Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI RELAU,

JALAN PAYA TERUBONG,


11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG

UJIAN PENILAIAN 1/ 2018

/10m
‫بهاڬين القرءان‬

‫توليسكن جومله حروف هجائيه‬


Tuliskan jumlah huruf hijaiyah

‫َذ‬ َ
‫ج‬ َ
‫ج‬ َ
‫ب‬ َ
‫ص‬
َ‫ذ‬ َ‫ذ‬ َ‫ر‬ َ‫ج‬ َ‫ب‬

َ____َََََََََََََََ
َ‫ََََََََََََََ____َََََََ ص‬.
َ‫ ب‬1 4 1
1111

َ‫ذ‬ َ‫ج‬
__________َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ_________ََََََََََََََََََََََََََََََََََ.3
5 2

َ‫ر‬
__________َََََََََََََََََََََََََََََََََ.5 3

َ
1
‫ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ‬
‫‪/10m‬‬ ‫ورناكن بوڽي يڠ سام‬
‫‪Warnakan bunyi yang sama‬‬

‫چونتوه‪:‬‬
‫أَ‬ ‫تَ‬ ‫بَ‬ ‫‪ta‬‬

‫‪ََََََََََََََََََََََََََ.‬‬
‫‪ba 6‬‬
‫ثَ‬ ‫تَ‬ ‫بَ‬

‫خَ‬ ‫‪َََََََََََََََََََََََََََََََََََ.‬‬
‫جَ‬ ‫حَ‬ ‫‪ja‬‬ ‫‪7‬‬

‫ذَ‬ ‫دَ‬ ‫رَ‬ ‫‪da‬‬ ‫‪.8‬‬

‫نَ‬ ‫وَ‬ ‫هَ‬ ‫‪na‬‬ ‫‪.9‬‬

‫دَ‬ ‫رَ‬ ‫زَ‬ ‫‪za‬‬ ‫‪ََ.10‬‬


‫َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ‬

‫‪2‬‬
/10m ‫بهاڬين سيرة‬

‫لوريقكن جواڤن يڠ بتول‬


Lorekkan jawapan yang betul

…………….. ‫نبي محمد (ص) دالهيركن ڤد هاري‬.11


Nabi Muhammad (saw) dilahirkan pada hari ………………..

Khamis ‫خميس‬ Isnin ‫اثنين‬

………………. ‫ باڤ نبي محمد (ص) برنام‬.12


Bapa Nabi Muhammad (saw) bernama ………………………

Abdullah ‫عبداهلل‬ Abdul Mutalib ‫عبدالمطالب‬

………………………. ‫ نبي محمد (ص) دالهيركن ڤد‬.13


Nabi Muhammad (saw) dilahirkan pada …………………………

12 Rabiul Awal ‫ ربيع األول‬12 14 Rabiul Awal ‫ ربيع األول‬14

…………………..‫ نام ايبو سوسوان نبي محمد (ص) اياله‬.14


Nama ibu susuan Nabi Muhammad (saw) ialah ……………..

Aminah ‫امينة‬ Halimatul Saadiah ‫حليمة السعدية‬

…………‫ نبي محمد (ص) دبسركن دڤركامڤوڠن اداله اونتوق‬.15


Nabi Muhammad (saw) dibesarkan di perkampungan adalah untuk…….

‫فصيح بربهاس عرب‬ ‫برچوچوق تانم‬


fasih berbahasa arab bercucuk tanam

3
‫بهاڬين عبادة‬

‫ڤيليه دان توليس جواڤن برداسركن ڬامبر دڠن بتول‬


‫‪Pilih dan tulis jawapan berdasarkan gambar dengan betul‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬

‫َََََََ‬

‫اءير هوجن‬ ‫اءير سوڠاي‬


‫‪Air hujan‬‬ ‫‪Air sungai‬‬

‫اءير ڤريڬي‬ ‫اءير امبون‬ ‫اءير الءوت‬


‫‪Air perigi‬‬ ‫‪Air embun‬‬ ‫‪Air laut‬‬

‫‪4‬‬
/10m ‫بهاڬين ادب‬

‫ڤادنكن اڠڬوتا بادن دڠن الت كبرسيهن يڠ بتول دان ورناكن ڬامبر‬
Padankan anggota badan dengan alat kebersihan yang betul dan
warnakan gambar

21

22

23

24

25

5
/10m ‫بهاڬين جاوي‬

‫ورناكن حروف يڠ همڤير سام بنتوقڽ‬


Warnakan huruf yang hampir sama bentuknya

: ‫چونتوه‬
‫ت‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ب‬

‫د‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ج‬ .26

‫ص‬ ‫ذ‬ ‫ف‬ ‫د‬ . 27

‫ز‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ر‬ .28

‫ق‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫س‬ . 29

‫ط‬ ‫غ‬ ‫ج‬ ‫ع‬ .30

Disediakan oleh Disemak oleh Disahkan oleh :

……………… ……………….. ……………….


(PN.NURUL SYUHADA ATIKAH BINTI SAHEE) (PN.ZAHARAH BINTI AHMAD)ََ َََََََ(PUAN SALMAH BINTI ISMAIL)
GURU PEND. ISLAM THN 1 KETUA PANITIA PEND.ISLAM PENOLONG KANAN 1
SK SERI RELAU ََ َSK SERI RELAU SK SERI RELAU

6
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ