Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

Mata Pelajaran : Geografi


Kelas : 1 Al-Biruni
Bilangan Murid : ____/32
Tarikh : 24 Julai 2018
Masa : 10.40- 11.50 pagi
Tajuk/ Tema/ Fokus : Asia Tenggara
Standard Kandungan : 4.1 Nama Negara, bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara
Standard Pembelajaran : 4.1.3 Menjelaskan dengan contoh sungai dan tasik utama di Asia Tenggara
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah mempelajari sungai dalam tema sebelum ini.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menjelaskan dengan contoh 3 batang sungai utama dan 2 tasik utama di Asia Tenggara
Hasil Pembelajaran /Kriteria : TP3 Menjelaskan sungai dan tasik utama di Asia Tenggara.
Kejayaan/Standard Prestasi TP4 Menjelaskan m el al u i c on to h sungai dan tasik utama di Asia Tenggara.
Elemen Merentas Kurikulum : Nilai murni : Kebersihan dan kerjasama
TMK : Video pemandangan sungai
Kelestarian Alam Sekitar
Bahan Bantu Mengajar : 1. Laptop
2. LCD Projektor
3. Buku Teks

Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


Masa (minit)
Set Induksi Pengenalan kepada 1) Guru menayangkan video yang berkaitan dengan KBAT

Pengajaran .` pelajaran hari ini.


(5 minit)  Keindahan Sungai 5 Warna - YouTube (360p) Meramal

2) Selepas itu, guru bertanyakan beberapa soalan :-


FASA PERSEDIAAN BBM
a. Pemandangan apakah yang dapat kamu lihat?
Lcd Projektor,
b. Apakah akan terjadi jika keindahan tersebut

dicemari ? Laptop

c. Bagaimanakah kita dapat mengekalkan keindahan

seperti yang ditayangkan?

3) Guru cuba mengaitkan jawapan-jawapan murid tadi

dengan pelajaran hari ini.

Langkah 1 Menjelaskan dengan 1) Guru menerangkan tentang sungai dan tasik utama di

contoh sungai dan Asia Tenggara.


FASA
tasik utama di Asia 2) Guru meminta murid untuk membentuk kumpulan.
PERKEMBANGAN
Tenggara 3) Guru meminta murid untuk hasilkan satu persembahan
( 45 minit) menggunakan kertas mahjong berkaitan saliran bagi

salah satu negara di Asia Tenggara kecuali Malaysia.

4) Murid mempersembahkan hasil kerja kumpulan

kepada guru dan rakan sekelas.


Langkah 2 Latihan Pengukuhan 1) Guru mengedarkan helaian latihan.

(15 minit) 2) Murid menyiapkan latihan dan menghantar untuk

semakan guru

Penutup Rumusan isi 1) Guru membuat kesimpulan terhadap isi pelajaran hari

pelajaran ini.
(5 minit)

a. Apakah sungai-sungai utama di asia tenggara?

b. Apakah tasik-tasik utama di asia tenggara?

Refleksi _____________________________________________________________________________________

Kekuatan _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Kelemahan _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Cadangan _____________________________________________________________________________________
penambahbaikan _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

Mata Pelajaran : Geografi


Kelas : 1 Al-Biruni
Bilangan Murid : ____/32
Tarikh : 31Julai 2018
Masa : 10.40- 11.50 pagi
Tajuk/ Tema/ Fokus : Asia Tenggara
Standard Kandungan : 4.1 Nama Negara, bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara
Standard Pembelajaran : 4.1.2 Menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi utama di Asia Tenggara
4.1.3 Menjelaskan dengan contoh sungai dan tasik utama di Asia Tenggara
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah mempelajari bentuk muka bumi dan sungai dalam tema sebelum ini.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1.Membandingkan bentuk muka bumi, sungai dan tasik
Hasil Pembelajaran /Kriteria : TP3 Menjelaskan sungai dan tasik utama di Asia Tenggara.
Kejayaan/Standard Prestasi TP4 Menjelaskan m el al u i c on to h sungai dan tasik utama di Asia Tenggara.
Elemen Merentas Kurikulum : Nilai murni : Kebersihan dan kerjasama
TMK : Video pemandangan sungai
Kelestarian Alam Sekitar
Bahan Bantu Mengajar : 4. Laptop
5. LCD Projektor
6. Buku Teks

Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

(minit)

Set Induksi Pengenalan kepada 4) Guru menayangkan video yang berkaitan dengan KBAT

Pengajaran .` pelajaran hari ini.


(5 minit) Meramal
 Keindahan Sungai 5 Warna - YouTube (360p)
FASA PERSEDIAAN 5) Selepas itu, guru bertanyakan beberapa soalan :- BBM

d. Pemandangan apakah yang dapat kamu lihat?


Lcd Projektor,
e. Apakah akan terjadi jika keindahan tersebut
Laptop
dicemari ?

f. Bagaimanakah kita dapat mengekalkan keindahan

seperti yang ditayangkan?

6) Guru cuba mengaitkan jawapan-jawapan murid tadi

dengan pelajaran hari ini.


Langkah 1 Menjelaskan dengan 5) Guru menerangkan tentang sungai dan tasik utama di

contoh sungai dan Asia Tenggara.


( 45 minit)
tasik utama di Asia 6) Guru meminta murid untuk membentuk kumpulan.

Tenggara 7) Guru meminta murid untuk hasilkan satu persembahan

menggunakan kertas mahjong berkaitan saliran bagi

salah satu negara di Asia Tenggara kecuali Malaysia.

8) Murid mempersembahkan hasil kerja kumpulan

kepada guru dan rakan sekelas.


Langkah 2 Latihan Pengukuhan 3) Guru mengedarkan helaian latihan.
(15 minit) 4) Murid menyiapkan latihan dan menghantar untuk

semakan guru

Penutup Rumusan isi 1) Guru membuat kesimpulan terhadap isi pelajaran hari

pelajaran ini.
(5 minit)

c. Apakah sungai-sungai utama di asia tenggara?

d. Apakah tasik-tasik utama di asia tenggara?

Refleksi

KEKUATAN

KELEMAHAN

CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN