Anda di halaman 1dari 1

2017

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


நநாள் பநாடக்குறறிப்ப

MINGGU : 7
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu (Penulisan ) Tahun : 6 KAMBAR
Tarikh / Hari : 13.2.2017 : ISNIN Masa : 9.15-10.15 PAGI ( 1 jam )

Tema : 2 KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI Unit : 4 MINDA,OH,MINDA!

Tajuk : Fungsi Otak Manusia


Standard 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan.
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Pembelajaran
Kriteria Murid dianggap berjaya sekiranya mereka dapat : (Eksplisit)
kejayaan
Aktiviti
1) Guru bersoal jawab dengan murid.
2) Murid bertutur tentang fungsi otak.
3) Secara berkumpulan,murid menyenaraikan isi-isi penting.
4) Murid membentangkan hasil perbincangan.
5) Murid menulis karangan menggunakan ayat mudah.
6) Murid melengkapkan peta pemikiran.

Sistem  Tatabahasa  Kosa Kata  Peribahasa


Bahasa  Sistem Ejaan  Sebutan & Intonasi
Nilai Amanah
Bahan  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
Bantu  Powerpoint  VLE FROG  Model
Belajar  Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
……………………..

Elemen  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni


Merentas  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
Kurikulum  Pendidikan Alam Sekitar  TMK

KBAT / I-  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok


THINK  Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
Penilaian Murid menulis karangan dalam 5 perenggan.

Refleksi  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan bimbingan
guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..