Anda di halaman 1dari 4

1. Jawab soalan di bawah berdasarkan peta topografi yang diberikan.

1. Namakan garisan yang bertanda Y pada peta topografi di atas?


______________________________________________
2. Namakan garisan yang bertanda X pada peta topografi di atas?
______________________________________________
3. Nyatakan rujukan grid empat angka bagi tempat berikut?
a) Rumah Ming
___________________________
b) Rumah Tang
___________________________

4. Nyatakan rujukan grid enam angka bagi tempat berikut?


a) Rumah King
___________________________
b) Rumah Ali
___________________________
2. Lukiskan simbol bagi setiap perkara di bawah.

Ciri pandang darat fizikal Ciri pandang darat budaya


Belukar Jalan
raya

Tasik Jalan
kereta
api
Rumput Masjid

Paya Kuil
nipah

Tanjung Tokong

Kontur Jambatan

sungai Getah

Hutan Kelapa
sawit

Paya Padi
bakau sawah

bukit Gereja

Rujuk buku teks


m/s 23
3. nyatakan hubung kait antara pandang darat fizikal dengan pandan darat budaya

Ciri pandang darat fizikal Ciri pandang darat budaya yang di wujudkan
Tanah pamah

Tanah beralun

 Pertanian : tanaman teh dan sayur-sayuran hawa sederhana.


 Pelancongan : kemudahan penginapan
 Kuasa hidroelektrik : empangan

Pinggir laut

saliran

 Pembalakan : kem pembalakan, petempatan


 Pelancongan : laluan penjalan kaki

Rujuk buku teks


m/s 24
4. Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan grid?

Kombinasi antara nilai garisan timuran dengan


nilai garisan utaraan pada titik persilangan

Rujukan Grid

5. Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka?

RUJUKAN GRID

RUJUKAN GRID EMPAT ANGKA RUJUKAN GRID ENAM ANGKA

Rujuk buku teks


m/s 20