Anda di halaman 1dari 27

sPeCt Bidang/Unit LINUS2.

0 Tahun 2019

Isu / Cabaran Dalam Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah
Penambahbaikan Sekolah (Susun Raise Yang Dilaksanakan (Berdasarkan
Eliminate
Ikut Jurang Terbesar) (Hapuskan) Isu / Cabaran)
(Tambah)

Terdapat 7 orang murid tahun 3 yang


1. Tiada Tiada 1 Kelas Pemulihan khas untuk pelajar linus
masih LINUS

Murid kurang menguasai ejaan dengan


2. 2 Program cakna linus/Temu Murni
baik.

Murid kurang menguasai Bahasa


3. 3 Program Motivasi
Melayu

Murid kurang menguasai Bahasa


4. 4
Inggeris

Reduce Create
5
(Kurangkan) (Wujudkan)
Tiada Tiada 6

Sustain (Kekalkan) 10

Kelas Pemulihan
11
LINUS

Cakna Linus Program Motivasi 12


PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM LINUS 2018-2020

STRENGTH/KEKUATAN WEAKNESS/KELEMAHAN

PERSEKITARAN S1 – Mempunyai guru bahasa Melayu yang W1 – Guru kurang gemar menggunakan BBM dalam Pdp
DALAMAN berpengalaman dan kreatif
W2 – Murid cicir sekolah
PERSEKITARAN S2 – kepimpinan pentadbir yang prihatin
LUARAN W3 –Murid bermasalah pembelajaran
S3 – Kerjasama warga guru disekolah

OPPORTUNITY/PELUANG STRENGHT + OPPORTUNITY WEAKNESS + OPPORTUNITY

O1 – Kerjasama ibu bapa. S1O1: Program pendedahan LINUS kepada ibu W1O3: Program Cakna Linus
bapa
O2 – bantuan kewangan daripada PIBG. W2O3: Guru menggunakan modul yang sedia ada/ fotostat bagi
memenuhi keperluan murid.
O3 – Bimbingan berterusan daripada Pegawai S3O2: Program Cakna Linus
FasiLINUS.

THREAT/CABARAN STRENGHT + THREAT WEAKNESS + THREAT

T1 – Kurang penerimaan ibu bapa terhadap murid S3T1: Ibubapa mendapat nasihat dari guru W3T3: Pdp yang menarik (aktiviti didik hibur) dan bersesuaian
berkeperluan khas. bimbingan &kaunseling. dengan tahap kebolehan murid.

T2 –Sikap murid yang tidak komited dan malas.


S1T3: Murid dihantar ke kelas pemulihan
T3 – Sikap malas ke sekolah
PELAN STRATEGIK LINUS SK PALOH

TAHUN 2018-2020

Isu-Isu Sasaran
Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2018 2019 2020

Masih terdapat murid Memastikan murid Meningkatkan penguasaan % murid melepasi


tahap 1 yang belum normal Tahp 1 melepasi murid dalam Literasi, saringan Literasi
menguasai kemahiran kemahiran LINUS2.0 Literacy dan Numerasi
asas Literasi, Literacy Konstruk 1 hingga konstruk
dan Numerasi (LINUS) 12
Tahun 1
80% 80% 90% 100%
Tahun 2
88% 90% 95% 100%
Tahun 3
95% 100% 100% 100%
% murid melepasi
saringan Numerasi

Tahun 1

Tahun 2 -

Tahun 3 80% 85% 90% 100%

95% 97% 100% 100%

95% 100% 100% 100%


. PELAN TAKTIKAL SK PALOH

TAHUN 2019

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

1 Kelas Pemulihan khas untuk Sifar murid Pentadbir, guru- Speanjang RM50/ Panitia % murid linus
pelajar linus linus tegar guru linus, guru tahun dan PIBG berkurang dan sifar
pemulihan linus tegar

% murid melepasi
saringan Literasi

Tahun 1 - 90%
Tahun 2 80% 97%
Tahun 3 100% 100%

% murid melepasi
saringan Numerasi

- 95%
Tahun 1
90% 97%
Tahun 2
100% 100%
Tahun 3
3 Program motivasi Meningkatkan Bimbingan& Mac/ Julai RM50/ % murid linus
tahap kaunseling, Bimbingan & berkurang dan minat
keyakinan diri pentadbir Kaunseling belajar meningkat
murid linus dan
minat belajar
murid

4 Program pendedahan linus Meningkatkan Bimbingan& Mac/ Julai Bimbingan & % bilangan ibu bapa
kepada ibubapa/ penjaga kesedaran kaunseling, Kaunseling yang terlibat meningkat
(Temu Murni) ibubapa dan pentadbir
mengeratkan
kerjasama
PELAN STRATEGIK LINUS SK PALOH

TAHUN 2018-2020

Isu-Isu Sasaran
Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2018 2019 2020

Masih terdapat murid Memastikan murid Meningkatkan penguasaan % murid melepasi


tahap 1 yang belum normal Tahp 1 melepasi murid dalam Literasi dan saringan Literasi
menguasai kemahiran kemahiran LINUS Numerasi sehingga
asas Literasi dan konstruk 12
Numerasi (LINUS) Tahun 1
80% 80% 90% 100%
Tahun 2
88% 90% 95% 100%
Tahun 3
95% 100% 100% 100%

% murid melepasi
saringan Numerasi

Tahun 1 -

Tahun 2 80% 85% 90% 100%

Tahun 3 95% 97% 100% 100%

95% 100% 100% 100%


. PELAN TAKTIKAL SK PALOH

TAHUN 2018

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

1 Kelas Pemulihan khas untuk Sifar murid Pentadbir, guru- Speanjang RM50/ Panitia % murid linus
pelajar linus linus tegar guru linus, guru tahun dan PIBG berkurang dan sifar
pemulihan linus tegar

% murid melepasi
saringan Literasi

Tahun 1 - 90%
Tahun 2 80% 97%
Tahun 3 100% 100%

% murid melepasi
saringan Numerasi

-
Tahun 1
90% 95%
Tahun 2
100% 97%
Tahun 3
100%
3 Program motivasi Meningkatkan Bimbingan& Mac/ Julai RM50/ % murid linus
tahap kaunseling, Bimbingan & berkurang dan minat
keyakinan diri pentadbir Kaunseling belajar meningkat
murid linus dan
minat belajar
murid

4 Program pendedahan linus Meningkatkan Bimbingan& Mac/ Julai Bimbingan & % bilangan ibu bapa
kepada ibubapa/ penjaga kesedaran kaunseling, Kaunseling yang terlibat meningkat
(Temu Murni) ibubapa dan pentadbir
mengeratkan
kerjasama
PELAN OPERASI LINUS2.0 SK PALOH 2019

Sekolah SK PALOH

Bidang/Unit LINUS2.0

Program/Projek Kelas Pemulihan

Objektif Sifar murid LINUS tegar

Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran Murid linus (Tahun 1,2, dan 3)

Tanggungjawab Guru-guru

Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa dan Ajk


2. Perlaksanaan program
3. Pemantauan & penilaian
4. Post mortem
Kekangan Guru turut mengajar murid arus perdana di kelas yang sama.

Pemantauan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Pentadbiran

Penilaian Peningkatan peratus murid Linus ke arus perdana akan meningkat

Penambahbaikan Pengajaran dan pembelajaran berjalan secara berterusan

Sekolah SK PALOH

Bidang/Unit LINUS2.0

Program/Projek Program Motivasi Pelajar LINUS

Objektif Meningkatkan tahap keyakinan diri murid linus dan minat belajar murid

Tarikh/Tempoh Mac/ Julai

Kumpulan Sasaran Murid linus (Tahun 1,2, dan 3)

Tanggungjawab Guru-guru, pentadbir

Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa dan Ajk


2. Perlaksanaan program
3. pemantauan & Penilaian
4. Post mortem
Kekangan Guru Bimbingan dan Kaunseling juga mempunyai kekangan kerja dan masa

Pemantauan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Pentadbiran

Penilaian Murid berminat untuk datang ke sekolah

Penambahbaikan Program ini dijalankan sekurang-kurangnya dua kali setahun


Sekolah SK PALOH

Bidang/Unit LINUS2.0

Program/Projek Program Pendedahan LINUS kepada ibubapa/ penjaga (Temu Murni)

Objektif Meningkatkan kesedaran ibubapa/ penjaga berkaitan linus

Tarikh/Tempoh Mac/ Juali

Kumpulan Sasaran Ibubapa/ penjaga murid linus (Tahun 1,2, dan 3)

Tanggungjawab Guru-guru, pentadbir dan PIBG

Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa dan Ajk


2. Perlaksanaan program
3. pemantauan & Penilaian
4. Post mortem
Kekangan Tidak semua ibu bapa yang hadir

Pemantauan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Pentadbiran

Penilaian Ibu bapa murid Linus membantu guru mendidik murid di rumah

Penambah-baikan Program ini akan dijalankan secara berterusan


SEKOLAH KEBANGSAAN PALOH
20050 KUALA TERENGGANU
No. tel : 09-6152364
No fax : 09-6155461
Tarikh : 25.02.2018
Kepada

__________________________
Jawatankuasa LINUS2.0
SK Paloh
20050 Kuala Terengganu.

Tuan/ puan,

TAKLIMAT SARINGAN 1 LINUS

Salam hormat. Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa satu taklimat tersebut akan diadakan sebagaimana ketetapan di bawah:
Tarikh : 26.02.2018
Hari : Isnin
Masa : 1.30
Tempat : Bilik Mesyuarat SKBK

3. Agenda taklimat adalah seperti berikut :


3.1 Ucapan pengerusi
3.2 Ucapan Guru Besar
3.3 Penerangan Panduan Saringan 1 2018
3.4 Penyerahan Instrumen
3.5 Hal-hal Lain

4. Sehubungan itu, tuan/ puan diminta hadir ke taklimat tersebut. Keperihatinan dan komitmen yang tuan/
puan berikan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menjalankan tugas,

_______________________
(ZARIAH BT. ABAS)
Guru Besar,
SK Beladau Kolam
SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM
21200 KUALA TERENGGANU
No. tel : 09-6152364
No fax : 09-6155461
Tarikh : 29.07.2018
Kepada

__________________________
Jawatankuasa LINUS
SK Beladau Kolam
21200 Kuala Terengganu

Tuan/ puan,

TAKLIMAT SARINGAN 2 LINUS

Salam hormat dan salam satu Malaysia. Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa satu taklimat tersebut akan diadakan sebagaimana ketetapan di bawah:
Tarikh : 30.07.2018
Hari : Rabu
Masa : 1.30
Tempat : Bilik Mesyuarat SKBK

3. Agenda taklimat adalah seperti berikut :


3.1 Ucapan pengerusi
3.2 Ucapan Guru Besar
3.3 Penerangan Panduan Saringan 2 2018
3.4 Penyerahan Instrumen
3.5 Hal-hal Lain

4. Sehubungan itu, tuan/ puan diminta hadir ke taklimat tersebut. Keperihatinan dan komitmen yang tuan/
puan berikan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menjalankan tugas,

_______________________
(ZARIAH BT. ABAS)
Guru Besar,
SK Beladau Kolam

Contoh borang penerimaan bahan


SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM

21200 KUALA TERENGGANU

SARINGAN 1 2017

Perkara Nama Guru Penerimaan Bahan Penerimaan Bahan


Lisan Bertulis

Tarikh Tandatangan Tarikh Tandatangan

LBM Azizah bt. Mohd

LBM Che Rosmani bt. Mustafa

NUM Kamariah bt. Mansor

NUM Maliza bt. Mazlan

LBI Azlinda bt. Salimin

LBI Sharifah Hafizah

LBI Kamarufarahiah

LBI Noor Syaeda bt. Chik

LBM/NU Norlia bt. Ibrahim

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

………………………………. …………………………………..

( MAZNAH BT YUSOF ) ( ZARIAH BT. ABAS )

Penyelaras Linus, Guru besar,

SK Beladau Kolam. SK Beladau Kolam.

2018. 2018.

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM

21200 KUALA TERENGGANU


SARINGAN 2 2017

Perkara Nama Guru Penerimaan Bahan Penerimaan Bahan


Lisan Bertulis

Tarikh Tandatangan Tarikh Tandatangan

LBM Azizah bt. Mohd

LBM Che Rosmani bt. Mustafa

LBM Rosnita bt Musa

LBM Maznah bt Yusof

LBM Mohd Syamsol b. Othman

LBM Nurul Hidayah bt. Yazid

LBI Kamarufarahiah

LBI Noor Syaeda bt. Chik

LBI Azlinda bt. Salimin

LBI Syarifah Hafizah

LBM/NU Norlia bt Ibrahim

NU Sharifah Hafizah

NU Rosnita bt Musa

NU Kamariah bt Mansor

NU Maliza bt Mazlan

Disediakan oleh, Disahkan oleh,


………………………………. …………………………………..

( MAZNAH BT YUSOF ) ( ZARIAH BT. ABAS )

Penyelaras Linus, Guru besar,

SK Beladau Kolam. SK Beladau Kolam.

2018. 2018.

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM

21200 KUALA TERENGGANU

SARINGAN 1 2018

Perkar Nama Guru Penerimaan Bahan Penerimaan Bahan


a Lisan Bertulis

Tarikh Tandatang Tarikh Tandatang


an an

LBM Mazita bt. Stapa

LBM Che Rosmani bt. Mustafa

NUM Nor Hayati bt Md Akhir

NUM Maliza bt. Mazlan

LBI Azlinda bt. Salimin

LBI Sharifah Hafizah

LBI Kamarufarahiah

LBI Noor Syaeda bt. Chik

LBI Nurul Jannah bt Mohd Khomsa

LBI Faezah bt Abdullah

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

………………………………. …………………………………..

( MAZNAH BT YUSOF ) ( ZARIAH BT. ABAS )

Penyelaras Linus, Guru besar,

SK Beladau Kolam. SK Beladau Kolam.

2018. 2018.

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM

21200 KUALA TERENGGANU

SARINGAN 2 2018
Perkara Nama Guru Penerimaan Bahan Penerimaan Bahan
Lisan Bertulis

Tarikh Tandatangan Tarikh Tandatangan

LBM Mazita bt Stapa

LBM Mohd Hilmi b. Md Arsyad

LBM Rosnita bt Musa

LBM Maznah bt Yusof

LBI Nurul Jannah bt m. Khomsar

LB Faezah bt Abdullah

LBI Kamarufarahiah

LBI Noor Syaeda bt. Chik

LBI Azlinda bt. Salimin

LBI Sy. Hafizah bt. Sayed Kamar

NU Sy. Hafizah bt. Sayed Kamar

NU Rosnita bt. Musa

NU Maliza bt Mazlan

NU Kamariah bt. Mansor

NU Nor Hayati bt. Md. Akhir

LBM/NU Norlia bt Ibrahim

Disediakan oleh, Disahkan oleh,


………………………………. …………………………………..

( MAZNAH BT YUSOF ) ( ZARIAH BT. ABAS )

Penyelaras Linus, Guru besar,

SK Beladau Kolam. SK Beladau Kolam.

2018. 2018.

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM

21200 KUALA TERENGGANU

SARINGAN 1 2017

Perkara Nama Guru Penerimaan Bahan Penerimaan Bahan


Lisan Bertulis

Tarikh Tandatangan Tarikh Tandatangan

LBM Azizah bt. Mohd

LBM Che Rosmani bt. Mustafa

NUM Kamariah bt. Mansor

NUM Maliza bt. Mazlan

LBI Azlinda bt. Salimin

LBI Sharifah Hafizah

LBI Kamarufarahiah

LBI Noor Syaeda bt. Chik

LBM/NU Norlia bt. Ibrahim

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

………………………………. …………………………………..

( MAZNAH BT YUSOF ) ( ZARIAH BT. ABAS )

Penyelaras Linus, Guru besar,

SK Beladau Kolam. SK Beladau Kolam.

2018. 2018.

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM

21200 KUALA TERENGGANU

SARINGAN 2 2017

Perkara Nama Guru Penerimaan Bahan Penerimaan Bahan


Lisan Bertulis
Tarikh Tandatangan Tarikh Tandatangan

LBM Azizah bt. Mohd

LBM Che Rosmani bt. Mustafa

LBM Rosnita bt Musa

LBM Maznah bt Yusof

LBM Mohd Syamsol b. Othman

LBM Nurul Hidayah bt. Yazid

LBI Kamarufarahiah

LBI Noor Syaeda bt. Chik

LBI Azlinda bt. Salimin

LBI Syarifah Hafizah

LBM/NU Norlia bt Ibrahim

NU Sharifah Hafizah

NU Rosnita bt Musa

NU Kamariah bt Mansor

NU Maliza bt Mazlan

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

………………………………. …………………………………..

( MAZNAH BT YUSOF ) ( ZARIAH BT. ABAS )

Penyelaras Linus, Guru besar,


SK Beladau Kolam. SK Beladau Kolam.

2018. 2018.

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM

21200 KUALA TERENGGANU

SARINGAN 1 2018

Perkar Nama Guru Penerimaan Bahan Penerimaan Bahan


a Lisan Bertulis

Tarikh Tandatang Tarikh Tandatang


an an
LBM Mazita bt. Stapa

LBM Che Rosmani bt. Mustafa

NUM Nor Hayati bt Md Akhir

NUM Maliza bt. Mazlan

LBI Azlinda bt. Salimin

LBI Sharifah Hafizah

LBI Kamarufarahiah

LBI Noor Syaeda bt. Chik

LBI Nurul Jannah bt Mohd Khomsa

LBI Faezah bt Abdullah

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

………………………………. …………………………………..

( MAZNAH BT YUSOF ) ( ZARIAH BT. ABAS )

Penyelaras Linus, Guru besar,

SK Beladau Kolam. SK Beladau Kolam.

2018. 2018.

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM

21200 KUALA TERENGGANU

SARINGAN 2 2018

Perkara Nama Guru Penerimaan Bahan Penerimaan Bahan


Lisan Bertulis

Tarikh Tandatangan Tarikh Tandatangan

LBM Mazita bt Stapa


LBM Mohd Hilmi b. Md Arsyad

LBM Rosnita bt Musa

LBM Maznah bt Yusof

LBI Nurul Jannah bt m. Khomsar

LB Faezah bt Abdullah

LBI Kamarufarahiah

LBI Noor Syaeda bt. Chik

LBI Azlinda bt. Salimin

LBI Sy. Hafizah bt. Sayed Kamar

NU Sy. Hafizah bt. Sayed Kamar

NU Rosnita bt. Musa

NU Maliza bt Mazlan

NU Kamariah bt. Mansor

NU Nor Hayati bt. Md. Akhir

LBM/NU Norlia bt Ibrahim

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

………………………………. …………………………………..

( MAZNAH BT YUSOF ) ( ZARIAH BT. ABAS )

Penyelaras Linus, Guru besar,

SK Beladau Kolam. SK Beladau Kolam.

2018. 2018.
SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM No. tel : 09-6152364
21200 KUALA TERENGGANU No. fax : 09-6155461

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA LINUS KALI PERTAMA 2018

Tarikh : 28 Januari 2018


Hari : Ahad
Masa : 2.15 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat SKBK

Kehadiran : Semua guru AJK Linus 2018

AGENDA 1 : UCAPAN PENGERUSI


1.1 Majlis dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab.
1.2 Mengucapkan terima kasih kepada semua ahli dan dipengerusikan oleh Guru Penolong Kanan Tadbir
pada mesyuarat Linuskali pertama ini.
1.3 Semoga perancangan panitia pada tahun 2018 lebih baik dan berjaya daripada tahun 2017 lagi.

AGENDA 2 : UCAPAN GURU BESAR

2.1 Mengucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis, setiausaha dan semua ahli yang hadir dalam
mesyuarat ini.
2.2 AJK Linus diminta melaksanakan program sebagaimana yang dirancang.
2.3 Kerjasama dan komitmen yang padu dikalangan ahli amat penting dalam menjayakan sesuatu aktiviti.

AGENDA 3 : PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU:

3.1 Dicadangkan oleh Puan Azizah binti Mohamad dan ahli menyokong sebulat suara.

AGENDA 4 : PERKARA BERBANGKIT

4.1 Tiada perkara berbangkit.

AGENDA 5 : PERANCANGAN TAKTIKAL LINUS 2018

5.1 Puan Maznah memaklumkan perancangan taktikal Linus 2018 iaitu :

a. Anakku Sayang
b. Kelas Pemulihan
c. Program Motivasi
d. Program Temu Murni
Tindakan: AJK Linus

AGENDA 6 : LAPORAN MURID LINUS 2018

6.1 Puan Maznah memaklumkan bilangan murid Linus seperti lampiran.


6.2 Puan Maznah memohon jasa baik guru Bahasa Melayu tahun 4 supaya mengambil berat murid yang
baru melepasi Linus 2017.

Tindakan : Penyelaras Linus

AGENDA 7 : HAL-HAL LAIN

7.1 Puan guru besar meminta penyelaras mengadakan program temu murni bersama ibu bapa murid Linus
untuk makluman awal tahap pencapaian anak-anak mereka.
7.2 AJK Linus juga diminta membuat laporan aktiviti beserta gambar atau video.
7.3 Penyelaras memohon bantuan kewangan daripada panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan
Matematik sekiranya ingin melaksanakan aktiviti Linus.

Tindakan : Semua AJK

Mesyuarat ditangguh pada pukul 3.20 petang dengan surah Al-Ans.

Disediakan Oleh, Disemak Oleh,


__________________________ __________________________
( PN MAZNAH BINTI YUSOF ) (PN.NOOR SA’ADAH BT HASHIM )
Penyelaras Linus , Guru Penolong Kanan Tadbir
SK Beladau Kolam. SK. Beladau Kolam

Anda mungkin juga menyukai