Anda di halaman 1dari 4

Unitat 1: L’activitat econòmica.

Funcionament i organització
(Activitat individual)
Segeuix les pautes següents:
A. Obri en una pestanya a part l'enllaç del moodle anomenat: Unitat 1 L'activitat
econòmica.
B. Copia a la teva llibreta els enunciats de les següents preguntes i respon-les:

1. Llegeix la diapositiva num. 2:


a) què és l'activitat econòmica?
b) què realitza l'activitat econòmica per cobrir els desitjos i necessitats humanes
c) segons el teu parer, quina diferència hi ha entre un producte i un servei?
d) ara que ja heu creat l'esbós de la vostra futura empresa, què aneu a oferir a la
clientela, un producte o un servei?
e) per què qualsevol activitat econòmica busca la manera més ràpida i menys
costosa de produir?

2. Llegeix la diapositiva num. 3:


a) Posa 5 exemples de béns de producció, 5 de béns de consum i 5 de serveis.
b) Converteix aquesta diapositiva num. 3 en un mapa conceptual.
** Recorda que un mapa conceptual no inclou explicacions, sinó que relaciona
mitjançant requadres i fletxes els conceptes més importants.
** Tens un exemple a la diapositiva 4.

c) Un cop has entès les fases i activitats que una empresa en du a terme, pensa en
un producte que t'agradi o sigui per tu una necessitat bàsica i descriu totes les
fases de producció, distribució i consum detalladament.

3. Llegeix la diapositiva num. 4:


a) En quin sector s'ubica el negoci que fareu aquest trimestre? Justifica la teva
resposta.
b) Observa els dos gràfics de sectors en la pàgina següent i respon:
- Descriu breument el gràfic 1 destacant allò que més et cridi l'atenció quant a
percentatges.
- Observa el gràfic 2 i alhora consulta: http://blocs.xtec.cat/someinstein/coneixement-del-

1
medi/els-sectors-economics/ i distribueix les activitats econòmiques que apareixen en el
gràfic 2 d'aquí segons pertanyen al sector primari, secundari o terciari.
GRÀFICS 1 i 2:
1. Distribució per sectors econòmics de persones assalariades a Catalunya:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/el-sector-primari

2. Distribució per sectors ecònomics de persones assalariades a Barcelona:

https://elperfildelaciutat.files.wordpress.com/2013/07/grafic1.jpg

2
c) Ara siguis més concret, a quina d'aquestes activitats econòmiques pertany
l'empresa que vols crear?
d) Fes una recerca online i troba un país on el pes del sector primari sigui el
majoritari. Fes el mateix amb el sector secundari.

4. Llegeix la diapositiva 7 i respon:


a) Quina paraula apareix a la diapositiva com a sinònim d'economia de mercat?
b) Quina és la llei fonamental d'aquest tipus d'economia i entre quins dos grups de
persones es du a terme?
c) Defineix oferta; defineix demanda.

5. Llegiex la diapositiva 7 i respon:


a) Segons la llei de l'oferta i la demanda explica quines varietats de situacions
econòmiques es podrien donar si... (s'ha d'explicar cada guió per separat)
- augmenta el consum del producte o servei perquè es posa de moda entre els joves.
- el fabriquen moltes empreses.
- hi ha una situació d'atur i crisi generalitzada.
- surt al mercat un altre producte semblant però més modern.
- escassegen les matèries primeres que es necessiten per fabricar-lo.
- només el fabriquen unes poques empreses a tot el món.
- aquest producte o servei no és d'interés per tothom.
- les entitats bancàries no donen diners a les famílies per adquirir productes o serveis.

6. Visualitza aquest vídeo sobre el sistema capitalista i respon mentre el mires:


(com que és un vídeo llarg l'hauràs de veure amb auriculars, sinó no pots fer aquesta
activitat ja que l'has d'escoltar amb molta atenció)
Link del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
a) A què li diem “l'economia dels materials”?
b) Segons els teus coneixements, què vol dir que vivim en un planeta finito?
c) Les grans economies dels món, són els països amb la seva ciutadania o són
empreses i les persones propietàries? Per tant, qui controla a qui?
d) Quins són els problemes de la fase de l'extracció?
e) Quins són els problemes que genera la fase de producció?
f) Què passa amb les persones que viuen en zones on els recursos locals han estat

3
explotats?
g) Per què es traslladen les fàbriques a uns altres països segons el vídeo?
h) Com es mantenen baixos els preus en la fase de la comercialització?
i) De quina manera explica el vídeo el que vol dir “l'externalització dels costos de
producció”?
j) Quina paraula habitual és un sinònim de “mantenir el fluix dels materials”?
k) Segons el vídeo, quins són els problemes de fer del consumisme la nostra forma
de vida?
l) Explica els dos conceptes disenyats per mantenir un consum imparable.
m) Per què ha baixat la felicitat de les societats si tenim més coses que abans?
m) Quins són els problemes de la fase de la disposició dels residus?
n) Per què reciclar no és suficient per mantenir un sistema econòmic sostenible?