Anda di halaman 1dari 5

GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAB 1 : SKALA DAN JARAK

1. Jawab semua soalan di bawah berdasarkan jawapan yang di berikan.

Nisbah Pecahan wakilan Pembaris Benang putih


Lurus Mutlak Jangka tolok Jalur kertas
Penyata Relatif Jalur kertas pembaris

1. Skala ialah _______________ jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di
atas permukaan bumi.
2. Skala _____________________berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan
kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya.
3. Skala ______________________ yang dinyatakan dalam bentuk ayat atau
pernyataan.
4. Skala _____________________ yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan.
5. Jarak ___________________ dinyatakan dalam unit seperti meter atau kilometer.
6. Jarak ______________________ berdasarkan kos dan masa.
7. Jarak lurus diukur dengan menggunakan ________________ , _____________ dan
_________________.
8. Jarak melengkung diukur dengan menggunakan _____________________,
________________ dan _____________________.

2. Jawab soalan yang berikut berdasarkan peta di bawah.

a) Apakah jenis skala yang digunakan dalam peta di atas ?


_______________________________________________________
b) Berapakah jarak sebenar dari rumah Ali ke sekolah mengikut jalan raya ?
_____________________________________________________
c) Berapakah jarak sebenar dari rumah Achai ke rumah Raju mengikut jalan raya ?
_____________________________________________________
GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAB 1 : SKALA DAN JARAK

3. Namakan jenis skala berdasarkan jadual di bawah.

skala Jenis skala

1 cm mewakili 10 kilometer

4. Suaikan skala lurus di bawah dengan skala penyata yang diberi.

1cm mewakili 3 km

1 cm mewakili 5 km

1 cm mewakili 2 m

1cm mewakili 1 km
GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAB 1 : SKALA DAN JARAK

1. Jawab semua soalan di bawah berdasarkan jawapan yang di berikan.

Nisbah 1 Pecahan wakilan 4 Pembaris 7 Benang putih8


Lurus2 Mutlak 5 Jangka tolok 7 Jalur kertas 8
Penyata 3 Relatif 6 Jalur kertas 7 Pembaris 8
1. Skala ialah _______________ jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di
atas permukaan bumi.
2. Skala _____________________berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan
kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya.
3. Skala ______________________ yang dinyatakan dalam bentuk ayat atau
pernyataan.
4. Skala _____________________ yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan.
5. Jarak ___________________ dinyatakan dalam unit seperti meter atau kilometer.
6. Jarak ______________________ berdasarkan kos dan masa.
7. Jarak lurus diukur dengan menggunakan ________________ , _____________ dan
_________________.
8. Jarak melengkung diukur dengan menggunakan _____________________,
________________ dan _____________________.

2. Jawab soalan yang berikut berdasarkan peta di bawah.

a) Apakah jenis skala yang digunakan dalam peta di atas ?


______________penyata_______________
b) Berapakah jarak sebenar dari rumah Ali ke sekolah mengikut jalan raya ?
_____________________________________________________
c) Berapakah jarak sebenar dari rumah Achai ke rumah Raju mengikut jalan raya ?
_____________________________________________________
GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAB 1 : SKALA DAN JARAK

3. Namakan jenis skala berdasarkan jadual di bawah.

skala Jenis skala

Skala lurus mudah

Skala lurus penuh

1 cm mewakili 10 kilometer Skala penyata

4. Suaikan skala lurus di bawah dengan skala penyata yang diberi.

1cm mewakili 3 km

1 cm mewakili 5 km

1 cm mewakili 2 m

1cm mewakili 1 km
GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAB 1 : SKALA DAN JARAK