Anda di halaman 1dari 2

Bab 3 Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan ikllim

1. Jawab semua soalan di bawah.

anak lurus
perbani matahari bulan kanan lazim koriolis
barat Garisan 1° 4 15° 24
meridian
pangkal
Lawan putaran siang dan perbezaan pembiasan kejadian
malam waktu angin lazim pasang surut
tempatan
Timur barat 23½° Elips Peredaran Putaran bumi
bumi

1. Pergerakan bumi dalam sistem suria berlaku melalui du acara iaitu ________________ dan
_______________________________.
2. Bumi berputar pada paksinya sambal beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang
berbentuk ______________ (bujur)
3. Bumi berputar pada paksinya yang mempunyai kecondongan sudut ______________ pada
satah tegak.
4. Putaran bumi adalah dari arah _______________________ ke _______________ atau
mengikut arah ______________________ pusingan jam.
5. Satu _______________________ yang lengkap mengambil masa 24 jam atau satu hari.
6. Kesan putaran bumi menyebabkan kejadian __________________________,
_______________________ , ____________________________ dan
_______________________.
7. Bumi mengambil masa ___________ jam untuk melengkapkan satu putaran (360°). Dalam
setiap jam, bumi akan berputar sebanyak ______________ atau ____________ minit bagi
setiap ______________ longitud.
8. Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan kawasan di timur ______________________
menerima cahaya matahari terlebih dahulu berbanding dengan kawasan di sebelah
________________.
9. Pembiasan angina lazim: putaran bumi dari barat ke imur menghasilkan daya graviti bumi
yang di namakan daya _________________. Daya ini menyebabkan pemesongan arah
tiupan angin ___________________________ dunia.
10. Pembiasan angin lazim: di hemisfera utara, tarikan gravity menyebabkan pergerakan angina
terbias ke arah _________________ tiupannya
11. Kejadian pasang surut: fenomena ini berlaku sebanyak ______________ kali dalam tempoh
_______________jam di sebabkan oleh tarikan graviti antara bumi dengan
___________________ atau bumi dengan _________________________.
12. Kejadian pasang surut: pasang __________________atau air pasang besar berlaku apabila
bulan, bumi dan matahari berada dalam kedudukan garis _________________. Manakala
pasang _________________ berlaku apabila bulan, matahari dan bumi berada pada sudut
tegak.
13.
Bab 3 Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan ikllim

2. Isi tempat kosong di bawah

Ekuinok musim  Matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan _________________(0°)
bunga (21 mac)  Hemisfera utara mengalami musim _______________ dan hemisfera selatan
mengalami musim __________________.
 Hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempoh __________ dan
________________ yang sama panjang.
Soltis musim  Matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan ___________(23½°U)
__________(21jun)  Hemisfera utara mengalami musim __________ dan hemisfera selatan mengalami
musim ______________.
 Kawasan di hemisfera utara mengalami waktu siang yang lebih ____________
berbanding dengan waktu malam.
 Kawasan di hemisfera selatan waktumalamnya lebih ___________ berbanding waktu
siangnya.
 Kutub utara mengalami ____________ jam siang, manakala kutub selatan mengalami
__________ jam malam (mei-oktober)
Ekuinok musim  Matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan _______________(0°_
luruh(23 sept)  Hemisfera utara megalami musim _________ da hemisfera selatan mengalami musim
__________.
 Hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempoh siang dan malam
yang ____________ panjang.
Soltis musim  Matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan ___________(23½°S)
_________ (22 Dis)  Hemisfera utara mengalami musim __________ dan hemisfera selatan mengalami
musim ______________.
 Waktu siang di hemisfera selatan lebih ___________ berbanding dengan waktu
malam.
 Waktu malam di hemisfera utara lebih ________________ berbanding dengan waktu
___________.
 Kutub selatan mengalami ____________ jam siang, manakala kutub utara mengalami
__________ jam malam (November - April)

Gambar rajah Rujukan bagi menjawab soalan 2 di atas. Kejadian empat


musim akibat peredaran bumi mengelilingi matahari.