Anda di halaman 1dari 3

BORANG PEMARKAHAN KELAS PALING PATRIOTIK BULAN KEMERDEKAAN 2018

NAMA KREATIVITI KEBERSIHAN/KECERIAAN SUSUNAN CIRI-CIRI JUMLAH


KELAS/ KERUSI/ MEJA PATRIOTISME
(25 MARKAH) (25 MARKAH) (25 MARKAH) (25 MARKAH)

PRA
BESTARI
PRA
PINTAR
1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B
BORANG PEMARKAHAN BILIK KHAS PALING PATRIOTIK BULAN KEMERDEKAAN
2018

NAMA BILIK KREATIVITI KEBERSIHAN/KECERIAAN SUSUNAN CIRI-CIRI JUMLAH


KHAS KERUSI/ MEJA PATRIOTISME
(25
MARKAH) (25 MARKAH) (25 MARKAH) (25 MARKAH)
BILIK
SEJARAH
BILIK
PENDIDIKAN
SENI
BILIK SPBT

BILIK
KEMAHIRAN
HIDUP
BILIK SAINS

BILIK SUP

BILIK
PEMULIHAN
& BILIK AKSES
PUSAT
SUMBER
BILIK
KAUNSELING
BILIK VLE 1&2

BILIK STOR
SUKAN
BILIK MUZIK

BILIK
PENDIDIKAN
MORAL