengungsian bangunan ini berjaya dilaksanakan.

6 | P a g e PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH KEBAKARAN 2018


9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

(TIADA PERBELANJAAN YANG DIPERLUKAN)

10.0 PENUTUP

Adalah diharapkan dengan terlaksananya program ini dapat memberikan


kesedaran kepada semua pelajar asrama untuk melakukan tindakan yang sepatutnya
jika berlaku kecemasan kebakaran diasrama. Tindakan yang segera dan pantas
daripada pelajar asrama akan dapat menyelamatkan diri daripada mengalami sebarang
keadaan yang tidak diingini. Hal ini juga selaras dengan hasrat KPM untuk
memantapkan lagi diri pelajar asrama seterusnya melahirkan insan yang holistik .

Disediakan Oleh:

……………………………..

(MOHD BAKHTIAR BIN JUSOH)


GPK HEM SMK TENGKU AMPUAN INTAN

7 | P a g e PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH KEBAKARAN 2018


8 | P a g e PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH KEBAKARAN 2018
9 | P a g e PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH KEBAKARAN 2018
BORANG PENILAIAN PROGRAM
NAMA PROGRAM :________________________________________
TARIKH :________________________________________
TEMPAT :________________________________________
MASA :________________________________________
PESERTA :________________________________________
ARAHAN:Sila tandakan (/) didalam petak yang berkenaan mengikut skala berikut :

5 :Cemerlang 4 :Baik 3 :Memuaskan 2 :Kurang Memuaskan 1 :Lemah

SKOR
BIL PERKARA
1 2 3 4 5
1 Kehadiran Peserta
2 Penceramah
3 Penyediaan Bahan Program
4 Masa Yang Diperuntukan
5 Tempat
6 Pengisian Program
7 Pengurusan Program
8 Penglibatan Peserta
Kekuatan Program
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Kelemahan Program :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Cadangan Penambahbaikan :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Disediakan : __________________________

10 | P a g e PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH KEBAKARAN 2018


BORANG LAPORAN PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN

Nama program : ________________________________________

Tarikh : ________________________________________

Nama Pemantau : ________________________________________

Bil Laporan Maklum Balas /Cadangan Tindakan Pihak


Penambahbaikan Asrama

Tandatangan Pemantau :

……………………………….

Tarikh :

11 | P a g e PROGRAM KESEDARAN MENCEGAH KEBAKARAN 2018