Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN AS-SALAM

MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU (MIT) AS SALAM AMBON


UJIAN SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Jl. Raya Air Kuning Kebun Cengkeh Telp. (0911) 349085 Ambon, 97128

Mata Pelajaran : Fikih Hari Tanggal : Senin, 25 Mei 2015


Kelas : I (Satu) Waktu : 10.00 – 11.30 WIT
Nama : ………………….…………………….……………..

A. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b atau c pada salah satu jawaban
yang dianggap paling benar

1. Rukun islam terdiri atas . . .


a. 5 b. 6 c. 7
2. Rukun islam yang ketiga adalah . . .
a. syahadat b. shalat c. puasa
3. Asyhadu alla ilaha ilallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah adalah bunyi
rukun islam yang ke . . .
a. 1 b. 2 c. 3
4. Shalat fardu yang wajib dilakukan orang islam ada . . .
a. 4 b. 5 c. 6
5. Puasa wajib dilaksanakan pada bulan . . .
a. rajab b. syaban c. ramadhan
6. Rukun islam yang kelima diwajibkan bagi orang yang . . .
a. mampu b. miskin c. gila
7. Tharah artinya . . .
a. berdoa b. bersuci c. berkata
8. Yang tidak bisa digunakan untuk istinja adalah . . .
a. kertas b. batu c. plastik
9. Air liur anjing dan babi adalah contoh najis . . .
a. Ringan b. sedang c. berat
10. Wudhu berguna untuk menghilangkan hadas . . .
a. Hadas besar b. hadas kecil c. segala hadas
11. Sebelum melaksanakan shalat diwajibkan . . .
a. mandi b. istinja c. wudhu
12. Salah satu syarat sah wudhu adalah . . .
a. tidak beragama b. baliq c. berhadas besar
13. Syarat sah wudhu terdiri atas . . .
a. 4 b. 5 c. 6
14. Rukun wudhu yang pertama adalah . . .
a. niat b. membasuh muka c.membasuh kepala
15. Tertib atau berurutan termasuk rukun wudhu yang ke . . .
a. 4 b. 5 c. 6
16. Sunah wudhu terdiri atas . . .
a. 8 b. 9 c. 10
17. Sunah wudhu yang ketiga adalah . . .
a. bersiwak b. berkumur-kumur c. menghirup air kehidung
18. Berdoa sesudah wudhu adalah urutan sunah wudhu yang ke . . .
a. 8 b. 9 c. 10
19. Dalam berwudu setiap anggota tubuh dibersihkan sebanyak . . .
a. 3 b. 4 c. 5
20. Dibawah ini adalah hal-hal yang tidak membatalkan wudhu, kecuali . . .
a. mabuk b.sadar c. terjaga

A. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang paling benar!

1. Asyhadu anla ilaha illalah wahdahu lasyarika lahu waasyhadu anna


muhammadan abduhu warasuluh allahummajalni minattwabina wajaalni
minalmutatahirina wajaalni min ibadikassalihin adalah lafal dari doa
…………………………

2. Tuliskan lafal niat wudu ………….……………………………………………............


……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3. Tulislah satu contoh hal-hal yang membatalkan wudhu ….……………

4. Tulislah contoh dari najis ringan.………………………...……………….

5. Asyhadu alla ilaha illallahu adalah bunyi syahadat………………………

--- = Semoga Sukses = ---