Anda di halaman 1dari 4

SEJARAH ASIA TENGGARA TINGKATAN 6 A INTELEK

TEMA TAJUK PEMBENTANG

01. MASYARAKAT

02. TRANSFORMASI 2.1. Pengertian Peluasan Kuasa


MASYARAKAT 2.2. Faktor dan Cara Peluasan Kuasa asing
 2.2.1. Faktor dan Cara Peluasan Kuasa Kuasa Belanda di Indonesia  NUR FADILAH

 2.2.2. Faktor dan Cara Peluasan Kuasa British di Myanmar  NOOR ARIFAH

2.3. Sebab-sebab Penentangan Masyarakat Tempatan terhadap Kuasa Asing


 2.3.1. Sebab-sebab Penentangan Masyarakat Tempatan terhadap Kuasa  MUHAMMAD ARIF
Belanda di Indonesia

 2.3. 2. Sebab-sebab penentangan Masyarakat Tempatan terhadap Kuasa  JOVITA


British di Myanmar

2.4. Peranan Tokoh


2.4.1. Diponegoro
 HENDRA
2.4.2. Raja Thibaw (1878 -1885)
 DARHEMAN
SEJARAH ASIA TENGGARA TINGKATAN 6 A INTELEK

TEMA TAJUK PEMBENTANG

03. NASIOANALISME 3.1. Pengubahsuaian Dalam Pentadbiran


DAN PEMBENTUKAN  3.1.1. Pengubahsuaian Dalam Pentadbiran di Indonesia  CHRISTIE VENESSA
NEGARA BANGSA
 3.1.2. Pengubahsuaian Dalam Pentadbiran di Myanmar  AHMAD TARMIZI

3.2. Perkembangan Ekonomi


 AEZEY
 3.2.1. Perkembangan Ekonomi Indonesia
 NUR FADILLAH
 3.2.2. Perkembangan Ekonomi Myanmar

3.3. Perkembangan Pendidikan  NOOR ARIFAH


 3.3.1. Perkembangan Pendidikan di Indonesia
 MUHAMMAD ARIF
 3.3.2. Perkembangan Pendidikan di Myanmar

3.4. Gerakan Nasionalisme  JOVITA


 3.4.1. Faktor Kemunculan Nasionalisme di Indonesia
 HENDRA
 3.4.2. faktor Kemunculan nasionalisme di Myanmar
 DARHEMAN
3.4.3. Parti Politik dan Persatuan
 3.4.3.1. Indonesia  CHRISTIE VENESSA

 3.4.3.2. Myanmar

3.5. Pendudukan Jepun, 1941 – 1945  AHMAD TARMIZI


 3.5.1. Kemunculan Jepun sebagai Kuasa imperalis
 3.5.2. Dasar dan Kesan Pendudukan Jepun ke atas Pejuang Mencapai
Kemerdekaan di Myanmar
SEJARAH ASIA TENGGARA TINGKATAN 6 A INTELEK

TEMA TAJUK PEMBENTANG

 3.5.2. Dasar dan Kesan PendudukanJepun ke atas Pejuang Mencapai  AEZEY


Kemerdekaan di Indonesia

3.5.3. Perjuangan Secara Berperlembagaan dan Bersenjata


 3.5.3.1. Penentangan Rakyat Myanmar terhadap Penjajah secara  NUR FADILLAH
Berperlembagaan
 NOOR ARIFAH
 3.5.3.2. Penentangan Rakyat Indonesia secara Bersenjata

3.5.4. Kemerdekaan  MUHAMMAD ARIF


 3.5.4.1. Langkah-langkah Mencapai Kemerdekaan di Myanmar
 JOVITA
 3.5.4.2. langkah-langkah Mencapai Kemerdekaan di Indonesia

04. PENGISIAN 4.1. Sistem Pemerintahan


 HENDRA
KEMERDEKAAN 4.1.1. Republik
 Sejarah Penubuhan Republik di Filipina
 CHRISTIE VENESSA
4.1.2. Raja Berperlembagaan
 Sistem Pemerintahan Raja Berperlembagaan di Thailand
 AHMAD TARMIZI
4.1.3. Demokrasi Berparlimen
 Sistem Demokrasi Berparlimen di Filipina dan Thailand

4.2. Pembangunan  AEZEY


4.2.1. Pembangunan Ekonomi
 NUR FADILLAH
 Dasar Ekonomi di Filipina

 Dasar Ekonomi di Thailand


SEJARAH ASIA TENGGARA TINGKATAN 6 A INTELEK

TEMA TAJUK PEMBENTANG

4.3. Pembinaan Negara Bangsa


4.3.1. Bentuk Pemerintahan
 Sistem pemerintahan di Filipina  NOOR ARIFAH

 Sistem Pemerintahan di Thailand  MUHAMMAD ARIF

4.3.2. Sumbangan Tokoh


 JOVITA
 Macapagal
 HENDRA
 Phibun Songkram

4.3.3. Perhubungan Luar


4.3.3.1. Penglibatan dalam Oranisasi Antarabangsa  DARHEMAN
 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (United Nation)  CHRISTIE VENESSA
 Penglibatan Filipina dalan PBB
 Penglibatan Thailand dalam PBB
 AHMAD TARMIZI
 South East Asia Treaty Organization (SEATO)  AEZEY
 Penglibatan Filiipina dalam SEATO
 Penglibatan Thailand dalam SEATO
 NUR FADILLAH
 Associations of South East Asian Nations (ASEAN)  NOOR ARIFAH
 Penglibatan Filipina dalam ASEAN
 Penglibatan Thailand dalam ASEAN