Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA SAINS

BIL AKTIVITI OBJEKTIF UTAMA STRATEGI HASIL AKTIVITI


PELAKSANAAN
1 Info sains Memberi pelbagai info dalam Murid membaca Menambah pengetahuan
bidang sains. pelbagai artikel sains. Meningkatkan
Menambahkan pengetahuan mengenai sains tahap penguasaan bahasa
sedia ada murid terhadap melalui sudut info Inggeris melalui ruangan
pelajaran sains. sains. kamus.
2. Kuiz sains - Menambahkan daya ingatan a) Dilaksanakan secara Murid dapat menguatkan
jangka panjang murid. lisan memori di samping
-Melatih murid supaya boleh b)Dilaksanakan secara menambah pengetahuan
berfikir secara cepat dan bertulis dan murid
tepat menjawab secara
individu di dalam
kelas.
c) dilaksanakan
semasa minggu
bersama PSS
3. Pertandingan Mengaplikasikan Dilaksanakan secara Melahirkan murid yang
reka cipta sains pengetahuan sains yang telah merentas bersama mampu merekacipta dan
dipelajari panitia Kemahiran kreatif
Hidup.
Pertandingan secara
berkumpulan pada
minggu bersama PSS.
-Melibatkan murid
tahap 2

4. Kelas Memberi pendedahan -Melibatkan murid Menambahkan kecekapan


kecemerlangan tambahan di samping tahun 6. dan meningkatkan daya
UPSR mengadakan latih tubi secara -Diadakan selepas ingatan.
intensif waktu persekolahan.
-Dijalankan selama 2
jam
5 Ceramah teknik Memberi pendedahan Melibatkan semua Meningkatkan
menjawab tambahan mengenai teknik calon UPSR. penguasaan teknik
Soalan UPSR menjawab soalan UPSR Ceramah disampaikan menjawab soalan degan
oleh penceramah lebih berkesan
jemputan.
6 Lawatan ke Memberi pengalaman baru Mengadakan lawatan Menambahkan
kilang membuat dari perspektif sains dan sambil belajar pengetahuan murid dalam
sabun menarik minat murid untuk Melibatkan murid sains dan teknologi.
menceburi bidang sains. tahap 2.
S ( STRENGTH ) W( WEAKNESS)

S1.Guru mencukupi – 100% terlatih W1.10% murid tidak menguasai kemahiran 3M

S2.kemudahan makmal yang sempurna.terdapat W2.20% murid mempunyai tahap IQ yang lemah.
bilik sains.
W3. 35% beranggapan Sains adalah merupakan
S3.Peralatan yang lengkap satu mata pelajaran yang sukar.

S4.terdapat beberapa orang guru yang mempunyai W4. Sebilangan besar ibu bapa yang tidak mampu
pengkhususan dalam pengajian sains. membantu memberi tunjuk ajar bagi mata
pelajaran Sains di rumah.

W5. Kurang kesedaran mengenai kepentingan


Pendidikan sains di kalangan murid.

0 (OPPORTUNITIES) T (THREATS)

O1. Komitmen yang baik dari pihak PIBG T1. Pengaruh rakan sebaya

O2. Hubungan dan kerjasama yang erat di T2. Guru sering terlibat dengan aktiviti anjuran
kalangan guru. PPD/JPN waktu sekolah

O3. Perhatian yang wajar dari pihak pentadbir.