Anda di halaman 1dari 1

CALCULO C.Q.P. E.P.

MEDICINA

EJERCICIOS DE INTEGRACION 19. Calcular 𝐼 = ∫ 𝑒 𝑎𝑥 𝑠𝑒𝑛𝑏𝑥 𝑑𝑥


20. Calcular 𝐼 = ∫ 𝑥 2 𝑒 𝑎𝑥 𝑑𝑥
2
 2 1  21. Calcular 𝐼 = ∫(𝑥 2 + 3𝑥 − 1) 𝑒 6𝑥 𝑑𝑥
1. Calcular:   x  3  dx
 x 22. Calcular 𝐼 = ∫ 𝑥 2 𝑙𝑛𝑥. 𝑑𝑥
Calcular 𝐼 = ∫ 𝑠𝑒𝑐 3 𝑥 𝑑𝑥
 ( x  2) x. dx 23.
2 3
2. Calcular:

 x  x2
x  dx
24. Calcular: I 
x2 2

3. Calcular:   dx
( x  2)4
 x  5x  6
25. Calcular: I  x  dx
2

dx
4. Calcular:  x4  x
 26.
 x 4
Calcular: I  5 x2  2dx

2 x 1  5x 1  3x  5 x  dx
 x  x  x 1
2

5. Calcular:   dx 27. Calcular: I  3 2


10 x
 6 x  2 x  1 dx
 4x  x
2
ex Calcular: I 
e
x 28.
 dx
x
e
6. Calcular: ee 3

1
7. Calcular: 29. Calcula: 
1
( x 4 / 3  4 x1/ 3 )dx

 sen( x  4 x  5).( x  2)dx


2
0

8. Calcular:
30. Calcula: 
2
3x 4  x 2 dx

 cos( sen x  x 2 ).(2 x  cos x)dx


31. Calcula:
 x cos xdx
0
2
2

Calcular:  x 2 x  10. dx
4 5
9.
ln 2

sec x  tan x
32. Calcula: 
0
e x  1 dx
10. Calcular:  sec x  tan x
 dx
33.
3
Calcular: ∫2 𝑥𝑒 −𝑥 𝑑𝑥
2

sec2 x Halla el área limitada por las


11. Calcular:   dx 34.
a  b tan x curvas 𝒚 = 𝒆𝒙 , 𝒚 = 𝒆−𝒙 y la recta
sec 2 x tan 2 x 𝒙 = 𝟏.
12. Calcular:   dx
Halla el área limitada por las
3sec 2 x  2 35.
parábolas 𝒚 = 𝟔𝒙 − 𝒙𝟐 , 𝒚 = 𝒙𝟐 −
tan( x 2  4)
13. Calcular:  x2  4
xdx 𝟐𝒙.
36. Halla el área del recinto limitado
2
sec x por la curva 𝒚 = (𝒙 − 𝟏)(𝒙 + 𝟐) y
14. Calcular:  6  2tgx  dx las rectas 𝒙 = 𝟑, 𝒙 = 𝟐 y el eje de
7  x ln(1  x 2 ) abscisas.
15. Calcular:   dx 37. Halla el área limitada por la curva
1  x2
cos x 𝒚 = 𝒙𝟐 y la recta 𝒚 = 𝒙 + 𝟔.
16. Calcular I    dx 38. Halla el área limitada por la recta
4  sen 2 x
2
𝒙 + 𝒚 = 𝟓, el eje abscisas y las
17. Calcular 𝐼 = ∫ 𝑥 3 𝑒 𝑥 𝑑𝑥 rectas 𝒙 = 𝟐 𝒚 𝒙 = 𝟒, mediante
𝑙𝑛𝑥
18. Calcular 𝐼=∫ 𝑑𝑥 la integral definida.
𝑥2