Anda di halaman 1dari 16

DAFTAR HADIR PENGAWAS UJIAN SEMESTER GAZAL

HARI/TANGGAL
NO NAMA Senin/21 Mei 2018 Selasa/22 Mei 2018 Rabu/23 Mei 2018 Kamis/24 MEI 2018 Jumat/25 Mei 2018 Sabtu/26 Mei 2018
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Arifin, S.Ag
2 Nurhamidah, S.Pd, M.Si
3 M.Zainal Abidin, S.Kom
4 Fredy Handoko,A.Md
5 Mustofa, S.Ag
6 Asiah, S.Ip
7 Siti Badriah, S.Pd
8 Merista Saloko, S.Pd
9 Rizki Arini, S.Pd, M.Si
10 Desti Sukmawati, S.Pd
11 Wagiantini, S.Pd
12 Maria Effanda, S.Pd
13 Fitria, S.Pd, M.Sn
14 Maya, S.Pd
15 Sugeng Purwanto, S.Kom
16 Mayawati, S.Pd
17 Milda Mentari, S.E
18 Igati Elva Diana

Palembang, 21 Mei 2018


Kepala Sekolah SMK Shailendra
Arifin, S.Ag
NIY.01.0799.012

DAFTAR HADIR PANITIA UJIAN SEMESTER GAZAL

HARI/TANGGAL
NO NAMA Senin/04 Des 2017 Selasa/05 Des 2017 Rabu/06 Des 2017 Kamis/07 des 2017 Jumat/08 des 2017 Sabtu/09 Des 2017
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Arifin, S.Ag
2 Nurhamidah, S.Pd, M.Si
3 Fredy Handoko,A.Md
4 Milda Mentari, S.E
5 Helmi, US
6 Nita Agusleni, S.Pd
7 Igati Elva Diana
8 Rusmala Dewi

Palembang, 04 Desember 2017


Kepala Sekolah SMK Shailendra
Abdul Rahman, S.Pd, M.M
NIY.01.0799.009

DAFTAR HADIR PENGAWAS UJIAN SEMESTER GENAP

HARI/TANGGAL
NO NAMA Senin/21 Mei 2018 Selasa/22 Mei 2018 Rabu/23 Mei 2018 Kamis/24 MEI 2018 Jumat/25 Mei 2018 Sabtu/26 Mei 2018
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Arifin, S.Ag
2 Nurhamidah, S.Pd, M.Si
3 M.Zainal Abidin, S.Kom
4 Fredy Handoko,A.Md
5 Mustofa, S.Ag
6 Asiah, S.Ip
7 Siti Badriah, S.Pd
8 Merista Saloko, S.Pd
9 Rizki Arini, S.Pd, M.Si
10 Desti Sukmawati, S.Pd
11 Wagiantini, S.Pd
12 Maria Effanda, S.Pd
13 Fitria, S.Pd, M.Sn
14 Maya, S.Pd
15 Sugeng Purwanto, S.Kom
16 Mayawati, S.Pd
17 Milda Mentari, S.E
18 Igati Elva Diana

Palembang, 21 Mei 2018


Kepala Sekolah SMK Shailendra

Arifin, S.Ag
NIY.01.0799.012

DAFTAR HADIR PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP

HARI/TANGGAL
NO NAMA Senin/21 Mei 2018 Selasa/22 Mei 2018 Rabu/23 Mei 2018 Kamis/24 Mei 2018 Jumat/25 mei 2018 Sabtu/26 Mei 2018
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Arifin, S.Ag
2 Nurhamidah, S.Pd, M.Si
3 Fredy Handoko,A.Md
4 Milda Mentari, S.E
5 Helmi, US
6 Nita Agusleni, S.Pd
7 Igati Elva Diana
8 Rusmala Dewi

Palembang, 21 Mei 2018


Kepala Sekolah SMK Shailendra

Arifin,S.Ag
NIY.01.0799.012
Senin/11 Des 2017
1 2 3
Senin/11 Des 2017
1 2 3

ember 2017
K Shailendra
HARI/TANGGAL
NO NAMA Senin/ 10 November 2018 Selasa/ 11 November 2018 Rabu/ 12 November 2018 Kamis/ 13 November 2018 Jumat/14 November 2018
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 Arifin, S.Ag
2 Andri Setiawan, S.Pd
3 M.Zainal Abidin, S.Kom
4 Fredy Handoko, A.Md
5 Mustofa, S.Ag
6 Asiah, S.Ip
7 Siti Badriah, S.Pd
8 Merista Salako, S.Pd
9 Rizki Arini, S.Pd., M.Si
10 Desti Sukmawati, S.Pd
11 Nurhamidah, S.Pd., M.Si
12 Fitria, S.Pd., M.Sn
13 Maya, S.Pd
14 Sugeng Purwanto, S.Kom
15 Milda Mentari, S.E
16 Suyadi, S.Kom., M.Pd
17 Abdul Rahman, S.Pd
18 Gustiani, S.Pd
19 Ahlan Subianto
20 Wuchita Fruzella, S.Pd
21 Hanapi Hanan, S.H
22 Robiatul Adawiah, S.Pdi
23 Dora Pasaribu, S.Pd
24 Irfan, S.Si
25 Anggari Ayu, S.Kom
26 Monika Sari, S.Pd
27 Erika Safitri, S.Pd
Palembang, November 2018
Kepala Sekolah SMK Shailendra

Arifin, S.Ag
NIY. 01.0799.012

DAFTAR HADIR PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP

HARI/TANGGAL
NO NAMA Senin/ 10 November 2018 Selasa/ 11 November 2018 Rabu/ 12 November 2018 Kamis/ 13 November 2018 Jumat/14 November 2018
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 Arifin, S.Ag
2 Andri Setiawan, S.Pd
3 Fredy Handoko,A.Md
4 M. Zainal Abidin, S.kom
5 Milda Mentari, S.E
6 Helmi, US
7 Nita Agusleni, S.Pd
8 Igati Elva Diana
9 Rusmala Dewi
Palembang, Novembe
Kepala Sekolah SMK Sh

Arifin,S.Ag
NIY.01.0799.012
Jumat/14 November 2018 Sabtu/15 November 2018
2 3 1 2 3
November 2018
h SMK Shailendra

Jumat/14 November 2018 Sabtu/15 November 2018


2 3 1 2 3
Palembang, November 2018
Kepala Sekolah SMK Shailendra

Arifin,S.Ag
NIY.01.0799.012

Anda mungkin juga menyukai