Anda di halaman 1dari 1

TIME TABLE

GATE TEST SERIES


GT Date of Exam 9 am to 11:30 am 12 noon – 2:30 pm 3 pm – 5:30 pm

GT – I 06-01-2018 B–I B – II B – III

GT – II 11-01-2018 B – II B – III B–I

GT – III 16-01-2018 B – III B–I B – II

GT – IV 21-01-2018 B – II B – III B–I

GT – V 26-01-2018 B – III B–I B – II

GT – VI 31-01-2018 B–I B – II B – III

Batch – I Batch – II Batch – III


(B – I) (B – II) (B – III)
Varsha Agarwal Durga Deshmukh Alpana Shrivastava

Prashu Jain Ritu Singh Neha Prasad

Rajkumar Anjali Yadav Shail Kumari Singh

Harun Khan Ketki Verma Harsha Pandey

Asna Mariyam Kavita Keswani Richa Singh

Pratibha Dwivedi Kamlesh Goyre Monika Dhangar