Anda di halaman 1dari 25

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST •f.

SKD TAHUN 2018 FORMASI UMUM (KELOMPOK I)(SesI 37)(Pemerintah Kab. Barru)
y
■ cT

(T c*- c
masiiimis msamm r-
mm (T e.r (
.rV
1 73161120000001 EDY 100 55 136 291.00 .vT

2 73181120000002 AGUNGA. WIJANAKI 70 70 146 286.00 .' c^'


3 73161120000003 MUHAYYIR 85 100 149 334.00 / ■ y
<J- 'J- ■>
^ ^ «k
4 73161120000004 SYAMSURIJAL. A 120 80 141 341.00

5 73161120000005 MUHAMMAD YASIN 90 80 136 306.00 (y- <!■ ■•-'

6 73161120000006 PRABOWOZIKAL RUFALDI 50 100 135 285.00


■ </■
7 73161220000001 AYU NABILA PUTRI 70 45 124 239.00
•'
rf r? '. 1
8 73161220000002 NAHDIAH CANING 105 100 119 324.00
1." \
9 73161220000003 RISNANDA JULIA. AR 85 75 129 289.00
rj- C*- C'
10 73161220000004 EVA IRIANA 105 90 135 330.00
c'
11 73161220000005 HASNIAR 75 60 131 266.00
' ^ ^
12 73161220000007 ANDI NURHAYATI /^SYAD 90 95 144 329.00 <j' tr 0
13 73161220000008 TRIANA PUTRI AMRI 50 45 129 224.00
tT" c7
14 73161220000009 FITRI RETNO WARDANI 60 70 142 272.00

15 73161220000010 HASMAYANI 70 90 130 290.00

^^^.
1 of 3 11/14/2018 6:17:45 PM

Balai
CATt SertifikasL
Elektronik
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

65 55 122 242.00
16 73161220000011 SATRIAH
60 45 132 237.00
17 73161220000012 HATMI .

85 60 126 271.00
18 73161220000013 ASRIWiAHYUNI
60 60 131 251.00
19 73161220000014 NOVITASARI
85 65 119 269.00
. 20 73161220000015 SRIWAHYUNI .

21 73161220000016 HARMIAiNI 55 65 129 249.00 f■ (.y ^


:■ ;i-
85 65 136 286.00
22 73161220000017 FITRIANY VILANTH! M.
80 65 107 252.00
23 73161220000018 MUNAWARAH
95 95 144 334.00
24 73161220000019 HIKMAH AULIA HARUNA
55 45 120 220.00
25 73161220000020 ROSMALASARI
110 70 137 317.00
26 73161220000021 MINING TRI PUTRl ARDENA THAMRIN
90 80 113 283.00
27 73161220000022 SULHAERANI

INDAH SARI ROSNIANINGSIH 90 45 132 267.00


28 73161220000023
95 80 122 297.00
29 73161220000024 PUTRI UTAMI A. WIJANAKI
100 75 136 311.00
30 73161220000025 NASRIANI
70 129 289.00
31 73161220000026 INOAH LESTARl MASITA 90 c*•' J
70 55 133 258.00
32 73161220000027 WAHYUNI
110 265.00
cT cT C
FATIMAH NOFIANA 60 95
. 33 73161220000028
34 73161220000029 SRI MOOR RAHMAN! ,t 50 35 145 230.00 • J
35 73161220000030 : SRIWAHYUNI ASRI . -• 55 55 134 244.00 .r y
-
325.00
tT c?-- ^cP
105 85 135
. 36 73161220000031 . RANITATILANA
- .
2of3 11/14/20186:17:45 PM
>-

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

37 73161220000032 MUZDALIFAH MURLING 90 95 139 324.00

38 73161220000033 HARDIANTl 55 85 129 269.00

39 73161220000034 LILYAZDALIA- 105 80 133 318.00

40 73181220000035 RESKIAMALIA, 120 90 135 345.00

41 73161220000036
'■' cJ
SATRIA 50 50 116 216.00

42 73161220000037 ALIFLUTFIANA 70 80 124 274.00

43 73161220000038 NURFAJRINAAMINI. Y 80 110 141 331,00 ' y


o* c'
44 73161220000039 NURSUGIATI RAHMADHANI MUSTAFA 70 95 136 301.00

cT 0
.J.
Makassar, 14 Nov 2018
Panitia Seleksi CPNS w w v ^ M
Panitia Pelaksanaan CAT BKN <y

Pemerinfah Kab. Barru


^ ./ KantpcBegiona IV BKN Makassar
& & f 'J
ir +^' ,fj' .p'
'y-
."r rf
'
A
C <T r,i

• cT cT <y
yWV ■-.* <?■ <r <y <y
.■
<?■ «?■ cT f rf ^ <;
Nasruddin, M.AP om, M.AP
' v-' ,/
c^^iiNJP. 196403151990031015 O'" -s' (T cT ^ o' <?■ if <? f f f o' 1101995112001 c^ !^ rJ

r*- f?"
^
-5- f?" /-?• rS'
c?- r?- <•?■ r?- <-^
y a/ •- "-
rr *-
cT *" r?"
J> ^ .1^ ^ •S ^ ^ J
,.<^ ./ y ,/ ./ ,4^ J- .<?-' .:>• / ./ ,/ .-/ .<^ .#"■
cT f' -r cf- ./ c»-* ^ ^ cf— it if- <f t t t t <f <f- t t t t if i}
/' ./ t _
3 of 3
11/14/2018 6:17:45 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST


C!
SKO TAHUN 2018 FORMASI UMUM (KELOMPOK 2)(Sesi 37)(Pemerintah Kab. Barru)
o - cT cT >

c.^~ -/ <r <r k)

iKoyM — ■" y y c>


1 73161130000004 SUARDI 60 55 112 227.00
■-
2 73181130000005 FANDI EKO PRASETIYO 65 75 138 278.00 r cT cJ

3 73161130000006 JUSMAN 100 55 106 261.00


0
80 137 312.00 !>
4 73161130000007 MUH. RUSDAN JALIL 95

5 73161130000012 SUHARDIN 80 45 127 252.00 c?


-t-"
6 73161130000014 ARIF RAHMAN 95 60 138 293.00
tz c;
7 73161130000016 RADINAL TAMRIN 55 60 120 235.00

8 73161130000018 MUHAMMAD SYAHID USMAN 90 75 113 278.00

95 126 286.00
g 73161130000022 SIGITSAPPE 65
z- cJ
FAISAL 70 45 117 232.00
10 73161130000032
0
11 73161130000035 M. RIZAL 55 25 135 215.00

12 73161130000061 ANDI DIRHAN TAKDIR 90 85 133 308.00

, 13 73161130000063 SAIFUL 45 55 126 226.00

. - 14 73161130000079 NURWALIDSHOLIHIN ^ 55 30 112 197.00

15 73161130000085 LUTFY RIJAL DAMIS r - - 100 75 139 314.00 7 cT cT 7 «?


\N y-
.z-
1 of 22 11/14/2018 6:16:34 PM

Balal
Sertlfikasl
Elektronik
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLtK INDONESIA

16 73161130000112 A. RUSMIN NUARI 80 60 117 257.00


17 73161130000113 AKHMAD WIJAYA MUCHTAR 60 45 131 236.00
18 73161130000116 MUH. HALIQ 90 35 126 251.00
19 73161130000127 SYIHABUDDIN 45 20 122 187.00
20 73161130000141 ARIASWAR 65 -.55 cf <r 0
135 255.00

21 73161130000150 NURAWALIAH " 20 65 121 206.00


cT & 0
22 73161130000160 ERIK PURNOMO 90 95 131 316.00 / y
23 73161130000162 MUZDHALIFAH/U. MUNANDAR 70
.■ <r <r- if a
45 118 233.00
24 73161130000167 ■'
ALIMIN YASIN 90 55 119 264.00 (f (T tl
25 73161130000169 ABD.RAHMAN USMAN 110 45 125 280.00 •' t.'-y df J- t' t)
26 73161130000177 RIVALDY MAHAPUTRA 65 40 123 228.00
27 73161130000181 MUH. IZHARNUR 70 35 133 238.00 f <r t"- d
28 73161130000186 MATTOTORANG 70 55 128 253.00
j <.r V c.'
29 73161130000192 USMANNUR 110 100 127 337.00
'■-

30 73161130000194 MUHAMMAD NUR 105 65 123 293.00


31 73161130000196 ASMALBENNU V
85 20 119 224.00
,»-" c.' t'
32 73161130000203

33 73161130000209
PANJI HUTAMA

SUPARDISE -
70

80
65

65
125

118
260.00

263.00 ^
,/ ■:^/ ^L^ (?■ t'
34 73161130000226 MUHAJIRIN 85 70 -
130 285.00
cT cT c?^ tP
35 73161130000228 WIRANDIANWAR ./ ~ " 80 90 141 311.00
36 73161130000230 ADNAN.A 60 45 121 226;00 <r' 'jr cr <r <}
" .
2 of 22
11/14/20186:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

37 73161130000232 MUHAMM/^ ANWAR 100 105 144 349.00


^ .\
38 73161130000233 SAMSIR 45 50 108 203.00

39 73161130000255 ASRUNI ZAINAL 75 85 117 277.00


c*- c'
40 73161130000259 NURDIN 50 35 121 206.00

41 73161130000267 ERWINWIJAYA 70 50 137 257.00


./A
42 73161130000272 MUHAMf^AD HASANUDDIN 105 85 138 328.00

43 73161130000279 RUSMIN , 65 45 122 232.00

44 73161130000280 HAERUL 60 20 128 208.00

45 73161130000281 HASBY. J 65 70 117 252.00

46 73161130000283 tSHAK 75 25 113 213.00

47 73161130000285 ARDIANSYAH 75 65 114 254.00

48 73161130000287 ANSAR 80 65 127 272.00 cT

49 73161130000289 MARWAH RAHMAN 80 40 123 243.00

50 73161130000290 SINGGI SAHID KURNIAWAN 90 75 128 293.00


51 73161130000293 MUHAMMAD HARIANTO SAAD 80 55 143 278.00 (X 0

52 73161130000301 ULILAMRI.L.HAMZAH 75 75 122 272.00 'cT.y</ c?


53 73161130000306 ANUGRAH MUFTI ANWAR 80 70 139 289.00 y y
54 73161130000307 ASHAR 60 55 134 249.00 ^ cr^ y •
55 73161130000314 AGUS 80 65 131 276.00 y c?^ cJ
56 73161130000322 SEFRY CANDRAWINATA TANDIAYU 70 90 136 296.00

57 73161130000346 . ANDHI SAPUTRA M 80 50 .131 241.00


tj v V ^ 0
r .y _
3of 22
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

58 73161130000347 MUH. TUBAGUS MUHAJIR 105 80 133 318.00

59 73161130000348 SAHRIL 85 70 127 282.00

60 73161130000351 SUGIARTO 90 70 105 265.00


<r c'
61 73161130000352 MUH. FADLI 100 80 122 302.00

• 62 73161130000362 ANDIMASDIPA 85 105 137 327.00


' c'^ c?
■ •- 63 73161130000363 --- ASHABULKAHFI .. 75 45 127 247.00
■ .
c?
• 64 73161130000387 ASHADY SAPUTRA 80 65 . 139 284,00

- 65 73161130000399 • ULFATASWIN 75 60 113 248.00


^ 0
■ /
66 73161130000409 HENDRI MUZAKKIR 55 95 121 281.00

67 73161130000411 MUH.TAMRIN 75 35 121 231.00


<r 0
68 73161130000415 SULAEMAN 95 60 105 260.00

69 73161130000418 IRWAN 95 60 131 286.00 c?


70 73161130000437 ASNAN RAMADHAN - 70 55 92 217.00 .

cJ
'71 73161130000438 RAHMAT KURNIAWAN 90 70 143 303.00

72 73161130000441
.^ y
SURYA FEBRIYANTO 65 45 126 236.00

73 73161130000443 WAHYUDI USMAN 60 35 106 201.00


C^ c»
74 73161130000444 BAYU SAPUTRA BASIR 75 60 130 265.00 ./
75 73161130000453 ANDI FADLY INDRAWIJAYA 80 100 119 299.00 c?
b

./: "■ 76 73161130000457 NOORHASYIM 90 75 141 306.00


./
o*-' cT" o*-^ c?
73161130000501 YUAN FACHRUD ISMAIL ANWAR
,." 77 35 50 110 195.00

. -'78 73161130000502 . GALIHWIJAYANTO 120 95 127 342.00


c?" tT {J

4 of 22
s-"" .y ^,
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

79 73161130000511 SAHWAN ADISA PUTRA 45 40 123 208.00

80 73161130000514 ALFIAN 85 70 136 291,00


81 73161130000518 ABUL CHAIR ... • 85 70 129 284.00
0" <?■ ;
82 73161130000520 ARDIANSYAH ARIFUDDIN 55 35 115 205.00

83 73161130000523 MUHREZAH 50 ,30 130 210.00

84 73161130000525 QARI RAMADHAN AMIN :■• 85 105 129 - 319.00 -•• 0*- f}
85 73161130000557 AKBAR MUBARAQ , -v" 50 50 120 220.00

86 73161130000558 HENDRI DWI SUSANTO


-:■ ^ tf ' V
80 -75 120 275.00
87 73161130000565 ANDI RIHWAN 105 70 116 291.00 <}■ <:r -r <r c?
88 73161130000579 MUHAJiR 25 35 132 192.00 ^
89 73161230000001 NIKMAWATISAFRUDDIN -
cf^ c
70 70 132 272.00
,v ,
90 73161230000005 ADY MULTAZAM c/' 100 95 125 320.00 cf
91 73161230000008 SURIANI ^ 80 60 116 256.00

92 73161230000008
■r (T <r t/ c^ c;
MISNARNI 85 85 125 295.00

93 73161230000010 HAFSIANISYAM -•^


. '■ <r./ <r y (f
(T <>
80 80 113 273.00
94 73161230000011 NURWARDA , . 65
<r ^ ^ ^ ^
35 106 206.00
'J- -J" &'
95 73161230000013 AYU HERLIANTI SASMITA- 60 85 137 282.00
^ ^
96 73161230000021 ARISKAAPRIANI 60 50 119 229.00 c?^ / / c?^ 0
97 73161230000022 RESKI PURWASARl ' ... 105 85 137 327.00 y'
:?• C?- C^ c3^ C?
c'
98 73161230000033

. 99 73161230000034
SUTRIANA
UMMIKALSUM
...i- : ••■ 85 "55 126 266.00 ■
.'.^
- cT cT cT
^
cT^'
85 .60 117 262:00

5 of 22
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

100 73161230000042 ROHANI MUSTAKIM 70 65 133 268.00

101 73161230000047 HUSNADA 70 45 106 221.00

102 73161230000048 NURAEDA 100 70 130 300.00


ry -y j- c?" '
103 73161230000050 INDAH VIQRIANTI RAMLI 80 70 130 280.00 >«''■ X
104 73161230000053 KARMILA 65 30
■r tf
126 221.00
105 73161230000054 IRNAWARDANI 55 65 : 121 241.00

106 73161230000057 MARYANI 30 45 113 188.00


107 73161230000059 SYAHRIANi
^ (.y cr" c?
50 35 118 203.00 -> •"

108 73161230000061 HAMRIAH 90 85 125 300.00 f •••

109 73161230000064 ASMARANJ 75 80 127 282.00


1 .
^ t)
110 73161230000069 MERIYANI 80 60 121 261.00

111 73161230000070 SiTTi AISYAH 55 40 111 206.00

112 73161230000073 SRIWAHYUNI 85 65 140 290.00


•' G CT G'
113 73161230000083 HAERATI ARIF 85 50 97 232.00
S, -s ^
114 73161230000084 YUSNIDAR 55 70 132 257.00 <r cT c;
115 73161230000086 RISNAWATI 85 55 . 123 263.00 >■
. 116 73161230000091 SAPRIANI 60 60 128 248.00

117 73161230000095 SRI MINDAYANI , , - 65 40 137 242.00 fj'


K; &•

118 73161230000103 , RAHMAWATI HARIS 50 40 - 122 212.00


/»■
- 119 73161230000107 RUKMINIASTUTI 45 60 108 213.00
,r
.120 73161230000109 , EKAWAHYUNI 35 35 121 191.00
"■" o'~' .-.-^ ..^ .
6 of 22
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

121 73161230000111 NASRAH BEDDU 80 70 119 269.00


122 73161230000113 ROSMIAH 70 65 138 273.00
123 73161230000115 NUR'AENI 65 35 107 207.00
(f &*■ cf
124 73161230000118 ARAFAH 85 55 134 274.00
.

125 73161230000119 RABIATUL ADAWIAH 90 70 140 300.00


cT tT <r 0
126 73161230000122 • NURHAYATI, ,

110 45 122 277,00


^ (T if (T c> «;
127 73161230000125 NURAENI 55 55 140 250.00 y
128 73161230000126 MIFTAHENDARWATI ■ cT cT cT cr cj
100 55 140 295.00
129 73161230000133 YUYUN AMELIA 75
. ."•^ y y
60 122 257.00 cf j
130 73161230000137 RISMAYANA 50 45 126 221.00 ., ■- y
131 73161230000139 1?- <r <y y <}
INDRAYANISIMPURUH 90 65 143 298.00 :■ .4'
132 73161230000142 . • V ,v
ITAMUSTIKA ALI 60 60 138 258.00 -;• y cT f.r c'
133 73161230000144 AENUN JARIAH 70 55 102 227.00
134 73161230000147 SUMARNINAHAR 90 65 118 273.00
135 73161230000154 HARDIANTI 75 70 134 279.00
136 73161230000156 ASRIANI 85 70 106 261.00 - ■

:- </ C?
137 73161230000158 MASDALIA 85 80 113 278.00 ■/y
138 73161230000163 ANDISUWASTI 125 105 131 361.00 y■" a -1^
139 73161230000171 SATRIANl „ 95 75 135 305.00
...^ c?^ &•
-

-140 73161230000174 DIAN ANDIKAPUTRI : - 70 65 117 252.00


141 73161230000177 NOVRINA USMAN . . '- , , 105 80 143 328.00

7of22
■ '" .
11/14/20186:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

142 73161230000178 WATRIANI 100 90 124 314.00


."■ -
143 73161230000179 NUR' ALIAH ■' - ry c.'
75 ,65 138 278:00
144 73161230000185 FITRIANI .^. • 65 55 81 201.00
■ c?- c?-' O
145 73161230000189 RISMARLITA 75 40 , 121 236.00 . ./ ^ y
146 73161230000192 DARMA DALLE 50 70 111 23i;oo
^ cV -r o»-' c,'

147 73161230000204 KARTINI 100 70 135 305.00 c.' r-


r: •/ cf' ^ t}
148 73161230000207 SITTIKHADIJAH .v^ ,: 85 -• 85 131 301.00
,v
^ ^
149 73161230000208
C.-' •." c?- c?-' e
(NDRAWATI 90 70 148 308.00
-

150 73161230000214 FAUZIAH 80 65 134 279.00 -.^ cf iT ^


151 73161230000216 SRI YULISTIANI 85 80 135 300.00 -

o^ 0
152 73161230000217 RUSNAH 95 75 137 307.00

153 73161230000223 DIAN IRTIANAH PUTRI ■' 85 75 124 284.00 cf cT &•


154 73161230000230 ANDI NUZUL HIKMAH BUAJvJA 50 70 143 263.00 - ■
c?^ cT
155 73161230000231 FITRIANI KAMMASE , 65 55 121 241.00
■ .
156 73161230000232 JUSMIATI 55 25 111 191.00 c,^ e?- &'
157 73161230000236 MUNIRAWANTI •:• 70 60 125 255.00
-
^ iTy 0.
<r
158 73161230000242 SITTI MARWAH RIJAL 60 70 132 262.00
y
159 73161230000243 MUSDAHARIAH 85 50 144 279.00
.r: 160 73161230000244 YUSNIAR , 85 55 128 268.00
' /■ 0^ c^ &^' c<
• 161 73161230000246 NUR'AWALIAH . 65 55 137 257.00
<r^'
,162 73161230000250 MIRNAWATI 65 .50 112 227.00
C'' cT <r <r fT

8 of 22
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

163 73161230000256 DEWIANl 55 25 119 199.00


164 73161230000257 IRMAYANI 60 45 132 237.00

165 73161230000266 FARADHILLAH A. SURYADI 95 95 152 342,00


C?- -r r/ 0
A. BUNGAWALI
166 73161230000267 70 25 126 221.00
y
167 73161230000271 NURHASNI 110 85 124 319.00
cT cT <r' 0
168 73161230000273 SYAMSINAR j.: 105 110 110 325.00 -r cT cT ^ <?
169 73161230000275 AND! RIZKYWULANDARI 85 55 100 240.00 yy
170 73161230000276 AJENG SUHARDANI 8ISMAR 65
-r <T ry y y 0
50 129 244.00
171 73161230000277 SURIAWATI 95 105
././ y
129 329.00 0- _y .•' c?
172 73161230000279 SYAHFRIATI 90 65 124 279.00
173 73161230000283 RISKADEWI
cr •/ ■.' cT ij
85 85 131 301.00
174 73161230000293 RISKY AMALIA NASRUDDIN
./
75 35 118 228.00 ■• c-' '■ c,»" c'
175 73161230000298 MISRAASTUTI 95 40 124 259.00 '' .=■'' A*' y
176 73161230000314
c?' t!
IRAWATI 70 35 127 232.00
177 73161230000319 SYAMSIAH 50 45 102 197.00

178 73161230000327 . NURULWAQI'AH 55 .<?-


70 : 131 256.00
179 73161230000357 NURAENI 65 40 120 225.00
y y
180 73161230000358 MARYAM ,• 65 60 127 252.00 ^ cr c/ c^
181 73161230000361 MUSFIRAH 55 25 108 188.00
ct" o-^ c;^
182 73161230000368 ' JAYANTIJAMIL . " 35 75 123 233.00 y .</ y
.183 73161230000371 ' NUR MUWADDH/\FAH . 105 75 125 305.00
./ y
9 of 22
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

184 73161230000376 RAHMA MA'RUF PAKAJA 65 50 116 231.00


185 73161230000385 JULIANITA 70 50 122 242.00

186 73161230000388 RURIANGGREINI 80 80 134 294.00


^ r.*- (Jf
187 73161230000391 YENNI HAKIB 110 35 128 273.00
188 73161230000393 RISFIKAWATIRISKAL " V cT er V
70 65 117 252.00

189 73161230000395 NURFAJRI PARTIWI •• 70 70 133 273.00


y
190 73161230000400 FAHMIESA BAHT1AR .o-- , 70 70 140 280.00 y y
191 73161230000403 ANDI TENRIVANI PALEWOI ■-/' c^ c* c'
85 85 146 316.00 ^ ^
192 73161230000411 RUSMINI 65 90 120 275,00 C^ cT c;
193 73161230000417 PELAYATI 100 50 120 270.00 y y
c:- c?
194 73161230000420 SRI WAHYUNI. AR 85 45 142 272.00
/
195 73161230000430 NURUL AZIIZA FADLILLAH 115 65 129 309.00 c*- c>
196 73161230000432 REKA FAJRIANI 50 90 127 267.00
c c
197 73161230000435 DIN! PRATIWI NASRUDDIN 80 120 122 322.00

198 73161230000438 UMMU HANI 100 85 128 311.00


199 73161230000442 RIZNAARIAN! SAID 120 90 130 340.00 • y y y
:'• ;.'■ <r cT '-J
200 73161230000444 MARIA ULFAH 80 80 138 298.00 . •' y y y y
201 73161230000445 SATRIANI 115 120 127 362.00 ;• c?- cT cT cT <}

202 73161230000454 ASMAULCHUSNAH, 85 40 128 . 253.00


y y y y
cT cT tr cT 0
203 73161230000457 SYAMSANI " 30 50 115 195.00 y y y y
204 73161230000458 NURHIKMAH 75 105 129 309.00
r r-" cT cT' er -V
. .

10 of 22
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

205 73161230000461 SURIYANTI LISTIN 100 80 130 310.00

206 73161230000463 t'


DEWI APRAHA ASMIN 85 80 128 293,00

207 73181230000464 FITRIANI MAHMUD 75 70 140 285.00


0'
208 73161230000465 HASMIRA BINTI HAMSA -" 85 100 142 327.00 ■ y
209 73161230000467
cT qT c?
EKA MIRNASARI 55 .60 130 245:00
210 73161230000470 SUPIANI 70 80 117 267,00 o" cJ^ 0
211 73161230OCO471 A. NURUL HIKMAH 35 100 111 246.00 ^.r
212 73161230000474
O^ CT C»- <J
AMALIA FIRDAUSYA DARWIS 95 50 135 280.00

213 73161230000494
-</ y ./
HADIANAH ABIDIN 65 45 128 238.00 >■ cT" o*- c?" J
214 73161230000496 HARIANI 85 55 128 268.00 ./ y
. »■
■/'
215 73161230000498 ASRAWIAH 70 55 139 264.00
. vT
216 73161230000508 AGUSTYA ROHANA 90 45 114 249.00 ,^ cr^ o'
J<.'^ 217 73161230000524 JUNI HARIYANI DALLE 105 95 131 331.00
/ ..^p" y y
Ci 0'" C,- o"^ c^ c
218 73161230000526 EKAWATI 95 70 132 297.00
X
c
219 73161230000528 TENRI AYU HARZA INDRA PUTRI 70 75 141 286.00

r."
220 73161230000529 KIKIPARAMITA 45 50 .: 103 198.00 y y ^<^ 0
221 73161230000536 TRIASTUTI - . • 90 70 121 281.00
J''
C-
222 73161230000538 ASTUTI 40 20 119 179.00 r c^ J" <:^ f}
C
-: 223 73161230000542 HASNAWIA :■ " -• 65 35 144 244.00 y^ </ o*"
c?^ o^
y. c?
" . "224 73161230000544 FITRIANI.AS , . 129
\
/ . .115 ,. 70 314.00
c-
225 73161230000548 .'- IINiSTIQAMAH 80 75 .130 285.00
c?^ / c?
^-,■- .•-''
11 of 22
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

226 73161230000551 NUFIWSYAH API YUSUF 125 85 133 343.00

227 73161230000552 SYAMSURIANI.S 85 45 138 268.00

228 73161230000553 HUSNUL KHATIMAH NUR 75 80 119 274.00

229 73161230000558 RISNA 85 40 118 243.00


y
c rJ
V
. 230 73161230000569 RESKISYARIF 50 55 128 233.00

• 231 73161230000570 HASNAWATI 50 50 124 224.00 cT c'


232 73161230000571 MUSTABSYIRAH 100 55 130 285.00
(T cJ
,233 73161230000572 LIES MAYSYURAH 40 30 123 193,00
■/
234 73161230000576 RINI 60 35 111 206.00 O- cJ
235 73161230000577 ANA FACHRINA FIRDAUS 120 105 140 365.00
c'
236 73161230000578 RINA ASWATI ARAB 95 65 126 286.00

237 73161230000580 HUDZAIFAH KALSUM MOKOGINTA , 35 50 120 205.00

r 238 73161230000581 RIFKAH ANISAH 100 100 114 314.00


c?- cJ
239 73161230000582 SURIANA MANSYUR 100 75 139 314.00
/
240 73161230000586 SUKMAWATI 95 75 120 290.00

241 73161230000600 RASNI 70 85 110 265.00

242 73161230000608 RIS MALASARI 70 45 135 250.00

243 73161230000610 FITRIYANI GHAZALI 95 85 126 306.00


c.> cT cT «J

,;. " 244 73161230000612 HESTIANA BAKHTIAR 115 90 134 339.00 .

245 73161230000613 HASLINDA - . 65 75 118 258.00


. '■ v/ y,
246 73161230000614 HIKMAWATI. S.PDI 45 80 112 237.00
r/ cT C^ C?

12 of 22
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

247 73161230000615 SELVIANA 50 20 114 184.00

248 73161230000617 RISMA 65 50 126 241.00

249 73161230000627 FIDYALESTARI 70 60 136 266.00


.• yyy
cT cT (?■ 0
250 73161230000628 WIDYA ASTUTI RIDWAN 65 70 121 256.00 y y y y
251 73161230000631 IRIANTI RASIDA SUL . . 60 75 107 242.00
tr cT zT0
y y yy y
252 73161230000636 ASMARANI 75 90 135 300.00 cT ^ o*- t!
253 73161230000645 HASRINA . ,- - - , ,^ .V 80 - 80 - 140 300.00 y yy y y
<?■ (T <r ^ 0
254 73161230000652 YUSTINA 65 60 116 241.00

255 73161230000653 HASRIAH NURINDAH ALIAH 60 85 137 282.00


y yy y y
256 73161230000654 RAHMI RAIS 60 55 128 243.00 y cTy cTy y o*-y c?
■ ?■
257 73161230000655 ISLAMIAH 35 45 117 197.00

258 73161230000660 RAHMAWATI 40 50 100 190.00 ^ cT cT cT cT c?


259 73161230000661 NURULAULIAH 75 25 120 220.00 y y
(T <r c?" c'
260 73161230000662 NURHABIBA 105 80 131 316.00 - y y •-> ^
^•' -s- y
261 73161230000664 RAHMAH 85 70 147 302.00 'j j- cT <y 0

262 73161230000668 HASBI/MH 70 65 117 252.00


'.r y «?• <y (j
263 73161230000672 ILAWATI 85 80 151 316.00
' y y y y
264 73161230000675 NITAARMINATI 60 75 131 266.00

255 73161230000689 DARMAWATI .... 60 60 118 238.00


y
■»■
266 73161230000693 NURDIA 95 100 115 310.00
. y y y y..
267 73161230000696 JUSMIATI . 65 .45 126 236.00
y -y y" <f' (}
" y y y y.
13 of 22
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

268 73161230000697 RENIANGGRENI 90 20 128 238.00


- -

269 73161230000699 ANDI DEWI URLYANA 70 95 137 302.00

270 73161230000700 RISMA 60 40 115 215.00 -?■


*- .-" c? c?
271 73161230000701 RIKAH BASIR 60 65 134 259.00 .-/
■r <r ^ c
272 73161230000707 FITRIAH 65 70 115 250.00

273 73161230000710 ROSMIATl 50 45 109 204.00 cT cT c'


274 73161230000711 FITRIANA 85 80 123 288.00
- cT cT c'
275 73161230000713 RAHMANIAR HERMAN 110 125 128 363.00

65 60 108 233.00 > cT


y
276 73161230000715 HASRIYANA

277 73161230000722 MUSTAGFIRAH SYAHRIR, 60 50 121 231.00 .-^ y


kT 0
255.00
278 73161230000725 PUJI ASTUTI 70 65 120
/
279 73161230000731 NITA DWiJAYANTI 65 80 112 257.00 0-' 0

280 73161230000734 EKAWATI 70 50 127 247.00 y tTy c'


■■r
281 73161230000739 SITI SULFIRANI 90 70 134 294.00
■ .4^ y
,.?■-
282 73161230000742 RISVA DIANA 25 40 137 202.00

283 73161230000745 HUSNULKHATIMAH 60 65 124 249.00


^*-'
C" j
284 73161230000750 SUARNI 70 45 128 243.00

285 73161230000752 MIRNATANG 65 50 143 258.00


.V
o'^* c;^ &«
286 73161230000754 FITRIYANI 80 85 120 285.00
y
cT cT c'
287 73161230000755 MARWAH 55 35 113 203.00

.288 73161230000756 SUTRAWATl 65 55 124 244.00


o^ cT -<J
^
^ ;*■^
14 of 22 11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

289 73161230000765 Sim NURHIDAYAH 55 75 '156 286.00

290 73161230000766 NURLAELAH M 50 70 110 230.00

291 73161230000767 NURLINDAH 95 70 139 304.00


c* 0
292 73161230000772 HASRIANA 75 40 111 226.00
^
cr r)
c
293 73161230000773 AND! NAJMIAH HAFSAH 105 80 136 321.00
.

294 73161230000774 MARLINA. S 50 75 140 265.00 cT (}


295 73161230000775 YUNITA PURNAMASi^RI 85 75 131 291,00

296 73161230000776 AKMALIYAH SHOLIHA SALSABILA 90 90 131 311.00

297 73161230000782 PRATIWI AMALIA 30 30 95 155.00

296 73161230000784 SUKWIWATI 75 45 98 218.00 "cTyc;


299 73161230000787 HAWARNA SO 55 122 227.00

300 73161230000790 YENNI FEBRIANYCHAERUDDIN 60 60 112 232.00

301 73161230000792 TASRIANI TAIYEB 90 60 128 278.00

302 73161230000795 SULASTRI ABDUH 105 70 138 313.00

303 73161230000796 FITRIANI AMIR 110 85 132 327.00

304 73161230000798 IRMAH.N 70 80 105 255.00 !r


C C'

305 73161230000802 JAWARIAH 105 60 129 294.00

40 40 117 197.00
C?
306 73161230000804 HAMSIAH

307 73161230000806 ZAKIYAH - 80 65 120 265.00

308 73161230000807 RISKA 40 30 114 184.00


/y
330.00
- cT cT cT c?- c?
309 73161230000808 RIZKIYAH 85 105 140
•v
yy y y
^ ^ ^ «

15 of 22 11/14/2018 6:16:34 PM
BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

310 73161230000816 WENI HASTUTI 75 75 135 285.00 .r


311 73161230000819 IRMA 120 70 140 C--
330.00
312 73161230000821 MUSYULIATI 95 80 134 309.00
c?" tf C o"
313 73161230000822 A. ARTI YULIANA. RAHMAT 75 90 139 304.00
314 73161230000829 ANDI HAERIATI ALIMUDDIN 95 95 110
-r cT cT &'
300.00
315 73161230000831 NUR INDRAYANI 70 70 119 - 259.00
0*- cT cT o'
316 73161230000833 NURUL HIKMAH TAIB 55 65 123 243.00
^

317 73161230000838 ANDI MUHAEMINAH 65 50 125 240.00


• c?^ cf c'
318 73161230000841 HERIYANTI BABA 50 40 115
y
205.00 ■-• cT «r c;
319 73161230000845 NUR AELI 60 25 125 210.00 . -
320 73161230000849
C-^ cT c*- c?
RISNAH.J 65 25 108 198.00
321 73161230000851 RESKIAMALIA S. - 105 65 129 299.00 -
' <r <r (f
./ (}
322 73161230000857 SAMSURIANI 105 60 97 262.00 ,

323 73161230000859
^ c)
MULYARTI 85 75 133 293.00
324 73161230000874 SUAEDA
.
.^' cJ- <;?' <r
j" cfy «?
70 20 114 204.00
325 73161230000875 RAHMAWATY.A 90 70 121 281.00 y/y//,
^ c?^ «?• c^ <v»- 0
326 73161230000880 ASRIA HAMID

327 73161230000881 HARDIATINUR


45 50 119 214.00

'
, o' ij- (T
y <ry cJ
85 85 130 300.00 ■>

328 73161230000887 EKADAMAYANTI 80 70 136 286.00


y
- 329 73161230000895 ASTRI HANOAYANI HAKIM 120 85 130 335.00 ^ ^ ^ ^
330 73161230000896 SITTI RAMLAH 110 95 108 313:00
' cJi^
16 of 22
y y y y y.
11/14/2018 8:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

331 73161230000897 HERNAWATI 70 60 116 246.00


332 73161230000899 NURUL FAHRIANI 65 65 129 259.00 c'
333 73161230000903 MARLiNA 90 35 130 255.00
334 73161230000905 MUNAWWARAH 80 60 122 262.00
335 73161230000908 RISKIAWATl 55 45 130 230.00
336 73161230000910 RAHMANIAH -> , 70 85 135 290.00
'/ cT &'
337 73161230000913 HERNIATI.T 120 85 127 332.00 - y y
338 73161230000918 IFINA <r 0
SO 70 120 240.00
339 73161230000924 SITI HARDIYANTI BAHNAR 80 85 109
y
274,00 o»- <>■ 0
340 73161230000927 RIFKAANNISA 70 50 134 254.00
341 73161230000929
dr if 0
AiZZAHRA ALIAS 75 55 131 261.00
342 73161230000932 ZAKIAH BINT! HARUN ■ 90 65 132 287.00 / /. cX V
343 73161230000936 KARMILAWATI , 105 85 135 325.00 J"
fX <}
344 73161230000939 SRI DEVI 60 •35 113 208.00
345 73161230000941 RIZQI MAULIDA M
- '' <r y k}
cT
65 70 124 259.00
346 73161230000942 SUHARTINIFIAMLY 55 55 141 251.00 . ■^^' d^y <ry.c>
347 73161230000944 BUGISMAN 55 40 115 210.00
d"" y y.
348 73161230000948 NAHARIA ' • 70 45 125 240.00 cT <r 0
349 73161230000951 RISKAWATI 75 70 121 266.00
y y
f,
O- o*- (}
350 73161230000954 SUHARTI -■

351 73161230000958
45 20 118 183.00
" :-•■>-• <X./ dry CTy 0
ANGGRENI MAS'UD 95 60 131 286.00
,/ yyy.
17 of 22
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

352 73161230000964 SAHRIANI 70 75 139 284,00


353 73161230000966 PAJRIATINUR 60 20 115 195-00
354 73161230000973 ELSA PARDILLAH 85 85 134 304.00
c.*- cF
355 73161230000974 SRIRAMADANA 40 30 114 184.00 •

356 73161230000981. KARTIKASRI DEWI 85 55 144 284.00


c; / 0
357 73161230000987 SYARIFAH NURUL MULYANA • 90 70 116 276.00 •-
y c*- r <r
a/d.
358 73161230000988 ULFAHARWINl 65 65 138 268.00 ^
359 73161230000993 HASRIANI UKKAS ;• r ,}• cj
100 55 140 295.00
360 73161230000997 SURIYANA
,-/
75 45 136 256.00 c/ r/ <r 0
361 73161230001000 RISMA HASAN 85 55 131 271.00 y0^y*o*-y'.,"y^y0
•:•-
362 73161230001003 NURHIDAYAH 105 65 148 318.00
/
363 73161230001004 NURHIDAYAT 60 50 120 230,00 './ -/ 0
364 73161230001007 SUHRIA 105 95 132 332.00 y y y y.
•■ ;• .;■ <x 0
365 73161230001009 SAKIAHAHMAT 95 90 116 301.00
' y y^ y y
366 73161230001011 NAJEMIAH 80 75 144 299.00 - ^ -;• , ;r •;?■ <;■ 0
367 73161230001013 NURASMARIYANTI .> 70 35 133 238.00 -:' y y y y
•- _& .cT <?■ cT C
368 73161230001015 DEWI FAHRIAH AKIB 80 85 131 296.00 y y y y y,
369 73161230001020 VINAWIJIYANTI - 70 25 131 226.00 :r <r 'T tT ()
370 73161230001027 FITRIANI AHMAD 65 80 123 268.00
y y y y y
371 73161230001030 HIJRIAH 90 30 128 248.00
y y .y y
372 73161230001032 AULIA RAHMAN 100 65 131 296.00 ? cT' cT" <r

18 Of 22
y .y y y y
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

373 73161230001040 JASMA 65 65 123 253.00

374 73161230001047 DIAH FARDIAH 65 75 130 270.00

375 73161230001049 ROSNAWATI - - 85 80 136 301.00

376 73161230001053 MUJAHIDAH 40 30 107 177.00


cT tT J
377 73161230001054 NURFADILAH 60 85 142 287.00

378 73161230001058 SITTI ZAINAB MUKHTAR 90 105 151 346.00 r," (}

379 73161230001059 RELDI UTAR!, S.PD. 90 70 135 295.00 ^=- cr


/<;
380 73161230001061 SRI PUJl ASTUTIZALMAR 55 50 128 233.00

381 73161230001062 REZKA MARLIANTI 85 55 134 274.00 c>^ c;


382 73161230001066 NIRMAWATI 65 70 110 245.00
.:-■ c/" c?
383 73161230001067 ISMAASRIYANTI 45 35 126 206.00

384 73161230001069 ANDIANISSAULIA 65 75 119 259.00 c.'- cf C?

385 73161230001083 ESY ASTARI ANWAR 100 80 140 320.00 o-"" y .


cT cJ
DWI RIZKY PUSPA 70 50 119 239.00
386 73161230001086 '■ . •
387 73161230001088 IKAKURNIAWATI 60 70 122 252.00

388 73161230001089 SITIWAHIDA 80 75 143 298.00


V <r V
389 73161230001090 MAGEFIRA 50 30 113 193.00

390 73161230001091 ELIS fiMRIYANAH 80 45 128 253.00

209.00
«y^
391 73161230001092 ANDIMULIANTI - 50 45 114
c.?-^ cT^ cT" c?
392 73161230001093 DEWI AYU PRAMIDA 65 60 113 238.00
^ 0^ cT cT
y c?
.393 73161230001095 VERAWATI 55 45 136 236.00
' y y y.
19 of 22 11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

394 73161230001096 HUSNAH 65 75 111 251,00


r3* y
r.r ri
395 73161230001097 SRI PUTRI PURNAMA SARI 65 70 122 257.00

396 73161230001098 HASMIAH. 70 50 132 252.00


y
cT 0
397 73161230001100 ASNI NURUL FAJRIANA 90 75 117 282.00
y
398 73161230001102 SUSIYANTI 95 80 134
cT o»- cJ
309.00
/
399 73161230001103 NAILLAH AMALIAH 80 60 142 282.00 o" cj- cT c?
400 73161230001111 SRIASTRIKEMUNING 80 55 113 248.00 .■ '• ^ ^
r> c?^ c>
401 73161230001114 ASUPRAIDAS 80 80 122 282.00
^
402 73161230001115 MASNAH 90 50 121 261.00 <•'- «/ t?
403 73161230001120 ZULFIANTI NAIM 60 30 123 213.00
' tT V
404 73161230001121 NELLY YANTI 25 25 114 164,00

405 73161230001122 SUSI SUSANTY r 50 45 104 199.00


■ ■'' /.
e^ o'
„p-
406 73161230001123 ANITA ANDREASTUTt 90 60 128 278.00
<T c■

407 73161230001136 ANNE FHARADILAH PUTRI 80 90 127 297.00

408 73161230001144 EDAH 90 55 131 276.00 V C"

409 73161230001147 AIFAHLATIFAH 50 55 121 226.00

410 73161230001164 MASYITAH 65 40 108 213.00

- C?^ C^ t'
"

411 73161230001167 HAERUNNISA 80 50 133 263.00

412 73161230001170 WIDYA SEPTIA KOESRINl 60 95 136 311.00


./
'* (T <r kT d
413 73161230001189 NURALISA 70 80 133 283.00
f»-
cr ,.»■
cT >»•
tr—Vv»
414 73161230001194 HASNIAR 95 60 147 302.00

20 of 22
11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

415 73161230001195 MIRNAWATI 95 65 121 281.00


■r
416 73161230001196 ANDI KURNIAWATI. A 70 35 120 225.00

85 95 140 320.00
y y-
417 73161230001201 PRATIWI NOVIANTI o*- ;r' cT t'
418 73161230001203 HAMSIDAR 115 80 131 326.00 ./
:.*■ y if
419 73161230001216 US DEWI INDAH PERMATA SARI. S 80 .60 126 266.00

420 73161230001218 FITRIANI 75 65 150 290.00 ? V- kT"


y <1
s?
421 73161230001219 WAHYUNi ISHAQ 100 75 103 278.00
yyy//, (.r -7 <7 c7 c'
422 73161230001220 PARHANA 65 85 132 282.00
7-"
423 73161230001225 ASRINA 70 55 147 272.00 :-• r cT if tf
424 73161230001226 ST. MASITAH 95 60 131 286.00 y'' y'
T cf if (}
425 73161230001227 RINI ANGGRAENI 70 60 131 261.00

65 90 110 265.00
" y if■/ <>
y- if
426 73161230001228 RISMAWATI

427 73161230001232 NURUL FAJRIAN1 65 60 136 261.00 ■' 7 y y


428 73161230001234 ANDI ISWATUN HASANAH 55 80 116 251.00
y <7y y 0
429 73161230001235 FEBBY SYAHRAENI 55 60 110 225.00

430 73161230001239 HILDAWATI MAKMUR 80 45 123 248.00 ..■^- ^ y


7 if if
431 73161230001242 FITRIANINGSIH 90 30 138 258.00 ■y ^
432 73161230001245 SULH/URIAH BUNYAMIN 95 35 145 275.00 ■' y / y ^ c?
y- y
433 73161230001247 HAERIAH SAHARUDDIN 20 35 113 168.00
>- . u'^ , «/
434 73161230001252 NURRACHMI MAUDYCHASANAH 65 '50 126 241.00 . , y y* . ^ ^
134
;7 y -f if if ^
.435 73161230001253 A. EMMA EKA FIAMADHANI SALAM 50 45 229.00
■yyyy.
21 of 22 11/14/2018 6:16:34 PM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

436 73161230001254 KARTINA 50 70 139 259.00

437 73161230001256 ESTEPI PATILA 95 90 102 287.00

438 73161230001259 RIZQIYAH 70 50 130 250.00 A r*


MARIANTY MASITTA WEA DUNA 60 70 126 256.00
439 73161230001263
cT if t"
440 73161230001264 . RAHMI IBRAHIM ' 70 85 138 293.00

441 73161230001265 RISKAAMALIAH •" 65 70 • 118 253.00 - <r <r

442 73161230001268 RISK! HARNIA 45 45 125 215.00


cT cT <--

443 73161230001272 SRI WAHYUNI 35 45 127 207.00

444 73161230001279 DITALESTARI 80 50 132 262.00 f

r.?" c?- Makassar. 14 Nov 2018


T- .V

Panilia Seleksi CPNS V Panitia Pelaksanaan CAT BKN ■ .


/ cT c^-' d
liona IV BKN Makassar'
Pemerintah Kab. Bami <s^"" rf-' A
■f cy c? <y V
J- V- ^ '
A «-T >?■ .. '
0- ^ :r cT cX 0

:.'■ (X
y y y/y y y y / y
(X <X cX xX <X X X X X X-^-i-K - /. iX'
V .■/
<f <X
y y y / ./
;R .jr..H. Nasruddin, M.AP X^ xf" x^ ff o* X X' bajyangiWa,.S.Kom,
_. M.AP
"
y r- y y y y y y/y ' T' y y y y/y^
,,r- yyyyy yyy / y y y y /,
X X' c y
X XXXXXXXX tf^ XX X X X X X y X X ,0 _X X X ,o X ^x i.
y yy'' y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y
22 of 22

11/14/2018 6:16:34 PM