Anda di halaman 1dari 10

PANITIA MATEMATIK

MADRASAH TAHFIZ AL-JAUHAR


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK - TINGKATAN 4 DAN 5
2019
Minimum Minimum
Latihan Latihan
Topik Bahan Penggunaan
Penggal Minggu Objektif Subjektif
Sokongan ICT
(nisbah 5:3:2) (nisbah 5:3:2)
1. BENTUK PIAWAI - Buku teks - Teaching Courseware
1.1 Memahami dan menggunakan konsep 30 - Modul - Kalkulator
angka bererti. Intervensi
1.2 Memahami dan menggunakan konsep 30 - Modul JPN
1 3/1 bentuk piawai untuk menyelesaikan 2018
masalah. - Koleksi
soalan
peperiksaan
2. UNGKAPAN DAN PERSAMAAN KUADRATIK - Buku teks - Teaching
2.1 Memahami dan menggunakan konsep 10 - Modul Courseware
1
ungkapan kuadratik. Intervensi - Kalk. Grafik
2.2 Memfaktorkan ungkapan kuadratik. 30 - Modul JPN - GSP
2.3 Memahami dan menggunakan konsep 2018
persamaan kuadratik. 20 20 - Koleksi
4/1 – 11/1 2.4 Memahami dan menggunakan konsep 30 20 soalan
1-2
punca persamaan kuadratik. peperiksaan
3. SET - Buku teks - Teaching
3.1 Memahami konsep set. 10 - Modul Courseware
3.2 Memahami dan menggunakan konsep 40 20 Intervensi
subset, set semesta dan set terkecuali. - Modul JPN
3
13/1 – 18/1 3.3 Melakukan operasi set. 30 20 2018
7 Koleksi
soalan
peperiksaan
4. PENAAKULAN MATEMATIK - Buku teks - Teaching
4.1 Memahami konsep penyataan. 20 - Modul Courseware
4.2 Memahami konsep pengkuantiti “Semua” Intervensi
dan “Sebahagian”. 20 - Modul JPN
4.3 Melakukan operasi set melibatkan 2018
perkataan “tidak”, “bukan”, “dan” atau - Koleksi
“atau” ke atas penyataan. 20 soalan
4.4 Memahami konsep implikasi. 20 peperiksaan
4.5 Memahami konsep hujah. 30
4 20/2-25/2
4.6 Memahami dan menggunakan konsep 30
deduksi dan induksi untuk menyelesaikan
masalah.
5. GARIS LURUS - Buku teks - Teaching
5.1 Memahami konsep kecerunan garis lurus. 10 - Modul Courseware
5.2 Memahami konsep kecerunan garis lurus 30 20 Intervensi - Kalk. Grafik
pada satah Cartesian. - Modul JPN - Autograph
5.3 Memahami konsep pintasan. 20 20 2018 - GSP
5 27/1-1/2
5.4 Memahami dan menggunakan konsep - Koleksi
persamaan garis lurus. 30 20 soalan
5.5 Memahami dan menggunakan konsep 20 10 peperiksaan
garis selari.
6. STATISTIK (III) - Buku teks - Teaching
6.1 Memahami konsep selang kelas. 10 - Modul Courseware
6.2 Memahami dan menggunakan konsep mod 10 Intervensi - Kalk. Grafik
dan min bagi data terkumpul. 30 - Modul JPN
6.3 Mewakili dan menafsirkan data histogram 2018
menggunakan selang kelas yang sama - Koleksi
6 saiz untuk menyelesaikan masalah. soalan
3/2-8/2
6.4 Mewakili dan menafsirkan data poligon peperiksaan
kekerapan untuk menyelesaikan masalah.
6.5 Memahami konsep kekerapan terkumpul.
6.6 Memahami dan menggunakan konsep
sukatan serakan untuk menyelesaikan
masalah.
7. KEBARANGKALIAN (I) - Buku teks - Teaching
7.1 Memahami konsep ruang sampel. 10 - Modul Courseware
7.2 Memahami konsep peristiwa. 10 Intervensi - Kalk. Grafik
7.3 Memahami dan menggunakan konsep 30 - Modul JPN
7 10/2 – 15/2 kebarangkalian peristiwa untuk 2018
menyelesaikan masalah. - Koleksi
soalan
peperiksaan
8 17/2-18/2 DAURAH MOTIVASI AL-QURAN
8. BULATAN (III) - Buku teks - Teaching
8.1 Memahami dan menggunakan konsep 20 - Modul Courseware
tangen kepada suatu bulatan. Intervensi - Kalk. Grafik
8.2 Memahami dan menggunakan konsep - Modul JPN - GSP
sifat-sifat sudut di antara tangen dan 50 2018
8 19/2-22/2
perentas bagi menyelesaikan masalah. - Koleksi
8.3 Memahami dan menggunakan konsep 30 soalan
tangen sepunya untuk menyelesaikan peperiksaan
masalah.
9. TRIGONOMETRY (II) - Buku teks - Teaching
9.1 Memahami dan menggunakan konsep nilai 60 - Modul Courseware
sin , cos and tan  bagi Intervensi - Kalk. Grafik

0    360 untuk menyelesaikan - Modul JPN - Autograph


9 24/2-3/3 2018 - GSP
masalah.
- Koleksi
9.2 Melukis dan menggunakan graf Sin,
30 soalan
Kosinus dan Tangen.
peperiksaan
10 4/3-8/3 KEM JATIDIRI
10. SUDUT DONGAKAN DAN SUDUT TUNDUK - Buku teks - Teaching
10.1 Memahami dan menggunakan konsep 30 - Modul Courseware
1
sudut dongakan dan sudut tunduk untuk Intervensi
menyelesaikan masalah. - Modul JPN
2018
- Koleksi
11 10/3-12/3
soalan
peperiksaan

12-13 21/3-29/3 CUTI PENGGAL 1


8. ASAS NOMBOR - Buku teks - Teaching
8.1 Faham dan menggunakan konsep nombor - Modul Courseware
dalam asas dua, lapan dan lima. Intervensi - Kalk. Saintifik
- Modul JPN
2018
90 - Koleksi
2 14 31/3
soalan
peperiksaan
- Ujian
Diagnostik
2. GRAF FUNGSI (II) - Buku teks - Teaching
2.1 Memahami dan menggunakan konsep - Modul Courseware
graf fungsi. 30 Intervensi - Kalk. Grafik
2.2 Memahami dan menggunakan konsep - Modul JPN - GSP
penyelesaian mendapatkan garis lurus 2018 - Autograph
15 1/4-5/4
bagi graf. 20 20 - Koleksi
2.3 Memahami dan menggunakan konsep soalan
kawasan berlorek bagi mewakilkan 20 peperiksaan
ketaksamaan bagi dua pemboleh ubah. - Ujian
Diagnostik
3. PENJELMAAN (III) - Buku teks - Teaching
3.1 Ulangkaji mengenai tiga penjelmaan asas. 60 50 - Modul Courseware
3.2 Memahamai dan menggunakan konsep 60 Intervensi - GSP
kombinasi bagi dua penjelmaan. - Modul JPN
2007
16 14/4-17/4
- Koleksi
soalan
peperiksaan
- Ujian
Diagnostik
16 18/4 HARI SUKAN MTAJ
4. MATRIK - Buku teks - Teaching
4.1 Memahami dan menggunakan konsep - Modul Courseware
matrik. 20 Intervensi
4.2 Memahami dan menggunakan konsep 30 - Modul JPN
matrik setara. 10 2018
4.3 Melakukan penambahan dan penolakan - Koleksi
matrik. 20 soalan
4.4 Melakukan pendaraban matrik dengan peperiksaan
nombor. 20
4.5 Melakukan pendaraban dua matrik.
17 21/4-28/4
4.6 Memahami dan menggunakan konsep 20
identiti matrik.
4.7 Memahami dan menggunakan konsep 30
matrik songsang.
4.8 Menyelesaikan persamaan linear serentak 20
menggunakan matrik.

18 30/4 IHTIFAL ILMI MTAJ


18-19 1/5-8/5 CUTI AWAL RAMADHAN

19 10/5 REVISION

20 12/5-15/5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20 16/5 SAMBUTAN HARI GURU MTAJ


5. UBAHAN - Buku teks - Teaching
5.1 Memahami dan menggunakan konsep 20 - Modul Courseware
ubahan terus. Intervensi
5.2 Memahami dan menggunakan konsep 20 - Modul JPN
21 19/5-24/5
ubahan songsang. 2018
5.3 Memahami dan menggunakan konsep 20 - Koleksi
ubahan gabungan. soalan
peperiksaan
10. PELAN DAN DONGAKAN - Buku teks - Teaching
10.1 Memahami dan menggunakan konsep 10 - Modul Courseware
pandangan ortogon. Intervensi - GSP
10.2 Memahami dan menggunakan konsep 30 - Modul JPN - Google Sketch Up
22 26/5-31/5 pelan dan dongakan. 2018
3
- Koleksi
soalan
peperiksaan

23-24 2/6-10/6 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


6. KECERUNAN DAN LUAS DI BAWAH GRAF - Buku teks -Teaching
6.1 Memahami dan menggunakan konsep 20 - Modul Courseware
kuantiti mewakili kecerunan graf. Intervensi - GSP
6.2 Memahami dan menggunakan konsep 20 - Modul JPN - Kalk. Grafik &
25 16/6-21/6
kuantiti mewakili luas di bawah graf. 2018 Motion Detector
- Koleksi
soalan
peperiksaan
3 7. KEBARANGKALIAN II - Buku teks -Teaching
7.1 Memahami dan menggunakan konsep 20 - Modul Courseware
kebarangkalian peristiwa. Intervensi - Kalk. Grafik
7.2 Memahami dan menggunakan konsep 20 - Modul JPN
26 25/6-28/6
kebarangkalian peristiwa berkecuali. 2018
7.3 Memahami dan menggunakan konsep 20 - Koleksi
kebarangkalian gabungan (kaedah soalan
menyenaraikan). peperiksaan
8. BEARING - Buku teks -Teaching
8.1 Memahami dan menggunakan konsep 30 - Modul Courseware
bearing. Intervensi
- Modul JPN
27 30/6-2/7
2018
- Koleksi
soalan
peperiksaan
9. BUMI SEBAGAI SFERA - Buku teks -Teaching
9.1 Memahami dan menggunakan konsep 20 - Modul Courseware
longitud. 20 Intervensi - GSP
9.2 Memahami dan menggunakan konssep 20 20 - Modul JPN - Google Sketch Up
latitud. 2018
27 4/7-5/7
9.3 Memahami konsep lokasi bagi tempat. 20 30 - Koleksi
9.4 Memahami dan menggunakan konsep soalan
jarak di atas permukaan bumi bagi peperiksaan
menyelesaikan masalah.
28-32 7/7-7/8 REVISION CLASS
32-34 8/8-19/8 CUTI RAYA AIDIL ADHA
34 20/8-23/8 BENGKEL SPM
35-37 25/8-13/9 PERCUBAAN SPM 2019
38-42 15/9-17/10 REVISION CLASS
18/10- CUTI MTAJ
42-43
25/10
44 27/10-3/11 PECUTAN AKHIR SPM 2019
45-49 4/11-4/12 SPM BERMULA